Ignore:
Timestamp:
2012-06-08 13:39:57 (10 years ago)
Author:
anlakane
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/AtteH/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs

  r2806 r2887  
  1414 
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
   16    Vector pelaaja1paikka; 
   17    bool onkoPeliFullS = false; 
   18    string mikaTaso = "Kenttä 1"; 
  1619 
  1720    Image pelaajanKuva = LoadImage("Hahmo"); 
  18     Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  19     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   21    Image tykkiKuva = LoadImage("Tukki"); 
   22    Image esteKuva = LoadImage("Este"); 
   23    Image textuuriKuva = LoadImage("Textuuri"); 
   24    Image mamaKuva = LoadImage("Mama"); 
   25    SoundEffect arghAani = LoadSoundEffect("argh"); 
  2026    Image paikallaanVasemmalle = LoadImage("HahmoReverse"); 
  2127    Image paikalleOikealle = LoadImage("Hahmo"); 
   
  2531    public override void Begin() 
  2632    { 
  27         Gravity = new Vector(0, -1750); 
  28  
  29         luoKentta(); 
  30         lisaaNappaimet(); 
  31  
  32         Camera.Follow(pelaaja1); 
  33         Camera.ZoomFactor = 1.5; 
  34         Camera.StayInLevel = true; 
   33        Gravity = new Vector(0, -1850); 
   34        SetWindowSize(1024, 768, false); 
   35         
   36 
   37 
   38        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin", 
   39        "Kenttä 1","Kenttä 2", "Lopeta"); 
   40        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   41        Add(valikko); 
   42        valikko.DefaultCancel = 3; 
   43        valikko.Color = Color.DarkRed; 
   44 
   45        MediaPlayer.Play("8bit Dungeon Level"); 
   46 
   47        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   48        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   49 
   50 
   51    } 
   52 
   53    void Fullscreen() 
   54    { 
   55        if (onkoPeliFullS) // jos on koko ruutu 
   56        { 
   57            SetWindowSize(1024, 768, false); onkoPeliFullS = false; 
   58            return; 
   59        } 
   60         
   61         
   62        //SetWindowSize((int)Screen.Width, (int)Screen.Height, true); onkoPeliFullS = true; 
   63        int w = Microsoft.Xna.Framework.Graphics.GraphicsAdapter.DefaultAdapter.CurrentDisplayMode.Width; 
   64        int h = Microsoft.Xna.Framework.Graphics.GraphicsAdapter.DefaultAdapter.CurrentDisplayMode.Height; 
   65        SetWindowSize(w, h, true); onkoPeliFullS = true; 
   66        MessageDisplay.Add(Screen.Width + ", " + Screen.Height); 
  3567    } 
  3668 
  3769    void luoKentta() 
  3870    { 
  39         TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt"); 
   71        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(mikaTaso); 
  4072        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
  41         kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti); 
  4273        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja); 
  4374        kentta.SetTileMethod('E', lisaaPiikki); 
   75        kentta.SetTileMethod('R', lisaaEste); 
   76        kentta.SetTileMethod('D', lisaaApu); 
   77        kentta.SetTileMethod('S', lisaaMama); 
  4478        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4579        Level.CreateBorders(); 
  46         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   80        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Green); 
  4781    } 
  4882 
   
  5185        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  5286        taso.Position = paikka; 
  53         taso.Color = Color.Gray; 
   87        taso.Image = textuuriKuva; 
  5488        Add(taso); 
  5589    } 
  5690 
  57     void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  58     { 
  59         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  60         tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  61         tahti.Position = paikka; 
  62         tahti.Image = tahtiKuva; 
  63         tahti.Tag = "tahti"; 
  64         Add(tahti); 
   91    void lisaaEste(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   92    { 
   93        PhysicsObject este = PhysicsObject.CreateStaticObject(korkeus, leveys); 
   94        este.Position = paikka; 
   95        este.Tag = "Vaara"; 
   96        este.Image = esteKuva; 
   97        este.Shape = Shape.Triangle; 
   98        Add(este); 
   99    } 
   100    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   101    { 
   102        switch (valinta) 
   103        { 
   104            case 0: 
   105                mikaTaso = "Kenttä 1"; 
   106                luoKentta(); 
   107                lisaaNappaimet(); 
   108                Camera.Follow(pelaaja1); 
   109                Camera.ZoomFactor = 1.5; 
   110                Camera.StayInLevel = true; 
   111                break; 
   112            case 1: 
   113                mikaTaso = "Kenttä 2"; 
   114                luoKentta(); 
   115                lisaaNappaimet(); 
   116                Camera.Follow(pelaaja1); 
   117                Camera.ZoomFactor = 1.5; 
   118                Camera.StayInLevel = true; 
   119                break; 
   120            case 2: 
   121                Exit(); 
   122                break; 
   123        } 
  65124    } 
  66125 
   
  69128        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  70129        pelaaja1.Position = paikka; 
   130        pelaaja1paikka = paikka; 
  71131        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  72132        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  73133        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays); 
  74134        Add(pelaaja1); 
   135        pelaaja1.Tag = "Tyyppi"; 
   136 
   137 
  75138    } 
  76139    void lisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  80143        piikki.Shape = Shape.Triangle; 
  81144        piikki.Color = Color.LightGray; 
  82         piikki.Tag = "Piikki"; 
   145        piikki.Tag = "Vaara"; 
  83146        Add(piikki); 
  84147    } 
   148    void lisaaMama(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   149    { 
   150        PhysicsObject mama = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   151        mama.Image = mamaKuva; 
   152        mama.Position = paikka; 
   153        Add(mama); 
   154        mama.Tag = "Voitto"; 
   155    } 
   156    void lisaaApu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   157    { 
   158        PhysicsObject apu = new PhysicsObject(50, 50); 
   159        apu.Shape = Shape.Pentagon; 
   160        apu.Color = Color.DarkBrown; 
   161        Add(apu); 
   162        apu.Position = paikka; 
   163 
   164    } 
  85165 
  86166 
   
  89169    { 
  90170        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  91         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  92         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   171        Keyboard.Listen(Key.F11, ButtonState.Pressed, Fullscreen, null);//Säätää fullscreeniin 
  93172 
  94173        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  120199    } 
  121200 
   201 
  122202    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  123203    { 
  124         if (kohde.Tag.ToString() == "Piikki") 
  125         { 
  126             maaliAani.Play(); 
   204        if (kohde.Tag.ToString() == "Vaara") 
   205        { 
   206            arghAani.Play(); 
  127207            Label umad = new Label(); 
   208 
   209            umad.TextColor = Color.Crimson; 
   210            umad.Font = Font.DefaultLarge; 
   211            umad.Text = "Kuolit!"; 
   212            umad.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 1); 
   213            hahmo.Position = pelaaja1paikka; 
   214 
  128215            umad.TextColor = Color.Pink; 
  129216            umad.Text = "Hävisit <3"; 
  130217            hahmo.Destroy(); 
   218 
  131219            Add(umad); 
  132         } 
  133  
  134  
   220 
   221        } 
   222        if (kohde.Tag.ToString() == "Voitto") 
   223        { 
   224            Timer.SingleShot(2.0, Pox); 
   225            Widget Win = new Widget(LoadImage("Voittokuva")); 
   226            Add(Win); 
   227            ClearControls(); 
   228            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   229            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   230        } 
   231 
   232    } 
   233    void Pox() 
   234    { 
   235        Explosion pox = new Explosion(500); 
   236        Add(pox); 
   237        pox.Position = pelaaja1.Position; 
   238        pelaaja1.Destroy(); 
  135239 
  136240    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.