Changeset 2022


Ignore:
Timestamp:
2011-06-15 14:56:01 (11 years ago)
Author:
paaaanro
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/PauliN/Jalkapallopeli/Jalkapallopeli/Jalkapallopeli/Peli.cs

  r1991 r2022  
  99public class Peli : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Image pallonKuva = LoadImage("football"); 
  1112    PhysicsObject pallo; 
  12     Image jalkaPallonKuva = LoadImage ( "football" ); 
  1313 
  1414    PhysicsObject pelaaja1; 
  1515    PhysicsObject pelaaja2; 
  1616 
  17     PhysicsObject maali1; 
  18     PhysicsObject maali2; 
  19     
   17    Vector NopeusVasemmalle = new Vector(-200, 0); 
   18    Vector NopeusOikealle = new Vector(200, 0); 
   19 
   20    Vector HyppyVoima = new Vector(0, 400); 
   21     
   22 
   23     
  2024 
  2125    public override void Begin() 
   26    { 
   27        LuoKentta(); 
   28        AloitaPeli(); 
   29        AsetaOhjaimet();        
   30                 
   31 
   32    } 
   33    void LuoKentta() 
   34    { 
   35        pallo = new PhysicsObject(60, 60); 
   36        pallo.Image = pallonKuva; 
   37        pallo.X = 0; 
   38        pallo.Y = 300; 
   39        Add(pallo); 
   40 
   41        Level.CreateLeftBorder(1, false); 
   42        Level.CreateBottomBorder(); 
   43        Level.CreateTopBorder(1, false); 
   44        Level.CreateRightBorder(1, false); 
   45 
   46        Camera.ZoomToLevel(); 
   47 
   48        pelaaja1 = LuoPelaaja(Level.Left + 200, 0); 
   49        pelaaja2 = LuoPelaaja(Level.Right - 200, 0); 
   50 
   51 
   52 
   53 
   54    } 
   55    void AloitaPeli() 
   56    { 
   57        Gravity = new Vector(0.0, -400); 
   58    } 
   59 
   60    PhysicsObject LuoPelaaja(double x, double y) 
   61    { 
   62        PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(80, 80); 
   63        pelaaja.Shape = Shape.Star; 
   64        pelaaja.X = x; 
   65        pelaaja.Y = y;         
   66        Add(pelaaja); 
   67 
   68        return pelaaja; 
   69    } 
   70    void AsetaOhjaimet() 
   71    { 
   72        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Released, Exit, "LopetaPeli"); 
   73 
   74        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liiku Vasemmalle", pelaaja1, NopeusVasemmalle ); 
   75        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
   76 
   77        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liiku Oikealle", pelaaja1, NopeusOikealle); 
   78        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
   79 
   80        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2: Liiku Vasemmalle", pelaaja2, NopeusVasemmalle); 
   81        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja2, NopeusVasemmalle); 
   82 
   83        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2: Liiku Oikealle", pelaaja2, NopeusOikealle); 
   84        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja2, NopeusOikealle); 
   85 
   86        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, AsetaHyppy, "Pelaaja2: Hyppaa", pelaaja2, HyppyVoima); 
  2287         
  2388 
  24     { 
  25         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2689 
  27               LuoKentta();  
   90 
   91 
   92 
  2893 
  2994    } 
  3095 
  31     void LuoKentta() 
   96    void AsetaNopeus(PhysicsObject pelaaja, Vector nopeus) 
  3297    { 
  33         pallo = new PhysicsObject(60, 60); 
   98        pelaaja.Velocity = nopeus; 
   99    } 
  34100 
  35         pallo.Image = jalkaPallonKuva; 
  36         Add(pallo); 
  37  
  38         pallo.X = 0; 
  39         pallo.Y = 300; 
  40  
  41         Level.CreateLeftBorder(1, false); 
  42         PhysicsObject maa = Level.CreateBottomBorder(); 
  43         Level.CreateTopBorder(1, false); 
  44         Level.CreateRightBorder(1, false); 
  45  
  46         maa.Y = maa.Y + 200; 
  47          
  48  
  49         Camera.ZoomToLevel(-50); 
  50  
  51  
  52         PhysicsObject pelaaja1 = new PhysicsObject(80, 80); 
  53         pelaaja1.Shape = Shape.Star; 
  54         Add(pelaaja1); 
  55  
  56         PhysicsObject pelaaja2 = new PhysicsObject(80, 80); 
  57         pelaaja2.Shape = Shape.Star; 
  58         Add(pelaaja2); 
  59  
  60         pelaaja1.X = 300; 
  61         pelaaja1.Y = -100; 
  62  
  63         pelaaja2.X = -300; 
  64         pelaaja2.Y = -100; 
  65  
  66         PhysicsObject maali1 = new PhysicsObject(10, 180); 
  67         Add(maali1); 
  68  
  69         maali1.X = Level.Left + 20; 
  70         maali1.Y = Level.Bottom + 80; 
   101    void AsetaHyppy(PhysicsObject pelaaja, Vector voima) 
   102    { 
   103        pelaaja.Hit (voima); 
  71104 
  72105    } 
   106 
   107              
  73108} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.