Changeset 1999 for 2011


Ignore:
Timestamp:
2011-06-14 15:01:55 (12 years ago)
Author:
joleelah
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/OtsoM/Pong/Pong/FysiikkaPeli/Peli.cs

  r1957 r1999  
  44using System.Text; 
  55using Jypeli; 
   6using Jypeli.Widgets; 
  67 
  78class Peli : PhysicsGame 
  8 { 
   9{    Vector nopeusYlös = new Vector( 0, 200 ); 
   10     Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -200 ); 
   11 
   12 
  913    PhysicsObject pallo; 
  10  
   14    PhysicsObject maila1; 
   15    PhysicsObject maila2; 
   16    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   17    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1118 
  1219    public override void Begin() 
   
  1421        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  1522        LuoKentta(); 
  16         Vector impulssi = new Vector(600.0, 0.0); 
  17         pallo.Hit(impulssi); 
  18  
  19         
   23        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   24        AsetaOhjaimet(); 
   25        LisaaLaskurit(); 
   26        AloitaPeli(); 
  2027    } 
  2128 
   
  2431 
  2532        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0); 
  26         pallo.Shape = Shape.Star; 
   33        pallo.Shape = Shape.Heart; 
   34 
   35        AddCollisionHandler( pallo, KasittelePallonTormays );    
   36             
   37             
   38             
  2739        pallo.Restitution = 1.0; 
  2840        pallo.Color = Color.Fuchsia; 
   
  3244        Add(pallo); 
  3345 
  34         
   46        maila1 = LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0); 
   47        maila2 = LuoMaila( Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3548 
  36         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   49 
   50        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateBorders(); 
   51        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   52        vasenReuna.IsVisible = false; 
   53         
   54         
   55         
  3756        Level.BackgroundColor = Color.Lime; 
  3857        Camera.ZoomToLevel(); 
  39         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0 ); 
   58    } 
   59     
   60 
   61 
   62    void AloitaPeli() 
   63    { 
   64        Vector impulssi = new Vector(600.0, 0.0); 
   65        pallo.Hit(impulssi); 
   66     
   67 
   68    } 
   69   
   70     
   71 
   72 
   73    PhysicsObject  LuoMaila( double x, double y ){ 
   74        
   75PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  4076        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  41         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  42         maila.Y = 0.0; 
   77        maila.X = x; 
   78        maila.Y = y; 
  4379        maila.Restitution = 1.0; 
  4480        Add(maila); 
   81 
   82        return maila; 
   83 
   84 
   85 
   86 
   87    } 
   88 
   89 
   90 
   91 
   92 
   93 
   94 
   95    void AsetaOhjaimet() 
   96    { 
   97        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös); 
   98        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   99 
   100        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   101        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   102        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   103 
   104 
   105        { 
   106            Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös); 
   107            Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   108 
   109            Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   110            Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   111            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   112 
   113 
   114 
   115 
   116 
  45117        } 
   118    } 
  46119 
  47     PhysicsObject pallo; 
   120    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   121    { 
   122        maila.Velocity = nopeus; 
   123    } 
   124 
   125    void LisaaLaskurit() 
   126    { 
   127     pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 ); 
   128     pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 ); 
   129 
   130    //... 
   131     
   132     
   133     
   134    } 
   135 
   136 
   137    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y ) 
   138 
   139    { 
   140        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 ); 
   141        laskuri.MaxValue = 10; 
   142        Label naytto = new Label(); 
   143        naytto.BindTo(laskuri); 
   144        naytto.X = x; 
   145        naytto.Y = y; 
   146        naytto.TextColor = Color.White; 
   147        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   148        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   149        Add( naytto ); 
   150        return laskuri; 
   151 
   152 
   153 
   154 
   155    } 
   156 
   157 
   158    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject kohde) 
   159    { 
   160        if (kohde == vasenReuna) 
   161 
   162            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   163 
   164 
   165 
   166 
   167 
   168        else if (kohde == vasenReuna) 
   169            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   170 
   171 
   172    } 
   173 
  48174 
  49175 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.