Changeset 190

Timestamp:
2009-07-25 15:32:31 (12 years ago)
Author:
tekrjant
Message:

Kirjastot lisätty kurssilaisten versionhallintaan, jotta kaikkien pelien hakeminen ja ajaminen käy helposti.

Location:
lib
Files:
14 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.