Ignore:
Timestamp:
2011-08-03 14:55:37 (12 years ago)
Author:
tenituun
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/31/TeemuT/Diamond TD/Diamond TD/Diamond TD/Peli.cs

  r2500 r2529  
  1010{ 
  1111    List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
   12    Vector[] reitti; 
  1213 
   14    GameObject start; 
   15    PhysicsObject maali; 
  1316 
   17    bool asetetaanTykkia = false; 
  1418 
  1519    public override void Begin() 
  1620    { 
  1721        TeeKentta(); 
   22        TeeKayttoliittyma(); 
  1823        LuoPolku(); 
  19         LahetaViholline(); 
  20     
   24        Timer ajastin = new Timer(); 
   25        ajastin.Interval = 0.2; 
   26        ajastin.Timeout += LuoViholline; 
   27        ajastin.Start(10); 
   28        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  2129    } 
  2230 
  2331    void TeeKentta() 
  2432    { 
  25         Level.BackgroundColor = Color.DarkGreen; 
   33        Level.BackgroundColor = Color.ForestGreen; 
   34        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta"); 
   35        ruudut.SetTileMethod('=', LuoPalikka); 
   36        ruudut.SetTileMethod('o', LuoPalikka); 
   37        ruudut.SetTileMethod('a', LuoWaypoint); 
   38        ruudut.SetTileMethod('s', LuoStartti); 
   39        ruudut.SetTileMethod('l', LuoMaali); 
   40        ruudut.Execute(20, 20); 
   41        Level.CreateBorders(1.0, true); 
  2642    } 
   43 
   44    void TeeKayttoliittyma() 
   45    { 
   46        Widget tykki = new Widget(50, 50); 
   47        tykki.Top = Level.Top;         
   48        Add(tykki); 
   49        Mouse.ListenOn(tykki, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, TykkinappiPainettu, null, tykki); 
   50    } 
   51 
   52    void TykkinappiPainettu(Widget w) 
   53    {         
   54        w.Color = Color.Black; 
   55        // Voit muuttaa kuvaa 
   56        asetetaanTykkia = true; 
   57        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaTykki, null, w); 
   58    } 
   59 
   60    void AsetaTykki(Widget w) 
   61    { 
   62        if (asetetaanTykkia) 
   63        { 
   64            GameObject tykki = new GameObject(20, 20); 
   65            Add(tykki); 
   66            tykki.Position = new Vector(Mouse.PositionOnWorld.X, Mouse.PositionOnWorld.Y); 
   67            asetetaanTykkia = false; 
   68            w.Color = Color.White; 
   69        } 
   70    } 
   71 
  2772    void LuoPolku() 
  2873    { 
  29         polku.Add(new Vector (-200, 200)); 
  30         polku.Add(new Vector(-200, 0)); 
  31         polku.Add(new Vector( 200, 0)); 
  32         polku.Add(new 
  33         RoadMap tie = new RoadMap(polku.ToArray()); 
  34         tie.DefaultWidth = 100.0; 
  35         tie.Insert(); 
   74        reitti = ParsiReitti(start, polku); 
   75    } 
  3676 
   77    void LuoWaypoint(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   78    { 
   79        polku.Add(paikka); 
   80    } 
  3781 
  38          
   82    void LuoStartti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   83    { 
   84        start = new GameObject(1, 1); 
   85        start.Position = paikka; 
   86    } 
  3987 
  40         for (int i = polku.Count-1; i > -1; i--) 
   88    void LuoMaali(Vector paikka, double lev, double korkeus) 
   89    { 
   90        maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20); 
   91        polku.Add(paikka); 
   92        maali.Position = paikka; 
   93        Add(maali); 
   94        AddCollisionHandler(maali, KasitteleMaalinTormaus); 
   95        maali.IsVisible = false; 
   96 
   97    } 
   98 
   99    void KasitteleMaalinTormaus(PhysicsObject maali, PhysicsObject vih) 
   100    { 
   101        vih.Destroy(); 
   102    } 
   103 
   104    void LuoViholline() 
   105    { 
   106        PhysicsObject vih = new PhysicsObject(20, 20); 
   107        vih.Position = start.Position; 
   108 
   109        PathFollowerBrain testiaivot = new PathFollowerBrain(); 
   110        testiaivot.Path = reitti; 
   111        testiaivot.Speed = 200; 
   112        testiaivot.Loop = false; 
   113 
   114        vih.Brain = testiaivot; 
   115        Add(vih); 
   116        vih.Color = Color.Red; 
   117        vih.Shape = Shape.Circle; 
   118    } 
   119 
   120    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   121    { 
   122        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   123        palikka.Position = paikka; 
   124        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
   125        palikka.Color = Color.Gray; 
   126        Add(palikka); 
   127 
   128    } 
   129 
   130    Vector[] ParsiReitti(GameObject npc, List<Vector> waypoints) 
   131    { 
   132        int n = waypoints.Count; 
   133        Vector[] reitti = new Vector[n]; 
   134        Vector v = npc.Position; 
   135 
   136        for (int i = 0; i < n; i++) 
  41137        { 
  42             polku.Add(polku[i]); 
   138            v = FindNearest(waypoints, v); 
   139            waypoints.Remove(v); 
   140            reitti[i] = v; 
  43141        } 
   142 
   143        return reitti; 
  44144    } 
   145 
   146    Vector FindNearest(IEnumerable<Vector> list, Vector vector) 
   147    { 
   148        Vector nearest = Vector.Zero; 
   149        double minDistance = double.PositiveInfinity; 
   150 
   151        foreach (Vector candidate in list) 
   152        { 
   153            double d = Vector.Distance(vector, candidate); 
   154 
   155            if (d < minDistance) 
   156            { 
   157                nearest = candidate; 
   158                minDistance = d; 
   159            } 
   160        } 
   161 
   162        return nearest; 
  45163 
  46164 
  47165 
  48166 
  49     void LahetaViholline() 
  50     { 
  51         PhysicsObject vih = new PhysicsObject(20, 20); 
  52         vih.Position = polku[0]; 
  53  
  54         PathFollowerBrain testiaivot = new PathFollowerBrain(); 
  55         testiaivot.Path = polku; 
  56         testiaivot.Speed = 100; 
  57         testiaivot.Loop = true; 
  58         vih.Brain = testiaivot; 
  59         Add(vih); 
  60         vih.Color = Color.Red 
  61             ; 
  62         vih.Shape = Shape.Circle;        
  63          
  64     } 
  65167 
  66168 
   169    } 
  67170} 
  68          
   171 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.