Changeset 2886


Ignore:
Timestamp:
2012-06-08 13:39:07 (11 years ago)
Author:
sijoseha
Message:

Jalis2

Location:
2012/23/SimoH/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2
Files:
10 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/SimoH/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2.cs

  r2777 r2886  
  1616    PhysicsObject kentta, katsomoVasen, katsomoOikea; 
  1717 
   18    Image vasenVerkko = LoadImage("maali"); 
   19    Image oikeaVerkko = LoadImage("maaliOikea"); 
   20 
  1821    ProgressBar pelaaja1Energia, pelaaja2Energia; 
  1922    IntMeter pelaaja1Maalit, pelaaja2Maalit; 
  2023 
   24    ExplosionSystem es = new ExplosionSystem(LoadImage("pallo"), 500); 
   25    ExplosionSystem es2 = new ExplosionSystem(LoadImage("pallo"), 500); 
   26 
   27    SoundEffect potku = LoadSoundEffect("kick"); 
   28    SoundEffect tolppa = LoadSoundEffect("post"); 
   29    SoundEffect isoPotku = LoadSoundEffect("bighit"); 
   30    SoundEffect maali = LoadSoundEffect("maaliPilli"); 
   31 
  2132    public override void Begin() 
  2233    { 
  23         AloitaPeli(); 
   34        Level.BackgroundColor = Color.Gray; 
   35        Level.Background.Image = LoadImage("tausta"); 
   36        Camera.ZoomFactor = 1.5; 
   37        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, delegate { AloitaPeli(); }, ""); 
   38        ControllerTwo.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, delegate { AloitaPeli(); }, ""); 
  2439    } 
  2540 
   
  3449    public void AlustaKentta() 
  3550    { 
  36         Gravity = new Vector(0, -300); 
   51        Gravity = new Vector(0, -600); 
   52 
   53        Level.BackgroundColor = Color.SkyBlue; 
  3754 
  3855        kentta = Surface.CreateBottom(Level); 
   
  5774        pelaaja1 = LuoPelaaja(new Vector(Level.Left + 100, Level.Bottom + 30)); 
  5875        pelaaja2 = LuoPelaaja(new Vector(Level.Right - 100, Level.Bottom + 30)); 
  59  
   76        //pelaaja1.Image = LoadImage("pelaaja1"); 
   77        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = Image.Mirror(LoadImage("pelaaja1")); 
   78        pelaaja1.RightWalkingAnimation = LoadImage("pelaaja1"); 
   79        pelaaja2.LeftWalkingAnimation = LoadImage("pelaaja2"); 
   80        pelaaja2.RightWalkingAnimation = Image.Mirror(LoadImage("pelaaja2")); 
  6081        pallo = new PhysicsObject(20, 20); 
  6182        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  62  
  63         pallo.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  64         tolppaOikea.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  65         tolppaVasen.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  66  
   83        pallo.Image = LoadImage("pallo"); 
   84 
   85        es = new ExplosionSystem(LoadImage("pallo"), 500); 
   86        es2 = new ExplosionSystem(LoadImage("pallo"), 500); 
   87        es.MaxScale = 20; 
   88        es.MinScale = 5; 
   89        es.MinVelocity = 5; 
   90        es.MaxVelocity = 10; 
   91        Add(es); 
   92 
   93        es2.MaxScale = 30; 
   94        es2.MinScale = 10; 
   95        es2.MaxVelocity = 100; 
   96        es2.MinVelocity = 80; 
   97        es2.MaxLifetime = 1; 
   98        es2.MinLifetime = 0.8; 
   99        Add(es2); 
   100 
   101        Timer t = new Timer(); 
   102        t.Interval = 0.05; 
   103        t.Timeout += delegate 
   104        { 
   105            if (pallo.Velocity.Magnitude > 700) 
   106            { 
   107                es.AddEffect(pallo.Position, 10); 
   108            } 
   109        }; 
   110        t.Start(); 
   111 
   112        //pallo.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   113        tolppaOikea.IgnoresCollisionResponse = true; 
   114        tolppaVasen.IgnoresCollisionResponse = true; 
   115        //tolppaOikea.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   116        //tolppaVasen.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   117        AddCollisionHandler(pallo, OsuiTolppaan); 
  67118        Add(pallo); 
  68119 
   
  76127 
  77128        // Pelaaja 1 
  78         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "", pelaaja1); 
  79         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Potkaise, "", pelaaja1, ControllerOne); 
  80         ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Down, Sprinttaa, "", pelaaja1, true); 
   129        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liiku", pelaaja1); 
   130        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Potkaise, "Potkaise", pelaaja1, ControllerOne); 
   131        ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Down, Sprinttaa, "Sprinttaa", pelaaja1, true); 
  81132        ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Released, Sprinttaa, "", pelaaja1, false); 
  82         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Hyppaa, "", pelaaja1); 
   133        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Hyppaa, "Hyppää", pelaaja1); 
   134        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, ResetoiPelaaja, "", pelaaja1); 
  83135 
  84136        // Pelaaja 2 
  85         ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "", pelaaja2); 
  86         ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Potkaise, "", pelaaja2, ControllerTwo); 
  87         ControllerTwo.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Down, Sprinttaa, "", pelaaja2, true); 
   137        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liiku", pelaaja2); 
   138        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Potkaise, "Potakise", pelaaja2, ControllerTwo); 
   139        ControllerTwo.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Down, Sprinttaa, "Sprinttaa", pelaaja2, true); 
  88140        ControllerTwo.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Released, Sprinttaa, "", pelaaja2, false); 
  89         ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Hyppaa, "", pelaaja2); 
   141        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Hyppaa, "Hyppää", pelaaja2); 
   142        ControllerTwo.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, ResetoiPelaaja, "", pelaaja2); 
  90143    } 
  91144 
   
  93146    { 
  94147        //pelaaja.Move(new Vector(state.StateVector.X * 100, 0)); 
  95         pelaaja.Velocity = new Vector(state.StateVector.X * (pelaaja.Nopeus + pelaaja.Sprinttaa), pelaaja.Velocity.Y); 
   148        pelaaja.Walk(state.StateVector.X * (pelaaja.Nopeus + pelaaja.Sprinttaa)); 
   149        //pelaaja.Velocity = new Vector(state.StateVector.X * (pelaaja.Nopeus + pelaaja.Sprinttaa), pelaaja.Velocity.Y); 
  96150    } 
  97151 
   
  110164    public void Potkaise(AnalogState state, Pelaaja pelaaja, GamePad controller) 
  111165    { 
  112         pelaaja.Potkaise(pallo, controller.RightThumbDirection * 650); 
   166        double normi = 0.90; 
   167        double iso = 0.10; 
   168        double tosiIso = 0.00; 
   169        if (Math.Abs(pelaaja.Y - kentta.Y) < 200) 
   170        { 
   171            if (Math.Abs(pelaaja.Y - kentta.Y) > 100) 
   172            { 
   173                normi = 0.60; 
   174                iso = 0.30; 
   175                tosiIso = 0.10; 
   176            } 
   177            int tod = RandomGen.NextIntWithProbabilities(new double[] { 0.0, normi, iso, tosiIso }); 
   178            if ((tod == 2 || tod == 3)) 
   179            { 
   180                if (pelaaja.Potkaise(pallo, controller.RightThumbDirection * 650 * tod)) 
   181                { 
   182                    es2.AddEffect(pallo.Position, 40); 
   183                    if(tod == 2) 
   184                        controller.Vibrate(0.2, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5); 
   185                    isoPotku.Play(); 
   186                    if (tod == 3) 
   187                    { 
   188                        controller.Vibrate(0.6, 0.6, 1, 1, 0.8); 
   189                        isoPotku.Play(); 
   190                        es.AddEffect(pallo.Position, 100); 
   191                    } 
   192                } 
   193            } 
   194            else 
   195            { 
   196                if (pelaaja.Potkaise(pallo, controller.RightThumbDirection * 650)) 
   197                { 
   198                    potku.Play(); 
   199                } 
   200            } 
   201        } 
  113202    } 
  114203 
   
  124213        tolppa.Color = Color.White; 
  125214        tolppa.Mass = Int16.MaxValue; 
   215        tolppa.Tag = "tolppa"; 
  126216        tolppa.CanRotate = false; 
  127217        if (onkoVasen) 
   
  133223        pystyRima.Color = Color.White; 
  134224        pystyRima.CanRotate = false; 
   225        AddCollisionHandler(pystyRima, OsuiRimaan); 
  135226        //Add(tolppa); 
  136227        if (onkoVasen) 
   
  143234        maali.Add(pystyRima); 
  144235 
   236 
   237 
  145238        AxleJoint liitos; 
  146239        if (onkoVasen) 
   
  155248            maali.Position = new Vector(pos.X - maali.Width, pos.Y + maali.Height / 2); 
  156249        Add(maali); 
   250 
   251        GameObject verkko = new GameObject(60, 100); 
   252        if (onkoVasen) 
   253        { 
   254            verkko.Image = vasenVerkko; 
   255            verkko.Position = maali.Position - new Vector(verkko.Image.Width / 2, 0); 
   256        } 
   257        else 
   258        { 
   259            verkko.Image = oikeaVerkko; 
   260            verkko.Position = maali.Position + new Vector(verkko.Image.Width / 2, 0); 
   261        } 
   262 
   263 
   264        Add(verkko, -1); 
  157265        return maali; 
  158266 
  159267    } 
  160268 
   269    public void OsuiRimaan(PhysicsObject rima, PhysicsObject osuja) 
   270    { 
   271        if (osuja == pallo) 
   272            tolppa.Play(); 
   273    } 
   274 
   275    public void OsuiTolppaan(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   276    { 
   277        /*if (kohde == tolppaVasen) 
   278            if (RandomGen.NextDouble(0.0, 4.0) < (double)Microsoft.Xna.Framework.MathHelper.Lerp(0.0f, 1.0f, (float)pelaaja2.X)) 
   279            { 
   280                tolppa.Play(); 
   281                pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * -1, pallo.Velocity.Y); 
   282            } 
   283        if (kohde == tolppaOikea) 
   284            if (RandomGen.NextDouble(0.0, 4.0) < (double)Microsoft.Xna.Framework.MathHelper.Lerp((float)tolppaOikea.X, (float)Level.Left, (float)pelaaja1.X)) 
   285            { 
   286                tolppa.Play(); 
   287                pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * -1, pallo.Velocity.Y); 
   288            }*/ 
   289    } 
   290 
  161291    public Pelaaja LuoPelaaja(Vector pos) 
  162292    { 
  163         Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(20, 40); 
   293        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(40, 40); 
  164294        pelaaja.Position = pos; 
   295        pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
  165296        pelaaja.CanRotate = false; 
  166297        pelaaja.Restitution = 0.0; 
   
  185316        pallo.Stop(); 
  186317        pallo.Position = Level.Center; 
   318        maali.Play(); 
  187319        if (pelaaja == 1) 
  188320            pelaaja1Maalit.Value++; 
   
  193325    protected override void Update(Time time) 
  194326    { 
  195         if (pallo.Right < tolppaVasen.Left && pallo.Top < tolppaVasen.Top) 
  196             Maali(1); 
  197         if (pallo.Left > tolppaOikea.Right && pallo.Top < tolppaOikea.Top) 
  198             Maali(2); 
   327        if (pallo != null && tolppaVasen != null && tolppaOikea != null) 
   328        { 
   329            if (pallo.Right < tolppaVasen.Left && pallo.Top < tolppaVasen.Top) 
   330                Maali(2); 
   331            if (pallo.Left > tolppaOikea.Right && pallo.Top < tolppaOikea.Top) 
   332                Maali(1); 
   333        } 
  199334        base.Update(time); 
   335    } 
   336 
   337    public void ResetoiPelaaja(PlatformCharacter pelaaja) 
   338    { 
   339        if ((pelaaja.Right < tolppaVasen.Left && pelaaja.Top < tolppaVasen.Top) || (pelaaja.Left > tolppaOikea.Right && pelaaja.Top < tolppaOikea.Top)) 
   340        { 
   341            if (pelaaja == pelaaja1) 
   342                pelaaja.Position = new Vector(Level.Left + 100, Level.Bottom + 30); 
   343            if (pelaaja == pelaaja2) 
   344                pelaaja.Position = new Vector(Level.Right - 100, Level.Bottom + 30); 
   345        } 
  200346    } 
  201347 
   
  218364        pelaaja1Maalit = new IntMeter(0); 
  219365        pelaaja1Maalit.MaxValue = 10; 
   366        pelaaja1Maalit.UpperLimit += delegate { PeliPaattyi(1); }; 
  220367        Label pelaaja1Naytto = new Label(); 
  221368        pelaaja1Naytto.Position = new Vector(Screen.LeftSafe + 250, Screen.TopSafe - 70); 
   
  225372        pelaaja2Maalit = new IntMeter(0); 
  226373        pelaaja2Maalit.MaxValue = 10; 
   374        pelaaja2Maalit.UpperLimit += delegate { PeliPaattyi(2); }; 
  227375        Label pelaaja2Naytto = new Label(); 
  228376        pelaaja2Naytto.Position = new Vector(Screen.RightSafe - 250, Screen.TopSafe - 70); 
   
  230378        Add(pelaaja2Naytto); 
  231379    } 
   380 
   381    void PeliPaattyi(int pelaaja) 
   382    { 
   383        string s = ""; 
   384        if (pelaaja == 1) 
   385            s = "Pelaaja 1 voitti!"; 
   386        if (pelaaja == 2) 
   387            s = "Pelaaja 2 voitti!"; 
   388        Timer t = new Timer(); 
   389        t.Interval = 1.0; 
   390        t.Timeout += delegate 
   391        { 
   392            es2.AddEffect(RandomGen.NextVector(Level.Left + 100, Level.Bottom + 100, Level.Right - 100, Level.Top - 100), 100); 
   393        }; 
   394        t.Start(); 
   395        ClearControls(); 
   396        MessageWindow mw = new MessageWindow(s); 
   397        mw.IsModal = false; 
   398        mw.Closed += delegate { AloitaPeli(); }; 
   399        ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, delegate { mw.Close(); }, ""); 
   400        ControllerTwo.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, delegate { mw.Close(); }, ""); 
   401         
   402         
   403         
   404        Add(mw); 
   405    } 
  232406} 
 • 2012/23/SimoH/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2/Pelaaja.cs

  r2777 r2886  
  3939    } 
  4040 
  41     public void Potkaise(PhysicsObject kohde, Vector voima) 
   41    public bool Potkaise(PhysicsObject kohde, Vector voima) 
  4242    { 
  4343        if (Vector.Distance(this.Position, kohde.Position) < 50 && !potkaissut) 
   44        { 
  4445            kohde.Velocity = voima; 
  45         potkaissut = true; 
  46         Timer.SingleShot(0.5, delegate { potkaissut = false; }); 
   46            potkaissut = true; 
   47            Timer.SingleShot(0.5, delegate { potkaissut = false; }); 
   48            return true; 
   49        } 
   50        return false; 
  4751    } 
  4852 
 • 2012/23/SimoH/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2/JalkapalloPeli2Content/JalkapalloPeli2Content.contentproj

  r2777 r2886  
  6565    </Compile> 
  6666  </ItemGroup> 
   67  <ItemGroup> 
   68    <Compile Include="pelaaja1.png"> 
   69      <Name>pelaaja1</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72    </Compile> 
   73    <Compile Include="pelaaja2.png"> 
   74      <Name>pelaaja2</Name> 
   75      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   76      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   77    </Compile> 
   78  </ItemGroup> 
   79  <ItemGroup> 
   80    <Compile Include="pallo.png"> 
   81      <Name>pallo</Name> 
   82      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   83      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   84    </Compile> 
   85  </ItemGroup> 
   86  <ItemGroup> 
   87    <Compile Include="maali.png"> 
   88      <Name>maali</Name> 
   89      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   90      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   91    </Compile> 
   92    <Compile Include="maaliOikea.png"> 
   93      <Name>maaliOikea</Name> 
   94      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   95      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   96    </Compile> 
   97  </ItemGroup> 
   98  <ItemGroup> 
   99    <Compile Include="bighit.wav"> 
   100      <Name>bighit</Name> 
   101      <Importer>WavImporter</Importer> 
   102      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   103    </Compile> 
   104    <Compile Include="kick.wav"> 
   105      <Name>kick</Name> 
   106      <Importer>WavImporter</Importer> 
   107      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   108    </Compile> 
   109    <Compile Include="post.wav"> 
   110      <Name>post</Name> 
   111      <Importer>WavImporter</Importer> 
   112      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   113    </Compile> 
   114  </ItemGroup> 
   115  <ItemGroup> 
   116    <Compile Include="maaliPilli.wav"> 
   117      <Name>maaliPilli</Name> 
   118      <Importer>WavImporter</Importer> 
   119      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   120    </Compile> 
   121  </ItemGroup> 
   122  <ItemGroup> 
   123    <Compile Include="tausta.png"> 
   124      <Name>tausta</Name> 
   125      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   126      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   127    </Compile> 
   128  </ItemGroup> 
  67129  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  68130  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.