Changeset 2853 for 2012/23


Ignore:
Timestamp:
2012-06-07 21:22:37 (11 years ago)
Author:
lemilaht
Message:

Bug Fixed

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/LeoL/Tasohyppelypeli1.cs

  r2852 r2853  
  196196        pelaaja3.Image = pelaajanKuva; 
  197197        pelaaja3.CanRotate = false; 
  198         AddCollisionHandler(pelaaja, "piikki", Pelaaja3Kuolee); 
  199         AddCollisionHandler(pelaaja, "Demoni", Pelaaja3Menettaa); 
  200         AddCollisionHandler(pelaaja, "Ampuja", Pelaaja3Menettaa2); 
  201         AddCollisionHandler(pelaaja, "cafgar", Pelaaja3Menettaa2); 
  202         AddCollisionHandler(pelaaja, "maali", SaavutitMaalin3); 
  203         AddCollisionHandler(pelaaja, "peruna", LisaaElamaa3); 
   198        AddCollisionHandler(pelaaja3, "piikki", Pelaaja3Kuolee); 
   199        AddCollisionHandler(pelaaja3, "Demoni", Pelaaja3Menettaa); 
   200        AddCollisionHandler(pelaaja3, "Ampuja", Pelaaja3Menettaa2); 
   201        AddCollisionHandler(pelaaja3, "cafgar", Pelaaja3Menettaa2); 
   202        AddCollisionHandler(pelaaja3, "maali", SaavutitMaalin3); 
   203        AddCollisionHandler(pelaaja3, "peruna", LisaaElamaa3); 
  204204        PelaajanElamat3(); 
   205        pelaaja3.Tag = "pelaaja"; 
  205206        pelaaja3.Mass = 5000; 
  206207        pelaaja3.Weapon = new PlasmaCannon(20, 5); 
   
  282283        Demoni.Tag = "Demoni"; 
  283284        Demoni.Brain = Aivot(); 
   285        Demoni.Brain = Aivot2(); 
  284286        AddCollisionHandler(Demoni, "piikki", DemoniTuhoutuu); 
  285287        AddCollisionHandler(Demoni, "Ampuja", DemoniKuolee); 
   
  307309    { 
  308310        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   311        seuraajanAivot.Speed = 150; 
   312        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200; 
   313        seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   314        seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 20; 
   315        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false; 
   316        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
   317        return seuraajanAivot; 
   318    } 
   319    Brain Aivot2() 
   320    { 
   321        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja3); 
  309322        seuraajanAivot.Speed = 150; 
  310323        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200; 
   
  452465        Add(P3elamaPalkki); 
  453466 
  454         P3elamaPalkki.X = Screen.Left - 150; 
  455         P3elamaPalkki.Y = Screen.Top - 10; 
   467        P3elamaPalkki.X = Screen.Right - 150; 
   468        P3elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
  456469        P3elamaPalkki.BarColor = Color.Green; 
  457470        P3elamaPalkki.BorderColor = Color.White; 
   
  462475    void Pelaaja3Menettaa(PhysicsObject pelaaja2, PhysicsObject kohde) 
  463476    { 
  464         P2elamaMittari.Value -= 3; 
   477        P3elamaMittari.Value -= 3; 
  465478    } 
  466479 
   
  475488    { 
  476489        potion.Destroy(); 
  477         P2elamaMittari.Value += 50; 
   490        P3elamaMittari.Value += 50; 
  478491 
  479492    } 
   
  481494    void Pelaaja3Menettaa2(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
  482495    { 
  483         elamaMittari.Value -= 5; 
   496        elamaMittari3.Value -= 5; 
  484497    } 
  485498 
   
  535548        PhysicsObject Miekka3 = new PhysicsObject(5, 5); 
  536549        Miekka3.IsVisible = false; 
  537         Miekka3.Position = pelaaja.Position; 
   550        Miekka3.Position = pelaaja3.Position; 
  538551        Miekka3.Tag = "ase"; 
  539552        AddCollisionHandler(Miekka3, "Demoni", DemoniKuolee); 
   
  559572        PhysicsObject Miekka4 = new PhysicsObject(5, 5); 
  560573        Miekka4.IsVisible = false; 
  561         Miekka4.Position = pelaaja.Position; 
   574        Miekka4.Position = pelaaja3.Position; 
  562575        Miekka4.Tag = "ase"; 
  563576        Miekka4.Push(new Vector(-20, 0)); 
   
  784797    } 
  785798 
  786     Brain AivotMage() 
   799    Brain AivotMage2() 
   800    { 
   801        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   802        seuraajanAivot.Speed = 20; 
   803        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200; 
   804        seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   805        seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 300; 
   806        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella23; 
   807        return seuraajanAivot; 
   808    } 
   809 
   810    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella23(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   811    { 
   812        //Magen ase on sen lapsiolio eli Objects-listassa paikassa 0. 
   813 
   814        PhysicsObject mage = (lahettajaAivot as Brain).Owner as PhysicsObject; 
   815 
   816        if (mage == null || mage.Objects.Count < 1) return; 
   817 
   818        PlasmaCannon mageAse = (PlasmaCannon)mage.Objects[0]; 
   819        mageAse.Angle = (pelaaja.Position - (lahettajaAivot as Brain).Owner.Position).Angle; 
   820        PhysicsObject ammus = mageAse.Shoot(); 
   821 
   822        if (ammus != null) 
   823        { 
   824            AddCollisionHandler(ammus, pelaaja, PelaajaMenettaa2); 
   825            ammus.Tag = "ammus"; 
   826        } 
   827    } 
   828        Brain AivotMage() 
  787829    { 
  788830        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   
  795837    } 
  796838 
  797     void mitaTapahtuuKunOllaanLahella3(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
  798     { 
  799         //Magen ase on sen lapsiolio eli Objects-listassa paikassa 0. 
  800  
  801         PhysicsObject mage = (lahettajaAivot as Brain).Owner as PhysicsObject; 
  802  
  803         if (mage == null || mage.Objects.Count < 1) return; 
  804  
  805         PlasmaCannon mageAse = (PlasmaCannon)mage.Objects[0]; 
  806         mageAse.Angle = (pelaaja.Position - (lahettajaAivot as Brain).Owner.Position).Angle; 
  807         PhysicsObject ammus = mageAse.Shoot(); 
  808  
  809         if (ammus != null) 
  810         { 
  811             AddCollisionHandler(ammus, pelaaja, PelaajaMenettaa2); 
  812             ammus.Tag = "ammus"; 
  813         } 
  814     } 
  815  
   839        void mitaTapahtuuKunOllaanLahella3(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   840        { 
   841            //Magen ase on sen lapsiolio eli Objects-listassa paikassa 0. 
   842 
   843            PhysicsObject mage = (lahettajaAivot as Brain).Owner as PhysicsObject; 
   844 
   845            if (mage == null || mage.Objects.Count < 1) return; 
   846 
   847            PlasmaCannon mageAse = (PlasmaCannon)mage.Objects[0]; 
   848            mageAse.Angle = (pelaaja3.Position - (lahettajaAivot as Brain).Owner.Position).Angle; 
   849            PhysicsObject ammus = mageAse.Shoot(); 
   850 
   851            if (ammus != null) 
   852            { 
   853                AddCollisionHandler(ammus, pelaaja3, Pelaaja3Menettaa2); 
   854                ammus.Tag = "ammus"; 
   855            } 
   856        } 
  816857    void LuoMage(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  817858    { 
   
  826867        Mage.Tag = "mage"; 
  827868        Mage.Brain = AivotMage(); 
   869        Mage.Brain = AivotMage2(); 
  828870        PlasmaCannon pyssy = new PlasmaCannon(20, 5); 
  829871        Mage.Add(pyssy); 
  830         pyssy.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromSeconds(0.5); 
   872        pyssy.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromSeconds(1); 
  831873        pyssy.IsVisible = false; 
  832874        Add(Mage); 
   
  845887        return seuraajanAivot; 
  846888    } 
   889    Brain AivotHunter2() 
   890    { 
   891        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja3); 
   892        seuraajanAivot.Speed = 300; 
   893        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200; 
   894        seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   895        seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 200; 
   896 
   897 
   898 
   899        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella24; 
   900        return seuraajanAivot; 
   901    } 
  847902 
  848903 
   
  854909        { 
  855910            AddCollisionHandler(ammus, pelaaja, PelaajaMenettaa2); 
   911            ammus.Tag = "ammus"; 
   912        } 
   913    } 
   914    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella24(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   915    { 
   916        ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Angle = (pelaaja3.Position - (lahettajaAivot as Brain).Owner.Position).Angle; 
   917        PhysicsObject ammus = ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Shoot(); 
   918        if (ammus != null) 
   919        { 
   920            AddCollisionHandler(ammus, pelaaja3, Pelaaja3Menettaa2); 
  856921            ammus.Tag = "ammus"; 
  857922        } 
   
  868933        hunter.Tag = "Ampuja"; 
  869934        hunter.Brain = AivotHunter(); 
   935        hunter.Brain = AivotHunter2(); 
  870936        AddCollisionHandler(hunter, "piikki", HuntKuoli); 
  871937        hunter.Weapon = new PlasmaCannon(5, 3); 
   
  907973 
  908974        elamaPalkki2.X = Screen.Right - 150; 
  909         elamaPalkki2.Y = Screen.Top - 20; 
   975        elamaPalkki2.Y = Screen.Top - 30; 
  910976        //elamaPalkki.Angle = Angle.RightAngle; 
  911977        elamaPalkki2.BarColor = Color.Red; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.