Changeset 2100


Ignore:
Timestamp:
2011-06-17 12:42:50 (11 years ago)
Author:
eejoprit
Message:
 
Location:
2011/24/EeroP/ZOMBIE RUNNER/ZOMBIE RUNNER
Files:
1 added
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/EeroP/ZOMBIE RUNNER/ZOMBIE RUNNER/ZOMBIE RUNNER/Peli.cs

  r2058 r2100  
  1111    public Timer liikeajastin = new Timer(); 
  1212    Vector vanhapaikka = Vector.Zero; 
  13     TagFollowerBrain seuraaja_aivot = new TagFollowerBrain("pelaaja", 120); 
  14  
  15     RandomMoverBrain pakoaivot = new RandomMoverBrain(120) 
  16         { 
  17             ChangeMovementSeconds = 1 
   13    TagFollowerBrain seuraaja_aivot = new TagFollowerBrain("pelaaja", 5000); 
   14    public IntMeter zombinelamat = new IntMeter(1);  
   15 
   16    RandomMoverBrain pakoaivot = new RandomMoverBrain(5000) 
   17        { 
   18            ChangeMovementSeconds = 4 
  1819             
  1920        }; 
   
  2223        : base(leveys, korkeus) 
  2324    { 
  24         liikeajastin.Interval = 0.3; 
   25        zombinelamat.MaxValue = 20; 
   26        zombinelamat.LowerLimit += new Meter<int>.OnLimitHandler(zombinelamat_LowerLimit); 
   27 
   28        liikeajastin.Interval = 2; 
  2529         
  2630        liikeajastin.Trigger += new Timer.TriggerHandler(liikeajastin_Trigger); 
   
  2933    } 
  3034 
   35    
   36     
   37    void zombinelamat_LowerLimit(int value) 
   38    { 
   39        Destroy(); 
   40    } 
   41 
   42    
   43     
  3144    void liikeajastin_Trigger(Timer sender) 
  3245    { 
   
  3548        if (paikkojenetaisyys.Magnitude == 0.0) 
  3649        { 
  37             Timer.SingleShot(0.5, palauta_aivot); 
  38  
  39             if (Brain != pakoaivot) 
  40                 Brain = pakoaivot; 
   50            Brain = pakoaivot; 
  4151        } 
  4252        else 
  4353        { 
  44             if (Brain != seuraaja_aivot) 
  45                 Brain = seuraaja_aivot; 
   54            Brain = seuraaja_aivot; 
  4655        } 
  4756        vanhapaikka = Position; 
  48     } 
  49  
  50     void palauta_aivot() 
  51     { 
  52         Brain = seuraaja_aivot; 
  5357    } 
  5458} 
   
  7074    Image pelaaja4kuva = LoadImage("keltainenukko"); 
  7175    Image zombikuva = LoadImage("zombi"); 
   76    Image sininen = LoadImage("sininen"); 
  7277 
  7378    GameObject kamerapiste; 
  7479     
  7580    PhysicsObject pelaaja; 
   81 
   82    PhysicsObject[] pelaajat = new PhysicsObject[4]; 
  7683    PhysicsObject pelaaja1; 
  7784    PhysicsObject pelaaja2; 
  7885    PhysicsObject pelaaja3; 
  7986    PhysicsObject pelaaja4; 
   87 
   88    Weapon[] aseet = new Weapon[4]; 
   89 
   90    List<Vector> teleportit = new List<Vector>(); 
   91     
   92 
   93 
  8094    PhysicsObject zombi; 
  8195 
   
  8498    { 
  8599        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   100         
  86101        luokentta(); 
  87102         
   
  95110        kamerapiste.Y = (pelaaja1.Y + pelaaja2.Y + pelaaja3.Y + pelaaja4.Y) / 4; 
  96111        kamerapiste.Shape = Shape.Circle; 
   112 
   113        Timer zombiAjastin = new Timer(); 
   114        zombiAjastin.Interval = 5; 
   115        zombiAjastin.Trigger += new Timer.TriggerHandler(uusizombi); 
   116        zombiAjastin.Start(); 
   117    } 
   118 
   119    void uusizombi(Timer sender) 
   120    { 
   121        int paikkaIndeksi = RandomGen.NextInt(0, teleportit.Count - 1); 
   122        Vector paikka = teleportit[paikkaIndeksi]; 
   123 
   124        PhysicsObject zombi = luozombit(); 
   125        zombi.Position = paikka; 
  97126    } 
  98127 
   
  102131        kamerapiste.Y = (pelaaja1.Y + pelaaja2.Y + pelaaja3.Y + pelaaja4.Y) / 4; 
  103132 
  104          
   133        Vector ehdokas = new Vector(0, 0); 
   134        for (int i = 0; i < pelaajat.Length; i++) 
   135        { 
   136            if (ehdokas.Magnitude < Vector.Distance(kamerapiste.Position, pelaajat[i].Position)) 
   137                ehdokas = pelaajat[i].Position - kamerapiste.Position; 
   138        } 
   139 
   140        double zoomX = Screen.Width / (2 * Math.Abs(ehdokas.X) + 700); 
   141        double zoomY = Screen.Height / (2 * Math.Abs(ehdokas.Y) + 700); 
   142 
   143        Camera.ZoomFactor = Math.Min(zoomX, zoomY); 
  105144 
  106145        base.Update(time); 
   
  121160        ruudut.SetTileMethod('m', luomustaa); 
  122161        ruudut.SetTileMethod('=', luoraputpysty); 
   162        ruudut.SetTileMethod('i', luoraputvaaka); 
   163        ruudut.SetTileMethod('b', luosinista); 
   164        ruudut.SetTileMethod('@', luoteleportti); 
  123165        ruudut.Execute(64, 64); 
  124166         
   
  142184        pelaaja3 = luopelaajat(pelaaja3kuva, 0.0, -1000.0); 
  143185        pelaaja4 = luopelaajat(pelaaja4kuva, 0.0, -1000.0); 
   186 
   187        pelaajat[0] = pelaaja1; 
   188        pelaajat[1] = pelaaja2; 
   189        pelaajat[2] = pelaaja3; 
   190        pelaajat[3] = pelaaja4; 
   191 
   192        luoaseet(); 
   193 
  144194        zombi = luozombit(); 
  145195    } 
   
  163213        ikkuna.Position = paikka; 
  164214        ikkuna.Image = ikkunakuva; 
   215        ikkuna.IgnoresCollisionResponse = true; 
  165216        Add(ikkuna); 
  166217    } 
   
  172223        musta.Image = mustakuva; 
  173224        musta.IgnoresCollisionResponse = true; 
  174         Add(musta); 
   225        Add(musta, 1); 
  175226    } 
  176227 
   
  181232        raput_y.Image = pystyraput; 
  182233        raput_y.IgnoresCollisionResponse = true; 
  183         Add(raput_y); 
  184     } 
   234        Add(raput_y, -1); 
   235    } 
   236 
   237 
   238    void luoraputvaaka(Vector paikka, double x, double y) 
   239    { 
   240        PhysicsObject raput_x = PhysicsObject.CreateStaticObject(64.0, 64.0); 
   241        raput_x.Position = paikka; 
   242        raput_x.Image = vaakaraput; 
   243        raput_x.IgnoresCollisionResponse = true; 
   244        Add(raput_x, -1); 
   245    } 
   246 
   247 
   248    void luosinista(Vector paikka, double x, double y) 
   249    { 
   250        PhysicsObject sinistä = PhysicsObject.CreateStaticObject(64.0, 64.0); 
   251        sinistä.Position = paikka; 
   252        sinistä.Image = sininen; 
   253        sinistä.IgnoresCollisionResponse = true; 
   254        Add(sinistä, -1); 
   255    } 
   256 
   257    void luoteleportti(Vector paikka, double x, double y) 
   258    { 
   259        PhysicsObject teleportti = PhysicsObject.CreateStaticObject(64.0, 64.0); 
   260        teleportti.Position = paikka; 
   261        teleportti.Image = mustakuva; 
   262        teleportti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   263        Add(teleportti, 1); 
   264 
   265        teleportit.Add(paikka); 
   266    } 
   267 
   268 
  185269 
  186270    #endregion 
   
  202286        pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
  203287        pelaaja.CanRotate = false; 
   288        AddCollisionHandler(pelaaja, pelaajatormaa);  
  204289 
  205290        Add(pelaaja); 
  206  
   291        
  207292        return pelaaja; 
  208293        
   294    } 
   295 
   296    void pelaajatormaa(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)  
   297    { 
   298        if (kohde is Zombi) 
   299        { 
   300            pelaaja.Destroy(); 
   301        } 
  209302    } 
  210303 
   
  215308        zombi.Image = zombikuva; 
  216309        zombi.Shape = Shape.Circle; 
   310        zombi.Tag = ("vihollinen"); 
  217311        Add(zombi); 
  218312        return zombi; 
  219313    } 
  220314 
   315    void luoaseet() 
   316    { 
   317 
   318        for (int i = 0; i < aseet.Length; i++) 
   319        { 
   320            aseet[i] = new AssaultRifle(15, 5); 
   321            aseet[i].Ammo.Value = 500; 
   322            aseet[i].ProjectileCollision = ase1osuu; 
   323            //aseet[i].X = pelaaja.Width / 2; 
   324            //aseet[i].Y = -pelaaja.Height / 2; 
   325            aseet[i].Image = null; 
   326            aseet[i].Color = Color.Transparent; 
   327 
   328            pelaajat[i].Add(aseet[i]); 
   329        } 
   330    } 
   331 
  221332 
  222333#endregion 
   334 
   335    void ase1osuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   336    { 
   337        if (kohde is Zombi) 
   338        { 
   339            Zombi zombi = (Zombi)kohde; 
   340            zombi.zombinelamat.Value -= 1; 
   341        } 
   342        ammus.Destroy(); 
   343    } 
  223344 
  224345 
   
  229350        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, pelaaja0liike, ("liikutelaan pelaajaa numero 1"), pelaaja1); 
  230351        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.01, pelaaja0katse, "katsotaan pelaajalla numero 1",pelaaja1); 
   352        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.001, ammuaseella, "pelaaja1 ampuu aseella", aseet[0]);        
  231353        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Down, Exit, ("poistu pelistä")); 
  232354 
  233355        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, pelaaja0liike, ("liikutelaan pelaajaa numero 2"), pelaaja2); 
  234356        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.01, pelaaja0katse, "katsotaan pelaajalla numero 2", pelaaja2); 
   357        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.001, ammuaseella, "pelaaja2 ampuu aseella", aseet[1]);  
  235358        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Down, Exit, ("poistu pelistä")); 
  236359 
  237360        ControllerThree.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, pelaaja0liike, ("liikutelaan pelaajaa numero 3"), pelaaja3); 
  238361        ControllerThree.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.01, pelaaja0katse, "katsotaan pelaajalla numero 3", pelaaja3); 
   362        ControllerThree.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.001, ammuaseella, "pelaaja3 ampuu aseella", aseet[2]); 
  239363        ControllerThree.Listen(Button.Back, ButtonState.Down, Exit, ("poistu pelistä")); 
  240364 
  241365        ControllerFour.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, pelaaja0liike, ("liikutelaan pelaajaa numero 4"), pelaaja4); 
  242366        ControllerFour.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.01, pelaaja0katse, "katsotaan pelaajalla numero 4", pelaaja4); 
   367        ControllerFour.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.001, ammuaseella, "pelaaja4 ampuu aseella", aseet[3]); 
  243368        ControllerFour.Listen(Button.Back, ButtonState.Down, Exit, ("poistu pelistä")); 
  244369    } 
   
  256381            Vector pelaaja1nopeus = nopeus * tatinasento; 
  257382            pelaaja0.Velocity = pelaaja1nopeus; 
   383 
  258384        } 
  259385 
   
  265391        Vector tatin2asento = oikea_tatintila.StateVector; 
  266392        Vector pelaaja1katse = katse * tatin2asento ; 
  267         pelaaja0.Angle = pelaaja1katse.Angle - Angle.RightAngle; 
  268     } 
   393        pelaaja0.Angle = pelaaja1katse.Angle; 
   394    } 
   395 
   396    void ammuaseella(AnalogState s, Weapon ase) 
   397    { 
   398        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   399 
   400        if (ammus != null) 
   401        { 
   402            ammus.Size = new Vector(6.0, 3.0); 
   403            ammus.Image = null; 
   404            ammus.Color = Color.Black; 
   405        } 
   406    } 
   407 
  269408    #endregion 
  270409 
 • 2011/24/EeroP/ZOMBIE RUNNER/ZOMBIE RUNNER/ZOMBIE RUNNERContent/ZOMBIE RUNNERContent.contentproj

  r2046 r2100  
  104104    </Compile> 
  105105  </ItemGroup> 
   106  <ItemGroup> 
   107    <Compile Include="sininen.png"> 
   108      <Name>sininen</Name> 
   109      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   110      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112  </ItemGroup> 
  106113  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  107114  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.