Changeset 2301


Ignore:
Timestamp:
2011-06-29 14:46:52 (10 years ago)
Author:
jojumuho
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/26/JouniM/MatoPeli/MatoPeli/MatoPeli/Peli.cs

  r2242 r2301  
  1212    PhysicsObject Saalis; 
  1313 
   14    DoubleMeter alaspainLaskuri; 
   15 
   16    Timer ajastin; 
   17    Timer sadeajastin; 
   18    Timer aikaLaskuri; 
   19 
   20    bool kuolematon = false; 
   21 
  1422    public override void Begin() 
  1523    { 
  1624        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   25         
   26        ajastin = new Timer(); 
   27        ajastin.Interval = 0.1; 
   28        ajastin.Trigger += LiikutaMatoa; 
   29 
   30 
   31        sadeajastin = new Timer(); 
   32        sadeajastin.Trigger += LuoVihollinen; 
   33 
   34        aikaLaskuri = new Timer(); 
   35        aikaLaskuri.Interval = 0.1; 
   36        aikaLaskuri.Trigger += LaskeAlaspain; 
   37 
   38         
   39 
   40 
   41Aloitapeli(); 
   42 
   43 
   44  
   45 
   46 
   47    } 
   48 
   49    private void Aloitapeli() 
   50    { 
   51        sadeajastin.Interval = 1.1; 
  1752        LuoKentta(); 
  1853        LuoMato(); 
  1954        AsetaOhjaimet(); 
  20  
  21         Timer ajastin = new Timer(); 
  22         ajastin.Interval = 0.1; 
  23         ajastin.Trigger += LiikutaMatoa; 
  24         ajastin.Start(); 
  25  
  26         Timer sadeajastin = new Timer(); 
  27         ajastin.Interval = 0.1; 
  28         ajastin.Trigger += Vihollinen; 
  29         ajastin.Start(); 
  30  
  31  
  3255        LuoSaalis(20, 30); 
  3356        LuoLaskuri(); 
  34  
  35  
  36         LuoVihollinen(); 
   57        LuoAikaLaskuri(); 
   58        ajastin.Start(); 
   59        sadeajastin.Start(); 
   60        aikaLaskuri.Start(); 
  3761 
  3862 
   
  5074    { 
  5175     Mato = new PhysicsObject(30.0, 40.0); 
   76     Mato.Tag = "Mato"; 
  5277     Add(Mato); 
  53      Mato.Shape = Shape.Star; 
  54  
  55  
  56       
  57     } 
   78     Mato.Shape = Shape.Heart; 
   79     AddCollisionHandler(Mato, KasitteleMadonTormays); 
   80 
   81    } 
   82 
   83    void KasitteleMadonTormays(PhysicsObject Mato, PhysicsObject kohde) 
   84 
   85    
   86    { 
   87 
   88     if (kohde.Tag.ToString() == "saalis") 
   89     { 
   90         kohde.Destroy(); 
   91         Saalis_Destroyed(); 
   92     } 
   93 
   94    } 
   95 
  5896 
  5997    void AsetaOhjaimet() 
   
  6199    { 
  62100        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  63        // Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleLiiketta, null); 
  64  
   101        Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, TuleeKuolemattomaksi,null); 
   102        Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Up, Kuolemattomuusloppuu,null); 
   103        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Released, uudestaan, "aloitus"); 
   104 
   105 
   106    } 
   107 
   108 
   109     void TuleeKuolemattomaksi() 
   110      { 
   111          kuolematon = true; 
   112      } 
   113 
   114    void Kuolemattomuusloppuu() 
   115    { 
   116        kuolematon = false; 
  65117    } 
  66118 
   
  78130        Vector etaisyys = Mouse.PositionOnWorld - Mato.Position; 
  79131        Mato.MoveTo(Mouse.PositionOnWorld, etaisyys.Magnitude*1.5 ); 
  80         Mato.Angle = etaisyys.Angle; 
   132        Mato.Angle = etaisyys.Angle+Angle.RightAngle; 
  81133         
  82134    } 
   
  85137    { 
  86138        Saalis = new PhysicsObject(30, 30); 
   139        Saalis.Tag = "saalis"; 
  87140        Add(Saalis); 
  88         Saalis.Shape = Shape.Heart; 
  89         Saalis.Position = new Vector(X, Y); 
   141        Saalis.Shape = Shape.Star; 
   142        Saalis.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   143        Saalis.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
  90144        FollowerBrain karkuunSaalis = new FollowerBrain(Mato, -50); 
  91145        karkuunSaalis.Target = Mato; 
  92146        Saalis.Brain = karkuunSaalis; 
  93  
   147        //Saalis.Destroyed += new Action(Saalis_Destroyed); 
  94148        
  95149 
   
  98152 
  99153    } 
   154 
   155    void Saalis_Destroyed()   
   156    {  
   157        LuoSaalis(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top) ); 
   158        LuoSaalis(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top)); 
   159        pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1; 
   160    } 
   161   
  100162    IntMeter pisteLaskuri; 
  101163 
   
  121183    } 
  122184 
  123     void LuoVihollinen() 
  124     { 
   185    void LuoVihollinen(Timer sender) 
   186    { 
   187        sender.Interval = sender.Interval-0.019; 
   188 
  125189        Vector suunta = new Vector(0, 1); 
  126     PhysicsObject Vihollinen = new PhysicsObject(new RaySegment(Vector.zero, suunta, 2000) ); 
  127     Add(Vihollinen); 
   190        
   191        Vector position; 
   192        if (RandomGen.NextBool()) 
   193        { 
   194            position = new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), Level.Top); 
   195            suunta = new Vector(0.0, -1); 
   196        } 
   197 
   198        else 
   199        { 
   200            position = new Vector ( Level.Left, RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top)); 
   201            suunta = new Vector(1, 0); 
   202        } 
   203    PhysicsObject Vihollinen = new PhysicsObject(new RaySegment(position, suunta, 2000) ); 
   204    Vihollinen.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   205 
   206         AddCollisionHandler(Vihollinen, KasitteleVihollisenTormays); 
   207 
   208        Add(Vihollinen); 
  128209      
  129210    } 
  130211 
  131  
  132  
   212    void KasitteleVihollisenTormays(PhysicsObject Vihollinen, PhysicsObject kohde) 
   213    { 
   214 
   215        if (kohde.Tag.ToString() == "Mato" && kuolematon == false) 
   216        { 
   217            kohde.Destroy(); 
   218 
   219        } 
   220 
   221    } 
   222        
   223 
   224 
   225    void LuoAikaLaskuri() 
   226    { 
   227        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(30); 
   228 
   229         
   230 
   231        Label aikaNaytto = new Label(); 
   232        aikaNaytto.TextColor = Color.White; 
   233        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   234        aikaNaytto.BindTo(alaspainLaskuri); 
   235        aikaNaytto.X = 0; 
   236        aikaNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   237        Add(aikaNaytto); 
   238    } 
   239 
   240    void LaskeAlaspain(Timer timer) 
   241    { 
   242        alaspainLaskuri.Value -= 0.1; 
   243 
   244        if (alaspainLaskuri.Value <= 0) 
   245        { 
   246            MessageDisplay.Add("total anhilation"); 
   247            timer.Stop(); 
   248 
   249            // täydennä mitä tapahtuu, kun aika loppuu 
   250        } 
   251    } 
   252 
   253 
   254    void uudestaan() 
   255    { 
   256        ClearAll(); 
   257 
   258        Aloitapeli(); 
   259    } 
  133260 
  134261} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.