Changeset 2508


Ignore:
Timestamp:
2011-08-02 15:00:07 (8 years ago)
Author:
matehaat
Message:

Talletus.

Location:
2011/31/MaijaH
Files:
18 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/31/MaijaH/Pong/Pong/Peli.cs

  r2475 r2508  
  1111    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  1212    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  13      
   13 
  1414    PhysicsObject pallo; 
  15      
  1615    PhysicsObject maila1; 
  1716    PhysicsObject maila2; 
  18      
   17 
   18    PhysicsObject vasenReuna; 
   19    PhysicsObject oikeaReuna; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   23 
  1924    public override void Begin() 
  2025    { 
  2126        LuoKentta(); 
  2227        AsetaOhjaimet(); 
   28        LisaaLaskurit(); 
  2329        AloitaPeli(); 
  2430 
   
  3440        pallo.Y = 200.0; 
  3541        pallo.Restitution = 1.0; 
   42 
   43        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   44        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   45        vasenReuna.IsVisible = false; 
  3646         
  37         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   48        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   49        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   50 
   51        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   52        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   53        ylaReuna.IsVisible = false; 
   54 
   55        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   56        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   57        alaReuna.IsVisible = false; 
   58 
  3859        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   60        MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
  3961 
  40         maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0); 
   62        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  4163        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   64         
   65        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  4266 
  4367        Camera.ZoomToLevel(); 
  44          
   68 
  4569    } 
  4670    void AloitaPeli() 
   
  6084        return maila; 
  6185    } 
  62     void AsetaOhjaimet () 
   86    void AsetaOhjaimet() 
  6387    { 
  6488        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   
  6690        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, " Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
  6791        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   92 
   93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   97 
   98        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  6899        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   100 
  69101    } 
  70     void AsetaNopeus (PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   102    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  71103    { 
   104        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   105        { 
   106            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   107            return; 
   108        } 
   109        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   110        { 
   111            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   112            return; 
   113        } 
   114 
  72115        maila.Velocity = nopeus; 
  73116    } 
   117    void LisaaLaskurit() 
   118    { 
   119        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   120        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   121    } 
   122    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   123    { 
   124        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   125        laskuri.MaxValue = 10; 
   126        Label naytto = new Label(); 
   127        naytto.BindTo(laskuri); 
   128        naytto.X = x; 
   129        naytto.Y = y; 
   130        naytto.TextColor = Color.White; 
   131        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   132        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   133        Add(naytto); 
   134        return laskuri; 
   135    } 
   136    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   137    { 
   138        if (kohde == oikeaReuna) 
   139        { 
   140            pelaajan1Pisteet.Value +=1; 
   141        } 
   142        else if (kohde == vasenReuna) 
   143        { 
   144            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   145        } 
  74146 
   147 
   148    } 
  75149} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.