Changeset 2370


Ignore:
Timestamp:
2011-06-30 14:53:07 (12 years ago)
Author:
jojumuho
Message:

Talletus.

Location:
2011/26/JouniM/MatoPeli/MatoPeli
Files:
10 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/26/JouniM/MatoPeli/MatoPeli/MatoPeli/Peli.cs

  r2301 r2370  
  1717    Timer sadeajastin; 
  1818    Timer aikaLaskuri; 
   19    IntMeter pisteLaskuri; 
   20 
   21    Image MadonKuva = LoadImage("Mato"); 
   22    Image SaaliinKuva = LoadImage("Saalis"); 
   23    Image GameOver = LoadImage("game over"); 
  1924 
  2025    bool kuolematon = false; 
   
  2328    { 
  2429        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  25          
   30 
  2631        ajastin = new Timer(); 
  2732        ajastin.Interval = 0.1; 
   
  3641        aikaLaskuri.Trigger += LaskeAlaspain; 
  3742 
  38          
  39  
  40  
  41 Aloitapeli(); 
  42  
  43  
  44   
  45  
   43        Aloitapeli(); 
  4644 
  4745    } 
   
  7371    void LuoMato() 
  7472    { 
  75      Mato = new PhysicsObject(30.0, 40.0); 
  76      Mato.Tag = "Mato"; 
  77      Add(Mato); 
  78      Mato.Shape = Shape.Heart; 
  79      AddCollisionHandler(Mato, KasitteleMadonTormays); 
   73        Mato = new PhysicsObject(30.0, 40.0); 
   74        Mato.Tag = "Mato"; 
   75        Add(Mato); 
   76        Mato.Shape = Shape.Heart; 
   77        Mato.Image = MadonKuva; 
   78 
   79        AddCollisionHandler(Mato, KasitteleMadonTormays); 
  8080 
  8181    } 
  8282 
  8383    void KasitteleMadonTormays(PhysicsObject Mato, PhysicsObject kohde) 
  84  
  85     
  86     { 
  87  
  88      if (kohde.Tag.ToString() == "saalis") 
  89      { 
  90          kohde.Destroy(); 
  91          Saalis_Destroyed(); 
  92      } 
   84    { 
   85 
   86        if (kohde.Tag.ToString() == "saalis") 
   87        { 
   88            kohde.Destroy(); 
   89            SaalisDestroyed(); 
   90        } 
  9391 
  9492    } 
   
  9694 
  9795    void AsetaOhjaimet() 
  98  
  9996    { 
  10097        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  101         Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, TuleeKuolemattomaksi,null); 
  102         Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Up, Kuolemattomuusloppuu,null); 
   98        Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, TuleeKuolemattomaksi, null); 
   99        Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Up, Kuolemattomuusloppuu, null); 
  103100        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Released, uudestaan, "aloitus"); 
  104101 
   
  107104 
  108105 
  109      void TuleeKuolemattomaksi() 
  110       { 
  111           kuolematon = true; 
  112       } 
   106    void TuleeKuolemattomaksi() 
   107    { 
   108        kuolematon = true; 
   109    } 
  113110 
  114111    void Kuolemattomuusloppuu() 
   
  126123    } 
  127124 
  128     void LiikutaMatoa (Timer sender ) 
   125    void LiikutaMatoa(Timer sender) 
  129126    { 
  130127        Vector etaisyys = Mouse.PositionOnWorld - Mato.Position; 
  131         Mato.MoveTo(Mouse.PositionOnWorld, etaisyys.Magnitude*1.5 ); 
  132         Mato.Angle = etaisyys.Angle+Angle.RightAngle; 
  133          
   128        Mato.MoveTo(Mouse.PositionOnWorld, etaisyys.Magnitude * 1.5); 
   129        Mato.Angle = etaisyys.Angle + Angle.FromDegrees(270); 
   130 
  134131    } 
  135132 
   
  138135        Saalis = new PhysicsObject(30, 30); 
  139136        Saalis.Tag = "saalis"; 
   137        Saalis.Image = SaaliinKuva; 
  140138        Add(Saalis); 
  141139        Saalis.Shape = Shape.Star; 
  142140        Saalis.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
  143141        Saalis.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
  144         FollowerBrain karkuunSaalis = new FollowerBrain(Mato, -50); 
  145         karkuunSaalis.Target = Mato; 
  146         Saalis.Brain = karkuunSaalis; 
   142        //FollowerBrain karkuunSaalis = new FollowerBrain(Mato, -50); 
   143        //karkuunSaalis.Target = Mato; 
   144        //Saalis.Brain = karkuunSaalis; 
   145        Saalis.Hit(new Vector(RandomGen.NextDouble(-600, 600), RandomGen.NextDouble(-600, 600))); 
   146        AddCollisionHandler(Saalis, KasitteleSaaliinTormays); 
  147147        //Saalis.Destroyed += new Action(Saalis_Destroyed); 
  148         
  149  
  150  
  151  
  152  
  153     } 
  154  
  155     void Saalis_Destroyed()   
  156     {  
  157         LuoSaalis(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top) ); 
   148    } 
   149 
   150    void KasitteleSaaliinTormays(PhysicsObject saalis, PhysicsObject kohde) 
   151    { 
   152        if(kohde.Tag.ToString() != "saalis") saalis.Hit(-1/2*saalis.Position); 
   153    } 
   154 
   155    void SaalisDestroyed() 
   156    { 
  158157        LuoSaalis(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top)); 
  159         pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1; 
  160     } 
  161    
  162     IntMeter pisteLaskuri; 
   158        LuoSaalis(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top)); 
   159        pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1 ; 
   160        // KasvataMatoa(); 
   161    } 
  163162 
  164163    void LuoLaskuri() 
   
  185184    void LuoVihollinen(Timer sender) 
  186185    { 
  187         sender.Interval = sender.Interval-0.019; 
   186        sender.Interval = sender.Interval - 0.019; 
  188187 
  189188        Vector suunta = new Vector(0, 1); 
  190         
   189 
  191190        Vector position; 
  192191        if (RandomGen.NextBool()) 
  193192        { 
  194             position = new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top); 
   193            double x = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   194            while (Math.Abs(Mato.X - x) <100 ) 
   195            { 
   196                x = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   197            } 
   198            position = new Vector(x, Level.Top); 
  195199            suunta = new Vector(0.0, -1); 
  196200        } 
   
  198202        else 
  199203        { 
  200             position = new Vector ( Level.Left, RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top)); 
  201             suunta = new Vector(1, 0); 
  202         } 
  203     PhysicsObject Vihollinen = new PhysicsObject(new RaySegment(position, suunta, 2000) ); 
  204     Vihollinen.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
  205  
  206          AddCollisionHandler(Vihollinen, KasitteleVihollisenTormays); 
  207  
   204        double y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   205            while (Math.Abs(Mato.Y - y) <100 ) 
   206            { 
   207                y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   208            } 
   209            position = new Vector(Level.Left, y); 
   210            suunta = new Vector(1,0); 
   211        } 
   212 
   213        
   214        PhysicsObject Vihollinen = new PhysicsObject(new RaySegment(position, suunta, 2000)); 
   215        Vihollinen.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   216        Vihollinen.Color = Color.Red; 
   217        AddCollisionHandler(Vihollinen, KasitteleVihollisenTormays); 
  208218        Add(Vihollinen); 
  209       
   219 
  210220    } 
  211221 
  212222    void KasitteleVihollisenTormays(PhysicsObject Vihollinen, PhysicsObject kohde) 
  213223    { 
  214  
  215224        if (kohde.Tag.ToString() == "Mato" && kuolematon == false) 
  216225        { 
  217226            kohde.Destroy(); 
  218  
  219         } 
  220  
  221     } 
  222         
  223  
   227        } 
   228    } 
  224229 
  225230    void LuoAikaLaskuri() 
  226231    { 
  227         alaspainLaskuri = new DoubleMeter(30); 
  228  
  229          
   232        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(35); 
  230233 
  231234        Label aikaNaytto = new Label(); 
   
  244247        if (alaspainLaskuri.Value <= 0) 
  245248        { 
  246             MessageDisplay.Add("total anhilation"); 
   249            MessageDisplay.Add("Peli Loppui"); 
  247250            timer.Stop(); 
   251            ClearAll(); 
   252            Widget lopputeksti = new Widget(Screen.Width, Screen.Height); 
   253            lopputeksti.Image = GameOver; 
   254            Add(lopputeksti); 
  248255 
  249256            // täydennä mitä tapahtuu, kun aika loppuu 
 • 2011/26/JouniM/MatoPeli/MatoPeli/MatoPeliContent/MatoPeliContent.contentproj

  r2242 r2370  
  4242    </Reference> 
  4343  </ItemGroup> 
   44  <ItemGroup> 
   45    <Compile Include="Mato.png"> 
   46      <Name>Mato</Name> 
   47      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   48      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   49    </Compile> 
   50  </ItemGroup> 
   51  <ItemGroup> 
   52    <Compile Include="Saalis.png"> 
   53      <Name>Saalis</Name> 
   54      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   55      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   56    </Compile> 
   57  </ItemGroup> 
   58  <ItemGroup> 
   59    <Compile Include="game over.jpg"> 
   60      <Name>game over</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63    </Compile> 
   64  </ItemGroup> 
  4465  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  4566  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.