Changeset 2868 for 2012/23/EetuK


Ignore:
Timestamp:
2012-06-08 10:51:55 (11 years ago)
Author:
sijoseha
Message:
 
Location:
2012/23/EetuK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1
Files:
6 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/EetuK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs

  r2802 r2868  
  1212    const double hyppyNopeus = 1000; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   14    ScoreList topLista = new ScoreList(10, false, 0); 
  1415 
  1516    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1617    // PlatformCharacter vihollinen; 
  17     Image pelaajanKuva = LoadImage("tyyppi"); 
   18    Image pelaajanKuva = LoadImage("erkki"); 
  1819    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  1920    Image vihukuva = LoadImage("vihu"); 
   21    Image maalikuva = LoadImage("maalikuva"); 
   22    Image morkokuva = LoadImage("mörkki"); 
  2023    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2124    Image vihukuva2 = LoadImage("lentävä pahis"); 
   25    ExplosionSystem es; 
  2226    public override void Begin() 
  2327    { 
   28        es = new ExplosionSystem(LoadImage("mursu"), 1000); 
   29        Add(es); 
   30        if (DataStorage.Exists("pisteet.xml")) 
   31            topLista = DataStorage.Load<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   32        nautavalikko(null); 
   33 
   34 
   35 
   36    } 
   37    void nautavalikko(Window sender) 
   38    { 
   39        ClearAll(); 
  2440        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin", 
  2541            "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
  2642        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
  2743        Add(valikko); 
  28  
  29          
  3044    } 
  3145 
   
  3650        luoKentta(); 
  3751        lisaaNappaimet(); 
   52 
  3853        Camera.Follow(pelaaja1); 
  39        // Camera.ZoomToLevel(); 
  40          Camera.StayInLevel = true; 
   54        // Camera.ZoomToLevel(); 
   55        Camera.StayInLevel = true; 
  4156    } 
  4257 
   
  4459    { 
  4560        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt"); 
  46         kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
   61        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  4762        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti); 
  4863        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja); 
  4964        kentta.SetTileMethod('v', lisaavihollinen); 
  5065        kentta.SetTileMethod('l', lisaavihu2); 
   66        kentta.SetTileMethod('m', LisaaMaali); 
   67        kentta.SetTileMethod('+', LisaaTaso2); 
   68        kentta.SetTileMethod('q', Lisaamorko); 
  5169        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  5270        Level.CreateBorders(); 
  53         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  54     } 
  55  
  56     void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   71        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Crimson); 
   72        Level.Background.CreateStars(); 
   73    } 
   74 
   75    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   76    { 
   77        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   78        Add(maali); maali.Tag = "maali"; 
   79        maali.Position = paikka; 
   80        maali.Image = maalikuva; 
   81    } 
   82 
   83    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  5784    { 
  5885        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  5986        taso.Position = paikka; 
  60         taso.Color = Color.Green; 
   87        taso.Color = Color.Teal; 
  6188        Add(taso); 
  6289    } 
   
  74101    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  75102    { 
  76          
  77  
  78  
  79103        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  80104        pelaaja1.Position = paikka; 
   
  82106        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  83107        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays); 
  84         Add(pelaaja1);  
   108        Add(pelaaja1); 
  85109        pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(20, 5); 
  86110        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = int.MaxValue; 
  87  
  88     } 
   111        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", pelaajatormasimaaliin); 
   112    } 
   113 
  89114 
  90115    void lisaaNappaimet() 
  91116    { 
   117        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "heitä kranaatti"); 
  92118        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  93119        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  112138        if (ammus != null) 
  113139        { 
   140            ammus.Tag = "ammus"; 
  114141            ammus.Size *= 3; 
  115             AddCollisionHandler(ammus, AmmusTormasi); 
  116         } 
  117     } 
  118  
  119     void AmmusTormasi(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  120     { 
   142            AddCollisionHandler(ammus, "vuhu", CollisionHandler.AddMeterValue(pisteLaskuri, 1)); 
   143            AddCollisionHandler(ammus, "vihu", CollisionHandler.AddMeterValue(pisteLaskuri, 1)); 
   144        } 
   145    } 
   146 
   147    //void HeitaKranaatti() 
   148    //{ 
   149    //    Grenade kranaatti = new Grenade(4.0); 
   150    //    kranaatti.X = pelaaja1.X + 10; 
   151    //    kranaatti.Y = pelaaja1.Y + 10; 
   152    //    Add(kranaatti); 
   153    //    kranaatti.ex 
   154    //    Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(4000, Angle.FromDegrees(45)); 
   155    //    kranaatti.Hit(heittoVoima); 
   156    //} 
   157 
   158    void HeitaKranaatti() 
   159    { 
   160        PhysicsObject naatti = new PhysicsObject(LoadImage("grenade")); 
   161        Add(naatti); 
   162        naatti.Tag = "naatti"; 
   163        naatti.Restitution = 0.6; 
   164        naatti.Position = pelaaja1.Position; 
   165        naatti.Angle = pelaaja1.Angle; 
   166        naatti.CollisionIgnoreGroup = pelaaja1.CollisionIgnoreGroup; 
   167        Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(4000, Angle.FromDegrees(45)); 
   168        naatti.Hit(heittoVoima); 
   169 
   170        Timer.SingleShot(2.5, delegate 
   171        { 
   172            KranaattiRajahti(naatti.X, naatti.Y, 375); naatti.Destroy(); 
   173        }); 
   174    } 
   175 
   176    void KranaattiRajahti(double x, double y, int numberOfParticles) 
   177    { 
   178        //NaattiPoks.X = x; 
   179        //NaattiPoks.Y = y; 
   180        //NaattiPoks.MinScale = 1; 
   181        //NaattiPoks.MaxScale = 10; 
   182        //NaattiPoks.AddEffect(x, y, numberOfParticles); 
   183        Explosion e = new Explosion(65); 
   184        Add(e); 
   185        e.Position = new Vector(x, y); 
   186        e.ShockwaveReachesObject += delegate(IPhysicsObject kohde, 
   187 Vector suunta) { ShockHit(kohde, suunta, e); }; 
   188    } 
   189    void ShockHit(IPhysicsObject kohde, Vector suunta, Explosion rajahdys) 
   190    { 
   191 
  121192        if (kohde.Tag.ToString() == "vihu") 
  122193        { 
  123194            kohde.Destroy(); 
   195            pisteLaskuri.Value++; 
   196            es.AddEffect(kohde.Position, 100); 
  124197        } 
  125198    } 
   
  138211    { 
  139212        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti") 
  140         {  pisteLaskuri.Value += 1; 
   213        { 
   214            pisteLaskuri.Value += 1; 
  141215            maaliAani.Play(); 
  142             MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  143             kohde.Destroy(); 
  144         } 
   216            MessageDisplay.Add("SAIT PISTEEN!!!!"); 
   217            kohde.Destroy(); 
   218        } 
   219 
  145220    } 
  146221 
   
  157232        vihollinen.Mass = 40; 
  158233        vihollinen.Image = vihukuva; 
  159         AddCollisionHandler(vihollinen, pelaaja1, kasitteleVihollisenTormays); 
   234        AddCollisionHandler(vihollinen, kasitteleVihollisenTormays); 
  160235        Add(vihollinen); 
  161236    } 
   
  163238    void kasitteleVihollisenTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  164239    { 
  165         pisteLaskuri.Value += 1; 
  166         maaliAani.Play(); 
  167         MessageDisplay.Add("KUOLIT!!!"); 
  168         kohde.Destroy(); 
  169     } 
   240        if (kohde == pelaaja1) 
   241        { 
   242            pisteLaskuri.Value += 1; 
   243            maaliAani.Play(); 
   244            MessageDisplay.Add("KUOLIT!!!"); 
   245            kohde.Destroy(); 
   246        } 
   247        if (kohde.Tag.ToString() == "ammus") 
   248        { 
   249            hahmo.Destroy(); 
   250            kohde.Destroy(); 
   251        } 
   252    } 
   253 
  170254    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
  171255    { 
   
  176260                break; 
  177261            case 1: 
   262                HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   263                              "Parhaat pisteet", 
   264                              topLista); 
   265                topIkkuna.Closed += nautavalikko; 
   266                Add(topIkkuna); 
   267 
  178268                // ParhaatPisteet(); 
   269                //public class Peli(); 
  179270                break; 
  180271            case 2: 
   
  183274        } 
  184275    } 
  185      void lisaavihu2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   276 
   277    void lisaavihu2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  186278    { 
  187279        PhysicsObject vihu2 = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   
  196288        //vihu2.Mass = 40; 
  197289        vihu2.Image = vihukuva2; 
  198         AddCollisionHandler(vihu2, pelaaja1, kasitteleVihollisenTormays); 
   290        AddCollisionHandler(vihu2, kasitteleVihollisenTormays); 
  199291        Add(vihu2); 
  200292    }IntMeter pisteLaskuri; 
  201293 
  202      void LuoLaskuri() 
  203      { 
  204          pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  205  
  206          Label pisteNaytto = new Label(); 
  207          pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
  208          pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  209          pisteNaytto.TextColor = Color.Red; 
  210  
  211          pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  212          Add(pisteNaytto); 
  213           
  214           
  215      } 
  216  
   294    void LuoLaskuri() 
   295    { 
   296        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   297 
   298        Label pisteNaytto = new Label(); 
   299        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   300        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   301        pisteNaytto.TextColor = Color.Red; 
   302 
   303        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   304        Add(pisteNaytto); 
   305 
   306 
   307    } 
   308    void pelaajatormasimaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali) 
   309    { 
   310        HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   311                                "Parhaat pisteet", 
   312                                "Onneksi olkoon, pääsit listalle pisteillä %p! Syötä nimesi:", 
   313                                topLista, pisteLaskuri); 
   314        topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   315        Add(topIkkuna); 
   316 
   317        MessageDisplay.Add("VOITIT!!!"); 
   318        // Timer.SingleShot(2.0, Begin); 
   319        pelaaja.Destroy(); 
   320    } 
   321 
   322    void TallennaPisteet(Window sender) 
   323    { 
   324        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   325        nautavalikko(null); 
   326    } 
   327 
   328    void LisaaTaso2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   329    { 
   330        PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   331        taso2.Position = paikka; 
   332        taso2.Color = Color.Transparent; 
   333        Add(taso2); 
   334    } 
   335 
   336    void Lisaamorko(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   337    { 
   338        PhysicsObject morko = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   339        morko.Position = paikka; 
   340        FollowerBrain aivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   341        aivot.TargetFollowDistance = 500; 
   342        aivot.Speed = 100; 
   343        aivot.Active = true; 
   344        morko.Brain = aivot; 
   345        morko.Tag = "vuhu"; 
   346        morko.Mass = 40; 
   347        morko.Image = morkokuva; 
   348        AddCollisionHandler(morko, kasittelemoronTormays); 
   349        Add(morko); 
   350 
   351 
   352    } 
   353    void kasittelemoronTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
   354    { 
   355        if (kohde == pelaaja1) 
   356        { 
   357            pisteLaskuri.Value += 0; 
   358            maaliAani.Play(); 
   359            MessageDisplay.Add("KUOLIT!!!"); 
   360            kohde.Destroy(); 
   361        } 
   362    } 
  217363} 
 • 2012/23/EetuK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/kentta1.txt

  r2802 r2868  
  11         * 
  2          ## 
  3  
  4        *    *llllllllll 
  5        ##  ## 
  6  
  7      *        * 
  8      ##  ##  ##llllllllllllllllllllllll 
  9  
  10    *    *  *    *                                                                                             ## 
  11    ##  ##  ##  ##                                                                                       v ####                llllllllll                                                                                            l    l 
  12                                                                                                   v ####                                                                                                          ################################## 
  13  *    *      *   *                    *                                                      v ####                                                                                                                ******************************v                                              ########################                                                                                              l l l l l l l l l l l 
  14  ##  ##  ##  ##  ##            v   #   ##     ***                                       v ####                                         v* v* v* v* v* v *v *v* v *v *v *v       *      v     *     v   vv      vv    ###############################**************lll***************                                                                                                                                ***************************** 
  15                            l   ##           ####                   ##                ####             llllll                     ########### ######################################   ###   ###   ###   #################################################                                               ################################                                              vvvvv                         ####################################### 
  16         N        ll         ##   vvvv                    vv *******vv                                                      *                             vvvvvvvvvv             vvvvv                                   vv                                      lllllvl                                  lllllll 
  17                 ********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ############         ### 
  18 ########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 
   2         ##                                 # 
   3                                            #                      l   l   l   l   l   l   l 
   4       *    *llllllllll                     #                                                                                                                 ********************* 
   5       ##  ##                               #  #######################################################################################################      ###################### 
   6                                            #                                                                                                             ###### 
   7     *        *                             #                                                                                                       ### 
   8     ##  ##  ##llll                      ####  l  l  l  l  l  l  l                                                  #                      ###   ############                                                                                                                              *** 
   9                                                                                            #                        ######################  ###                                                                                                                                               ++++++ 
   10   *    *  *    *                 ##                                                      #                      ##lllll                                                                                                                                                                        +++ 
   11   ##  ##  ##  ##  ##  ##   ##                                                         **   #                 v ####                llllllllll                                                                                            l    l                                                   ++++                                                                                                                                                                                       
   12                                                                                   #### #              v ####                                                                                                          #################################                                                   +                                                                                                                                                                                     
   13 *    *      *   *                    *                                          #            v ####                                                                                                                ******************************v                                              ########################                                                                                                                                                                 
   14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   15 ##  ##  ##  ##  ##            v   #   ##     ***                                #       v ####                #######                  v* v* v* v* v* v *v *v* v *v *v *v       *      v     *     v   vv      vv    ###############################**************lll***************                         q                                                                                                         *****************************     m                        
   16                           l   ##           ####                   ##           #     ####             llllll                     ########### ######################################   ###   ###   ###   #################################################                                               ################################                                              v                             #######################################l               
   17        N               ##   vvvv                    vv *******vv            #                                          *                             vvvvvvvvvv             vvvvv                                   vv                                                                               lllllll## 
   18                ********************                                                    #                                                                                                                                                                                                                             #  q                             vvvv                            ############         ### 
   19############################################################################ ll    ############################################################################################################################################################################################################################################################################################ 
 • 2012/23/EetuK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/Tasohyppelypeli1Content.contentproj

  r2802 r2868  
  8282    </Compile> 
  8383  </ItemGroup> 
   84  <ItemGroup> 
   85    <Compile Include="maalikuva.png"> 
   86      <Name>maalikuva</Name> 
   87      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   89    </Compile> 
   90  </ItemGroup> 
   91  <ItemGroup> 
   92    <Compile Include="mörkki.png"> 
   93      <Name>mörkki</Name> 
   94      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   95      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   96    </Compile> 
   97  </ItemGroup> 
   98  <ItemGroup> 
   99    <Compile Include="erkki.png"> 
   100      <Name>erkki</Name> 
   101      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   102      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   103    </Compile> 
   104  </ItemGroup> 
   105  <ItemGroup> 
   106    <Compile Include="grenade.png"> 
   107      <Name>grenade</Name> 
   108      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   109      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   110    </Compile> 
   111  </ItemGroup> 
   112  <ItemGroup> 
   113    <Compile Include="mursu.png"> 
   114      <Name>mursu</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117    </Compile> 
   118  </ItemGroup> 
   119  <ItemGroup> 
   120    <Compile Include="pena.png"> 
   121      <Name>pena</Name> 
   122      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   123      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   124    </Compile> 
   125  </ItemGroup> 
  84126  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  85127  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.