Changeset 2035


Ignore:
Timestamp:
2011-06-15 15:04:56 (12 years ago)
Author:
elalylon
Message:

Tein maaston ja osan ensimmäisestä NPC:stä, joka antaa tehtävän.

Location:
2011/24/EliasY
Files:
12 added
1 deleted
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/EliasY/Pixel Quest/Pixel Quest/Pixel Quest/Peli.cs

  r2000 r2035  
  99public class Peli : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     Image Tausta = LoadImage("TaustaKentta"); 
  12     Image kivikuva = LoadImage("kiviValmis"); 
   11    Image Tausta = LoadImage("Tausta"); 
   12    Image kivikuva = LoadImage("kivi"); 
   13    Image pelaajankuva = LoadImage("Pelaaja"); 
   14    Image tiematsku = LoadImage("Tiematsku"); 
   15    Image hallitsijankuva = LoadImage("Hallitsija"); 
   16    PhysicsObject Pelaaja; 
   17    PhysicsObject hallitsija; 
   18    GameObject tie; 
   19    Vector ylos = new Vector(0, 200); 
  1320    public override void Begin() 
  1421    { 
   
  1724    void LuoKentta() 
  1825    { 
   26        Level.Width = 2000; 
   27        Level.Height = 2000; 
  1928        Level.CreateBorders(); 
  20         Camera.ZoomFactor = 14.0; 
   29        Camera.ZoomFactor = 5.0; 
  2130        Level.Background.Image = Tausta; 
  22         LuoKivi(7, 7); 
   31        Level.Background.FitToLevel(); 
   32         
   33 
   34        LuoTie(1600, 30, 0, 0); 
   35        LuoTie(30, 600, -800, 285); 
   36        LuoTie(30, 600, -700, -285); 
   37        LuoTie(30, 1200, 800, 0); 
   38        LuoTie(400, 30, 700, 600); 
   39        LuoTie(400, 30, 700, -600); 
   40 
   41        //LuoKivi(100, 100); 
   42        LuoPelaaja(); 
   43        Camera.Follow(Pelaaja); 
   44 
   45        LuoOlennot(); 
  2346    } 
  24     void LuoKivi(double x, double y) 
   47    //void LuoKivi(double x, double y) 
   48    //{ 
   49    //    PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(x, y); 
   50    //    kivi.Angle = RandomGen.NextAngle(); 
   51    //    kivi.Shape = Shape.FromImage(kivikuva); 
   52    //    kivi.Image = kivikuva; 
   53    //    Add(kivi); 
   54    //} 
   55    void LuoTie(double kokoX, double kokoY, double sijaintiX, double sijaintiY) 
  2556    { 
  26         PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(x, y); 
  27         kivi.Angle = RandomGen.NextAngle(); 
  28         kivi.Shape = Shape.FromImage(kivikuva); 
  29         kivi.Image = kivikuva; 
  30         Add(kivi); 
   57        tie = new GameObject(kokoX, kokoY, Shape.Rectangle); 
   58        tie.X = sijaintiX; 
   59        tie.Y = sijaintiY; 
   60        tie.Image = tiematsku; 
   61        Add(tie); 
   62    } 
   63    void LuoPelaaja() 
   64    { 
   65        Pelaaja = new PhysicsObject(10,10); 
   66        Pelaaja.Image = pelaajankuva; 
   67        Pelaaja.Shape = Shape.FromImage(pelaajankuva); 
   68        Pelaaja.CanRotate = false; 
   69        Add(Pelaaja); 
   70        LuoLiikunta(); 
   71    } 
   72    void LuoLiikunta() 
   73    { 
   74        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, LiikuYlos, "Liikuta Pelaajaa ylös."); 
   75        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Pysayta, null); 
   76        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, LiikuAlas, "Liikuta Pelaajaa alas."); 
   77        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Pysayta, null); 
   78        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, LiikuVasemmalle, "Liikuta Pelaajaa vasemmalle."); 
   79        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Pysayta, null); 
   80        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Pressed, LiikuOikealle, "Liikuta Pelaajaa oikealle."); 
   81        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Pysayta, null); 
   82        Keyboard.Listen(Key.M, ButtonState.Pressed, Kartta, "Näytä kartta"); 
   83        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   84    } 
   85    void LuoOlennot() 
   86    { 
   87        hallitsija = new PhysicsObject(10,10); 
   88        //hallitsija.Shape = Shape.FromImage(hallitsijankuva); 
   89        hallitsija.Image = hallitsijankuva; 
   90        hallitsija.X = -100; 
   91        hallitsija.Y = 100; 
   92        hallitsija.LinearDamping = 0.7; 
   93        hallitsija.CanRotate = false; 
   94        //Tee kääntymisenesto 
   95        Add(hallitsija); 
   96    } 
   97    void LiikuYlos() 
   98    { 
   99        Vector ylos = new Vector(0, 200); 
   100        Pelaaja.Angle = Angle.FromDegrees(0); 
   101        Pelaaja.Hit(ylos); 
   102    } 
   103    void LiikuAlas() 
   104    { 
   105        Vector alas = new Vector(0, -200); 
   106        Pelaaja.Angle = Angle.FromDegrees(180); 
   107        Pelaaja.Hit(alas); 
   108    } 
   109    void LiikuVasemmalle() 
   110    { 
   111        Vector vasemmalle = new Vector(-200, 0); 
   112        Pelaaja.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   113        Pelaaja.Hit(vasemmalle); 
   114    } 
   115    void LiikuOikealle() 
   116    { 
   117        Vector oikealle = new Vector(200, 0); 
   118        Pelaaja.Angle = Angle.FromDegrees(270); 
   119        Pelaaja.Hit(oikealle); 
   120    } 
   121    void Pysayta() 
   122    { 
   123        Pelaaja.Velocity = Vector.Zero; 
   124    } 
   125    void Kartta() 
   126    { 
   127        if (Camera.ZoomFactor >= 5.0) 
   128        { 
   129            Camera.ZoomFactor = 1.0; 
   130        } 
   131        else if (Camera.ZoomFactor <= 1.0) 
   132        { 
   133            Camera.ZoomFactor = 5.0; 
   134        } 
  31135    } 
  32136} 
 • 2011/24/EliasY/Pixel Quest/Pixel Quest/Pixel QuestContent/Pixel QuestContent.contentproj

  r2017 r2035  
  4343  </ItemGroup> 
  4444  <ItemGroup> 
  45     <Compile Include="TaustaKentta.png"> 
  46       <Name>TaustaKentta</Name> 
   45    <Compile Include="kivi.png"> 
   46      <Name>kivi</Name> 
  4747      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  4848      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  5050  </ItemGroup> 
  5151  <ItemGroup> 
  52     <Compile Include="kivi.png"> 
  53       <Name>kivi</Name> 
   52    <Compile Include="Tausta.bmp"> 
   53      <Name>Tausta</Name> 
   54      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   55      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   56    </Compile> 
   57  </ItemGroup> 
   58  <ItemGroup> 
   59    <Compile Include="Pelaaja.png"> 
   60      <Name>Pelaaja</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63    </Compile> 
   64  </ItemGroup> 
   65  <ItemGroup> 
   66    <Compile Include="Tiematsku.png"> 
   67      <Name>Tiematsku</Name> 
   68      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   69      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   70    </Compile> 
   71  </ItemGroup> 
   72  <ItemGroup> 
   73    <Compile Include="Hallitsija.png"> 
   74      <Name>Hallitsija</Name> 
  5475      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5576      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.