Changeset 2512


Ignore:
Timestamp:
2011-08-02 15:01:58 (11 years ago)
Author:
onpernu
Message:

Talletus.

Location:
2011/31/OnniP
Files:
66 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/31/OnniP/Pong/Pong/Peli.cs

  r2473 r2512  
  1717    PhysicsObject maila2; 
  1818 
   19    PhysicsObject vasenReuna; 
   20    PhysicsObject oikeaReuna; 
   21 
   22    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   23    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   24 
  1925    public override void Begin() 
  2026    { 
  2127        LuoKenttä(); 
  2228        AsetaOhjaimet(); 
   29        Lisaalaskurit(); 
  2330        Aloitapeli(); 
  2431 
   
  3239        pallo.X = -200.0; 
  3340        pallo.Y = 0.0; 
  34         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   41        pallo.KineticFriction = 0; 
   42        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   43        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   44        vasenReuna.KineticFriction = 0; 
   45        vasenReuna.IsVisible = false; 
   46        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   47        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   48        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   49        oikeaReuna.KineticFriction = 0; 
   50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   51        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   52        alaReuna.IsVisible = false; 
   53        alaReuna.KineticFriction = 0; 
   54        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   55        yläReuna.Restitution = 1.0; 
   56        yläReuna.IsVisible = false; 
   57        yläReuna.KineticFriction = 0; 
   58        pallo.CanRotate = false; 
   59 
   60             
   61 
  3562        pallo.Restitution = 1.0; 
  3663        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  3764        Camera.ZoomToLevel(); 
  3865        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   66        maila1.KineticFriction = 0; 
  3967        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   68        maila2.KineticFriction = 0; 
  4069        MessageDisplay.TextColor = Color.ForestGreen; 
   70        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   71 
  4172    } 
  4273    void Aloitapeli() 
  4374    { 
  44         Vector impulssi = new Vector(900.0, 0.0); 
   75        Vector impulssi = new Vector(1100.0, 0.0); 
  4576        pallo.Hit(impulssi); 
  4677    } 
   
  6697        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
  6798        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  68         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   99        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
  69100        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  70101 
   
  79110        } 
  80111 
  81         if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   112        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
  82113        { 
  83114            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   
  86117        maila.Velocity = nopeus; 
  87118    } 
   119 
   120 
   121    void Lisaalaskurit() 
   122    { 
   123        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   124        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   125 
   126    } 
   127 
   128    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   129    { 
   130        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   131        laskuri.MaxValue = 10; 
   132        Label naytto = new Label(); 
   133        naytto.BindTo(laskuri); 
   134        naytto.X = x; 
   135        naytto.Y = y; 
   136        naytto.TextColor = Color.White; 
   137        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   138        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   139        Add(naytto); 
   140        return laskuri; 
   141 
   142    } 
   143 
   144    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   145    { 
   146        if (kohde == oikeaReuna) 
   147        { 
   148            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   149        } 
   150 
   151        else if (kohde == vasenReuna) 
   152        { 
   153            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   154 
   155        } 
   156    } 
  88157} 
  89158 
   159 
   160 
   161 
   162 
   163 
  90164  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.