Changeset 2800 for 2012/23


Ignore:
Timestamp:
2012-06-05 15:54:52 (11 years ago)
Author:
hesahaut
Message:

BOMBDUDE:en grafiikoita ja hahmo liikkumaan

Location:
2012/23/SamuH
Files:
19 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/SamuH/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r2766 r2800  
  88 
  99public class Pong : PhysicsGame 
   10 
  1011{ 
  11  
  12     Vector nopeusYlös = new Vector(0, 400); 
  13     Vector nopeusAlas = new Vector(0, -400); 
   12    Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 900 ); 
   13    Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -900 ); 
  1414 
  1515    PhysicsObject pallo; 
  16  
  1716    PhysicsObject maila1; 
  1817    PhysicsObject maila2; 
   18 
   19    PhysicsObject vasenReuna; 
   20    PhysicsObject oikeaReuna; 
   21 
   22    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   23    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1924 
  2025    public override void Begin() 
  2126    { 
  2227        LuoKentta(); 
   28        AsetaOhjaimet(); 
   29        LisaaLaskurit(); 
  2330        AloitaPeli(); 
  24         AsetaOhjaimet(); 
  25  
  2631    } 
  2732 
  2833    void LuoKentta() 
  2934    { 
  30         pallo = new PhysicsObject(49, 49); 
   35        pallo = new PhysicsObject( 38.0, 38.0 ); 
  3136        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  32         pallo.Color = Color.Yellow; 
   37        pallo.Color = Color.Silver; 
   38        pallo.X = -200.0; 
   39        pallo.Y = 0.0; 
  3340        pallo.Restitution = 1.0; 
  34         pallo.X = -120; 
  35         pallo.Y = 80; 
   41        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   42        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
   43        Add( pallo ); 
   44        AddCollisionHandler( pallo, KasittelePallonTormays ); 
  3645 
  37         Add(pallo); 
   46        maila1 = LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0 ); 
   47        maila2 = LuoMaila( Level.Right - 20.0, 0.0 ); 
  3848 
  39         maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  40         maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   49        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   50        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   51        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   52        vasenReuna.IsVisible = true; 
   53        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   54        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   56        oikeaReuna.IsVisible = true; 
   57        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   58        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   59        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   60        ylaReuna.IsVisible = true; 
   61        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   62        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   63        alaReuna.IsVisible = true; 
   64        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
  4165 
  42         Level.BackgroundColor = Color.DarkGray; 
  43         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   66        Level.BackgroundColor = Color.Gray; 
  4467 
  4568        Camera.ZoomToLevel(); 
  46  
  47         MessageDisplay.TextColor = Color.LightGreen; 
  48  
  49     } 
  50     void AloitaPeli() 
  51     { 
  52         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  53         pallo.Hit(impulssi); 
  54  
  55  
  56  
  5769    } 
  5870 
  59     PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   71    PhysicsObject LuoMaila( double x, double y ) 
  6072    { 
  61  
  62         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0 ); 
  6374        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  64         maila.Color = Color.DarkOrange; 
  6575        maila.X = x; 
  6676        maila.Y = y; 
  6777        maila.Restitution = 1.0; 
  68         Add(maila); 
   78        maila.KineticFriction = 0.0; 
   79        Add( maila ); 
   80        return maila; 
   81    } 
  6982 
  70         return maila; 
   83    void LisaaLaskurit() 
   84    { 
   85        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 ); 
   86        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 ); 
   87    } 
  7188 
   89    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y ) 
   90    { 
   91        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 ); 
   92        laskuri.MaxValue = 5; 
   93        Label naytto = new Label(); 
   94        naytto.BindTo( laskuri ); 
   95        naytto.X = x; 
   96        naytto.Y = y; 
   97        naytto.TextColor = Color.Red; 
   98        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   99        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   100        Add( naytto ); 
   101        return laskuri; 
   102    } 
   103 
   104    void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde ) 
   105    { 
   106        if ( kohde == oikeaReuna ) 
   107        { 
   108            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   109        } 
   110        else if ( kohde == vasenReuna ) 
   111        { 
   112            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   113        } 
   114    } 
   115 
   116    void AloitaPeli() 
   117    { 
   118        Vector impulssi = new Vector( 600.0, 0.0 ); 
   119        pallo.Hit( impulssi ); 
  72120    } 
  73121 
  74122    void AsetaOhjaimet() 
  75123    { 
   124        Keyboard.Listen( Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1 Liikuta mailaa ylös.", maila1, nopeusYlos ); 
   125        Keyboard.Listen( Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero ); 
   126        Keyboard.Listen( Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1 Liikuta mailaa alas.", maila1, nopeusAlas ); 
   127        Keyboard.Listen( Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero ); 
  76128 
  77         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1, liikuta mailaa ylös.", maila1, nopeusYlös); 
  78         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  79         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1, liikuta mailaa alas.", maila1, nopeusAlas); 
  80         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   129        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2 Liikuta mailaa ylös.", maila2, nopeusYlos ); 
   130        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero ); 
   131        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2 Liikuta mailaa alas.", maila2, nopeusAlas ); 
   132        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero ); 
  81133 
  82         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2, liikuta mailaa ylös.", maila2, nopeusYlös); 
  83         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  84         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2, liikuta mailaa alas.", maila2, nopeusAlas); 
  85         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   134        Keyboard.Listen( Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet." ); 
   135        Keyboard.Listen( Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu." ); 
  86136 
  87         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet."); 
  88         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu."); 
   137        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös.", maila1, nopeusYlos ); 
   138        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero ); 
   139        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas.", maila1, nopeusAlas ); 
   140        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero ); 
  89141 
   142        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös.", maila2, nopeusYlos ); 
   143        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero ); 
   144        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas.", maila2, nopeusAlas ); 
   145        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero ); 
   146 
   147        ControllerOne.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu." ); 
   148        ControllerTwo.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu." ); 
  90149    } 
  91150 
  92     void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   151    void AsetaNopeus( PhysicsObject maila, Vector nopeus ) 
  93152    { 
  94          
  95         if (maila.Top > Level.Top) 
  96          
   153        if ( ( nopeus.Y < 0 ) && ( maila.Bottom < Level.Bottom ) ) 
  97154        { 
  98  
  99155            maila.Velocity = Vector.Zero; 
  100156            return; 
  101157        } 
  102          
   158        if ( ( nopeus.Y > 0 ) && ( maila.Top > Level.Top ) ) 
   159        { 
   160            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   161            return; 
   162        } 
   163 
  103164        maila.Velocity = nopeus; 
  104      
  105165    } 
  106  
  107      
  108      
   166} 
  109167     
  110168 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.