Changeset 2823


Ignore:
Timestamp:
2012-06-06 21:55:27 (11 years ago)
Author:
lemilaht
Message:

Lisaa

Location:
2012/23/LeoL
Files:
7 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/LeoL/Tasohyppelypeli1.cs

  r2819 r2823  
  99public class tasohyppelypeli : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     DoubleMeter  elamaMittari; 
   11    string CurrentLevelFile = String.Empty; 
   12 
   13    DoubleMeter elamaMittari; 
  1214    Image Ampujankuva = LoadImage("Ampuja"); 
  1315    Image DemoninKuva = LoadImage("Dem1.anm"); 
  1416    Image olionKuva = LoadImage("cafgar.anm"); 
   17    Image magenKuva = LoadImage("Mage"); 
  1518    Image[] pelaajanAnim = LoadImages("pelaaja", "Pelaaja2", "Pelaaja3"); 
  16     double nopeusYlos =  1250; 
   19    Image[] pelaajanAnimPeilattu; 
   20     
   21    double nopeusYlos = 1250; 
  1722    Vector nopeusOikea = new Vector(250, 0); 
  1823    Vector nopeusVasen = new Vector(-250, 0); 
  1924    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelaaja"); 
  20      
   25 
  2126    PlatformCharacter pelaaja; 
  2227 
  2328    public override void Begin() 
  2429    { 
   30        ClearAll(); 
   31        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Welcome to game", 
   32        "tutorial", "Start level 1", "Start level 2", "End"); 
   33        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   34        Add(valikko); 
  2535         
  2636 
  27         LuoKenttä(); 
  28         lataaKenttä(); 
  29         AsetaOhjaimet(); 
  30          
  31          
  32          
  33     } 
  34  
  35     void lataaKenttä() 
  36     { 
  37     } 
  38  
  39     void LuoKenttä() 
  40     { 
  41         TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kartta"); 
   37 
   38 
   39    } 
   40    void  
   41 
   42     lataaKenttä() 
   43    { 
   44    } 
   45 
   46    void LuoKenttä(string levelFile) 
   47    { 
   48        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset(levelFile); 
  4249        ruudut.SetTileMethod('_', LuoPalikka); 
  4350        ruudut.SetTileMethod('.', LuoSeina); 
   
  4754        ruudut.SetTileMethod('#', LuoDemoni); 
  4855        ruudut.SetTileMethod('-', LuoAmpuja); 
   56        ruudut.SetTileMethod('=', LuoMaali); 
   57        ruudut.SetTileMethod(';', LuoMage); 
  4958        ruudut.Execute(20, 20); 
  5059        Level.Background.Color = Color.ForestGreen; 
  5160        Camera.Follow(pelaaja); 
  5261        Gravity = new Vector(0, -5000); 
   62 
   63        CurrentLevelFile = levelFile; 
  5364    } 
  5465 
   
  8495    { 
  8596        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, ConfirmExit, "Poistu pelistä"); 
  86  
  8797        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, nopeusVasen); 
  8898        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero); 
   
  91101        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero); 
  92102        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, PelaajaLyo, null); 
   103        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, PelaajaLyo2, null); 
  93104    } 
  94105 
   
  97108        pelaaja = new PlatformCharacter(20, 40); 
  98109        pelaaja.Position = paikka; 
  99          
   110 
  100111        pelaaja.Color = Color.Aquamarine; 
  101112        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
   
  105116        AddCollisionHandler(pelaaja, "Ampuja", PelaajaMenettaa2); 
  106117        AddCollisionHandler(pelaaja, "cafgar", PelaajaMenettaa2); 
   118        AddCollisionHandler(pelaaja, "maali", SaavutitMaalin); 
  107119        PelaajanElamat(); 
  108120        pelaaja.Mass = 5000; 
  109            
   121        pelaaja.Weapon = new PlasmaCannon(20, 5); 
   122        pelaaja.Weapon.IsVisible = false; 
   123         
  110124        Add(pelaaja); 
  111125    } 
   
  116130    } 
  117131 
  118      
  119      
  120     void PelaajaKuolee(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde ) 
   132 
   133 
   134    void PelaajaKuolee(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
  121135    { 
  122136        pelaaja.Destroy(); 
  123          
   137        Replay(); 
   138 
  124139    } 
  125140    void LuoCafgar(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  143158        AddCollisionHandler(Demoni, "piikki", DemoniKuolee); 
  144159        AddCollisionHandler(Demoni, "Ampuja", DemoniKuolee); 
   160        AddCollisionHandler(Demoni, "ammus", DemoniKuolee); 
  145161        Demoni.Mass = 500; 
  146162        Add(Demoni); 
   
  153169    { 
  154170        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
  155     seuraajanAivot.Speed = 150;   
  156     seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200;   
  157     seuraajanAivot.FollowAlways = true;  
  158     seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 20;   
  159    
  160  
   171        seuraajanAivot.Speed = 150; 
   172        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200; 
   173        seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   174        seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 20; 
   175 
   176 
   177 
   178        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
   179        return seuraajanAivot; 
   180    } 
   181 
   182 
   183    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   184    { 
   185    } 
   186    void DemoniKuolee(PhysicsObject Demoni, PhysicsObject kohde) 
   187    { 
   188        Demoni.Destroy(); 
   189    } 
   190    Brain AivotAmpuja() 
   191    { 
   192        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   193        seuraajanAivot.Speed = 0; 
   194        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200; 
   195        seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   196        seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 200; 
   197 
   198 
   199 
   200        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella2; 
   201        return seuraajanAivot; 
   202    } 
   203 
   204 
   205    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella2(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   206    { 
   207        ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Angle = (pelaaja.Position - (lahettajaAivot as Brain).Owner.Position).Angle; 
   208        PhysicsObject ammus = ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Shoot(); 
   209        if (ammus != null) 
   210        { 
   211            AddCollisionHandler(ammus, pelaaja, PelaajaMenettaa2); 
   212            ammus.Tag = "ammus"; 
   213        } 
   214    } 
   215    void LuoAmpuja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   216    { 
   217 
   218        PlatformCharacter Ampuja = new PlatformCharacter(20, 20); 
   219        Ampuja.IgnoresGravity = true; 
   220        Ampuja.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   221        Ampuja.MaxVelocity = 0.0; 
   222        Ampuja.Position = paikka; 
   223        Ampuja.Image = Ampujankuva; 
   224        Ampuja.Color = Color.Black; 
   225        Ampuja.Tag = "Ampuja"; 
   226        Ampuja.Brain = AivotAmpuja(); 
   227        Ampuja.Weapon = new PlasmaCannon(5, 3); 
   228        Ampuja.Weapon.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromSeconds(1); 
   229        Add(Ampuja); 
   230    } 
   231    void PelaajaMenettaa() 
   232    { 
   233    } 
   234    void PelaajanElamat() 
   235    { 
   236        elamaMittari = new DoubleMeter(50); 
   237        elamaMittari.MaxValue = 25; 
   238        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 10); 
   239        elamaPalkki.BindTo(elamaMittari); 
   240        Add(elamaPalkki); 
   241 
   242        elamaPalkki.X = Screen.Right - 150; 
   243        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 10; 
   244        elamaPalkki.Angle = Angle.RightAngle; 
   245        elamaPalkki.BarColor = Color.Green; 
   246        elamaPalkki.BorderColor = Color.White; 
   247        elamaPalkki.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   248        elamaMittari.Value = 50; 
   249 
   250        elamaMittari.LowerLimit += PelaajaTuhoutuu; 
   251         
   252 
   253    } 
   254    void PelaajaMenettaa(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   255    { 
   256        elamaMittari.Value -= 3; 
   257    } 
   258 
   259    void PelaajaTuhoutuu(double mittarinArvo) 
   260    { 
   261        pelaaja.Destroy(); 
   262        MessageDisplay.Add("Dead"); 
   263        Replay(); 
   264    } 
   265    void PelaajaMenettaa2(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   266    { 
   267        elamaMittari.Value -= 5; 
   268    } 
   269    void PelaajaLyo() 
   270    { 
   271        pelaaja.Animation = new Animation(pelaajanAnim); 
   272        pelaaja.Animation.Start(); 
   273        pelaaja.Animation.Played += new Action(AnimValm); 
   274        pelaaja.Animation.FPS = 5; 
   275    } 
   276    void AnimValm() 
   277    { 
   278        pelaaja.Animation.Stop(); 
   279    } 
   280    void PelaajaLyo2() 
   281    { 
   282        pelaaja.Animation = new Animation(pelaajanAnimPeilattu); 
   283        pelaaja.Animation.Start(); 
   284        pelaaja.Animation.Played += new Action(AnimValm2); 
   285        pelaaja.Animation.FPS = 5; 
   286    } 
   287    void AnimValm2() 
   288    { 
   289        pelaaja.Animation.Stop(); 
   290    } 
   291    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   292    { 
   293        switch (valinta) 
   294        { 
   295            case 0: 
   296                 Aloitus("Tutorial map"); 
   297                break; 
   298 
   299            case 1: 
   300                Aloitus("kartta"); 
   301                break; 
   302 
   303            case 2: 
   304                Aloitus("Kentta2"); 
   305                break; 
   306 
   307            case 3: 
   308                Exit(); 
   309                break; 
   310        } 
   311    } 
   312    void Aloitus(string levelFile) 
   313    { 
   314         
   315        pelaajanAnimPeilattu = Image.Mirror(pelaajanAnim); 
   316 
   317        LuoKenttä(levelFile); 
   318        lataaKenttä(); 
   319        AsetaOhjaimet(); 
   320    } 
  161321     
  162     seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
  163     return seuraajanAivot; 
  164     } 
  165  
   322 
   323    void LuoMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   324    { 
   325        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 40); 
   326        maali.Position = paikka; 
   327        maali.Shape = Shape.Pentagon ; 
   328        maali.Tag = "maali"; 
   329        maali.Color = Color.Blue; 
   330         
   331        Add(maali); 
   332    } 
   333    void SaavutitMaalin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   334    { 
   335        YouWin(); 
   336    } 
   337    void Replay() 
   338    { 
   339        ClearAll(); 
   340        MultiSelectWindow valikko2 = new MultiSelectWindow("You Died",  
   341        "Replay", "Menu", "End"); 
   342        valikko2.ItemSelected += PainettiinValikonNappia2; 
   343        Add(valikko2); 
   344    } 
   345   void PainettiinValikonNappia2(int valinta) 
   346    { 
   347        switch (valinta) 
   348        { 
   349 
   350            case 0: 
   351                AloitaUudelleen(); 
   352                break; 
   353 
   354            case 1: 
   355                Begin(); 
   356                break; 
   357 
   358            case 2: 
   359                Exit(); 
   360                break; 
   361        } 
   362    } 
   363    void YouWin() 
   364    { 
   365        ClearAll(); 
   366        MultiSelectWindow valikko3 = new MultiSelectWindow("You Win",  
   367        "Replay", "Menu", "End"); 
   368       valikko3.ItemSelected += PainettiinValikonNappia3; 
   369        Add(valikko3); 
   370    } 
   371    void PainettiinValikonNappia3(int valinta) 
   372    { 
   373        switch (valinta) 
   374        { 
   375            case 0: 
   376                AloitaUudelleen(); 
   377                break; 
   378 
   379            case 1: 
   380                Begin(); 
   381                break; 
   382 
   383            case 2: 
   384                Exit(); 
   385                break; 
   386        } 
   387    } 
   388     
   389    void AloitaUudelleen() 
   390    { 
   391        ClearAll(); 
   392        pelaajanAnimPeilattu = Image.Mirror(pelaajanAnim); 
   393 
   394        LuoKenttä(CurrentLevelFile); 
   395        lataaKenttä(); 
   396        AsetaOhjaimet(); 
   397    } 
   398    Brain AivotMage() 
   399    { 
   400        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   401        seuraajanAivot.Speed = 20; 
   402        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200; 
   403        seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   404        seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 300; 
   405 
   406 
   407 
   408        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella3; 
   409        return seuraajanAivot; 
   410    } 
   411 
   412 
   413    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella3(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   414    { 
   415        ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Angle = (pelaaja.Position - (lahettajaAivot as Brain).Owner.Position).Angle; 
   416        PhysicsObject ammus = ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Shoot(); 
   417        if (ammus != null) 
   418        { 
   419            AddCollisionHandler(ammus, pelaaja, PelaajaMenettaa2); 
   420            ammus.Tag = "ammus"; 
   421        } 
   422    } 
   423    void LuoMage(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   424    { 
   425        PhysicsObject Mage = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 40); 
   426        Mage.Position = paikka; 
   427        Mage.Image = magenKuva; 
   428        Mage.Color = Color.Black; 
   429        Mage.Tag = "mage"; 
   430        Mage.Brain = AivotMage(); 
   431        Add(Mage); 
   432    } 
  166433    
  167    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
  168    { 
  169    } 
  170    void DemoniKuolee(PhysicsObject Demoni, PhysicsObject kohde) 
  171    { 
  172        
  173         
  174        Demoni.Destroy(); 
  175    } 
  176    Brain AivotAmpuja() 
  177    { 
  178        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
  179        seuraajanAivot.Speed = 0;   
  180        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 200;   
  181        seuraajanAivot.FollowAlways = true;  
  182        seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 200;   
  183         
  184  
  185         
  186        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella2; 
  187        return seuraajanAivot; 
  188    } 
  189  
  190     
  191    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella2 (object lahettajaAivot, EventArgs e) 
  192    { 
  193        ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Angle = (pelaaja.Position - (lahettajaAivot as Brain).Owner.Position).Angle; 
  194        PhysicsObject ammus = ((lahettajaAivot as Brain).Owner as PlatformCharacter).Weapon.Shoot(); 
  195        if (ammus != null) 
  196        { 
  197            AddCollisionHandler(ammus, pelaaja, PelaajaMenettaa2); 
  198            AddCollisionHandler(ammus, "vihu", DemoniKuolee); 
  199        } 
  200    } 
  201    void LuoAmpuja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  202    { 
  203         
  204        PlatformCharacter Ampuja = new PlatformCharacter(20, 20); 
  205        Ampuja.IgnoresGravity = true; 
  206        Ampuja.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  207        Ampuja.MaxVelocity = 0.0; 
  208        Ampuja.Position = paikka; 
  209        Ampuja.Image = Ampujankuva; 
  210        Ampuja.Color = Color.Black; 
  211        Ampuja.Tag = "Ampuja"; 
  212        Ampuja.Brain = AivotAmpuja(); 
  213        Ampuja.Weapon = new PlasmaCannon(5, 3); 
  214        Ampuja.Weapon.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromSeconds(1); 
  215        Add(Ampuja); 
  216    } 
  217    void PelaajaMenettaa() 
  218    {  
  219    } 
  220    void PelaajanElamat() 
  221    { 
  222        elamaMittari = new DoubleMeter(50); 
  223        elamaMittari.MaxValue = 25; 
  224        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 10); 
  225        elamaPalkki.BindTo(elamaMittari); 
  226        Add(elamaPalkki); 
  227  
  228        elamaPalkki.X = Screen.Right - 150; 
  229        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 10; 
  230        elamaPalkki.Angle = Angle.RightAngle; 
  231        elamaPalkki.BarColor = Color.Green; 
  232        elamaPalkki.BorderColor = Color.White; 
  233        elamaPalkki.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
  234        elamaMittari.Value = 50; 
  235         
  236        elamaMittari.LowerLimit += PelaajaTuhoutuu; 
  237         
  238    } 
  239    void PelaajaMenettaa(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
  240    { 
  241        elamaMittari.Value -= 3; 
  242    } 
  243  
  244    void PelaajaTuhoutuu(double mittarinArvo) 
  245    { 
  246        pelaaja.Destroy(); 
  247        MessageDisplay.Add("Dead"); 
  248    } 
  249    void PelaajaMenettaa2(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
  250    { 
  251        elamaMittari.Value -= 5; 
  252    } 
  253    void PelaajaLyo() 
  254    { 
  255        pelaaja.Animation = new Animation(pelaajanAnim); 
  256        pelaaja.Animation.Start(); 
  257        pelaaja.Animation.Played += new Action(AnimValm); 
  258        pelaaja.Animation.FPS = 5; 
  259    } 
  260    void AnimValm() 
  261    { 
  262        pelaaja.Animation.Stop(); 
  263    } 
  264          
  265434} 
  266435 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.