Changeset 2025 for 2011


Ignore:
Timestamp:
2011-06-15 14:59:46 (11 years ago)
Author:
lesejuku
Message:
 
Location:
2011/24/LeeviK/Pong/Pong
Files:
13 added
1 deleted
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Peli.cs

  r1993 r2025  
  99using Jypeli.Widgets; 
  1010 
   11 
   12class Natsi : PhysicsObject 
   13{ 
   14    public int Elamat = 3; 
   15 
   16    public Natsi(double leveys, double korkeus) 
   17        : base(leveys, korkeus) 
   18    { 
   19    } 
   20} 
   21 
   22 
  1123public class Peli : PhysicsGame 
  1224{ 
  1325    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  1426    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  15  
   27    List<Label> valikonKohdat; 
   28 
   29    GameObject crosshair; 
  1630    PhysicsObject pelaaja; 
  1731    AssaultRifle pelaajanAse; 
   
  2135    Animation animaatio1; 
  2236    Animation animaatio2; 
   37    SoundEffect aseAani = LoadSoundEffect("ThompsonFire1"); 
   38    ExplosionSystem explosionSystem2; 
   39    ExplosionSystem explosionSystem; 
   40    SoundEffect osumisAani = LoadSoundEffect("den_damage_32"); 
   41    Image crosshairkuva = LoadImage("crosshair kuva"); 
   42    Image jenkkiveri = LoadImage("jenkkiveri"); 
  2343 
  2444    public override void Begin() 
  2545    { 
  26         LuoKentta(); 
  27         AsetaOhjaimet(); 
  28         ammoNaytto = LuoNaytto(Screen.Left + 60, Screen.Top - 60, pelaajanAse.Ammo); 
  29         AloitaPeli(); 
  30         Mouse.IsCursorVisible = true; 
  31         Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleLiiketta, null); 
  32         Image[] pelaajankuvat = LoadImages("jenkki lataus1", "jenkki lataus2", "jenkki lataus3", "jenkki lataus4", "jenkki lataus3", "jenkki lataus2", "jenkki lataus1", "jenkki lataus5", "jenkki lataus6", "jenkki lataus5"); 
  33         Image[] pelaajankuvat2 = LoadImages("jenkki2"); 
  34         animaatio1 = new Animation(pelaajankuvat); 
  35         animaatio2 = new Animation(pelaajankuvat2); 
  36         pelaaja.Animation = animaatio1; 
  37         pelaaja.Animation.FPS = 10; 
  38         PhysicsObject natsi = new PhysicsObject(40, 40); 
   46        Valikko(); 
   47         
   48         
   49 
   50 
   51                                                                                    
   52    } 
   53 
   54     
   55 
   56    void LuoNatsi(double x, double y) 
   57    { 
   58        Natsi natsi = new Natsi(40, 40); 
  3959        natsi.Shape = Shape.Circle; 
  40         Add(natsi); 
   60        natsi.Position = new Vector(x, y); 
   61 
  4162        Image natsinKuva = LoadImage("NATSI"); 
  4263        natsi.Image = natsinKuva; 
  4364        natsi.Width = 155; 
  4465        natsi.Height = 120; 
   66 
  4567        FollowerBrain natsinAivot = new FollowerBrain(); 
  4668        natsinAivot.Target = pelaaja; 
  47         natsinAivot.TargetFollowDistance = 100; 
  48         natsinAivot.Speed = 300; 
   69        natsinAivot.TargetFollowDistance = 1; 
   70        natsinAivot.Speed = 160; 
  4971        natsinAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
  5072        natsinAivot.FollowAlways = true; 
  51   
  52          
  53                                                                                                  
  54         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa vasemmalle", new Vector(-1000, 0)); 
  55         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0)); 
  56         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000)); 
  57         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000)); 
  58         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja, pelaajanAse); 
  59         Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Down, VaihdaAse, "VaihdaAse", pelaaja, pelaajanAse1); 
  60         Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Down, VaihdaAse, "VaihdaAse", pelaaja, pelaajanAse2); 
   73        natsinAivot.Active = true; 
   74        natsi.Brain = natsinAivot; 
   75        Add(natsi); 
   76        natsi.Angle = pelaaja.Angle; 
   77        Timer ajastin = new Timer(); 
   78        ajastin.Interval = 1.5; 
   79        ajastin.Trigger += KäännyPelaajaan; 
   80        ajastin.Start(); 
   81        ajastin.Tag = natsi; 
  6182    } 
  6283 
   
  6889    void LuoKentta() 
  6990    { 
   91         
   92        crosshair = new GameObject(30.0, 30.0, Shape.Circle); 
   93        crosshair.Image = crosshairkuva; 
   94        Add(crosshair); 
  7095        pelaaja = new PhysicsObject(200.0, 200.0); 
  7196        pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
   
  77102        pelaaja.KineticFriction = 0.0; 
  78103        Add(pelaaja); 
   104        explosionSystem2 = new ExplosionSystem(LoadImage("jenkkiveri"), 100); 
  79105        pelaaja.Image = LoadImage("jenkki"); 
  80106        pelaajanAse1 = new AssaultRifle(20, 0); 
  81107        pelaajanAse = pelaajanAse1; 
  82108        pelaaja.Add(pelaajanAse); 
   109        pelaajanAse.AttackSound = aseAani; 
   110        AddCollisionHandler(pelaaja, KasittelePelaajanTormays); 
  83111        pelaajanAse.Ammo.Value = 30; 
  84112        pelaajanAse.Ammo.MinValue = 0; 
   
  93121        pelaajanAse2.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  94122 
  95  
  96         Level.BackgroundColor = Color.Green; 
  97         Level.CreateBorders(); 
   123        MediaPlayer.Play("mus_17a_mystery"); 
   124 
   125        Level.BackgroundColor = Color.DarkGreen; 
   126        //Level.CreateBorders(); 
  98127        Camera.Follow(pelaaja); 
   128        Add(explosionSystem); 
   129        explosionSystem.MinScale = 10; 
   130        explosionSystem.MaxScale = 50; 
   131        explosionSystem.MinLifetime = 0.1; 
   132        explosionSystem.MaxLifetime = 1; 
   133        Add(explosionSystem2); 
   134        explosionSystem2.MinScale = 10; 
   135        explosionSystem2.MaxScale = 50; 
   136        explosionSystem2.MinLifetime = 0.1; 
   137        explosionSystem2.MaxLifetime = 1;    
   138         
  99139    } 
  100140 
   
  127167 
  128168 
  129     void AloitaPeli() 
  130     { 
  131  
  132     } 
  133  
  134169    void AsetaOhjaimet() 
  135170    { 
  136         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  137         //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
   171        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa vasemmalle", new Vector(-1000, 0)); 
   172        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0)); 
   173        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000)); 
   174        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000)); 
   175        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja, pelaajanAse); 
   176        Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Down, VaihdaAse, "VaihdaAse", pelaaja, pelaajanAse1); 
   177        Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Down, VaihdaAse, "VaihdaAse", pelaaja, pelaajanAse2); 
   178         
  138179    } 
  139180 
   
  146187        pelaaja.Angle = suunta.Angle + Angle.FromDegrees(180); 
  147188 
   189        crosshair.X  = Mouse.PositionOnWorld.X; 
   190        crosshair.Y = Mouse.PositionOnWorld.Y; 
  148191    } 
  149192 
   
  162205    { 
  163206        ammus.Destroy(); 
  164         Explosion rajahdys = new Explosion(10); 
   207        Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
  165208        rajahdys.Position = ammus.Position; 
   209        rajahdys.Force = 90; 
   210        rajahdys.ShockwaveColor = Color.Red; 
   211        rajahdys.Sound = osumisAani; 
  166212        Add(rajahdys); 
  167     } 
   213 
   214        if (kohde is Natsi) 
   215        { 
   216            Natsi natsi = (Natsi)kohde; 
   217            natsi.Elamat--; 
   218            if (natsi.Elamat < 1) 
   219            { 
   220                explosionSystem.AddEffect(natsi.Position, 100);  
   221                natsi.Destroy();                 
   222            } 
   223        }        
   224    } 
   225 
  168226    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
  169227    { 
   
  174232        pelaajanAse = (AssaultRifle)ase; 
  175233    } 
   234 
   235    void KasittelePelaajanTormays(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   236    { 
   237        pelaaja.Destroy(); 
   238        explosionSystem.AddEffect(pelaaja.Position, 100); 
   239        pelaaja.Destroy();  
   240 
   241 
   242 
   243 
   244    } 
   245    void Valikko() 
   246    { 
   247        ClearAll(); 
   248        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   249 
   250        Label kohta1 = new Label("Start zombie game"); 
   251        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   252        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   253 
   254        Label kohta2 = new Label("Exit Game"); 
   255        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   256        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   257 
   258        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   259        { 
   260            Add(valikonKohta); 
   261        } 
   262 
   263        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   264        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Poistu, null); 
   265 
   266        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   267        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   268        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Poistu, ""); 
   269    } 
   270    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   271    { 
   272        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   273        { 
   274            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   275            { 
   276                kohta.TextColor = Color.Gray; 
   277            } 
   278            else 
   279            { 
   280                kohta.TextColor = Color.Black; 
   281            } 
   282 
   283        } 
   284    } 
   285    void AloitaPeli() 
   286    { 
   287        ClearAll(); 
   288        explosionSystem = new ExplosionSystem(LoadImage("natsiveri"), 100); 
   289        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon"); 
   290        LuoKentta(); 
   291        AsetaOhjaimet(); 
   292        ammoNaytto = LuoNaytto(Screen.Left + 60, Screen.Top - 60, pelaajanAse.Ammo); 
   293        // AloitaPeli(); 
   294        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   295        Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleLiiketta, null); 
   296        Image[] pelaajankuvat = LoadImages("jenkki lataus1", "jenkki lataus2", "jenkki lataus3", "jenkki lataus4", "jenkki lataus3", "jenkki lataus2", "jenkki lataus1", "jenkki lataus5", "jenkki lataus6", "jenkki lataus5"); 
   297        Image[] pelaajankuvat2 = LoadImages("jenkki2"); 
   298        animaatio1 = new Animation(pelaajankuvat); 
   299        animaatio2 = new Animation(pelaajankuvat2); 
   300        pelaaja.Animation = animaatio1; 
   301        pelaaja.Animation.FPS = 10; 
   302 
   303        for (int i = 0; i <5; i++) 
   304        { 
   305            LuoNatsi(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top)); 
   306        } 
   307 
   308    } 
   309 
   310    void Poistu() 
   311    { 
   312        Exit(); 
   313    } 
   314    void KäännyPelaajaan( Timer sender ) 
   315    { 
   316        Natsi natsi = (Natsi)sender.Tag; 
   317        Vector suunta = (pelaaja.Position - natsi.Position).Normalize(); 
   318        natsi.Angle = suunta.Angle; 
   319    } 
   320     
   321 
   322 
   323 
   324     
   325 
   326 
  176327} 
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/PongContent/PongContent.contentproj

  r1993 r2025  
  5757  </ItemGroup> 
  5858  <ItemGroup> 
  59     <Compile Include="crosshair.png"> 
  60       <Name>crosshair</Name> 
   59    <Compile Include="crosshair kuva.png"> 
   60      <Name>crosshair kuva</Name> 
  6161      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  6262      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  107107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  108108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
   111  <ItemGroup> 
   112    <Compile Include="mus_17a_mystery.mp3"> 
   113      <Name>mus_17a_mystery</Name> 
   114      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   115      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117  </ItemGroup> 
   118  <ItemGroup> 
   119    <Compile Include="Amb_M4_CountryExt_02.mp3"> 
   120      <Name>Amb_M4_CountryExt_02</Name> 
   121      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   122      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   123    </Compile> 
   124  </ItemGroup> 
   125  <ItemGroup> 
   126    <Compile Include="natsiveri.png"> 
   127      <Name>natsiveri</Name> 
   128      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   129      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   130    </Compile> 
   131  </ItemGroup> 
   132  <ItemGroup> 
   133    <Compile Include="den_damage_32.wav"> 
   134      <Name>den_damage_32</Name> 
   135      <Importer>WavImporter</Importer> 
   136      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   137    </Compile> 
   138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="ThompsonFire1.wav"> 
   141      <Name>ThompsonFire1</Name> 
   142      <Importer>WavImporter</Importer> 
   143      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="wave.wav"> 
   148      <Name>wave</Name> 
   149      <Importer>WavImporter</Importer> 
   150      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="MG42Burst_01.wav"> 
   155      <Name>MG42Burst_01</Name> 
   156      <Importer>WavImporter</Importer> 
   157      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
   160  <ItemGroup> 
   161    <Compile Include="MG42Burst_03.wav"> 
   162      <Name>MG42Burst_03</Name> 
   163      <Importer>WavImporter</Importer> 
   164      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   165    </Compile> 
   166  </ItemGroup> 
   167  <ItemGroup> 
   168    <Compile Include="MG42Burst_02.wav"> 
   169      <Name>MG42Burst_02</Name> 
   170      <Importer>WavImporter</Importer> 
   171      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   172    </Compile> 
   173  </ItemGroup> 
   174  <ItemGroup> 
   175    <Compile Include="MG42Fire5.wav"> 
   176      <Name>MG42Fire5</Name> 
   177      <Importer>WavImporter</Importer> 
   178      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   179    </Compile> 
   180  </ItemGroup> 
   181  <ItemGroup> 
   182    <Compile Include="jenkkiveri.png"> 
   183      <Name>jenkkiveri</Name> 
   184      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   185      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187  </ItemGroup> 
   188  <ItemGroup> 
   189    <Compile Include="SpringfieldFire1.WAV"> 
   190      <Name>SpringfieldFire1</Name> 
   191      <Importer>WavImporter</Importer> 
   192      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  109193    </Compile> 
  110194  </ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.