Ignore:
Timestamp:
2011-08-04 15:01:12 (12 years ago)
Author:
rojohans
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/31/RobertJ/Miner/Miner/Miner/Peli.cs

  r2530 r2565  
  99public class Peli : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  12     Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 90); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -90); 
  1313    Vector nopeusStop = new Vector(0, 0); 
  14     Vector nopeusVasen = new Vector(-200, 0); 
  15     Vector nopeusOikea = new Vector(200, 0); 
  16     Vector viholinen = new Vector(); 
   14    Vector nopeusVasen = new Vector(-90, 0); 
   15    Vector nopeusOikea = new Vector(90, 0); 
   16    //Vector viholinen = new Vector(); 
   17 
   18    AssaultRifle isoase; 
   19 
   20    Inventory inventory; 
   21    Image puukuva = LoadImage("puu"); 
   22    Image kultakuva = LoadImage("kulta2"); 
   23    Image ironkuva = LoadImage("iron2"); 
   24    Image timantikuva = LoadImage("timanti3"); 
  1725 
  1826    PhysicsObject Miner; 
  19     Image olionKuva = LoadImage("player 1 standing"); 
  20     Image[] KavelyKuvat = LoadImages("player 1" , "player 1 frame2"); 
   27    Image olionKuva = LoadImage("player 1 version 2"); 
   28    Image[] KavelyKuvat = LoadImages("player 1", "player 1 frame2"); 
  2129 
  2230    Image[] zombiekavelykuvat = LoadImages("zombie animatio osa 1", "zombie animatio osa 2"); 
  2331    Image olionKuva1 = LoadImage("zombie seiso"); 
  2432 
  25     Image[] KavelyKuvatPeilattu; 
   33    //Image[] KavelyKuvatPeilattu; 
  2634    public override void Begin() 
  2735    { 
   36 
  2837        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentaa"); 
  29         //ruudut.SetTileMethod('=', ); 
   38        ruudut.SetTileMethod('=', LouPuu); 
   39        ruudut.SetTileMethod('$', Loukulta); 
  3040        ruudut.SetTileMethod('*', LouPuu); 
  31         ruudut.Execute(); 
   41        ruudut.SetTileMethod('P', LouMiner); 
   42        ruudut.SetTileMethod('#', Louiron); 
   43        ruudut.SetTileMethod('T', Loutimanti); 
   44        ruudut.SetTileMethod('z', Louzombie); 
   45        ruudut.Execute(50, 50); 
   46 
   47        inventory = new Inventory(); 
   48        inventory.Left = Screen.Left; 
   49        inventory.Top = Screen.Top; 
   50        Add(inventory); 
   51 
   52        FollowerBrain zombinAivot = (FollowerBrain)zombie.Brain; 
   53        zombinAivot.Target = Miner; 
  3254        //Camera.ZoomToLevel(); 
  33        //KavelyKuvatPeilattu = Image.Mirror(KavelyKuvat); 
   55        //KavelyKuvatPeilattu = Image.Mirror(KavelyKuvat); 
  3456 
  3557        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  36         Miner = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   58 
   59        Level.BackgroundColor = Color.ForestGreen; 
   60 
   61        Camera.Follow(Miner); 
   62        Camera.Zoom(9.0); 
   63 
   64        AsetaOhjaimet(); 
   65        //Louzombie(); 
   66    } 
   67    void AsetaOhjaimet() 
   68    { 
   69        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaaMinerYlos, "Pelaaja 1: Liikuta Miner ylös"); 
   70        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null); 
   71 
   72        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaaMinerAlas, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Alas"); 
   73        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null); 
   74 
   75        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaaMinerVasen, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Vasemalle"); 
   76        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null); 
   77 
   78        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaaMinerOikea, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Oikealle"); 
   79        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null); 
   80 
   81        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, rikkokivi, "Pelaaja 1: rikko kiven"); 
   82        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, rikkokulta, "Pelaaja 1: rikko kultan"); 
   83        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, rikkotimanti, "Pelaaja 1: rikko timantin"); 
   84 
   85        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Released, tekasiase, "Pelaaja 1: teke kasiasen"); 
   86        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Released, teisoase, "Pelaaja 1: teke isonasen"); 
   87 
   88        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, ammu, "Pelaaja 1: ammpu"); 
   89        //Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, alaammu, "Pelaaja 1: loppeta ampumisen"); 
   90 
   91 
   92        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   93    } 
   94    void PysaytaMiner() 
   95    { 
   96        Miner.Velocity = nopeusStop; 
   97        Miner.Animation.Stop(); 
   98    } 
   99    void LiikutaaMinerYlos() 
   100    { 
   101        Miner.Velocity = nopeusYlos; 
   102        Miner.Animation.Resume(); 
   103        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   104    } 
   105    void LiikutaaMinerAlas() 
   106    { 
   107        Miner.Velocity = nopeusAlas; 
   108        Miner.Animation.Resume(); 
   109        //Miner.Animation.FPS = 10; 
   110        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(-90); 
   111    } 
   112    void LiikutaaMinerVasen() 
   113    { 
   114        Miner.Velocity = nopeusVasen; 
   115        Miner.Animation.Resume(); 
   116        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(180); 
   117 
   118    } 
   119    void LiikutaaMinerOikea() 
   120    { 
   121        Miner.Velocity = nopeusOikea; 
   122        Miner.Animation.Resume(); 
   123        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(0); 
   124    } 
   125    void Louzombie(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   126    { 
   127        zombie = new PhysicsObject(10, 10); 
   128        Add(zombie); 
   129        zombie.Image = olionKuva1; 
   130        zombie.Position = paikka; 
   131        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(Miner, 20); 
   132        seuraajanAivot.Target = Miner; 
   133        zombie.Brain = seuraajanAivot; 
   134    } 
   135    void LouPuu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   136    { 
   137        PhysicsObject Puu = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   138        Puu.Position = paikka; 
   139        Puu.Shape = Shape.Circle; 
   140        Puu.Color = Color.Green; 
   141        Add(Puu); 
   142        Puu.Image = puukuva; 
   143 
   144 
   145    } 
   146    void LouMiner(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   147    { 
   148        Miner = new PhysicsObject(10.0, 10.0); 
  37149        Add(Miner); 
  38150        Miner.Shape = Shape.Rectangle; 
  39151        Miner.Color = Color.Black; 
  40152        Miner.Image = olionKuva; 
  41         Miner.Animation = new Animation(KavelyKuvat); 
   153        //Miner.Animation = new Animation(KavelyKuvat); 
  42154        Miner.Animation.FPS = 2; 
  43         Level.BackgroundColor = Color.ForestGreen; 
  44  
  45         Camera.Follow(Miner); 
  46         Camera.Zoom(4.0); 
  47  
  48         AsetaOhjaimet(); 
  49         Louzombie(); 
  50         } 
  51     void AsetaOhjaimet() 
  52     { 
  53         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaaMinerYlos, "Pelaaja 1: Liikuta Miner ylös"); 
  54         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null ); 
  55  
  56         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaaMinerAlas, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Alas"); 
  57         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null); 
  58  
  59         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaaMinerVasen, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Vasemalle"); 
  60         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null); 
  61  
  62         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaaMinerOikea, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Oikealle"); 
  63         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null); 
  64  
  65         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  66     } 
  67     void PysaytaMiner() 
  68     { 
  69         Miner.Velocity = nopeusStop; 
  70         Miner.Animation.Stop(); 
  71     } 
  72     void LiikutaaMinerYlos() 
  73     { 
  74         Miner.Velocity = nopeusYlos; 
  75         Miner.Animation.Start(); 
  76     } 
  77     void LiikutaaMinerAlas() 
  78     { 
  79         Miner.Velocity = nopeusAlas; 
  80         Miner.Animation.Start(); 
  81     } 
  82     void LiikutaaMinerVasen() 
  83     { 
  84         Miner.Velocity = nopeusVasen; 
  85         Miner.Animation.Start(); 
  86     } 
  87     void LiikutaaMinerOikea() 
  88     { 
  89         Miner.Velocity = nopeusOikea; 
  90         Miner.Animation.Start(); 
  91     } 
  92     void Louzombie() 
  93     { 
  94         PhysicsObject zombie = new PhysicsObject(40, 40); 
  95         Add(zombie); 
  96         zombie.Image = olionKuva1; 
  97         zombie.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
  98     } 
  99     void LouPuu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  100     { 
  101         PhysicsObject Puu = PhysicsObject.CreateStaticObject( leveys, korkeus); 
  102         Puu.Position = paikka; 
  103         Puu.Shape = Shape.Circle; 
  104         Puu.Color = Color.Green; 
  105         Add(Puu); 
  106  
  107     } 
  108    
   155        Miner.Position = paikka; 
   156        Miner.Restitution = 0.0; 
   157        Miner.CanRotate = false; 
   158    } 
   159    void Loukulta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   160    { 
   161        PhysicsObject kulta = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20); 
   162        kulta.Position = paikka; 
   163        kullat.Add(kulta); 
   164        Add(kulta); 
   165        kulta.Image = kultakuva; 
   166 
   167    } 
   168    void Louiron(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   169    { 
   170        PhysicsObject iron = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20); 
   171        iron.Position = paikka; 
   172        irons.Add(iron); 
   173        Add(iron); 
   174        iron.Image = ironkuva; 
   175    } 
   176    void Loutimanti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   177    { 
   178        PhysicsObject timanti = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20); 
   179        timanti.Position = paikka; 
   180        timantit.Add(timanti); 
   181        Add(timanti); 
   182        timanti.Image = timantikuva; 
   183 
   184    } 
   185    PhysicsObject zombie; 
   186    List<PhysicsObject> irons = new List<PhysicsObject>(); 
   187    List<PhysicsObject> kullat = new List<PhysicsObject>(); 
   188    List<PhysicsObject> timantit = new List<PhysicsObject>(); 
   189    void rikkokivi() 
   190    { 
   191        foreach (var iron in irons) 
   192        { 
   193 
   194            if (Vector.Distance(iron.Position, Miner.Position) < 22 && !iron.IsDestroyed) 
   195            { 
   196                iron.Destroy(); 
   197 
   198                inventory.AddItem( iron, ironkuva ); 
   199 
   200            } 
   201             
   202        } 
   203    } 
   204    void rikkokulta() 
   205    { 
   206        foreach (var kulta in kullat ) 
   207        { 
   208 
   209            if (Vector.Distance(kulta.Position, Miner.Position) < 22 &&! kulta.IsDestroyed) 
   210            { 
   211                kulta.Destroy(); 
   212 
   213                inventory.AddItem(kulta, kultakuva); 
   214            } 
   215        } 
   216    } 
   217    void rikkotimanti() 
   218    { 
   219        foreach (var timanti in timantit ) 
   220        { 
   221 
   222            if (Vector.Distance(timanti.Position, Miner.Position) < 22 && !timanti.IsDestroyed) 
   223            { 
   224                timanti.Destroy(); 
   225 
   226                inventory.AddItem(timanti, timantikuva); 
   227            } 
   228        } 
   229    } 
   230    void teisoase() 
   231    { 
   232        if (inventory.inventlaskin(ironkuva) >= 3) 
   233        { 
   234            isoase = new AssaultRifle(20, 5); 
   235            Miner.Add(isoase); 
   236        } 
   237    } 
   238    void tekasiase() 
   239    { 
   240 
   241    } 
   242    void ammu() 
   243    { 
   244        if (isoase != null) 
   245        { 
   246 
   247         
   248            PhysicsObject ammus = isoase.Shoot(); 
   249 
   250            if (ammus != null) 
   251            { 
   252                ammus.Size *= 0.1; 
   253            } 
   254        } 
   255    } 
   256    void alaammu() 
   257    { 
   258 
   259    } 
   260 
   261 
   262class Inventory : Widget 
   263{ 
   264    List<Widget> Items = new List<Widget>(); 
   265 
   266    /// <summary> 
   267    /// Tapahtuma, kun esine on valittu. 
   268    /// </summary> 
   269    public event Action<PhysicsObject> ItemSelected; 
   270 
   271    /// <summary> 
   272    /// Luo uuden esinevalikon. 
   273    /// </summary> 
   274    public Inventory() 
   275        : base(new HorizontalLayout()) 
   276    { 
   277    } 
   278 
   279    /// <summary> 
   280    /// Lisää esineen. 
   281    /// </summary> 
   282    /// <param name="item">Lisättävä esine.</param> 
   283    /// <param name="kuva">Esineen ikoni, joka näkyy valikossa.</param> 
   284    public void AddItem(PhysicsObject item, Image kuva) 
   285    { 
   286        PushButton icon = new PushButton(kuva); 
   287        Add(icon); 
   288        Items.Add(icon); 
   289        icon.Clicked += delegate() { SelectItem(item); }; 
   290    } 
   291 
   292    void SelectItem(PhysicsObject item) 
   293    { 
   294        if (ItemSelected != null) 
   295        { 
   296            ItemSelected(item); 
   297        } 
   298    } 
   299 
   300    public int inventlaskin( Image itemType ) 
   301    { 
   302        int laskuri = 0; 
   303 
   304        foreach (var item in Items) 
   305        { 
   306            if (item.Image == itemType) 
   307                laskuri++; 
   308        } 
   309 
   310        return laskuri; 
   311    } 
  109312} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.