Changeset 2940


Ignore:
Timestamp:
2012-06-12 12:00:32 (9 years ago)
Author:
juiitamm
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/EemeliKo/pong
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/EemeliKo/pong/pong/pong/pong.cs

  r2933 r2940  
  1 using System; 
   1using System; 
  22using System.Collections.Generic; 
   3using System.Linq; 
   4using System.Text; 
  35using Jypeli; 
  46using Jypeli.Assets; 
   
  911public class pong : PhysicsGame 
  1012{ 
  11     Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 200 ); 
  12     Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -200 ); 
   13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   15 
   16    PhysicsObject pallo; 
  1317    PhysicsObject maila1; 
  1418    PhysicsObject maila2; 
  15     PhysicsObject pallo; 
   19 
   20    PhysicsObject vasenReuna; 
   21    PhysicsObject oikeaReuna; 
   22 
   23    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   24    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1625 
  1726    public override void Begin() 
   27    { 
   28        LuoKentta(); 
   29        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
   31        AloitaPeli(); 
   32    } 
  1833 
  19     { 
  20  
  21  LuoKentta(); 
  22  AsetaOhjaimet(); 
  23     } 
  24       void LuoKentta() 
   34    void LuoKentta() 
  2535    { 
  2636        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  27         Add(pallo); 
  2837        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  2938        pallo.X = -200.0; 
  3039        pallo.Y = 0.0; 
  3140        pallo.Restitution = 1.0; 
   41        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   42        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
   43        Add(pallo); 
   44        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  3245 
   46        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   47        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3348 
  34         Level.CreateBorders(); 
  35         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  36         Level.BackgroundColor = Color.Green; ; 
   49        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   50        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   51        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   52        vasenReuna.IsVisible = false; 
   53        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   54        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   56        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   57        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   58        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   59        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   60        ylaReuna.IsVisible = false; 
   61        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   62        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   63        alaReuna.IsVisible = false; 
   64        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   65 
   66        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   67 
  3768        Camera.ZoomToLevel(); 
   69    } 
   70 
   71    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   72    { 
   73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   74        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   75        maila.X = x; 
   76        maila.Y = y; 
   77        maila.Restitution = 1.0; 
   78        maila.KineticFriction = 0.0; 
   79        Add(maila); 
   80        return maila; 
   81    } 
   82 
   83    void LisaaLaskurit() 
   84    { 
   85        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   86        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   87    } 
   88 
   89    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   90    { 
   91        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   92        laskuri.MaxValue = 10; 
   93        Label naytto = new Label(); 
   94        naytto.BindTo(laskuri); 
   95        naytto.X = x; 
   96        naytto.Y = y; 
   97        naytto.TextColor = Color.White; 
   98        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   99        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   100        Add(naytto); 
   101        return laskuri; 
   102    } 
   103 
   104    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   105    { 
   106        if (kohde == oikeaReuna) 
   107        { 
   108            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   109        } 
   110        else if (kohde == vasenReuna) 
   111        { 
   112            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   113        } 
   114    } 
   115 
   116    void AloitaPeli() 
   117    { 
  38118        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  39119        pallo.Hit(impulssi); 
  40         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  41         maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  42         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  43         maila.Y = 0.0; 
  44         maila.Restitution = 1.0; 
  45         Add(maila); 
  46         maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  47         maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  48          
   120    } 
  49121 
  50        
   122    void AsetaOhjaimet() 
   123    { 
   124        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   125        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   126        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   127        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  51128 
   129        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   130        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   131        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   132        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  52133 
   134        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  53135        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   136 
   137        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   138        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   139        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   140        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   141 
   142        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   143        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   144        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   145        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   146 
   147        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   148        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  54149    } 
  55       void AloitaPeli() 
  56       { 
  57         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  58         pallo.Hit(impulssi); 
  59        
  60150 
  61       } 
  62       PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  63       { 
  64           PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  65           maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  66           maila.X = x; 
  67           maila.Y = y; 
  68           maila.Restitution = 1.0; 
  69           Add(maila); 
   151    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   152    { 
   153        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   154        { 
   155            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   156            return; 
   157        } 
   158        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   159        { 
   160            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   161            return; 
   162        } 
  70163 
  71           return maila; 
  72       } 
  73       void AsetaOhjaimet() 
  74       { 
  75           Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  76           Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null,maila1,Vector.Zero); 
  77  
  78           Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  79       } 
  80       void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  81       { 
  82           maila.Velocity = nopeus; 
  83       } 
  84  
  85  
  86       } 
  87         // TODO:!?!?!?!?!?MOI!!?!?!?!?!?!?!?! 
  88  
  89          
  90      
  91  
   164        maila.Velocity = nopeus; 
   165    } 
   166} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.