Changeset 2704 for 2012/JAO


Ignore:
Timestamp:
2012-04-16 14:48:09 (11 years ago)
Author:
anonymous
Message:
 
Location:
2012/JAO/John/pong
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/JAO/John/pong/pong/pong/pong.cs

  r2688 r2704  
  99public class pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusalas = new Vector(0, -200); 
   13    PhysicsObject pallo; 
   14    PhysicsObject maila1; 
   15    PhysicsObject maila2; 
   16    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   17    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   18    PhysicsObject vasenReuna; 
   19    PhysicsObject oikeaReuna; 
  1120    public override void Begin() 
  1221    { 
  13         PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   22        luokentta(); 
   23        Aloitapeli(); 
   24        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu"); 
   25        AsetaOhjaimet(); 
   26        LisaaLaskurit(); 
   27         
   28 
   29 
   30         
   31         
   32         
   33        pallo.Restitution = 1.0; 
   34         
   35 
   36         
   37 
   38  
   39 
   40    } 
   41    void luokentta() 
   42    { 
   43        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  1444        Add(pallo); 
  1545        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  1646        pallo.X = -200.0; 
  1747        pallo.Y = 0.0; 
  18         Vector impulssi = new Vector ( 500.0, 0.0 ); 
   48        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   49        
   50        maila1=LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   51        maila1.Color = Color.Brown; 
   52        maila2=LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   53        maila2.Color = Color.Brown; 
   54        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   55        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   56        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   57        vasenReuna.IsVisible = false; 
   58        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   59        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   60        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   61        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   62        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   63        ylaReuna.IsVisible = false; 
   64        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   65        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   66        alaReuna.IsVisible = false; 
   67        Camera.ZoomToLevel(); 
   68    } 
   69    void Aloitapeli() 
   70    { 
   71        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  1972        pallo.Hit(impulssi); 
  20         pallo.Restitution = 1.0; 
  21         Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  22         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  23         Camera.ZoomToLevel(); 
   73    } 
   74 
   75    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   76    { 
  2477        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  2578        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  26         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  27         maila.Y = 0.0; 
   79        maila.X = x; 
   80        maila.Y =y; 
  2881        maila.Restitution = 1.0; 
  2982        Add(maila); 
  30         PhysicsObject maila2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  31         maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  32         maila.X = Level.Right - 20.0; 
  33         maila.Y = 0.0; 
  34         maila2.Restitution = 1.0; 
  35         Add( maila2 ); 
  36         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  37         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   83        return maila; 
   84    } 
   85    void AsetaOhjaimet() 
   86    { 
   87        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   89        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   90        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusalas); 
   91        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2,nopeusalas); 
   95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   96        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   97 
   98    } 
   99    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   100    { 
   101        if (maila.Top > Level.Top) 
   102        { 
   103            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   104            return; 
   105        } 
   106 
   107        maila.Velocity = nopeus; 
   108    } 
   109    void LisaaLaskurit() 
   110    { 
   111        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   112        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   113    } 
   114    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   115    { 
   116        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   117        laskuri.MaxValue = 10; 
   118        Label naytto = new Label(); 
   119        naytto.BindTo(laskuri); 
   120        naytto.X = x; 
   121        naytto.Y = y; 
   122        naytto.TextColor = Color.White; 
   123        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   124        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   125        Add(naytto); 
   126        return laskuri; 
   127    } 
   128    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   129    { 
   130        if (kohde == oikeaReuna) 
   131        { 
   132            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   133        } 
   134        else if (kohde == vasenReuna) 
   135        { 
   136            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   137        } 
  38138    } 
  39139} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.