Changeset 291 for santeri_h


Ignore:
Timestamp:
2009-08-05 13:44:21 (12 years ago)
Author:
saolhaka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • santeri_h/Kynari/Peli.cs

  r273 r291  
  1919        #region Muuttujat 
  2020 
  21         const double liikeVoima = 4000; 
  22         const double hyppyVoima = 2500; 
  23  
  24         Meter<int> pisteLaskuri; 
  25         ValueDisplay pisteNaytto; 
   21        const double liikeVoima = 2000; 
   22        const double hyppyVoima = 2000; 
  2623 
  2724        PlatformCharacter pelaaja1; 
  28         PhysicsObject maali; 
  29  
  30         int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
   25        PlatformCharacter pelaaja2; 
  3126 
  3227        #endregion 
   
  3631        protected override void LoadContent() 
  3732        { 
  38             // Asetetaan kentän numero nollaksi, jota kasvatetaan kentän latauksessa (aina siis vähintään 1) 
  39             kenttaNro = 0; 
  40  
  4133            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja 
  42  
  43             // Luodaan pistelaskuri 
  44             pisteLaskuri = new Meter<int>(0, 0, 1000000); 
  45  
  46             // luodaan pistelaskunäyttö 
  47             pisteNaytto = new ValueDisplay(this); 
  48             pisteNaytto.Text = "Pisteitä: "; 
  49             pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250; 
  50             pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50; 
  51             pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  52             Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin 
  5334 
  5435            // Asetetaan painovoima 
   
  5637 
  5738            // Zoomataan lähemmäksi 
  58             Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   39            Camera.ZoomFactor = 1.0; 
  5940 
  6041            aloitaUusiPeli(); 
   
  6546        { 
  6647            MessageDisplay.Clear(); 
  67  
  68             kenttaNro = 0; 
  6948 
  7049            // ladataan kenttä 
  7150            Level = seuraavaKentta(); 
  7251 
  73             // Laitetaan peliohje näyttöön 
  74             MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!"); 
  75             MessageDisplay.Add("Mutta varo haamuja..."); 
  7652        } 
  7753        #endregion 
   
  8157        Level seuraavaKentta() 
  8258        { 
  83             pisteLaskuri.Reset(); 
  84             kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
  85             MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro); 
  8659            Level seuraava = luoKentta(); 
  8760            lisaaNappaimet(); 
   
  9063        } 
  9164 
   65        void MuutaZoom(Timer sender) 
   66        { 
   67            //Camera.Zoom(1.0 + (Math.Abs(pelaaja1.X-pelaaja2.X)/1000)); 
   68        } 
   69 
  9270        Level luoKentta() 
  9371        { 
  94             Level kentta = new Level(this, 2000, 1000); 
   72            Level kentta = new Level(this, 4000, 1000); 
  9573            kentta.CreateBorder(); 
  9674            kentta.Borders.Visible = false; 
   
  10280            kentta.Objects.Add(alusta); 
  10381 
   82            Timer ajastin = new Timer(); 
   83            ajastin.Interval = 1; 
   84            ajastin.Trigger += new Timer.TriggerHandler(MuutaZoom); 
   85            AddTimer(ajastin); 
   86            ajastin.Start(); 
   87 
  10488            lisaaPieniTaso(kentta, -200, -350); 
  105             lisaaPieniTaso(kentta, 0, -200); 
  106             lisaaPieniTaso(kentta, 400, -150); 
  107  
  108             lisaaPieniTaso(kentta, 500, 0); 
  109             lisaaPieniTaso(kentta, 400, 100); 
   89            lisaaPieniTaso(kentta, 0, -400); 
   90            lisaaPieniTaso(kentta, 100, -300); 
   91            lisaaPieniTaso(kentta, 400, -300); 
   92            lisaaPieniTaso(kentta, -500, -400); 
   93            lisaaPieniTaso(kentta, -400, -300); 
   94            lisaaPieniTaso(kentta, -150, -150); 
   95            lisaaPieniTaso(kentta, -870, -350); 
   96            lisaaPieniTaso(kentta, -700, -400); 
   97 
   98            lisaaPieniTaso(kentta, 600, -250); 
   99            lisaaPieniTaso(kentta, 200, -200); 
   100 
   101            lisaaPystyTaso(kentta, 600, -450); 
   102            lisaaPystyTaso(kentta, -600, -500); 
   103 
   104            lisaaReuna(kentta, -900, 0); 
   105            lisaaReuna(kentta, 900, 0); 
  110106 
  111107            lisaaPelaajat(kentta); 
   
  122118        } 
  123119 
   120        void lisaaReuna(Level kentta, double x, double y) 
   121        { 
   122            Platform taso = new Platform(50, 1000, Color.DimGray); 
   123            taso.X = x; 
   124            taso.Y = y; 
   125            kentta.Objects.Add(taso); 
   126        } 
   127 
   128        void lisaaPystyTaso(Level kentta, double x, double y) 
   129        { 
   130            Platform taso = new Platform(30, 100, Color.DimGray); 
   131            taso.X = x; 
   132            taso.Y = y; 
   133            kentta.Objects.Add(taso); 
   134        } 
   135 
  124136        void lisaaPelaajat(Level kentta) 
  125137        { 
   
  127139            pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("norsu"); 
  128140            pelaaja1.X = 0; 
  129             pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120; 
  130  
  131             AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
   141            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 20; 
   142 
   143            pelaaja2 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(20)); 
   144            pelaaja2.Texture = Content.Load<Texture2D>("norsu"); 
   145            pelaaja2.X = 200; 
   146            pelaaja2.Y = kentta.Bottom + 20; 
  132147 
  133148            kentta.Objects.Add(pelaaja1); 
   149            kentta.Objects.Add(pelaaja2); 
  134150        } 
  135151        #endregion 
   
  145161 
  146162            // Pelaajan näppäimet 
  147             Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
  148             Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
  149             Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
   163            Controls.Listen(Keys.A, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
   164            Controls.Listen(Keys.D, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
   165            Controls.Listen(Keys.W, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
   166 
   167            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
   168            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
   169            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja2, hyppyVoima); 
  150170 
  151171            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1); 
   
  156176            //Yleiset näppäimet 
  157177            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.Start, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin"); 
   178 
   179            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
   180            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
   181            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima); 
  158182 
  159183            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
   
  175199            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter; 
  176200            double voima = e.Parameter1.ToDouble(); 
   201 
   202            if (Math.Abs(hahmo.Velocity.Y) > 0.001) 
   203            { 
   204                return false; 
   205            } 
  177206 
  178207            if (hahmo.Jump(voima)) 
   
  189218        } 
  190219        #endregion 
  191  
  192  
  193         #region Tapahtumat 
  194         // Kun osutaan maaliin 
  195         void osuiMaaliin(Collision collision) 
  196         { 
  197             if (collision.Other.Tag == "maali") 
  198             { 
  199                 this.PlaySound("maali"); 
  200                 int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value; 
  201                 Level = seuraavaKentta(); 
  202                 MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet); 
  203             } 
  204         } 
  205  
  206         // Kerää tähden ja antaa pisteen 
  207         void keraa(Collision collision) 
  208         { 
  209             if (collision.Other.Equals(pelaaja1)) 
  210             { 
  211                 PhysicsObject tahti = collision.Obj; 
  212                 tahti.Destroy(); 
  213  
  214                 this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5); 
  215                 pisteLaskuri.Value += 1; 
  216             } 
  217         } 
  218  
  219         // Haamu tuuppaa pelaajaa 
  220         void tuuppaa(Collision collision) 
  221         { 
  222             if (collision.Other is PlatformCharacter) 
  223             { 
  224                 double luku1 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000); 
  225                 double luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000); 
  226  
  227                 if (collision.Other == pelaaja1) 
  228                 { 
  229                     // pieni värinä törmäyksestä 
  230                     Controls.GameControllers[PlayerIndex.One].Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1); 
  231                 } 
  232                 this.PlaySound("tuuppaus"); 
  233                 collision.Other.Hit(new Vector2D(luku1, luku2)); 
  234             } 
  235         } 
  236         #endregion 
  237220    } 
  238221} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.