Changeset 2547


Ignore:
Timestamp:
2011-08-04 14:57:00 (12 years ago)
Author:
jemapalm
Message:

Talletus.

Location:
2011/31/JesseP
Files:
19 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/31/JesseP/pelini/pelini/pelini/Peli.cs

  r2534 r2547  
  99public class Peli : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    List<Label> valikonKohdat; 
   12 
  1113 
  1214    PhysicsObject pelaaja1; 
   
  1416    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
  1517    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  16     PhysicsObject maali; 
  17     PhysicsObject maali2; 
  18     PhysicsObject pallo; 
  19  
  20     public override void Begin() 
  21     { 
  22  
   18    Image jalkapallo = LoadImage("jalkapallo"); 
   19    Image jalkapallokenttä = LoadImage("jalkapallokenttä"); 
   20    Image Taustakuva = LoadImage("Taustakuva"); 
   21    Image vii = LoadImage("vii"); 
   22    Image vii2 = LoadImage("vii2"); 
   23    Image Ohjeet = LoadImage("tausta2"); 
   24    public override void Begin() { valikko(); } 
   25 
   26    void valikko() 
   27    { 
   28        ClearAll(); 
   29        Level.Background.Image = Taustakuva; 
   30        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   31        Level.Background.FitToLevel(); 
   32        Camera.ZoomToLevel(); 
   33 
   34        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
   35        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   36        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   37 
   38        Label kohta2 = new Label("Lopeta"); 
   39        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   40        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   41 
   42        Label kohta3 = new Label("Ohjeet"); 
   43        kohta3.Position = new Vector(0, 0); 
   44        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   45 
   46        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   47        { 
   48            Add(valikonKohta); 
   49        } 
   50 
   51        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   52        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   53        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, null); 
   54 
   55        MessageDisplay.TextColor = Color.Red; 
   56 
   57        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   58        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   59        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, ""); 
   60    } 
   61    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   62    { 
   63        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   64        { 
   65            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   66            { 
   67                kohta.TextColor = Color.White; 
   68            } 
   69            else 
   70            { 
   71                kohta.TextColor = Color.Red; 
   72            } 
   73 
   74        } 
   75    } 
   76    void AloitaPeli() 
   77    { 
   78        ClearAll(); 
   79        Ohjeet(); 
   80        luopallo(); 
  2381        luohahmot(); 
  2482        LuoKentta(); 
   
  2684        Lisaalaskurit(); 
  2785         
   86        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, valikko, "Palaa valikkoon"); 
   87         
   88    } 
   89 
   90 
   91    void Ohjeet() 
   92    { 
   93        Label kohta3 = new Label("Palaa"); 
   94        kohta3.Position = new Vector(0, 0); 
   95        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   96 
   97        Image Ohjeet.Tag = "tausta2"; 
  2898    } 
  2999 
  30100    void LuoKentta() 
  31101    { 
  32          
   102 
  33103        Level.BackgroundColor = Color.Green; 
  34104 
   
  50120 
  51121        Camera.ZoomToLevel(); 
  52         Luomaali(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  53         luomaali2(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  54  
  55          
  56  
  57  
  58    
  59  
  60     } 
  61  
  62  
  63      
   122        Luomaali(Level.Left + 15.0, 0.0); 
   123        luomaali2(Level.Right - 15.0, 0.0); 
   124 
   125        Level.Background.Image = jalkapallokenttä; 
   126        Level.Background.FitToLevel(); 
   127 
   128 
   129        PhysicsObject vasenylä = PhysicsObject.CreateStaticObject(70.0, 70.0); 
   130        vasenylä.Top = Level.Top; 
   131        vasenylä.Left = Level.Left; 
   132        vasenylä.Tag = "kulma"; 
   133        Add(vasenylä); 
   134        vasenylä.IsVisible = false; 
   135 
   136 
   137        PhysicsObject oikeaylä = PhysicsObject.CreateStaticObject(70.0, 70.0); 
   138        oikeaylä.Top = Level.Top; 
   139        oikeaylä.Right= Level.Right; 
   140        oikeaylä.Tag = "kulma"; 
   141        Add(oikeaylä); 
   142        oikeaylä.IsVisible = false; 
   143 
   144        PhysicsObject vasenala = PhysicsObject.CreateStaticObject(70.0, 70.0); 
   145        vasenala.Bottom = Level.Bottom; 
   146        vasenala.Left = Level.Left; 
   147        vasenala.Tag = "kulma"; 
   148        Add(vasenala); 
   149        vasenala.IsVisible = false; 
   150 
   151        PhysicsObject oikeaala = PhysicsObject.CreateStaticObject(70.0, 70.0); 
   152        oikeaala.Bottom = Level.Bottom; 
   153        oikeaala.Right = Level.Right; 
   154        oikeaala.Tag = "kulma"; 
   155        Add(oikeaala); 
   156        oikeaala.IsVisible = false; 
   157 
   158    } 
   159 
   160 
   161 
  64162 
  65163    void luohahmot() 
  66164    { 
  67         pelaaja1 = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   165        pelaaja1 = new PhysicsObject(60.0, 60.0); 
  68166        Add(pelaaja1); 
  69167        pelaaja1.X = 200; 
  70168        pelaaja1.Color = Color.Black; 
  71         pelaaja2 = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   169        pelaaja1.Image = LoadImage("vii2"); 
   170        pelaaja1.CanRotate = false; 
   171 
   172        pelaaja2 = new PhysicsObject(60.0, 60.0); 
  72173        Add(pelaaja2); 
  73174        pelaaja2.X = -200; 
  74  
  75          
   175        pelaaja2.Image = LoadImage("vii"); 
   176        pelaaja2.CanRotate = false; 
   177 
  76178 
  77179    } 
  78180 
  79181    void luopallo() 
  80     {  
  81     PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40,40) 
  82     pallo.Color = Color.Yellow 
   182    { 
   183        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
   184        pallo.Image = jalkapallo; 
   185        pallo.Shape = Shape.FromImage(jalkapallo); 
   186        pallo.Color = Color.YellowGreen; 
   187        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   188        Add(pallo); 
  83189    } 
  84190 
  85191    void asetaohjaimet() 
  86     {       
  87         
  88         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa,"Pelaaja liikkuu vasemmalle", new Vector(-500, 0)); 
  89         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liikkuu oikealle", new Vector(500,0)); 
  90         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liikkuu alas", new Vector (0, -500)); 
  91         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liikkuu ylös", new Vector(0, 500)); 
  92  
  93         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", new Vector(-500, 0)); 
  94         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu oikealle", new Vector(500, 0)); 
  95         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu alas", new Vector(0, -500)); 
  96         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu ylös", new Vector(0, 500)); 
   192    { 
   193 
   194        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", new Vector(-350, 0)); 
   195        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liikkuu oikealle", new Vector(350, 0)); 
   196        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liikkuu alas", new Vector(0, -350)); 
   197        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liikkuu ylös", new Vector(0, 350)); 
   198 
   199        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", new Vector(-350, 0)); 
   200        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu oikealle", new Vector(350, 0)); 
   201        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu alas", new Vector(0, -350)); 
   202        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa2, "Pelaaja liikkuu ylös", new Vector(0, 350)); 
   203 
   204 
  97205 
  98206        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   
  101209    } 
  102210 
  103      
  104 void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
   211 
   212    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
  105213    { 
  106214        pelaaja1.Push(vektori); 
  107         
  108     } 
  109  
  110 void LiikutaPelaajaa2(Vector vektori) 
  111 { 
  112     pelaaja2.Push(vektori); 
  113 } 
  114 void Luomaali(double x, double y) 
  115 { 
  116     PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  117     maali.Shape = Shape.Rectangle; 
  118     maali.X = Level.Left + 20.0; 
  119     maali.Y = 0.0; 
  120     maali.Restitution = 1.0; 
  121     maali.Tag = "maali"; 
  122     Add(maali);} 
   215 
   216    } 
   217 
   218 
   219    void LiikutaPelaajaa2(Vector vektori) 
   220    { 
   221        pelaaja2.Push(vektori); 
   222    } 
   223    void Luomaali(double x, double y) 
   224    { 
   225        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   226        maali.Shape = Shape.Rectangle; 
   227        maali.X = Level.Left + 67.0; 
   228        maali.Y = 0.0; 
   229        maali.Restitution = 1.0; 
   230        maali.Tag = "maali"; 
   231        Add(maali); 
   232    } 
  123233 
  124234    void luomaali2(double x, double y) 
  125  
  126     {   PhysicsObject maali2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  127     maali2.Shape = Shape.Rectangle; 
  128     maali2.X = Level.Right - 20.0; 
  129     maali2.Y = 0.0; 
  130     maali2.Restitution = 1.0; 
  131     maali2.Tag = "maali2"; 
  132     Add(maali2); 
  133     maali2.Color = Color.Black; 
  134     
  135      
   235    { 
   236        PhysicsObject maali2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   237        maali2.Shape = Shape.Rectangle; 
   238        maali2.X = Level.Right - 75.0; 
   239        maali2.Y = 0.0; 
   240        maali2.Restitution = 1.0; 
   241        maali2.Tag = "maali2"; 
   242        Add(maali2); 
   243        maali2.Color = Color.Black; 
   244 
   245 
  136246    } 
  137247 
   
  139249    { 
  140250        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
  141         laskuri.MaxValue = 10; 
   251        laskuri.MaxValue = 100; 
  142252        Label naytto = new Label(); 
  143253        naytto.BindTo(laskuri); 
   
  151261    } 
  152262 
  153 void Lisaalaskurit() 
   263    void Lisaalaskurit() 
  154264    { 
  155265        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  156266        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  157   } 
  158  
  159 void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
  160 { 
  161     if (kohde.Tag.ToString() == "maali") 
  162     { 
  163         pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
  164         pallo.Destroy(); 
  165     } 
  166     else if (kohde.Tag.ToString() == "maali2") 
  167     { 
  168         pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
  169         pallo.Destroy(); 
  170  
  171     } 
   267    } 
   268 
   269    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   270    { 
   271        if (kohde.Tag.ToString() == "maali") 
   272        { 
   273            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   274            pallo.Destroy(); 
   275            luopallo(); 
   276            pelaaja1.Destroy(); 
   277            pelaaja2.Destroy(); 
   278            luohahmot(); 
   279        } 
   280        else if (kohde.Tag.ToString() == "maali2") 
   281        { 
   282            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   283            pallo.Destroy(); 
   284            luopallo(); 
   285            pelaaja1.Destroy(); 
   286            pelaaja2.Destroy(); 
   287            luohahmot(); 
   288        } 
   289 
   290        else if(kohde.Tag.ToString() == "kulma") 
   291        { 
   292            pallo.Hit(-kohde.Position/3); 
   293        } 
   294 
   295    } 
   296 
   297 
   298 
   299 
  172300 
  173301} 
  174302 
  175 } 
  176  
   303 
 • 2011/31/JesseP/pelini/pelini/peliniContent/peliniContent.contentproj

  r2497 r2547  
  4444    <Reference Include="TextFileContentExtension" /> 
  4545  </ItemGroup> 
   46  <ItemGroup> 
   47    <Compile Include="pallo.png"> 
   48      <Name>pallo</Name> 
   49      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   50      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   51    </Compile> 
   52  </ItemGroup> 
   53  <ItemGroup> 
   54    <Compile Include="jalkapallo.png"> 
   55      <Name>jalkapallo</Name> 
   56      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   57      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   58    </Compile> 
   59  </ItemGroup> 
   60  <ItemGroup> 
   61    <Compile Include="jalkapallokenttä.png"> 
   62      <Name>jalkapallokenttä</Name> 
   63      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   64      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   65    </Compile> 
   66  </ItemGroup> 
   67  <ItemGroup> 
   68    <Compile Include="vii.png"> 
   69      <Name>vii</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72    </Compile> 
   73    <Compile Include="vii2.png"> 
   74      <Name>vii2</Name> 
   75      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   76      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   77    </Compile> 
   78  </ItemGroup> 
   79  <ItemGroup> 
   80    <Compile Include="jalkapallokenttä2.png"> 
   81      <Name>jalkapallokenttä2</Name> 
   82      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   83      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   84    </Compile> 
   85  </ItemGroup> 
   86  <ItemGroup> 
   87    <Compile Include="Taustakuva.png"> 
   88      <Name>Taustakuva</Name> 
   89      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   90      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   91    </Compile> 
   92  </ItemGroup> 
   93  <ItemGroup> 
   94    <Compile Include="tausta2.png"> 
   95      <Name>tausta2</Name> 
   96      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   97      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   98    </Compile> 
   99  </ItemGroup> 
  46100  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  47101  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.