Changeset 1995


Ignore:
Timestamp:
2011-06-14 14:59:35 (12 years ago)
Author:
tekrjant
Message:

Pong-peli saatu valmiiksi.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/EmmiT/Pong/Pong/Pong/Peli.cs

  r1971 r1995  
  99public class Peli : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   13 
  1114    PhysicsObject pallo; 
   15 
   16    PhysicsObject maila1; 
   17    PhysicsObject maila2; 
   18 
   19    PhysicsObject vasenReuna; 
   20    PhysicsObject oikeaReuna; 
   21 
   22    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   23    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   24 
  1225    public override void Begin() 
  1326    { 
  1427        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  1528        LuoKentta(); 
   29        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
  1631        AloitaPeli(); 
  1732    } 
   
  2540        pallo.Y = 0.0; 
  2641        pallo.Restitution = 1.0; 
   42         
   43        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2744 
  28         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  29         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   45        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   46        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3047 
  31         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   48        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   49        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   50        vasenReuna.IsVisible = false; 
   51 
   52        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   53        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   54        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   55 
   56        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   57        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   58        alaReuna.IsVisible = false; 
   59 
   60        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   61        yläReuna.Restitution = 1.0; 
   62        yläReuna.IsVisible = false; 
   63 
  3264        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  3365        Camera.ZoomToLevel(); 
   66 
   67        MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
  3468    } 
  3569 
   
  4074    } 
  4175 
  42     void LuoMaila(double x, double y) 
   76    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  4377    { 
  4478        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   
  4882        maila.Restitution = 1.0; 
  4983        Add(maila); 
   84 
   85        return maila; 
  5086    } 
  5187 
   88    void AsetaOhjaimet() 
   89    { 
   90        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   91        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   92        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   93        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  5294 
   95        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   96        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   97        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   98        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  5399 
   100        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   101        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   102    } 
   103 
   104    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   105    { 
   106        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   107        { 
   108            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   109            return; 
   110        } 
   111        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   112        { 
   113            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   114            return; 
   115        } 
   116        maila.Velocity = nopeus; 
   117    } 
   118 
   119    void LisaaLaskurit() 
   120    { 
   121        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left +100.0, Screen.Top -100.0); 
   122        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right -100.0, Screen.Top -100.0); 
   123    } 
   124 
   125    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   126    { 
   127        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   128        laskuri.MaxValue = 10; 
   129        Label naytto = new Label(); 
   130        naytto.BindTo(laskuri); 
   131        naytto.X = x; 
   132        naytto.Y = y; 
   133        naytto.TextColor = Color.White; 
   134        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   135        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   136        Add(naytto); 
   137        return laskuri; 
   138    } 
   139 
   140    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   141    { 
   142        if (kohde == oikeaReuna) 
   143        { 
   144            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   145        } 
   146        else if (kohde == vasenReuna) 
   147        { 
   148            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   149        } 
   150    } 
  54151 
  55152} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.