Ignore:
Timestamp:
2011-06-10 11:21:32 (11 years ago)
Author:
vikeisal
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/23/vikeisal/SpyInTheBase/SpyInTheBase/SpyInTheBase/Peli.cs

  r1841 r1875  
  2727    Image ikkuna = LoadImage("ikkuna"); 
  2828    Image TNT = LoadImage("TNT"); 
   29    Image piiloTNT = LoadImage("piiloTNT"); 
  2930    SoundEffect voittoAani = LoadSoundEffect("victory"); 
  3031    SoundEffect havioAani = LoadSoundEffect("lose"); 
   
  3536    List<Label> valikonKohdat; 
  3637    PhysicsObject vihollinen1; 
  37     PhysicsObject metalli; 
  38     PhysicsObject metalli2; 
   38 
   39    List<GameObject> tuhoutuvat; 
   40 
   41    //PhysicsObject metalli; 
   42    //PhysicsObject metalli2; 
  3943 
  4044    public override void Begin() 
  4145    { 
   46        tuhoutuvat = new List<GameObject>(); 
   47 
  4248        Gravity = new Vector(0, -1250); 
  43         SetWindowSize(800, 600); 
   49        SetWindowSize(1024, 768); 
  4450        //luoKentta(); 
  4551        lisaaNappaimet(); 
   
  177183    void luoKentta() 
  178184    { 
   185        tuhoutuvat.Clear(); 
  179186        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt"); 
  180187        kentta['#'] = lisaaTaso; 
   
  191198        kentta['@'] = lisaaikkuna; 
  192199        kentta['T'] = lisaaTNT; 
   200        kentta['P'] = lisaapiiloTNT; 
  193201        kentta.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  194202        Level.CreateBorders(); 
   
  200208    void luoKentta2() 
  201209    { 
   210        tuhoutuvat.Clear(); 
  202211        TileMap kentta2 = TileMap.FromFile("kentta2.txt"); 
  203212        kentta2['#'] = lisaaTaso; 
   
  214223        kentta2['@'] = lisaaikkuna; 
  215224        kentta2['T'] = lisaaTNT; 
   225        kentta2['P'] = lisaapiiloTNT; 
  216226        kentta2.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  217227        Level.CreateBorders(); 
   
  260270        metalli.Image = LoadImage("metalli"); 
  261271        metalli.Tag = "metalli"; 
   272         
  262273        return metalli; 
  263274    } 
   
  275286        ikkuna.Image = LoadImage("ikkuna"); 
  276287        ikkuna.Tag = "ikkuna"; 
   288        tuhoutuvat.Add(ikkuna); 
  277289        return ikkuna; 
  278290    } 
   
  281293        PhysicsObject TNT = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 40); 
  282294        TNT.Image = LoadImage("TNT"); 
   295        AddCollisionHandler(TNT, talontuhous); 
  283296        TNT.Tag = "TNT"; 
  284297        return TNT; 
  285298    } 
   299    PhysicsObject lisaapiiloTNT() 
   300    { 
   301        PhysicsObject piiloTNT = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 40); 
   302        piiloTNT.Image = LoadImage("piiloTNT"); 
   303        piiloTNT.Tag = "piiloTNT"; 
   304        tuhoutuvat.Add(piiloTNT); 
   305        return piiloTNT; 
   306    } 
   307 
  286308    GameObject lisaapuu() 
  287309    { 
   
  476498            ammus.Size *= 1; 
  477499            ammus.Color = Color.Yellow; 
   500            ammus.Tag = "ammus"; 
  478501 
  479502        } 
   
  509532            ammus.Destroy(); 
  510533            kohde.Destroy(); 
  511             Explosion rajahdys2 = new Explosion(100); 
   534            Explosion rajahdys2 = new Explosion(200); 
  512535            rajahdys2.Position = kohde.Position; 
  513536            rajahdys2.ShockwaveColor = Color.Red; 
  514             rajahdys2.Speed = 1000.0; 
  515             rajahdys2.Force = 10000; 
   537            rajahdys2.Speed = 1500.0; 
   538            rajahdys2.Force = 1000; 
  516539            Add(rajahdys2); 
  517540            Explosion rajahdys = new Explosion(5); 
   
  519542            rajahdys.ShockwaveColor = Color.Yellow; 
  520543            Add(rajahdys); 
  521         } 
  522  
  523  
   544             
   545 
   546        } 
   547 
   548 
   549 
   550 
   551    } 
   552 
   553    void talontuhous(PhysicsObject TNT, PhysicsObject kohde) 
   554    { 
   555        if (kohde.Tag.ToString() == "ammus") 
   556        { 
   557            foreach (GameObject item in tuhoutuvat) 
   558            { 
   559                item.Destroy(); 
   560                vihollinen1.Destroy(); 
   561                Explosion rajahdys3 = new Explosion(100); 
   562                rajahdys3.Position = kohde.Position; 
   563                rajahdys3.ShockwaveColor = Color.Red; 
   564                rajahdys3.Speed = 1500.0; 
   565                rajahdys3.Force = 1000; 
   566                Add(rajahdys3); 
   567            } 
   568            TNT.Destroy(); 
   569 
   570        } 
   571        if (vihollinen1.IsDestroyed) 
   572        { 
   573            enemydie.Play();  
   574        } 
  524575 
  525576    } 
   
  535586 
  536587 
  537             if (etäisyys < 250) 
   588            if (etäisyys < 230) 
  538589            { 
  539590                // Tällä saadaan ratkaistua se ongelma, että x-akselin eri puolilla vihulainen ampuu eri suuntiin 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.