Changeset 2372


Ignore:
Timestamp:
2011-06-30 14:57:44 (12 years ago)
Author:
saselamp
Message:
 
Location:
2011/26/JimiL/Pelit/pelit22/world of Chuckland fix fix
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/26/JimiL/Pelit/pelit22/world of Chuckland fix fix/world of Chuckland fix fix/Peli.cs

  r2365 r2372  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
  9  
  10  
  11  
  12  
  139public class Peli : PhysicsGame 
   10{ 
   11    const double nopeus = 300; 
   12    const double hyppyNopeus = 1000; 
   13    // const double InventaarioX = Screen.Left 
  1414     
  15 { 
  16     const double nopeus = 500; 
  17     const double hyppyNopeus = 1000; 
  1815    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1916 
  20      PlatformCharacter pelaaja1; 
  21      
  22  
  23     GameObject heppu; 
   17    PlatformCharacter pelaaja1; 
   18 
   19 
   20    PhysicsObject heppu; 
  2421    Image paikallaanvasemmalle1 = LoadImage("heppuleft1"); 
  2522    Image paikallaanoikelle1 = LoadImage("heppu"); 
   
  3027    Image paikallaanvasemmalle = LoadImage("hahmo"); 
  3128    Image paikallaanoikelle = LoadImage("hahmo"); 
  32      
  33     Image[] kavelyoikelle = LoadImages("hahmoright1","hahmoright2"); 
   29 
   30    Image[] kavelyoikelle = LoadImages("hahmoright1", "hahmoright2"); 
  3431    Image[] kavelyvasemmalle; 
  3532    Image pelaajanKuva = LoadImage("hahmo"); 
   
  4744    Image ruohokuva = LoadImage("ruoho"); 
  4845    Image koivukuva = LoadImage("koivu"); 
  49  
  50  
   46    Widget Inventory; 
  5147 
  5248    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   49 
   50    List<PhysicsObject> keratytTavarat = new List<PhysicsObject>(); 
  5351 
  5452    public override void Begin() 
   
  6058        kavelyoikelle1 = Image.Mirror(kavelyvasemmalle1); 
  6159 
  62         
  63          
  64  
  65  
  66  
  6760        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  68          
  69  
  70  
  7161 
  7262        luoKentta(); 
   
  9383        kentta['='] = lisaaruoho; 
  9484        kentta[')'] = lisaakoivu; 
  95         
  96  
  97  
  98  
   85        kentta['x'] = lisaaKerattava; 
  9986 
  10087        kentta.Insert(50, 50); 
  10188        Level.CreateBorders(); 
  102         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);  
  103     } 
  104     RandomMoverBrain Satunnaisaivot = new RandomMoverBrain(10000); 
  105  
  106      
  107     
   89        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   90    } 
   91    RandomMoverBrain Satunnaisaivot = new RandomMoverBrain(12000); 
   92 
   93 
   94    PhysicsObject lisaaKerattava() 
   95    { 
   96        PhysicsObject kerattava = new PhysicsObject(20, 20); 
   97        kerattava.Tag = "kerattava1"; 
   98        return kerattava; 
   99    } 
  108100 
  109101    PhysicsObject lisaakoivu() 
   
  112104        koivu.Image = koivukuva; 
  113105        koivu.Tag = "koivu"; 
  114  
  115         Add(koivu); 
  116106        return koivu; 
  117107    } 
   
  205195 
  206196        heppu.Brain = Satunnaisaivot; 
  207         Satunnaisaivot.ChangeMovementSeconds = 5; 
   197        Satunnaisaivot.ChangeMovementSeconds = RandomGen.NextDouble(2.3, 5.5); 
  208198        heppu.Tag = "heppu"; 
  209199        heppu.Image = heppukuva; 
   
  222212        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  223213        pelaaja1.Tag = "pelaaja1"; 
  224          
  225          
  226          
   214 
   215 
   216 
  227217        pelaaja1.LeftIdleAnimation = new Animation(paikallaanvasemmalle); 
  228218        pelaaja1.RightIdleAnimation = new Animation(paikallaanoikelle); 
   
  234224        return pelaaja1; 
  235225 
  236          
  237          
  238  
  239     } 
  240  
  241       
  242      
   226 
   227 
   228 
   229    } 
   230 
   231 
   232 
  243233 
  244234    void lisaaNappaimet() 
   
  246236        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  247237        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  248          
   238        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, avaainventory, "avaa inventoryn"); 
   239        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Released, sulkeeinventory, "sulkee inventoryn"); 
  249240 
  250241        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  268259        hahmo.Jump(nopeus); 
  269260    } 
  270     void osupelaajaan(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject heppu) 
   261 
   262 
   263    void osupelaajaan(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
  271264    { 
  272265        if (pelaaja.Tag.ToString() == "pelaaja1") 
  273  
  274266        { 
  275             if (heppu.Tag.ToString() == "heppu") 
   267            if (kohde.Tag.ToString() == "heppu") 
  276268            { 
  277                  
  278269                maaliAani.Play(); 
  279270                MessageDisplay.Add("Die"); 
  280271                pelaaja.Destroy(); 
  281  
  282                  
  283  
  284  
  285                 
   272            } 
   273 
   274            if (kohde.Tag.ToString() == "kerattava1") 
   275            { 
   276                keratytTavarat.Add(kohde); 
   277                kohde.Destroy(); 
  286278            } 
  287279        } 
  288280    } 
  289     void OsuEsineeseen(PlatformCharacter pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
  290     { 
  291          
  292  
  293  
  294     } 
  295  
  296  
  297      
  298     } 
  299  
   281    void AvaaInventory() 
   282    { 
   283        Inventory = new Widget(253.0, 388.0); 
   284        Inventory.X = Screen.LeftSafe + 1000; 
   285        Inventory.Y = Screen.TopSafe - 400; 
   286 
   287        Inventory.Image = LoadImage("inventory"); 
   288        Add(Inventory); 
   289 
   290        for (int i = 0; i < keratytTavarat.Count; i++) 
   291        { 
   292            if (keratytTavarat[i].Tag.ToString() == "kerattava1") 
   293            { 
   294                Widget aseWidget = new Widget(35, 35); 
   295                aseWidget.X = Screen.LeftSafe + 1000; 
   296                aseWidget.Y = Screen.TopSafe - 400; 
   297                Add(aseWidget); 
   298            } 
   299        } 
   300 
   301    } 
   302 
   303 
   304    void avaainventory() 
   305    { 
   306        AvaaInventory(); 
   307 
   308    } 
   309    void sulkeeinventory() 
   310    { 
   311        Inventory.Destroy(); 
   312 
   313    } 
   314} 
   315 
 • 2011/26/JimiL/Pelit/pelit22/world of Chuckland fix fix/world of Chuckland fix fix/kentta1.txt

  r2357 r2372  
  1313                                  (                   ))                       (              ///(////                 (                  ==(==###########===           (                        /(/ 
  1414                                  (                   ))                       (                 (          H          (                ==#####%%%%##########==         (                         ( 
  15                                   (                   ))                       (                 (                     (              ==#######################==       (             ===================== 
   15                                  (                   ))               xxx     (                 (                     (              ==#######################==       (             ===================== 
  1616;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=================================;;;;;;;;;;;;;;;;;;===========================================================#############%#############======================#####################;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
  1717;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;###########%%###########%%%%######;;;;;;;;;;;;;;;;########################################################%%%%%%%###################################################################;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 • 2011/26/JimiL/Pelit/pelit22/world of Chuckland fix fix/world of Chuckland fix fixContent/world of Chuckland fix fixContent.contentproj

  r2365 r2372  
  206206    </Compile> 
  207207  </ItemGroup> 
   208  <ItemGroup> 
   209    <Compile Include="inventory.png"> 
   210      <Name>inventory</Name> 
   211      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   212      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   213    </Compile> 
   214  </ItemGroup> 
  208215  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  209216  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.