Changeset 2101


Ignore:
Timestamp:
2011-06-17 12:44:00 (11 years ago)
Author:
veilhalo
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/VeikkaH/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli/Peli.cs

  r2054 r2101  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
  8  
  98// 
  109// 
  11 //lifetime event 
   10// 
   11//  0.333333333333333   to 0.333 !!!!!!!!!!!! 
   12//  VAALIKKKOOOO pelitilasta 
   13// 
  1214// 
  1315// 
   
  1820     */ 
  1921    #region esittelyt 
   22 
  2023    SoundEffect tahtiAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2124    SoundEffect keraaAani = LoadSoundEffect("keraa"); 
  2225    SoundEffect syoAani = LoadSoundEffect("syo"); 
  23  
   26     
  2427    Image hahmoKuva = LoadImage("hahmo"); 
  2528    Image hahmo2Kuva = LoadImage("hahmo2"); 
   
  2932    Image eriKuutioKuva = LoadImage("erikuutio"); 
  3033    Image eriStopKuva = LoadImage("eristop"); 
  31  
  32     double alkuLiike = 1; 
   34     
   35    double alkuLiike = 1000; 
  3336    int palloLaskuri = 1; 
  3437    bool onKuutioita = false; 
  35  
   38    double aika = 0; 
   39    int pahikset = 100; 
   40 
   41    ScoreList topLista = new ScoreList(10, true, -0); 
   42     
  3643    Timer kuutioAika = new Timer(); 
   44    Timer aikaTimer = new Timer(); 
  3745 
  3846    PhysicsObject hahmo; 
   47    PhysicsObject hahmo2; 
  3948    PhysicsObject taulu; 
  4049    PhysicsObject kuutio; 
  41  
  42     IntMeter pisteLaskuri; 
   50     
   51    IntMeter pisteLaskuri1; 
   52    IntMeter pisteLaskuri2; 
  4353 
  4454    FollowerBrain kuutionAivot = new FollowerBrain(); 
   
  4656    List<PhysicsObject> pallot = new List<PhysicsObject>(); 
  4757    List<PhysicsObject> kaikki = new List<PhysicsObject>(); 
   58    List<PhysicsObject> ihanKaikki = new List<PhysicsObject>(); 
  4859    List<Label> valikonKohdat; 
  4960    #endregion 
   
  5263    { 
  5364        IsFullScreen = true; 
   65        if (DataStorage.Exists("parhaat_pisteet.xml")) 
   66            topLista = DataStorage.Load<ScoreList>(topLista, "parhaat_pisteet.xml"); 
   67        Level.Height -= 60; 
   68        Valikko(); 
   69    } 
   70    void AloitaPeli(int pelaajat) 
   71    { 
   72        ClearAll(); 
   73        onKuutioita = false; 
  5474        Level.CreateBorders(1, true); 
  55         Level.Height -= 60; 
  5675        Camera.ZoomToLevel(); 
  5776        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  5877        MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
  5978        luoTaulu(); 
  60         luoHahmo(); 
  61         luoLaskuri(); 
  62         for (int i = 0; i < 100; i++) 
   79        luoHahmo(pelaajat); 
   80        if (pelaajat == 2) 
   81        { 
   82            luoHahmo2(); 
   83        } 
   84        luoLaskurit(pelaajat); 
   85        for (int i = 0; i < pahikset; i++) 
  6386        { 
  6487            luoPallo(); 
   
  7093            luoErikoisuus("stop"); 
  7194        } 
  72         pisteLaskuri.Reset(); 
  73         Valikko(); 
  74     } 
  75     void luoLaskuri() 
  76     { 
  77         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  78         pisteLaskuri.MaxValue = 100; 
  79         pisteLaskuri.UpperLimit += tahdetKeratty; 
   95        pisteLaskuri1.Reset(); 
   96        aikaTimer.Interval = 1; 
   97        aikaTimer.Trigger += lisaaAikaa; 
   98        aikaTimer.Start(); 
   99        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon"); 
   100    } 
   101    void luoLaskurit(int pelaajat) 
   102    { 
   103        pisteLaskuri1 = new IntMeter(0); 
   104        pisteLaskuri1.MaxValue = pahikset; 
   105        pisteLaskuri1.UpperLimit += tahdetKeratty; 
  80106 
  81107        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  84110        pisteNaytto.TextColor = Color.Red; 
  85111        pisteNaytto.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left; 
  86         pisteNaytto.Title = "Pisteet"; 
  87         pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   112        pisteNaytto.Title = "Tähtiä kerätty"; 
   113        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri1); 
  88114        Add(pisteNaytto); 
   115        if (pelaajat == 2) 
   116        { 
   117            pisteLaskuri2 = new IntMeter(0); 
   118            pisteLaskuri2.MaxValue = pahikset; 
   119            pisteLaskuri2.UpperLimit += tahdetKeratty; 
   120 
   121            Label pisteNaytto2 = new Label(); 
   122            pisteNaytto2.X = 100; 
   123            pisteNaytto.X = -100; 
   124            pisteNaytto2.Y = Screen.Bottom + 20; 
   125            pisteNaytto2.TextColor = Color.Red; 
   126            pisteNaytto2.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left; 
   127            pisteNaytto2.Title = "Pelaaja 2"; 
   128            pisteNaytto.Title = "Pelaaja 1"; 
   129            pisteNaytto2.BindTo(pisteLaskuri1); 
   130            Add(pisteNaytto2); 
   131        } 
  89132    } 
  90133    void tahdetKeratty(int arvo) 
  91134    { 
  92         Widget voitto = new Widget(100, 100, Shape.Circle); 
  93         Add (voitto); 
  94         Label voitit = new Label("Voitit!"); 
  95         Add(voitit); 
   135        foreach (PhysicsObject kaikkiOb in ihanKaikki) 
   136        { 
   137            kaikkiOb.Destroy(); 
   138        } 
   139        aikaTimer.Stop(); 
   140        HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow("Parhaat pisteet", 
   141                     "Tähteä minuutissa", 
   142                     "Onneksi olkoon, pääsit listalle pisteillä %p! Syötä nimesi:", 
   143                     topLista, aika); 
   144        topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   145        Add(topIkkuna); 
  96146    } 
  97147    void luoPallo() 
   
  107157        pallo.Tag = "pallo" + palloLaskuri; 
  108158        Add(pallo); 
  109         pallo.Hit((new Vector(RandomGen.NextDouble(-1, 1), RandomGen.NextDouble(-1, 1)).Normalize()) * RandomGen.NextDouble(0, alkuLiike * 1000)); 
   159        pallo.Hit((new Vector(RandomGen.NextDouble(-1, 1), RandomGen.NextDouble(-1, 1)).Normalize()) * RandomGen.NextDouble(0, alkuLiike)); 
  110160        palloLaskuri++; 
  111161        pallot.Add(pallo); 
  112162        kaikki.Add(pallo); 
   163        ihanKaikki.Add(pallo); 
  113164    } 
  114165    void luoTahti() 
   
  126177        Add(tahti); 
  127178        kaikki.Add(tahti); 
  128     } 
  129     void luoHahmo() 
   179        ihanKaikki.Add(tahti); 
   180    } 
   181    void luoHahmo(int pelaajat) 
  130182    { 
  131183        hahmo = new PhysicsObject(50, 50, Shape.Circle, CollisionShapeQuality.Best); 
  132184        hahmo.X = 0; 
   185        if (pelaajat == 2) 
   186        { 
   187            hahmo.X -= 100; 
   188        } 
  133189        hahmo.Y = 0; 
  134190        hahmo.Restitution = 1; 
   
  140196        AddCollisionHandler(hahmo, osu); 
  141197        Add(hahmo); 
   198        ihanKaikki.Add(hahmo); 
  142199 
  143200        Vector ylos = new Vector(0, 1000); 
   
  156213 
  157214        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohje"); 
  158         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  159  
  160         Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Pressed, aseta, "Liiku vasemmalle", hahmo, vasemmalle); 
  161         } 
   215        } 
   216    void luoHahmo2() 
   217    { 
   218        hahmo2 = new PhysicsObject(50, 50, Shape.Circle, CollisionShapeQuality.Best); 
   219        hahmo2.X = 100; 
   220        hahmo2.Y = 0; 
   221        hahmo2.Restitution = 1; 
   222        hahmo2.KineticFriction = 0; 
   223        hahmo2.Color = Color.Green; 
   224        hahmo2.Image = hahmo2Kuva; 
   225        hahmo2.Mass = 1; 
   226        hahmo2.LinearDamping = 0.9; 
   227        AddCollisionHandler(hahmo2, osu); 
   228        Add(hahmo2); 
   229        ihanKaikki.Add(hahmo2); 
   230 
   231        Vector ylos = new Vector(0, 1000); 
   232        Vector alas = new Vector(0, -1000); 
   233        Vector oikealle = new Vector(1000, 0); 
   234        Vector vasemmalle = new Vector(-1000, 0); 
   235 
   236        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, aseta, "Liiku ylös", hahmo2, ylos); 
   237        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, aseta, null, hahmo2, Vector.Zero); 
   238        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, aseta, "Liiku alas", hahmo2, alas); 
   239        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, aseta, null, hahmo2, Vector.Zero); 
   240        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, aseta, "Liiku oikealle", hahmo2, oikealle); 
   241        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, aseta, null, hahmo2, Vector.Zero); 
   242        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, aseta, "Liiku vasemmalle", hahmo2, vasemmalle); 
   243        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, aseta, null, hahmo2, Vector.Zero); 
   244    } 
  162245    void luoErikoisuus(string tyyppi) 
  163246    { 
   
  165248        { 
  166249            PhysicsObject eriKuutio; 
  167             eriKuutio = new PhysicsObject(50, 50); 
   250            eriKuutio = new PhysicsObject(50, 50, Shape.Circle); 
  168251            eriKuutio.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left + eriKuutio.Width, Level.Right - eriKuutio.Width); 
  169252            eriKuutio.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + eriKuutio.Height, Level.Top - eriKuutio.Height); 
   
  176259            Add(eriKuutio); 
  177260            kaikki.Add(eriKuutio); 
   261            ihanKaikki.Add(eriKuutio); 
  178262        } 
  179263        else if (tyyppi == "stop") 
  180264        { 
  181265            PhysicsObject eriStop; 
  182             eriStop = new PhysicsObject(50, 50); 
   266            eriStop = new PhysicsObject(50, 50, Shape.Circle); 
  183267            eriStop.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left + eriStop.Width, Level.Right - eriStop.Width); 
  184268            eriStop.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + eriStop.Height, Level.Top - eriStop.Height); 
   
  191275            Add(eriStop); 
  192276            kaikki.Add(eriStop); 
   277            ihanKaikki.Add(eriStop); 
  193278        } 
  194279    } 
  195280    void luoKuutio() 
  196     { 
   281   { 
  197282        onKuutioita = true; 
  198283        kuutio = new PhysicsObject(100, 100, Shape.Rectangle, CollisionShapeQuality.Best); 
   
  203288        kuutio.Color = Color.Cyan; 
  204289        kuutio.Image = kuutioKuva; 
  205         kuutio.Mass *= 10; 
   290        kuutio.Mass = 50; 
  206291        kuutio.Brain = kuutionAivot; 
  207292        kuutionAivot.Active = true; 
  208         kuutio.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 30);//Huom. 
  209         kuutioAika.Interval = 30;                       //30 ja 30 samoiksi!!!!! 
  210         kuutionAivot.Speed *= 20; 
   293        kuutioAika.Interval = 60; 
   294        kuutioAika.Trigger += poistaKuutio; 
   295        kuutioAika.Start(); 
   296        kuutionAivot.Speed = 200; 
  211297        uusiKohde(); 
  212298 
  213299        AddCollisionHandler(kuutio, syo); 
  214300        Add(kuutio); 
  215     } 
  216     void poistaKuutio() 
  217     { 
  218          
   301        ihanKaikki.Add(kuutio); 
   302    } 
   303    void poistaKuutio(Timer sender) 
   304    { 
   305        kuutio.Destroy(); 
   306        onKuutioita = false; 
  219307    } 
  220308    void aseta (PhysicsObject hahmoAseta, Vector liike2) 
   
  222310        hahmoAseta.Push(liike2); 
  223311    } 
  224     void osu(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  225     { 
  226         bool alhaalla = false; 
   312    void osu(PhysicsObject objekti, PhysicsObject kohde) 
   313    { 
   314        bool a1 = false; 
   315        bool a2 = false; 
   316 
   317        if (Keyboard.GetKeyState(Key.Up) == ButtonState.Down || 
   318            Keyboard.GetKeyState(Key.Down) == ButtonState.Down || 
   319            Keyboard.GetKeyState(Key.Left) == ButtonState.Down || 
   320            Keyboard.GetKeyState(Key.Right) == ButtonState.Down) 
   321        { 
   322            a1 = true; 
   323        } 
   324        else 
   325        { 
   326            a1 = false; 
   327        } 
   328 
   329        if (Keyboard.GetKeyState(Key.W) == ButtonState.Down || 
   330            Keyboard.GetKeyState(Key.S) == ButtonState.Down || 
   331            Keyboard.GetKeyState(Key.A) == ButtonState.Down || 
   332            Keyboard.GetKeyState(Key.D) == ButtonState.Down) 
   333        { 
   334            a2 = true; 
   335        } 
   336        else 
   337        { 
   338            a2 = false; 
   339        } 
  227340 
  228341        switch (kohde.Tag.ToString()) 
  229342        { 
  230343            case "tahti": 
  231  
  232                 if (Keyboard.GetKeyState(Key.Up) == ButtonState.Down || 
  233                     Keyboard.GetKeyState(Key.Down) == ButtonState.Down || 
  234                     Keyboard.GetKeyState(Key.Left) == ButtonState.Down || 
  235                     Keyboard.GetKeyState(Key.Right) == ButtonState.Down) 
  236                 { 
  237                     alhaalla = true; 
  238                 } 
  239                 else 
  240                 { 
  241                     alhaalla = false; 
  242                 } 
  243  
  244                 if (alhaalla == true) 
   344                if ((objekti == hahmo) && (a1 == true)) 
  245345                { 
  246346                    tahtiAani.Play(); 
  247347                    kohde.Destroy(); 
  248                     pisteLaskuri.Value++; 
   348                    pisteLaskuri1.Value++; 
   349                } 
   350                if ((objekti == hahmo2) && (a2 == true)) 
   351                { 
   352                    tahtiAani.Play(); 
   353                    kohde.Destroy(); 
   354                    pisteLaskuri2.Value++; 
  249355                } 
  250356                break; 
   
  307413    void Valikko() 
  308414    { 
  309         /* 
  310415        ClearAll(); 
   416        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  311417        valikonKohdat = new List<Label>(); 
  312418 
  313419        Label kohta1 = new Label("Pelaa"); 
  314         kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   420        kohta1.Position = new Vector(0, 90); 
  315421        valikonKohdat.Add(kohta1); 
  316422 
  317         Label kohta2 = new Label("Lopeta"); 
  318         kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   423        Label kohta2 = new Label("Ohjeet"); 
   424        kohta2.Position = new Vector(0, 30); 
  319425        valikonKohdat.Add(kohta2); 
  320426 
   427        Label kohta3 = new Label("Parhaat pisteet"); 
   428        kohta3.Position = new Vector(0, -30); 
   429        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   430 
   431        Label kohta4 = new Label("Sulje"); 
   432        kohta4.Position = new Vector(0, -90); 
   433        valikonKohdat.Add(kohta4); 
   434 
  321435        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
  322436        { 
   
  324438        } 
  325439 
  326         Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
  327         Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   440        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, maara, null); 
   441        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, ohjeet, null); 
   442        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, pisteet, null); 
   443        Mouse.ListenOn(kohta4, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
  328444 
  329445        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  330446        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
  331         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, ""); 
  332         */ 
  333     } 
   447    } 
   448    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   449    { 
   450        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   451        { 
   452            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   453            { 
   454                kohta.TextColor = Color.Lime; 
   455            } 
   456            else 
   457            { 
   458                kohta.TextColor = Color.White; 
   459            } 
   460 
   461        } 
   462    } 
   463    void ohjeet() 
   464    { 
   465        Window ohjeIkkuna = new Window(); 
   466        ohjeIkkuna.Title.Text = "Ohjeet"; 
   467        Add(ohjeIkkuna); 
   468 
   469        Label tarina = new Label("Pelaaja 1: Oikea nuoli - Liiku oikealle"); 
   470        tarina.Width = 300; 
   471        tarina.SizeMode = TextSizeMode.Wrapped; 
   472        ohjeIkkuna.ClientArea.Add(tarina); 
   473    } 
   474    void pisteet() 
   475    { 
   476        HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow("Parhaat pisteet", 
   477                              "Tähteä minuutissa", 
   478                              topLista); 
   479        topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   480        Add(topIkkuna); 
   481    } 
   482    void lisaaAikaa(Timer sender) 
   483    { 
   484        aika++; 
   485    } 
   486    void maara() 
   487    { 
   488        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Pelaa", "Kuinka monta pelaajaa? (1-2)"); 
   489        kysymysIkkuna.TextEntered += kasitteleMaara; 
   490        Add(kysymysIkkuna); 
   491    } 
   492    void kasitteleMaara(InputWindow ikkuna) 
   493    { 
   494        string vastaus = ikkuna.InputBox.Text; 
   495        if (vastaus == "1") 
   496        { 
   497            AloitaPeli(1); 
   498        } 
   499        if (vastaus == "2") 
   500        { 
   501            AloitaPeli(2); 
   502        } 
   503        if ((vastaus != "1") && (vastaus != "2")) 
   504        { 
   505             maara(); 
   506            Window virheIkkuna = new Window(); 
   507            virheIkkuna.Title.Text = "Virhe"; 
   508            Add(virheIkkuna); 
   509 
   510            Label tarina = new Label("Kirjoita 1 tai 2"); 
   511            tarina.Width = 300; 
   512            tarina.SizeMode = TextSizeMode.Wrapped; 
   513            virheIkkuna.ClientArea.Add(tarina); 
   514        } 
   515    } 
   516    void TallennaPisteet(Window sender) 
   517    { 
   518        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "parhaat_pisteet.xml"); 
   519        Valikko(); 
   520    } 
   521 
  334522} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.