Ignore:
Timestamp:
2011-06-14 14:57:25 (12 years ago)
Author:
ekeimaja
Message:

Nyt on kartta lähes valmiina, hahmot samaten.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/EkiM/nimeton/nimeton/nimeton/Peli.cs

  r1963 r1988  
  44using System.Text; 
  55using Jypeli; 
  6  
  7 class Peli : Game 
   6using Jypeli.Widgets; 
   7 
   8class Peli : PhysicsGame 
  89{ 
  9       Image seinanKuva = LoadImage("seina"); 
  10  
  11       const int ruudunLeveys = 70; 
  12       const int ruudunKorkeus = 70; 
   10      Image seinaoikeanKuva = LoadImage("seinaoikea"); 
   11      Image seinavasemmanKuva = LoadImage("seinavasen"); 
   12      Image lattianKuva = LoadImage("lattia"); 
   13      Image koydenKuva = LoadImage("koysi"); 
   14      Image nostinKuva = LoadImage("nostin"); 
   15      Image tikkaatKuva = LoadImage("tikkaat"); 
   16      Image lattiatikkaatKuva = LoadImage("lattiatikkaat"); 
   17      Image pelaajaKuva = LoadImage("ukko"); 
   18      Image vihunKuva = LoadImage("vihu1"); 
   19 
   20      PlatformCharacter pelaaja; 
   21      PhysicsObject vihu1; 
   22      MessageWindow kysymysIkkuna; 
   23 
  1324 
  1425    public override void Begin() 
  1526    { 
  16         LuoSeina(); 
  17         //LuoLattia(); 
  18         /* 
  19         GameObject Seina; 
  20         GameObject Lattia; 
  21         GameObject Koysi; 
  22         GameObject Hissi; 
  23         GameObject Nostin; 
  24         GameObject Ovi; 
  25         GameObject Putki; 
  26         GameObject Tikkaat; 
  27         * */ 
   27        Gravity = new Vector(0.0, -500.0); 
   28        LataaKentta("map.txt"); 
   29        Camera.ZoomToLevel(); 
   30 
   31        LuoOhjain(); 
  2832    } 
  2933         
   
  3236 
  3337         TileMap merkit = TileMap.FromFile(map); 
  34         /* 
  35         merkit['|'] = LuoSeina; 
  36         merkit['_'] = LuoLattia; 
  37         merkit['I'] = LuoKoysi; 
  38         merkit['E'] = LuoHissi; 
  39         merkit['L'] = LuoNostin; 
  40          * */ 
  41         } 
  42  
  43     void LuoSeina() 
  44     { 
  45         PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 70); 
  46         seina.Image = seinanKuva; 
  47         Add(seina); 
  48     } 
   38 
   39         merkit.SetTileMethod('P', LuoPelaaja); 
   40         merkit.SetTileMethod('V', LuoVihu); 
   41         merkit.SetTileMethod('|', LuoSeinaoikea); 
   42         merkit.SetTileMethod('i', LuoSeinavasen); 
   43         merkit.SetTileMethod('_', LuoLattia); 
   44         merkit.SetTileMethod('L', LuoNostin); 
   45         merkit.SetTileMethod('H', LuoTikkaat); 
   46         merkit.SetTileMethod('h', LuoLattiatikkaat); 
   47          
   48         merkit.Execute(70, 70); 
   49 
   50        } 
   51    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   52        { 
   53            pelaaja = new PlatformCharacter(40, 62); 
   54            pelaaja.CanRotate = false; 
   55            pelaaja.Mass = 40.0; 
   56            pelaaja.Position = paikka; 
   57            pelaaja.Image = pelaajaKuva; 
   58            AddCollisionHandler(pelaaja, VihuunTormays); 
   59            Add(pelaaja); 
   60 
   61        } 
   62    void LuoVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   63    { 
   64        vihu1 = new PhysicsObject(40, 62); 
   65        vihu1.CanRotate = false; 
   66        vihu1.Mass = 40.0; 
   67        vihu1.Position = paikka; 
   68        vihu1.Image = vihunKuva; 
   69        Add(vihu1); 
   70 
   71    } 
   72    void VihuunTormays(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   73    { 
   74        IsMouseVisible = true; 
   75        if (kohde == vihu1) 
   76        { 
   77            InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Kysymys", "Nimesi?"); 
   78            kysymysIkkuna.TextEntered += vastaus; 
   79            Add(kysymysIkkuna); 
   80        } 
   81    } 
   82 
   83    void vastaus(InputWindow Ikkuna) 
   84    { 
   85        string vastaus = Ikkuna.InputBox.Text; 
   86        kysymysIkkuna = new MessageWindow("Kysymys", "Hmm...en muista ketään tuon nimistä täällä..."); 
   87        kysymysIkkuna.Closed += new Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler(kysymysIkkuna_Closed); 
   88 
   89        Add(kysymysIkkuna); 
   90    } 
   91 
   92    void kysymysIkkuna_Closed(Window sender) 
   93    { 
   94        kysymysIkkuna = new MessageWindow("Kysymys", "Oletko uusi talossa?"); 
   95        kysymysIkkuna.OKButton.Text="Kyllä olen"; 
   96         
   97        Add(kysymysIkkuna); 
   98    } 
   99 
   100 
   101    void LuoSeinaoikea(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   102    { 
   103        PhysicsObject seinaoikea = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 70); 
   104        seinaoikea.Position = paikka; 
   105        seinaoikea.Image = seinaoikeanKuva; 
   106        Add(seinaoikea); 
   107    } 
   108         
   109        void LuoSeinavasen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   110 
   111    { 
   112        PhysicsObject seinavasen = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 70); 
   113        seinavasen.Position = paikka; 
   114        seinavasen.Image = seinavasemmanKuva; 
   115        Add(seinavasen); 
   116 
   117    } 
   118 
   119    void LuoLattia(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   120    { 
   121        PhysicsObject lattia = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 10); 
   122        lattia.Position = paikka; 
   123        lattia.Image = lattianKuva; 
   124        Add(lattia); 
   125    } 
   126 
   127    void LuoNostin(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   128    { 
   129        PhysicsObject nostin = new PhysicsObject(69, 10); 
   130        nostin.Position = paikka; 
   131        nostin.Image = nostinKuva; 
   132        nostin.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   133        nostin.CanRotate = false; 
   134        nostin.Mass = 10000; 
   135        nostin.Velocity = new Vector(0.0, 90.0); 
   136        AddCollisionHandler(nostin, SeinaanTormays); 
   137        Add(nostin); 
   138 
   139    } 
   140 
   141    void SeinaanTormays(PhysicsObject nostin, PhysicsObject seinavasen) 
   142    { 
   143        nostin.Velocity = -nostin.Velocity; 
   144    } 
   145 
   146 
   147    void LuoTikkaat(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   148    { 
   149        PhysicsObject tikkaat = PhysicsObject.CreateStaticObject(35, 150); 
   150        tikkaat.Position = paikka; 
   151        tikkaat.Image = tikkaatKuva; 
   152        Add(tikkaat); 
   153    } 
   154    void LuoLattiatikkaat(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   155        { 
   156            PhysicsObject lattiatikkaat = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 70); 
   157            lattiatikkaat.Position = paikka; 
   158            lattiatikkaat.Image = lattiatikkaatKuva; 
   159            Add(lattiatikkaat); 
   160        } 
   161 
   162    void LuoOhjain() 
   163    { 
   164        //näppäin alhaalla 
   165        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, pelaaja.Walk, null, -100.0); 
   166        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, pelaaja.Walk, null, 100.0); 
   167        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaaYlos, null); 
   168        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaaAlas, null); 
   169 
   170        //näppäin ylhäällä 
   171        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, pelaaja.StopHorizontal, null); 
   172        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, pelaaja.StopHorizontal, null); 
   173        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, pelaaja.StopVertical, null); 
   174        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, pelaaja.StopVertical, null); 
   175    } 
   176 
   177 
   178        void LiikutaPelaajaaVasemmalle() 
   179        { 
   180            pelaaja.Hit(new Vector(-100, 0)); 
   181        } 
   182 
   183        void LiikutaPelaajaaOikealle() 
   184        { 
   185            pelaaja.Hit(new Vector(100, 0)); 
   186        } 
   187 
   188        void LiikutaPelaajaaYlos() 
   189        { 
   190            pelaaja.Jump (90); 
   191        } 
   192 
   193        void LiikutaPelaajaaAlas() 
   194        { 
   195            pelaaja.Hit(new Vector(0, -100)); 
   196        } 
   197 
   198 
   199 
   200 
  49201 
  50202} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.