Changeset 2692 for 2012/JAO


Ignore:
Timestamp:
2012-04-16 12:01:10 (11 years ago)
Author:
anonymous
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/JAO/jonne kuusisto/pong/pong/pong/pong.cs

  r2685 r2692  
  99public class pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   13 
  1114    PhysicsObject pallo; 
   15    PhysicsObject maila1; 
   16    PhysicsObject maila2; 
   17 
   18    PhysicsObject vasenReuna; 
   19    PhysicsObject oikeaReuna; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   23 
  1224    public override void Begin() 
  1325    { 
  14          
   26        LuoKentta(); 
   27        AsetaOhjaimet(); 
   28        LisaaLaskurit(); 
   29        AloitaPeli(); 
   30    } 
  1531 
  16  
  17         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  18         LuoKentta(); 
  19  
  20         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  21         pallo.Hit(impulssi); 
  22          
  23          
  24      
  25  
  26  
  27         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  28         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  29     } 
  3032    void LuoKentta() 
  31      
  3233    { 
  3334        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  34  
  35         Add(pallo); 
  3635        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  3736        pallo.X = -200.0; 
  3837        pallo.Y = 0.0; 
  39         Level.CreateBorders(); 
  40         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   38        pallo.Restitution = 1.0; 
   39        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   40        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
   41        Add(pallo); 
   42        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   43 
   44        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   45        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   46 
   47        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   48        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   49        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   50        vasenReuna.IsVisible = false; 
   51        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   52        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   53        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   54        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   55        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   56        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   57        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   58        ylaReuna.IsVisible = false; 
   59        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   60        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   61        alaReuna.IsVisible = false; 
   62        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   63 
  4164        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   65 
  4266        Camera.ZoomToLevel(); 
   67    } 
   68 
   69    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   70    { 
  4371        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  4472        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  45         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  46         maila.Y = 0.0; 
   73        maila.X = x; 
   74        maila.Y = y; 
  4775        maila.Restitution = 1.0; 
   76        maila.KineticFriction = 0.0; 
  4877        Add(maila); 
   78        return maila; 
   79    } 
  4980 
  50     }    
  51   
   81    void LisaaLaskurit() 
   82    { 
   83        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   84        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   85    } 
   86 
   87    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   88    { 
   89        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   90        laskuri.MaxValue = 10; 
   91        Label naytto = new Label(); 
   92        naytto.BindTo(laskuri); 
   93        naytto.X = x; 
   94        naytto.Y = y; 
   95        naytto.TextColor = Color.White; 
   96        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   97        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   98        Add(naytto); 
   99        return laskuri; 
   100    } 
   101 
   102    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   103    { 
   104        if (kohde == oikeaReuna) 
   105        { 
   106            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   107        } 
   108        else if (kohde == vasenReuna) 
   109        { 
   110            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   111        } 
   112    } 
   113 
   114    void AloitaPeli() 
   115    { 
   116        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   117        pallo.Hit(impulssi); 
   118    } 
   119 
   120    void AsetaOhjaimet() 
   121    { 
   122        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   123        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   124        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   125        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   126 
   127        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   128        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   129        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   130        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   131 
   132        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   133        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   134 
   135        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   136        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   137        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   138        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   139 
   140        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   141        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   142        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   143        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   144 
   145        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   146        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   147    } 
   148 
   149    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   150    { 
   151        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   152        { 
   153            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   154            return; 
   155        } 
   156        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   157        { 
   158            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   159            return; 
   160        } 
   161 
   162        maila.Velocity = nopeus; 
   163    } 
  52164} 
   165 
   166        
   167       
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.