Changeset 2106


Ignore:
Timestamp:
2011-06-17 12:46:48 (11 years ago)
Author:
alehanni
Message:
 
Location:
2011/24/AleksiH
Files:
47 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/AleksiH/pong/pong/Peli.cs

  r1968 r2106  
  1 using System; 
   1using System; 
  22using System.Collections.Generic; 
   3using System.Linq; 
   4using System.Text; 
  35using Jypeli; 
  46using Jypeli.Assets; 
   
  911public class Peli : PhysicsGame 
  1012{ 
   13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1115 
  1216    PhysicsObject pallo; 
   17    PhysicsObject maila1; 
   18    PhysicsObject maila2; 
   19 
   20    PhysicsObject vasenReuna; 
   21    PhysicsObject oikeaReuna; 
   22 
   23    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   24    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1325 
  1426    public override void Begin() 
  1527    { 
  16  
  1728        LuoKentta(); 
  18         
  19          
   29        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
  2031        AloitaPeli(); 
  21 } 
   32    } 
  2233 
  2334    void LuoKentta() 
  2435    { 
  25         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2636        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  2737        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  28         Add(pallo); 
  29  
  30         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  31         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  32  
  33  
  3438        pallo.X = -200.0; 
  3539        pallo.Y = 0.0; 
  36         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  37         pallo.Hit(impulssi); 
  38         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  3940        pallo.Restitution = 1.0; 
   41        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   42        Add(pallo); 
   43        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   44 
   45        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   46        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   47 
   48        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   49        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   50        vasenReuna.IsVisible = false; 
   51        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   52        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   53        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   54        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   55        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   56        ylaReuna.IsVisible = false; 
   57        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   58        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   59        alaReuna.IsVisible = false; 
   60 
  4061        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   62 
  4163        Camera.ZoomToLevel(); 
   64    } 
  4265 
  43     } 
  44      
  45  
  46  
  47     void AloitaPeli() 
  48     { 
  49         Vector Impulssi = new Vector(500.0, 0.0 ); 
  50     pallo.Hit( Impulssi ); 
  51     PhysicsObject maila2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  52      
  53  
  54 } 
  55     void LuoMaila(double x, double y) 
   66    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  5667    { 
  5768        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   
  6172        maila.Restitution = 1.0; 
  6273        Add(maila); 
   74        return maila; 
   75    } 
  6376 
   77    void LisaaLaskurit() 
   78    { 
   79        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   80        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  6481    } 
   82 
   83    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   84    { 
   85        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   86        laskuri.MaxValue = 10; 
   87        Label naytto = new Label(); 
   88        naytto.BindTo(laskuri); 
   89        naytto.X = x; 
   90        naytto.Y = y; 
   91        naytto.TextColor = Color.White; 
   92        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   93        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   94        Add(naytto); 
   95        return laskuri; 
   96    } 
   97 
   98    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   99    { 
   100        if (kohde == oikeaReuna) 
   101        { 
   102            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   103        } 
   104        else if (kohde == vasenReuna) 
   105        { 
   106            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   107        } 
   108    } 
   109 
   110    void AloitaPeli() 
   111    { 
   112        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   113        pallo.Hit(impulssi); 
   114    } 
   115 
  65116    void AsetaOhjaimet() 
  66117    { 
  67         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  68         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös"); 
  69         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null); 
   118        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   119        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   120        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   121        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   122 
   123        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   124        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   125        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   126        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   127 
   128        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  70129        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  71130 
   131        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   132        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   133        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   134        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  72135 
   136        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   137        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   138        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   139        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   140 
   141        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   142        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  73143    } 
  74     void AsetaNopeus 
   144 
   145    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   146    { 
   147        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   148        { 
   149            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   150            return; 
   151        } 
   152        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   153        { 
   154            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   155            return; 
   156        } 
   157 
   158        maila.Velocity = nopeus; 
   159    } 
  75160} 
  76        
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.