Changeset 2900


Ignore:
Timestamp:
2012-06-10 19:49:33 (11 years ago)
Author:
anjuroys
Message:

Kartanvalinta ja komboa peräkkäisistä voitoista,Nyt ilmoittaa kun voitat,pistemaksimin säätö(Pistemäärä josta voittaa)combo = Bonuspisteet

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2/FromAbove.cs

  r2885 r2900  
  1818    public bool Recoil = false; 
  1919    public double liikkumisnopeus; 
   20    public DoubleMeter Pisteputki; 
  2021    public Explosion Viimeisinrajahdus = null; 
  2122    public double Ampumisnopeus; 
   23    public double Combo = 1; 
  2224    public String Asekuva; 
  2325    public string Ase; 
   
  3335        Ammusmittari = new DoubleMeter(250, 0, 250); 
  3436        Pistemittari = new DoubleMeter(0, 0, 3000); 
   37        Pisteputki = new DoubleMeter(0, 0, 10); 
  3538        Ampumisnopeus = 512; 
  3639        Ase = "Heavy"; 
   
  4447public class FromAbove : PhysicsGame 
  4548{ 
   49    //Mitä pitää vielä tehdä:(Muistutus itselleni!: 
   50    //Aseet:M16,Hammer Kranaattikonekivaari 
   51    //Pelimuodot:Hold the territory 
   52    //Pelimuodot:Wheel of fortune(Saa tappo 5 satunnaisgeneroidulla aseella) 
   53    //Kartan vaihtaminen (Ei onnistunut) 
   54    //Muut:Pistemaksimista pitäisi tulla viesti 
   55    //Paremmat grafiikat 
   56    //Aseiden tasapainotusta 
   57    //Maksimipanokset (Palaavat joka 1min Maksimiksi) 
   58    //Pistecombo 3 tuhoamisesta tuhoutumatta 
  4659    Pelaaja pallo; 
  4760    Pelaaja pallo2; 
   61    
  4862    PhysicsObject alareuna; 
  4963    GameObject Sinikuva; 
   
  5165    GameObject Text; 
  5266    GameObject Text2; 
  53  
   67    PhysicsObject m; 
   68    PhysicsObject n; 
   69    PhysicsObject n2; 
   70    PhysicsObject m2;  
  5471    BarGauge elppiPalkki = new BarGauge(50, 150); 
  5572    BarGauge elppiPalkki2 = new BarGauge(50, 150); 
   
  7996    Image MGH = LoadImage("Dragunov"); 
  8097    Image Spas = LoadImage("Spas12"); 
   98     bool Kenttalad; 
   99       
  81100    public override void Begin() 
  82     { 
  83  
   101     { 
   102         Kenttalad = false; 
   103        
  84104 
  85105 
   
  87107        //Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  88108 
  89          
  90  
  91         pallo = Luopallo(Color.Blue, Level.Left + 20, Level.Top - 20); 
  92         pallo2 = Luopallo(Color.Red, Level.Right - 20, Level.Top - 20); 
   109 
   110        pallo = Luopallo(Color.Blue, Level.Left + 20, Level.Top - 50); 
   111        pallo2 = Luopallo(Color.Red, Level.Right - 20, Level.Top - 50); 
  93112        pallo.Image = sPallo; 
  94113        pallo2.Image = pPallo; 
   
  98117 
  99118 
  100         Luokentta(); 
  101         Luopelikentta(); 
   119        Luokentta();        
  102120        Liikkeet(); 
  103121        Luoajastin(); 
   
  105123 
  106124    } 
   125 
  107126    Pelaaja Luopallo(Color vari, double x, double y) 
  108127    { 
  109128        Pelaaja pallo = new Pelaaja(25, 25); 
  110129        pallo.elamaMittari.LowerLimit += delegate { Pelaajakuoli(pallo); }; 
   130        pallo.Pistemittari.UpperLimit += delegate { Maxpointsreached(pallo); }; 
  111131        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  112132        pallo.Restitution = 0.0; 
   
  420440 
  421441            }); 
  422  
  423             //2 haulia lisää 
  424  
  425442        } 
  426443        AddCollisionHandler(ammus, "pallo", delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   
  428445            Pelaaja kohdepelaaja = (Pelaaja)kohde; 
  429446            kohdepelaaja.elamaMittari.Value -= vahinko; 
  430             pallo.Pistemittari.Value += vahinko; 
  431  
   447            pallo.Pistemittari.Value += vahinko * pallo.Combo; 
  432448        }); 
  433449    } 
   
  545561        LuoRseina(40, 50, 350, 205); 
  546562    } 
   563    void Luopelikentta2() 
   564    {        //Middle; Pelikartta esteet: 
   565        //Normaalit seinät 
   566        Luoseina(1000, 50, 0, 400); 
   567        Luoseina(50, 50, 475, 150); 
   568        Luoseina(70, 50, 380, 150); 
   569        Luoseina(40, 150, 365, 100); 
   570        Luoseina(300, 40, 195, 45); 
   571        Luoseina(40, 150, 135, 50); 
   572        Luoseina(40, 100, 135,215); 
   573        Luoseina(100, 40, 105, 245); 
   574        Luoseina(100, 40, -35, 245); 
   575        Luoseina(40, 100, -65, 215); 
   576        Luoseina(100, 40, -35, 45); 
   577        Luoseina(40, 100, -65, 75); 
   578        Luoseina(100, 40, -105, 105); 
   579        Luoseina(150, 40, -275, 105); 
   580        Luoseina(40, 140, -350, 155); 
   581        Luoseina(40, 140, -350, 345); 
   582        Luoseina(40, 130, -350, -10); 
   583        Luoseina(40, 30, -350, -130); 
   584        Luoseina(100, 100, -240, -30); 
   585        Luoseina(80, 80, -110, -90); 
   586        Luoseina(80, 80, 30, -60); 
   587        Luoseina(180, 90, 300, -75); 
   588        Luoseina(100, 110, 250, 160); 
   589        Luoseina(90, 80, -435, 160); 
   590    } 
  547591    //Valikot!!!! 
  548592    void Kutsuvalikko() 
  549593    { 
  550         MultiSelectWindow alkuv = new MultiSelectWindow("Welcome", "Start game/Continue", "Set game", "Player 1 settings", "Player 2 settings", "Quit"); 
   594        MultiSelectWindow alkuv = new MultiSelectWindow("Welcome", "Start game/Continue", "Game settings", "Player 1 weapon", "Player 2 weapon","Under work", "Quit"); 
  551595        alkuv.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
  552596        alkuv.Color = Color.MediumBlue; 
   
  562606            case 1: 
  563607                Gasetukset(); 
  564                 //Erikoisasetukset,"Modit" 
   608                //Kartta 
  565609                break; 
  566610            case 2: 
   
  573617                break; 
  574618            case 4: 
   619                if (m != null) 
   620                    m.Destroy(); 
   621                if (n != null) 
   622                    n.Destroy(); 
   623                Kutsuvalikko(); 
   624                break; 
   625            case 5: 
  575626                Exit(); 
  576627                break; 
   
  663714    void Gasetukset() 
  664715    { 
  665         MultiSelectWindow a1 = new MultiSelectWindow("Special settings", 
  666               "Double moving speed", "Slow shots", "Back"); 
  667         a1.Color = Color.Yellow; 
   716        MultiSelectWindow a1 = new MultiSelectWindow("Maps (Doesnt reset)", 
   717              "Streets", "In the middle", "Back"); 
   718        a1.Color = Color.Azure; 
  668719        a1.ItemSelected += PVN3; 
  669720        Add(a1); 
   
  671722    void PVN3(int Valinta) 
  672723    { 
   724        if (Kenttalad == true) return; 
   725        //Estaa Kenttien synnyn paallekkain 
   726             
  673727        switch (Valinta) 
  674728        { 
  675729            case 0: 
  676                 //2x vauhti 
  677                 pallo.liikkumisnopeus = pallo.liikkumisnopeus * 2; 
  678                 pallo2.liikkumisnopeus = pallo2.liikkumisnopeus * 2; 
  679                 Kutsuvalikko(); 
  680                 break; 
  681             case 1: 
  682                 //Hitaat panokset 
  683                 pallo.Ampumisnopeus = pallo.Ampumisnopeus / 2; 
  684                 pallo2.Ampumisnopeus = pallo2.Ampumisnopeus / 2; 
  685                 Kutsuvalikko(); 
  686                 break; 
   730                //Kentta1 
   731                Luopelikentta(); 
   732                Kenttalad = true; 
   733                Gasetukset2(); 
   734                break; 
   735            case 1: 
   736                //Kentta2 
   737                 Luopelikentta2(); 
   738                 Kenttalad = true; 
   739                 Gasetukset2(); 
   740                 break; 
  687741            case 2: 
  688742                Kutsuvalikko(); 
  689743                //Palaa takaisin 
   744                break; 
   745        } 
   746 
   747 
   748    } 
   749    void Gasetukset2() 
   750    { 
   751        MultiSelectWindow a1 = new MultiSelectWindow("Gamemodes (Not out yet!)","Hold the territory", "DM", "Back"); 
   752        a1.Color = Color.Azure; 
   753        a1.ItemSelected += PVN32; 
   754        Add(a1); 
   755    } 
   756    void PVN32(int Valinta) 
   757    { 
   758        switch (Valinta) 
   759        { 
   760            case 0: 
   761                Gasetukset3(); 
   762                break; 
   763            case 1: 
   764                Gasetukset3(); 
   765                break; 
   766            case 2: 
   767                Kutsuvalikko(); 
   768                break; 
   769        } 
   770 
   771 
   772    } 
   773    void Gasetukset3() 
   774    { 
   775        MultiSelectWindow a1 = new MultiSelectWindow("Points limit","1000", "3000","5000","10000","15000", "Back"); 
   776        a1.Color = Color.Azure; 
   777        a1.ItemSelected += PVN33; 
   778        Add(a1); 
   779    } 
   780    void PVN33(int Valinta) 
   781    { 
   782        switch (Valinta) 
   783        { 
   784            case 0: 
   785                pallo.Pistemittari.MaxValue = 1000; 
   786                pallo2.Pistemittari.MaxValue = 1000; 
   787                Kutsuvalikko(); 
   788                break; 
   789            case 1: 
   790                pallo.Pistemittari.MaxValue = 3000; 
   791                pallo2.Pistemittari.MaxValue = 3000; 
   792                Kutsuvalikko(); 
   793                break; 
   794            case 2: 
   795                pallo.Pistemittari.MaxValue = 5000; 
   796                pallo2.Pistemittari.MaxValue = 5000; 
   797                Kutsuvalikko(); 
   798                break; 
   799            case 3: 
   800                pallo.Pistemittari.MaxValue = 10000; 
   801                pallo2.Pistemittari.MaxValue = 10000; 
   802                Kutsuvalikko(); 
   803                break; 
   804            case 4: 
   805                pallo.Pistemittari.MaxValue = 15000; 
   806                pallo2.Pistemittari.MaxValue = 15000; 
   807                Kutsuvalikko(); 
   808                break; 
   809            case 5: 
   810                Kutsuvalikko(); 
  690811                break; 
  691812        } 
   
  866987            case 0: 
  867988                pallo.Ase = "Dragunov"; 
  868                 pallo.Ampumisnopeus = 1224; 
   989                pallo.Ampumisnopeus = 1024; 
  869990                pallo.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
  870991                pallo.Ammusmittari.Value = 11; 
   
  876997            case 1: 
  877998                pallo.Ase = "Barret"; 
  878                 pallo.Ampumisnopeus = 1224; 
   999                pallo.Ampumisnopeus = 1024; 
  8791000                pallo.Ammusmittari.MaxValue =1; 
  8801001                pallo.Ammusmittari.Value =1; 
   
  9031024            case 0: 
  9041025                pallo2.Ase = "Dragunov"; 
  905                 pallo2.Ampumisnopeus = 1224; 
   1026                pallo2.Ampumisnopeus = 1024; 
  9061027                pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
  9071028                pallo2.Ammusmittari.Value = 11; 
   
  9131034            case 1: 
  9141035                pallo2.Ase = "Barret"; 
  915                 pallo2.Ampumisnopeus = 1224; 
   1036                pallo2.Ampumisnopeus = 1024; 
  9161037                pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 1; 
  9171038                pallo2.Ammusmittari.Value = 1; 
   
  10001121    } 
  10011122    //Respaus 
  1002     void Pelaajakuoli(PhysicsObject p) 
  1003     { 
   1123    void Pelaajakuoli(Pelaaja p) 
   1124    { 
   1125        p.Pisteputki.Value = 0; 
   1126        p.Combo = 1; 
  10041127        if (p == pallo) 
  10051128        { 
   1129            pallo2.Combo = pallo2.Combo + 0.2; 
  10061130            Remove(pallo); 
  10071131            Timer.SingleShot(3.0, delegate 
  10081132            { 
  10091133                Add(pallo); 
  1010                 pallo.Position = new Vector(Level.Left + 20, Level.Top - 20); 
   1134                pallo.Position = new Vector(Level.Left + 20, Level.Top - 50); 
  10111135                pallo.turbomittari.Value = 100.0; 
  10121136                pallo.elamaMittari.Value = 1000.0; 
   
  10171141        if (p == pallo2) 
  10181142        { 
   1143            pallo.Combo = pallo2.Combo + 0.2; 
  10191144            Remove(pallo2); 
  10201145            Timer.SingleShot(3.0, delegate 
  10211146            { 
  10221147                Add(pallo2); 
  1023                 pallo2.Position = new Vector(Level.Right - 20, Level.Top - 20); 
   1148                pallo2.Position = new Vector(Level.Right - 20, Level.Top - 50); 
  10241149                pallo2.turbomittari.Value = 100.0; 
  10251150                pallo2.elamaMittari.Value = 1000.0; 
   
  10391164        Kransu.Position = Pallo.Position; 
  10401165        Kransu.IgnoresCollisionResponse = true; 
  1041         Kransu.Hit(Pallo.viimeisinSuunta*1.5); 
  1042         Timer.SingleShot(1.0, delegate 
   1166        Kransu.Hit(Pallo.viimeisinSuunta*1.4); 
   1167        Kransu.IgnoresExplosions = true; 
   1168        Timer.SingleShot(1.2, delegate 
  10431169        { 
  10441170            ExplosionSystem es = new ExplosionSystem(Boom, 80);            
   
  10571183        }); 
  10581184    } 
  1059  
  10601185    void Rajahdusosui(Pelaaja ampuja, IPhysicsObject kohde, Vector v, Explosion es) 
  10611186    { 
   
  10701195        ampuja.Pistemittari.Value += damage; 
  10711196    } 
  1072  
  10731197    void Tayta(Pelaaja p) 
  10741198    { 
   
  10931217         
  10941218    } 
  1095     void Kuvavaihtu() 
  1096     { 
   1219    void Maxpointsreached(Pelaaja pallow)     
   1220    { 
   1221        if (pallow == pallo2) 
   1222        { 
   1223            Label voitto = new Label("Punainen pallo  voittaa pelin"); 
   1224            voitto.Color = Color.White; 
   1225            voitto.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 5000); 
   1226            voitto.Position = new Vector(0,100); 
   1227            voitto.Size = new Vector(300, 50); 
   1228            Add(voitto); 
   1229            Timer.SingleShot(5.0, delegate 
   1230            { 
   1231                pallo.Pistemittari.Value = 0; 
   1232                pallo2.Pistemittari.Value = 0; 
   1233                pallo.Combo = 1; 
   1234                pallo2.Combo = 1; 
   1235                Kutsuvalikko(); 
   1236            });  
   1237        } 
   1238        if (pallow == pallo) 
   1239        { 
   1240            Label voitto2 = new Label("Sininen pallo voitti pelin"); 
   1241            voitto2.Color = Color.White; 
   1242            voitto2.MaximumLifetime = new TimeSpan (0,0,0,0,5000); 
   1243            voitto2.Position = new Vector(0, 100); 
   1244            voitto2.Size = new Vector(300, 50); 
   1245            Add(voitto2); 
   1246            Timer.SingleShot(5.0, delegate 
   1247            { 
   1248                pallo.Pistemittari.Value = 0; 
   1249                pallo2.Pistemittari.Value = 0; 
   1250                pallo.Combo = 1; 
   1251                pallo2.Combo = 1; 
   1252                Kutsuvalikko(); 
   1253            }); 
   1254 
   1255        } 
  10971256    } 
  10981257} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.