Changeset 2531


Ignore:
Timestamp:
2011-08-03 14:55:53 (12 years ago)
Author:
jekuukka
Message:

Talletus.

Location:
2011/31/JereK/Serades/Serades
Files:
9 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/31/JereK/Serades/Serades/Serades/Peli.cs

  r2498 r2531  
  1414                                     new Vector(-450,-350)}; 
  1515    Image olionkuva = LoadImage("alus"); 
   16    Image karttakuva = LoadImage("kartta"); 
  1617    Image vihokuva = LoadImage("vihollinen"); 
  17  
  18     PhysicsObject alus; 
  19     LaserGun pyssy; 
   18    Image taustakuva = LoadImage("taustakuva"); 
   19    Image oliokuva = LoadImage("alus2"); 
   20    Image pomonkuva = LoadImage("boss"); 
   21    PhysicsObject pelaaja1; 
   22    PhysicsObject pelaaja2; 
   23    LaserGun pelaaja1Pyssy; 
   24    LaserGun pelaaja2Pyssy; 
   25    List<Label> valikonKohdat; 
   26 
   27 
   28    List<PhysicsObject> viholliset = new List<PhysicsObject>(); 
   29 
   30    int taso = 1; 
   31 
  2032    PhysicsObject beam = new PhysicsObject(new RaySegment(Vector.Zero, Vector.UnitX, 10)); 
  2133 
  2234 
  2335    public override void Begin() 
  24  
  25     { 
   36    { 
   37        Valikko(); 
   38    } 
   39 
   40    void Valikko() 
   41    { 
   42        ClearAll(); 
   43        Camera.ZoomToLevel(); 
   44        Level.Background.Image = taustakuva; 
   45        Level.Background.FitToLevel(); 
   46        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   47 
   48        Label kohta1 = new Label("Aloita peli yhdellä pelaajalla."); 
   49        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   50        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   51 
   52        Label kohta2 = new Label("Aloita peli kahdella pelaajalla."); 
   53        kohta2.Position = new Vector(0, 0); 
   54        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   55 
   56        Label kohta3 = new Label("Lopeta ja poistu pelistä."); 
   57        kohta3.Position = new Vector(0, -40); 
   58        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   59 
   60        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   61        { 
   62            Add(valikonKohta); 
   63        } 
   64 
   65        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   66        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaKaksinpeli, null); 
   67        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   68 
   69        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   70        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   71        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, ""); 
   72    } 
   73 
   74    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState a) 
   75    { 
   76        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   77        { 
   78            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   79            { 
   80                kohta.TextColor = Color.White; 
   81            } 
   82            else 
   83            { 
   84                kohta.TextColor = Color.OrangeRed; 
   85            } 
   86 
   87        } 
   88 
   89    } 
   90 
   91 
   92 
   93    void LuoAlus() 
   94    { 
   95        pelaaja1 = new PhysicsObject(30, 30); 
   96        Add(pelaaja1); 
   97        pelaaja1.LinearDamping = 0.96; 
   98        pelaaja1.Image = olionkuva; 
   99        pelaaja1Pyssy = new LaserGun(20, 5); 
   100        pelaaja1Pyssy.ProjectileCollision = LaserSadeOsuu; 
   101        pelaaja1Pyssy.InfiniteAmmo = true; 
   102        pelaaja1.Add(pelaaja1Pyssy); 
   103        pelaaja1.IgnoresExplosions = true; 
   104        pelaaja1Pyssy.Angle = pelaaja1Pyssy.Angle + Angle.FromDegrees(90); 
   105        beam.Color = Color.Blue; 
   106    } 
   107 
   108    void AsetaPelaaja2() 
   109    { 
   110        pelaaja2 = new PhysicsObject(30, 30); 
   111        Add(pelaaja2); 
   112        pelaaja2.LinearDamping = 0.96; 
   113        pelaaja2.Image = oliokuva; 
   114        pelaaja2Pyssy = new LaserGun(20, 5); 
   115        pelaaja2Pyssy.ProjectileCollision = LaserSadeOsuu; 
   116        pelaaja2Pyssy.InfiniteAmmo = true; 
   117        pelaaja2.IgnoresExplosions = true; 
   118        pelaaja2.Add(pelaaja2Pyssy); 
   119        pelaaja2Pyssy.Angle = pelaaja2Pyssy.Angle + Angle.FromDegrees(90); 
   120        beam.Color = Color.Blue; 
   121        pelaaja2.X = 30; 
   122    } 
   123 
   124    void SeuraavaTaso()  
   125    { 
   126        taso++; 
   127 
   128        if (taso < 2) 
   129        { 
   130            MessageDisplay.Add("Seuraava aalto alkaa!!"); 
   131            Timer.SingleShot(3, AloitaAalto); 
   132        } 
   133        else  
   134        { 
   135            MessageDisplay.Add("VAROKAA POMOA"); 
   136            Timer.SingleShot(3, AloitaPomotaistelu); 
   137        } 
   138    } 
   139 
   140    void AloitaPomotaistelu()  
   141    { 
   142        PhysicsObject Pomo = new PhysicsObject(200, 100); 
   143        Pomo.Image = pomonkuva; 
   144        Add(Pomo); 
   145        Pomo.X = 450; 
   146        Pomo.Y = 350; 
   147        
   148        PlasmaCannon plasmaTykki = new PlasmaCannon(20, 5); 
   149        Pomo.Add(plasmaTykki); 
   150        plasmaTykki.PlasmaParticleCollision = PlasmaPalloOsuu; 
   151 
   152   
   153    } 
   154 
   155    void AloitaAalto() 
   156    { 
   157        Timer ajastin = new Timer(); 
   158        ajastin.Interval = 3.0 - (taso / 10.0); 
   159        ajastin.Timeout += LuoVihollinen; 
   160         
   161        ajastin.Start(2); 
   162    } 
   163 
   164    void Aloitakaksin() 
   165    { 
   166        Timer ajastin = new Timer(); 
   167        ajastin.Interval = 1.0 - (taso / 10.0); 
   168        ajastin.Timeout += LuoVihollinen; 
   169        ajastin.Start(30); 
   170    } 
   171 
   172    void AsetaOhjaimet() 
   173    { 
   174        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
   175          Kaanna, null, 10.0, pelaaja1); 
   176        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, 
   177          Kaanna, null, -10.0, pelaaja1); 
   178        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, 
   179          Kaasu, null, pelaaja1); 
   180        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, 
   181          Kaasu, null, pelaaja1); 
   182        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, Ammu, null, pelaaja1Pyssy); 
   183        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, ""); 
   184    } 
   185 
   186    void AsetaKakkosohjaimet() 
   187    { 
   188        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, 
   189    Kaanna, null, 10.0, pelaaja2); 
   190        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, 
   191          Kaanna, null, -10.0, pelaaja2); 
   192        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, 
   193          Kaasu, null, pelaaja2); 
   194        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, 
   195          Kaasu, null, pelaaja2); 
   196        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Pressed, Ammu, null, pelaaja2Pyssy);   
   197    } 
   198 
   199    void Ammu(Weapon pyssy) 
   200    { 
   201        PhysicsObject ammus = pyssy.Shoot(); 
   202        if (ammus != null) AddCollisionHandler(ammus, LaserSadeOsuu); 
   203    } 
   204 
   205 
   206    void Kaasu(PhysicsObject alus) 
   207    { 
   208        alus.Push(Vector.FromLengthAndAngle(400, alus.Angle + Angle.FromDegrees(90))); 
   209    } 
   210 
   211    void Kaanna(double nopeus, PhysicsObject alus) 
   212    { 
   213        alus.AngularAcceleration = nopeus; 
   214    } 
   215 
   216    void LuoVihollinen() 
   217    { 
   218        for (int i = 0; i < 4; i++) 
   219        { 
   220            PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(40, 40); 
   221            vihollinen.X = 450; 
   222            vihollinen.Y = 350; 
   223            vihollinen.Position = vihollistenAloitukset[i]; 
   224            vihollinen.Image = vihokuva; 
   225            //AddCollisionHandler(vihollinen, LaserSadeOsuu); 
   226            vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
   227 
   228            FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(); 
   229            seuraajanAivot.Target = pelaaja1; 
   230            seuraajanAivot.Speed = 50; 
   231            seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 600; 
   232            seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   233            seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 1; 
   234            seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false; 
   235            seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
   236            vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   237            seuraajanAivot.Active = true; 
   238            Add(vihollinen); 
   239 
   240            viholliset.Add(vihollinen); 
   241        } 
   242    } 
   243 
   244    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   245    { 
   246        //TODO 
   247    } 
   248 
   249    void LaserSadeOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   250    { 
   251        ammus.Destroy(); 
   252        Explosion rajahdys = new Explosion(50); 
   253        rajahdys.Position = ammus.Position; 
   254        Add(rajahdys); 
   255 
   256        if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen") 
   257        { 
   258            kohde.Destroy(); 
   259            if (viholliset.Contains(kohde)) { 
   260                viholliset.Remove(kohde); 
   261                if (viholliset.Count == 0) { SeuraavaTaso(); } 
   262            } 
   263        } 
   264    } 
   265 
   266    void PlasmaPalloOsuu(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   267    { 
   268        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja")  
   269        { 
   270            kohde.Destroy(); 
   271        } 
   272    } 
   273 
   274    void AloitaPeli() 
   275    { 
   276        ClearAll(); 
   277        MessageDisplay.TextColor = Color.OrangeRed; 
   278 
  26279        LuoAlus(); 
  27280        Level.CreateBorders(); 
  28281        Camera.ZoomToLevel(); 
  29         Level.Background.CreateStars(5000); 
   282        Level.Background.CreateStars(2000); 
  30283        AsetaOhjaimet(); 
  31         MessageDisplay.Add("haa"); 
  32         MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   284       // MessageDisplay.Add("Test"); 
   285 
  33286        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
  34287        //tekstikentta.X = Screen.Left + 100; 
  35288        //tekstikentta.Y = Screen.Top - 100; 
  36289        AloitaAalto(); 
  37         beam.Color = Color.Green; 
  38     } 
  39  
  40     void LuoAlus() 
  41     { 
  42         alus = new PhysicsObject(30, 30); 
  43         Add(alus); 
  44         alus.LinearDamping = 0.96; 
  45         alus.Image = olionkuva; 
  46         pyssy = new LaserGun(20, 5); 
  47         pyssy.LaserCollision = LaserSadeOsuu; 
  48         pyssy.ProjectileCollision = LaserSadeOsuu; 
  49         alus.Add(pyssy); 
  50         pyssy.Angle = pyssy.Angle + Angle.FromDegrees(90); 
  51     } 
  52  
  53  
  54  
  55     void AloitaAalto() 
  56     { 
  57         Timer ajastin = new Timer(); 
  58         ajastin.Interval = 5.0; 
  59         ajastin.Timeout += LuoVihollinen; 
  60         ajastin.Start(3); 
  61     } 
  62  
  63     void AsetaOhjaimet() 
  64     { 
  65         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
  66           Kaanna, null, 10.0); 
  67         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, 
  68           Kaanna, null, -10.0); 
  69         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, 
  70           Kaasu, null); 
  71         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, 
  72           Kaasu, null); 
  73         Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Pressed,Ammu, null); 
  74     } 
  75  
  76     void Ammu()  
  77     { 
  78         pyssy.Shoot(); 
  79         beam.Color = Color.Blue; 
  80     } 
  81  
  82  
  83     void Kaasu()  
  84     {  
  85         alus.Push(Vector.FromLengthAndAngle(400,alus.Angle + Angle.FromDegrees(90))); 
  86     } 
  87  
  88     void Kaanna(double nopeus) 
  89     { 
  90         alus.AngularAcceleration = nopeus; 
  91     } 
  92  
  93     void LuoVihollinen() 
  94     { 
  95         for (int i = 0; i < 4; i++) 
  96         { 
  97         PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(40, 40); 
  98         vihollinen.X = 450; 
  99         vihollinen.Y = 350; 
  100         vihollinen.Position = vihollistenAloitukset[i]; 
  101         vihollinen.Image = vihokuva; 
  102         AddCollisionHandler(vihollinen, LaserSadeOsuu); 
  103  
  104  
  105         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(); 
  106         seuraajanAivot.Target = alus; 
  107         seuraajanAivot.Speed = 20; 
  108         seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 600; 
  109         seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
  110         seuraajanAivot.TargetCloseDistance = 1; 
  111         seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false; 
  112         seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
  113         vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
  114         seuraajanAivot.Active = true; 
  115         Add(vihollinen); 
  116  
  117  
  118  
  119         } 
  120     } 
  121  
  122     void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
  123     { 
  124         //TODO 
  125     } 
  126  
  127     void LaserSadeOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  128     { 
  129         ammus.Destroy(); 
  130         Explosion rajahdys = new Explosion(10); 
  131         rajahdys.Position = ammus.Position; 
  132         Add(rajahdys); 
  133     } 
  134  
   290        beam.Color = Color.Red; 
   291 
   292        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon"); 
   293    } 
   294 
   295    void AloitaKaksinpeli() 
   296    { 
   297        ClearAll(); 
   298        MessageDisplay.TextColor = Color.OrangeRed; 
   299        LuoAlus(); 
   300        AsetaPelaaja2(); 
   301        AsetaOhjaimet(); 
   302        AsetaKakkosohjaimet(); 
   303        Level.CreateBorders(); 
   304        Camera.ZoomToLevel(); 
   305        Level.Background.Image = taustakuva; 
   306        Level.Background.CreateStars(2000); 
   307        Aloitakaksin(); 
   308    } 
  135309} 
  136  
  137  
  138          
  139      
  140  
 • 2011/31/JereK/Serades/Serades/Serades/Serades.csproj

  r2498 r2531  
  117117  <ItemGroup> 
  118118    <Content Include="alus.png" /> 
   119    <Content Include="alus2.png" /> 
   120    <Content Include="boss.png" /> 
  119121    <Content Include="Game.ico" /> 
  120122    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
   123    <Content Include="kartta.png" /> 
   124    <Content Include="taustakuva.png" /> 
  121125    <Content Include="vihollinen.png" /> 
  122126  </ItemGroup> 
 • 2011/31/JereK/Serades/Serades/SeradesContent/SeradesContent.contentproj

  r2498 r2531  
  5151    </Compile> 
  5252  </ItemGroup> 
   53  <ItemGroup> 
   54    <Compile Include="vihollinen.png"> 
   55      <Name>vihollinen</Name> 
   56      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   57      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   58    </Compile> 
   59  </ItemGroup> 
   60  <ItemGroup> 
   61    <Compile Include="kartta.png"> 
   62      <Name>kartta</Name> 
   63      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   64      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   65    </Compile> 
   66  </ItemGroup> 
   67  <ItemGroup> 
   68    <Compile Include="taustakuva.png"> 
   69      <Name>taustakuva</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72    </Compile> 
   73  </ItemGroup> 
   74  <ItemGroup> 
   75    <Compile Include="alus2.png"> 
   76      <Name>alus2</Name> 
   77      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   78      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   79    </Compile> 
   80  </ItemGroup> 
   81  <ItemGroup> 
   82    <Compile Include="boss.png"> 
   83      <Name>boss</Name> 
   84      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   85      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   86    </Compile> 
   87  </ItemGroup> 
  5388  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  5489  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.