Changeset 2872 for 2012/23/SamuH


Ignore:
Timestamp:
2012-06-08 11:05:01 (11 years ago)
Author:
hesahaut
Message:
 
Location:
2012/23/SamuH/BOMBDUDE/BOMBDUDE
Files:
8 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/SamuH/BOMBDUDE/BOMBDUDE/BOMBDUDE/BOMBDUDE.cs

  r2800 r2872  
  99public class BOMBDUDE : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    const double RUUDUN_SIVUN_PITUUS = 100.0; 
   12    int ruutujaVaakaan; 
   13    int ruutujaPystyyn; 
   14 
  1115    Image BombDudePic = LoadImage("BombDude"); 
  12     Image Kivi = LoadImage("Kivi"); 
  13     Image Laudat = LoadImage("Laudat"); 
  14     Image Uloskäynti = LoadImage("Uloskäynti"); 
  15     Image Pommi = LoadImage("Pommi"); 
  16     Image Timantti = LoadImage("Timantti"); 
  17  
  18     double liikkumisnopeus = 280; 
   16    Image KiviPic = LoadImage("Kivi"); 
   17    Image LaudatPic = LoadImage("Laudat"); 
   18    Image UloskayntiPic = LoadImage("Uloskäynti"); 
   19    Image PommiPic = LoadImage("Pommi"); 
   20    Image TimanttiPic = LoadImage("Timantti"); 
   21    Image MaaliPic = LoadImage("Maali2"); 
  1922     
   23    double liikkumisnopeus = 1800; 
   24 
  2025    PhysicsObject BombDude; 
   26    IntMeter timanttiLaskuri; 
   27    IntMeter pommiLaskuri; 
   28    ExplosionSystem es; 
   29    DoubleMeter alaspainLaskuri; 
   30    Timer aikaLaskuri; 
  2131     
  2232    public override void Begin() 
  2333    { 
  24         LuoKentta(); 
   34        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("BOMBDUDE(demo)", "Yksinpeli", "Parhaat pisteet", "Poistu"); 
   35        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   36        valikko.Color = Color.Azure; 
   37d        Add(valikko); 
   38 
   39    } 
   40 
   41    void AloitaPeli() 
   42    { 
   43        timanttiLaskuri = LuoLaskuri(0, 0, 32); 
   44        pommiLaskuri = LuoLaskuri(3, 0, 3); 
   45        pommiLaskuri.LowerLimit += PommitLoppui; 
   46        LuoNaytot(); 
   47        LuoEfektit(); 
   48        LuoKentta("BOMBDUDE mappi1"); 
  2549        AsetaNappaimet(); 
  26          
   50        LuoAikaLaskuri(); 
   51    } 
   52 
   53 
   54    void PommitLoppui(int laskurinarvo) 
   55    { 
   56        MessageDisplay.Add("Pommit loppui"); 
   57        Keyboard.Disable(Key.Space); 
   58        Timer.SingleShot(3.0, delegate 
   59        { 
   60            pommiLaskuri.Reset(); 
   61            Keyboard.Enable(Key.Space); 
   62        }); 
  2763    } 
  2864 
   
  3874        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liiku oikealle.", BombDude, new Vector(1, 0)); 
  3975        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, null, BombDude, Vector.Zero); 
   76        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, TiputaPommi, "Tiputa pommi", BombDude); 
   77        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Poistu"); 
   78    } 
   79 
   80    IntMeter LuoLaskuri(int def, int min, int max) 
   81    { 
   82        IntMeter laskuri = new IntMeter(def, min, max); 
   83        return laskuri; 
   84    } 
   85 
   86    Label LuoNaytto(double x, double y, IntMeter sidottavaMittari) 
   87    { 
   88        Label naytto = new Label(); 
   89        naytto.BindTo(sidottavaMittari); 
   90        naytto.X = x; 
   91        naytto.Y = y; 
   92        naytto.TextColor = Color.Aqua; 
   93        naytto.BorderColor = Color.Gray; 
   94        naytto.Color = Color.Gray; 
   95        Add(naytto); 
   96        return naytto; 
   97    } 
   98 
   99    void LuoNaytot() 
   100    { 
   101        Label timanttiNaytto = LuoNaytto(-490, -340, timanttiLaskuri); 
   102        LuoSelitystekstiMittarinaytolle(timanttiNaytto, "Timantteja: "); 
   103        Label pommiNaytto = LuoNaytto(-490, -380, pommiLaskuri); 
   104        LuoSelitystekstiMittarinaytolle(pommiNaytto, "Pommeja: "); 
   105    } 
   106 
   107    void LuoEfektit() 
   108    { 
   109        es = new ExplosionSystem(LoadImage("Räjähdys"), 1000); 
   110        Add(es); 
   111    } 
   112 
   113    Label LuoSelitystekstiMittarinaytolle(Label mittarinaytto, String teksti) 
   114    { 
   115        Label selitys = new Label(teksti); 
   116        selitys.Right = mittarinaytto.Left - 10; 
   117        selitys.Y = mittarinaytto.Y; 
   118        selitys.TextColor = Color.Aqua; 
   119        selitys.BorderColor = Color.Gray; 
   120        selitys.Color = Color.Gray; 
   121        Add(selitys); 
   122        return selitys; 
   123    } 
   124 
   125    void LuoKentta(String kentta) 
   126    { 
   127        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset(kentta); 
   128        ruudut.SetTileMethod('k', LuoKivi); 
   129        ruudut.SetTileMethod('l', LuoLaudat); 
   130        ruudut.SetTileMethod('p', LuoPelaaja); 
   131        ruudut.SetTileMethod('t', LuoTimantti); 
   132        ruudut.SetTileMethod('u', LuoUloskaynti); 
   133        ruudut.SetTileMethod('m', LuoMaali); 
   134        ruudut.Execute(RUUDUN_SIVUN_PITUUS, RUUDUN_SIVUN_PITUUS); 
   135        Level.CreateBorders(); 
   136        ruutujaVaakaan = ruudut.GetLength(1); 
   137        ruutujaPystyyn = ruudut.GetLength(0); 
   138 
   139        Level.BackgroundColor = Color.Gray; 
   140 
   141        Camera.ZoomToLevel(); 
   142    } 
   143 
   144    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   145    { 
   146        BombDude = new PhysicsObject(70, 51); 
   147        AddCollisionHandler(BombDude, "Timantti", CollisionHandler.AddMeterValue(timanttiLaskuri, 1)); 
   148        AddCollisionHandler(BombDude, "Uloskaynti", PelaajaUloskaynnissa); 
   149        AddCollisionHandler(BombDude, "Timantti", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject kohde) { MessageDisplay.Add("Sait timantin!"); }); 
   150        AddCollisionHandler(BombDude, "Timantti", CollisionHandler.DestroyTarget); 
   151        AddCollisionHandler(BombDude, "Maali", CollisionHandler.DestroyObject); 
   152        Add(BombDude); 
   153        BombDude.CanRotate = false; 
   154        BombDude.Position = paikka; 
   155        BombDude.Image = BombDudePic; 
   156        BombDude.Tag = "BombDude"; 
   157        BombDude.LinearDamping = 0.2; 
   158        BombDude.Mass = 1; 
   159    } 
   160 
   161    void PelaajaUloskaynnissa(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject uloskaynti) 
   162    { 
   163        SeuraavaKentta("BOMBDUDE mappi2"); 
   164    } 
   165 
   166    void SeuraavaKentta(String kartta) 
   167    { 
   168        pommiLaskuri.Reset(); 
   169        ClearGameObjects(); 
   170        ClearControls(); 
   171        LuoNaytot(); 
   172        LuoEfektit(); 
   173        LuoKentta(kartta); 
   174        AsetaNappaimet(); 
   175        LuoAikaLaskuri(); 
   176    } 
   177 
   178    void LuoKivi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   179    { 
   180        PhysicsObject Kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   181        Kivi.Position = paikka; 
   182        Kivi.Image = KiviPic; 
   183        Add(Kivi); 
   184    } 
   185 
   186    void LuoLaudat(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   187    { 
   188        PhysicsObject laudat = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   189        laudat.Position = paikka; 
   190        laudat.Tag = "laudat"; 
   191        laudat.Image = LaudatPic; 
   192        Add(laudat); 
   193    } 
   194 
   195    void LuoMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   196    { 
   197    PhysicsObject Maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   198    Maali.Position = paikka; 
   199    Maali.Tag = "Maali"; 
   200    Maali.Image = MaaliPic; 
   201        Add(Maali); 
   202    } 
   203 
   204    void LuoTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   205    { 
   206        PhysicsObject Timantti = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   207        Timantti.Position = paikka; 
   208        Timantti.Image = TimanttiPic; 
   209        Timantti.Tag = "Timantti"; 
   210        Add(Timantti); 
   211    } 
   212 
   213    void LuoUloskaynti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   214    { 
   215        PhysicsObject Uloskaynti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   216        Uloskaynti.Position = paikka; 
   217        Uloskaynti.Image = UloskayntiPic; 
   218        Add(Uloskaynti); 
   219        Uloskaynti.Tag = "Uloskaynti"; 
   220    } 
   221 
   222 
   223 
   224    void TiputaPommi(PhysicsObject BombDude) 
   225    { 
   226        GameObject pommi = new GameObject(RUUDUN_SIVUN_PITUUS, RUUDUN_SIVUN_PITUUS); 
   227        Vector paikka = RuudunKeskipiste(BombDude); 
   228        pommi.Position = paikka; 
   229        pommi.Image = PommiPic; 
   230        Add(pommi); 
   231        pommiLaskuri.Value--; 
   232 
   233        Timer.SingleShot(2.5, delegate 
   234        { 
   235            Explosion rajahdys = new Explosion(30); 
   236            rajahdys.IsVisible = false; 
   237            Add(rajahdys); 
   238            es.MinScale = 40; 
   239            es.MaxScale = 120; 
   240            es.MinVelocity = 50; 
   241            es.MaxVelocity = 80; 
   242            es.MinLifetime = 0.5; 
   243            es.MaxLifetime = 1.5; 
   244            es.AddEffect(paikka, 50); 
   245            rajahdys.Position = pommi.Position; 
   246            rajahdys.ShockwaveReachesObject += RajahdysOsui; 
   247            pommi.Destroy(); 
   248        }); 
   249    } 
   250 
   251    void RajahdysOsui(IPhysicsObject mihinOsui, Vector suunta) 
   252    { 
   253        if (mihinOsui.Tag.ToString() == "laudat") 
   254        { 
   255            mihinOsui.Destroy(); 
   256        } 
   257    } 
   258 
   259 
   260    Vector RuudunKeskipiste(PhysicsObject olio) 
   261    { 
   262        double pelaajanEtaisyysVasemmastaReunasta = Math.Abs(olio.X - Level.Left); 
   263        int moneskoRuutuVasemmalta = (int)(pelaajanEtaisyysVasemmastaReunasta / RUUDUN_SIVUN_PITUUS); 
   264 
   265        double pelaajanEtaisyysYlaReunasta = Math.Abs(Level.Top - olio.Y); 
   266        int moneskoRuutuYlhaalta = (int)(pelaajanEtaisyysYlaReunasta / RUUDUN_SIVUN_PITUUS); 
   267 
   268        double x = Level.Left + moneskoRuutuVasemmalta * RUUDUN_SIVUN_PITUUS + RUUDUN_SIVUN_PITUUS / 2; 
   269        double y = Level.Top - (moneskoRuutuYlhaalta * RUUDUN_SIVUN_PITUUS + RUUDUN_SIVUN_PITUUS / 2); 
   270        return new Vector(x, y); 
   271    } 
   272 
   273    void Liikuta(PhysicsObject BombDude, Vector suunta) 
   274    { 
   275        BombDude.Velocity = suunta * liikkumisnopeus; 
   276    } 
   277 
   278    void LuoAikaLaskuri() 
   279    { 
   280        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(148, 0, 148); 
   281        alaspainLaskuri.LowerLimit += delegate { aikaLaskuri.Stop(); }; 
   282        alaspainLaskuri.LowerLimit += delegate { MessageDisplay.Add("Aika loppui..."); }; 
   283        alaspainLaskuri.LowerLimit += delegate { BombDude.Destroy(); }; 
   284 
   285        aikaLaskuri = new Timer(); 
   286        aikaLaskuri.Interval = 0.1; 
   287        aikaLaskuri.Timeout += LaskeAlaspain; 
   288        aikaLaskuri.Start(); 
   289 
   290        Label aikaNaytto = new Label(); 
   291        aikaNaytto.TextColor = Color.White; 
   292        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   293        aikaNaytto.BindTo(alaspainLaskuri); 
   294        aikaNaytto.X = -600; 
   295        aikaNaytto.Y = -420; 
   296        Add(aikaNaytto); 
   297    } 
   298 
   299    void LaskeAlaspain() 
   300    { 
   301        alaspainLaskuri.Value -= 0.1; 
   302 
   303        //if (alaspainLaskuri.Value <= 0) 
   304        //{ 
   305        //    MessageDisplay.Add("Aika loppui..."); 
   306        //    aikaLaskuri.Stop(); 
   307             
   308        //} 
   309    } 
   310 
   311    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   312    { 
  40313         
  41          
  42         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  43     } 
  44  
   314        switch (valinta) 
   315        { 
   316            case 0: 
   317                // AloitaPeli(); 
   318                break; 
   319            case 1: 
   320                // ParhaatPisteet(); 
   321                break; 
   322            case 2: 
   323                Exit(); 
   324                break; 
   325        } 
   326        AloitaPeli(); 
  45327     
  46      
  47     void Liikuta(PhysicsObject BombDude, Vector suunta) 
  48     { 
  49         BombDude.Velocity = suunta*liikkumisnopeus; 
  50     } 
  51  
  52     void LuoKentta() 
  53     { 
  54         BombDude = new PhysicsObject(60, 80); 
  55         Add(BombDude); 
  56         BombDude.Image = BombDudePic; 
  57     } 
   328    } 
   329 
  58330} 
  59    
 • 2012/23/SamuH/BOMBDUDE/BOMBDUDE/BOMBDUDEContent/BOMBDUDEContent.contentproj

  r2800 r2872  
  8686    </Compile> 
  8787  </ItemGroup> 
   88  <ItemGroup> 
   89    <Compile Include="BOMBDUDE mappi1.txt"> 
   90      <Name>BOMBDUDE mappi1</Name> 
   91      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   92      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   93    </Compile> 
   94  </ItemGroup> 
   95  <ItemGroup> 
   96    <Compile Include="Räjähdys.png"> 
   97      <Name>Räjähdys</Name> 
   98      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   99      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   100    </Compile> 
   101  </ItemGroup> 
   102  <ItemGroup> 
   103    <Compile Include="Räjähdyksenloppu.png"> 
   104      <Name>Räjähdyksenloppu</Name> 
   105      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   106      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   107    </Compile> 
   108  </ItemGroup> 
   109  <ItemGroup> 
   110    <Compile Include="Räjährys.png"> 
   111      <Name>Räjährys</Name> 
   112      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   113      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   114    </Compile> 
   115  </ItemGroup> 
   116  <ItemGroup> 
   117    <Compile Include="BOMBDUDE mappi2.txt"> 
   118      <Name>BOMBDUDE mappi2</Name> 
   119      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   120      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   121    </Compile> 
   122  </ItemGroup> 
   123  <ItemGroup> 
   124    <Compile Include="Maali.png"> 
   125      <Name>Maali</Name> 
   126      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   127      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   128    </Compile> 
   129  </ItemGroup> 
   130  <ItemGroup> 
   131    <Compile Include="Maali2.png"> 
   132      <Name>Maali2</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135    </Compile> 
   136  </ItemGroup> 
  88137  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  89138  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.