Changeset 2376


Ignore:
Timestamp:
2011-06-30 14:59:27 (12 years ago)
Author:
lijiolva
Message:

Talletus.

Location:
2011/26/LinusV/SFN/SFN-säätöä
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/26/LinusV/SFN/SFN-säätöä/SFN-säätöä/SFN-säätöä/Map.txt

  r2319 r2376  
  1 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
  2 B====================================================B 
  3 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC==CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
  4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC==CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
  5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA===========================A 
  6 A============================AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA===AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  8 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA===AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  9 A====================================================A 
  10 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC===CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
  11 =========================B===B 
  12 =========================B===B 
  13 =========================B===B 
  14 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC===C 
  15 C============================C 
  16 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 • 2011/26/LinusV/SFN/SFN-säätöä/SFN-säätöä/SFN-säätöä/Peli.cs

  r2319 r2376  
  1818    GameObject nuoli; 
  1919    PhysicsObject[] kisat; 
  20      
   20    Automobile[] siviilit; 
   21    Vector[] kohteet; 
   22    int siviilimaara; 
   23    Timer kisa_aika; 
   24    double raha = 0; 
   25 
  2126    public override void Begin() 
  2227    { 
   28        kisa_aika = new Timer(); 
   29        MessageDisplay.TextColor = Color.Yellow; 
  2330        Gravity = 200; 
  2431        KineticFriction = 10; 
   
  2633        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  2734        CreateMenu(); 
   35        goal = Vector.Zero; 
  2836    } 
  2937 
   
  3240        base.Update(time); 
  3341         
  34         //MessageDisplay.Add("Pitäs toimia"); 
  3542        if (nuoli != null) { 
  3643            nuoli.Position = kaara.Position; 
  3744            nuoli.Angle = (goal - kaara.Position).Angle;  
  3845        } 
  39         if (goal != new Vector(0, 0) && (goal - kaara.Position).Magnitude < 25) 
  40         { 
   46        if (goal != Vector.Zero && (goal - kaara.Position).Magnitude < 100) 
   47        { 
   48            goal = new Vector(0, 0); 
  4149            LuoKisat(); 
  42             nuoli.Size = Vector.Zero; 
  43         } 
  44          
   50            nuoli.IsVisible = false; 
   51            raha += (1000 / kisa_aika.CurrentTime); 
   52            MessageDisplay.Add("Money:" + raha); 
   53        } 
  4554    } 
  4655 
   
  7685        Level.Background.Image = null; 
  7786        Level.BackgroundColor = Color.LightGray; 
  78         Camera.ZoomFactor = 0.3; 
   87        Camera.ZoomFactor = 0.4; 
  7988        new_game.Destroy(); 
  8089        load_game.Destroy(); 
   
  94103        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, pakki, null); 
  95104        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, jarru, null); 
   105        Keyboard.Listen(Key.Tab, ButtonState.Released, rahat, null); 
  96106 
  97107        //Auton kanssa säätöä 
   
  104114        kaara.BrakeDeceleration = tires * 200; 
  105115        kaara.Image = LoadImage("Sporttinen2"); 
  106         //kaara.X = Level.Left + 50; 
  107         kaara.Y = 50; 
   116        kaara.X = Level.Left + 150; 
  108117        kaara.MomentOfInertia = 10000; 
  109118        kaara.LinearDamping = 0.9999; 
   
  111120        kaara.AngularDamping = 0.95; 
  112121 
  113         nuoli = new GameObject(0,0); 
   122        nuoli = new GameObject(30,30); 
  114123        nuoli.Color = Color.Green;  
  115124        nuoli.Shape = Shape.Triangle; 
  116         nuoli.Tag = "o"; 
  117125        nuoli.Image = LoadImage("juttu"); 
   126        nuoli.IsVisible = false; 
  118127        Add(nuoli); 
  119128 
   129        //Turvatalo 
   130        PhysicsObject Turva = PhysicsObject.CreateStaticObject(50,50); 
   131        Turva.Color = Color.Red; 
   132        Turva.Shape = Shape.Circle; 
   133        Turva.X = Level.Left + 60; 
   134        Turva.Tag = "TT"; 
   135        Add(Turva); 
   136 
  120137        //Kartan lataus 
  121         TileMap World = TileMap.FromFile("Map.txt"); 
   138      /*TileMap World = TileMap.FromFile("Map.txt"); 
  122139        World.SetTileMethod('A', taloA); 
  123140        World.SetTileMethod('B', taloB); 
  124141        World.SetTileMethod('C', taloC); 
  125         World.Execute(150,150); 
  126          
  127         AddCollisionHandler(kaara, KasitteleKaaranTormays);      
   142        World.Execute(150,150);*/ 
   143         
   144        AddCollisionHandler(kaara, KasitteleKaaranTormays); 
   145        LuoSiviilit(); 
  128146    } 
  129147 
  130148    void KasitteleKaaranTormays(PhysicsObject kaara, PhysicsObject kohde) 
  131149    { 
   150        if (kohde.Tag.ToString() == "TT") 
   151        { 
   152            //GoToShpo(); 
   153        } 
  132154        if (kohde.Tag.ToString() == "0") 
  133155        { 
  134156            goal = new Vector(1, 1); 
  135             nuoli.Size = new Vector(30, 30); 
   157            nuoli.IsVisible = true; 
  136158            nuoli.Angle = goal.Angle + Angle.FromDegrees(180); 
  137159            for (int i = 0; i < kisat.Length; i++) { kisat[i].Destroy(); } 
  138         } 
   160            kisa_aika.Interval = 2; 
   161            kisa_aika.Trigger += Loss; 
   162            kisa_aika.Start(); 
   163        } 
   164    } 
   165    void Siviiliuhri(PhysicsObject siviili, PhysicsObject kohde) 
   166    { 
   167        if (kohde != kaara)  
   168        { 
   169            siviilimaara -= 1;  
   170            siviili.Destroy(); 
   171            if (siviilimaara == 0) { LuoSiviilit(); } 
   172        } 
   173    } 
   174 
   175    void LuoSiviilit() 
   176    { 
   177        siviilit = new Automobile[1]; 
   178        kohteet = new Vector[1]; 
   179        siviilit[0] = new Automobile(100,50); 
   180        siviilit[0].X = -800; 
   181        siviilit[0].Y = 0; 
   182        siviilit[0].Angle = Angle.FromDegrees(0); 
   183        Add(siviilit[0]); 
   184        siviilit[0].Accelerate(100); 
   185        AddCollisionHandler(siviilit[0], Siviiliuhri); 
   186 
   187        siviilimaara = 1; 
  139188    } 
  140189 
   
  150199        kisat[0].Tag = "0"; 
  151200        Add(kisat[0]); 
   201 
   202    } 
   203    void Loss(Timer sender) 
   204    { 
   205        for (int i = 0; i < kisat.Length; i++) { kisat[i].Destroy(); } 
   206        LuoKisat(); 
   207        nuoli.IsVisible = false; 
   208        sender.Stop(); 
  152209    } 
  153210 
   
  159216    void quit_game_Clicked() 
  160217    { 
  161         //Crediittejä tänne? 
   218         
  162219        Exit(); 
  163220    } 
  164221 
  165     //Kontrollit 
   222    public void rahat() 
   223    { 
   224        MessageDisplay.Add("Money:" + raha); 
   225    } 
   226 
  166227    public void kaasu() 
  167228    { 
   
  183244    { 
  184245        if (kaara.Velocity.Magnitude > 1) {kaara.Brake(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds);} 
  185         else if (kaara.Velocity.Magnitude < 1) { kaara.Push(Vector.FromLengthAndAngle(engine,kaara.Angle + Angle.FromDegrees(180))); } 
   246        else if (kaara.Velocity.Magnitude < 1) { 
   247            Vector matti = Vector.FromLengthAndAngle(kaara.Mass * 5000, kaara.Angle + Angle.FromDegrees(180)); 
   248            kaara.Push(matti);  
   249             
   250        } 
  186251    } 
  187252 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.