Changeset 1993 for 2011


Ignore:
Timestamp:
2011-06-14 14:59:01 (12 years ago)
Author:
lesejuku
Message:
 
Location:
2011/24/LeeviK/Pong/Pong
Files:
8 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Peli.cs

  r1969 r1993  
  1313    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  1414    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  15     Image taustaKuva = LoadImage("tausta"); 
  1615 
  17  
  18     PhysicsObject pelaaja1; 
  19      
  20  
  21      
  22      
   16    PhysicsObject pelaaja; 
   17    AssaultRifle pelaajanAse; 
   18    AssaultRifle pelaajanAse1; 
   19    AssaultRifle pelaajanAse2; 
   20    Label ammoNaytto; 
   21    Animation animaatio1; 
   22    Animation animaatio2; 
  2323 
  2424    public override void Begin() 
   
  2626        LuoKentta(); 
  2727        AsetaOhjaimet(); 
   28        ammoNaytto = LuoNaytto(Screen.Left + 60, Screen.Top - 60, pelaajanAse.Ammo); 
  2829        AloitaPeli(); 
  2930        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  3031        Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleLiiketta, null); 
  31  
   32        Image[] pelaajankuvat = LoadImages("jenkki lataus1", "jenkki lataus2", "jenkki lataus3", "jenkki lataus4", "jenkki lataus3", "jenkki lataus2", "jenkki lataus1", "jenkki lataus5", "jenkki lataus6", "jenkki lataus5"); 
   33        Image[] pelaajankuvat2 = LoadImages("jenkki2"); 
   34        animaatio1 = new Animation(pelaajankuvat); 
   35        animaatio2 = new Animation(pelaajankuvat2); 
   36        pelaaja.Animation = animaatio1; 
   37        pelaaja.Animation.FPS = 10; 
   38        PhysicsObject natsi = new PhysicsObject(40, 40); 
   39        natsi.Shape = Shape.Circle; 
   40        Add(natsi); 
   41        Image natsinKuva = LoadImage("NATSI"); 
   42        natsi.Image = natsinKuva; 
   43        natsi.Width = 155; 
   44        natsi.Height = 120; 
   45        FollowerBrain natsinAivot = new FollowerBrain(); 
   46        natsinAivot.Target = pelaaja; 
   47        natsinAivot.TargetFollowDistance = 100; 
   48        natsinAivot.Speed = 300; 
   49        natsinAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
   50        natsinAivot.FollowAlways = true; 
   51  
  3252         
  33         //                                                                                                         x, y 
  34         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa vasemmalle", new Vector(-1000, 0)); 
  35         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0)); 
  36         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000)); 
  37         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000)); 
   53                                                                                                 
   54        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa vasemmalle", new Vector(-1000, 0)); 
   55        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0)); 
   56        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000)); 
   57        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000)); 
   58        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja, pelaajanAse); 
   59        Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Down, VaihdaAse, "VaihdaAse", pelaaja, pelaajanAse1); 
   60        Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Down, VaihdaAse, "VaihdaAse", pelaaja, pelaajanAse2); 
  3861    } 
  3962 
  4063    void LiikutaPelaajaa(Vector kakkakasa) 
  4164    { 
  42         pelaaja1.Push(kakkakasa); 
  43     }    
  44    
   65        pelaaja.Push(kakkakasa); 
   66    } 
   67 
  4568    void LuoKentta() 
  4669    { 
  47         pelaaja1 = new PhysicsObject(200.0, 200.0); 
  48         pelaaja1.Shape = Shape.Circle; 
  49         pelaaja1.X = -200.0; 
  50         pelaaja1.Y = 0.0; 
  51         pelaaja1.Restitution = 1.0; 
  52         pelaaja1.KineticFriction = 0.0; 
  53         Add(pelaaja1); 
  54         pelaaja1.Image = LoadImage("jenkki"); 
   70        pelaaja = new PhysicsObject(200.0, 200.0); 
   71        pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
   72        pelaaja.X = -200.0; 
   73        pelaaja.Y = 0.0; 
   74        pelaaja.Restitution = 0.7; 
   75        pelaaja.AngularDamping = 0.7; 
   76        pelaaja.LinearDamping = 0.9; 
   77        pelaaja.KineticFriction = 0.0; 
   78        Add(pelaaja); 
   79        pelaaja.Image = LoadImage("jenkki"); 
   80        pelaajanAse1 = new AssaultRifle(20, 0); 
   81        pelaajanAse = pelaajanAse1; 
   82        pelaaja.Add(pelaajanAse); 
   83        pelaajanAse.Ammo.Value = 30; 
   84        pelaajanAse.Ammo.MinValue = 0; 
   85        pelaajanAse.Ammo.LowerLimit += LataaAse; 
   86        pelaajanAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  5587 
  56         Level.Background.Image = taustaKuva; 
  57         Camera.Follow(pelaaja1); 
   88        pelaajanAse2 = new AssaultRifle(20, 0); 
   89        pelaaja.Add(pelaajanAse2); 
   90        pelaajanAse2.Ammo.Value = 100; 
   91        pelaajanAse2.Ammo.MinValue = 0; 
   92        pelaajanAse2.Ammo.LowerLimit += LataaAse; 
   93        pelaajanAse2.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   94 
   95 
   96        Level.BackgroundColor = Color.Green; 
   97        Level.CreateBorders(); 
   98        Camera.Follow(pelaaja); 
  5899    } 
  59100 
  60      
   101    void LataaAse(int arvo) 
   102    { 
   103        Timer.SingleShot(1, LisaaAmmuksia); 
   104        pelaaja.Animation.Start(); 
  61105 
  62        
   106    } 
  63107 
  64     IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   108    void LisaaAmmuksia() 
  65109    { 
  66         IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
  67         laskuri.MaxValue = 10; 
   110        pelaajanAse.Ammo.Value += 30; 
   111        pelaaja.Animation.Stop(); 
   112 
   113    } 
   114 
   115    Label LuoNaytto(double x, double y, IntMeter sidottavaLaskuri) 
   116    { 
  68117        Label naytto = new Label(); 
  69         naytto.BindTo(laskuri); 
   118        naytto.BindTo(sidottavaLaskuri); 
  70119        naytto.X = x; 
  71120        naytto.Y = y; 
   
  74123        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
  75124        Add(naytto); 
  76         return laskuri; 
   125        return naytto; 
  77126    } 
  78      
  79     
  80      
  81127 
  82      
  83128 
  84129    void AloitaPeli() 
  85130    { 
  86          
  87          
   131 
  88132    } 
  89133 
   
  92136        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  93137        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
  94      
  95138    } 
  96139 
   
  98141    void KuunteleLiiketta(AnalogState hiirenTila) 
  99142    { 
  100  
   143        Vector suunta = (pelaaja.Position - Mouse.PositionOnWorld).Normalize(); 
  101144        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  102145        Vector hiirenLiike = hiirenTila.MouseMovement; 
  103         pelaaja1.Angle = hiirenLiike.Angle; 
   146        pelaaja.Angle = suunta.Angle + Angle.FromDegrees(180); 
   147 
  104148    } 
  105149 
   150    void AmmuAseella(PhysicsObject pelaaja, Weapon pelaajanAse) 
   151    { 
   152        PhysicsObject ammus = pelaajanAse.Shoot(); 
   153         
   154        if (ammus != null) 
   155        { 
   156            ammus.Size = new Vector(ammus.Width*5, ammus.Height * 2); 
   157        } 
  106158 
   159    } 
  107160 
   161    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   162    { 
   163        ammus.Destroy(); 
   164        Explosion rajahdys = new Explosion(10); 
   165        rajahdys.Position = ammus.Position; 
   166        Add(rajahdys); 
   167    } 
   168    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   169    { 
   170         
   171    } 
   172    void VaihdaAse(PhysicsObject pelaaja, Weapon ase) 
   173    { 
   174        pelaajanAse = (AssaultRifle)ase; 
   175    } 
  108176} 
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/PongContent/PongContent.contentproj

  r1969 r1993  
  6363    </Compile> 
  6464  </ItemGroup> 
   65  <ItemGroup> 
   66    <Compile Include="jenkki lataus1.png"> 
   67      <Name>jenkki lataus1</Name> 
   68      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   69      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   70    </Compile> 
   71    <Compile Include="jenkki lataus2.png"> 
   72      <Name>jenkki lataus2</Name> 
   73      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   74      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   75    </Compile> 
   76    <Compile Include="jenkki lataus3.png"> 
   77      <Name>jenkki lataus3</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81    <Compile Include="jenkki lataus4.png"> 
   82      <Name>jenkki lataus4</Name> 
   83      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   84      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   85    </Compile> 
   86    <Compile Include="jenkki lataus5.png"> 
   87      <Name>jenkki lataus5</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90    </Compile> 
   91    <Compile Include="jenkki lataus6.png"> 
   92      <Name>jenkki lataus6</Name> 
   93      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   94      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   95    </Compile> 
   96  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="NATSI.png"> 
   99      <Name>NATSI</Name> 
   100      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="jenkki2.png"> 
   106      <Name>jenkki2</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
  65111  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  66112  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.