Changeset 185 for joni_j


Ignore:
Timestamp:
2009-07-24 13:16:11 (14 years ago)
Author:
jomialja
Message:
 
Location:
joni_j/Lil' boxhead
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • joni_j/Lil' boxhead/Peli.cs

  r143 r185  
  2929        PhysicsObject maali; 
  3030        PhysicsObject Lehma; 
  31  
   31        Cannon ase; 
   32        AssaultRifle kk; 
   33        
  3234        int elamaLaskuri; // Vielä tekemättä toteutus! 
  3335        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
   
  6365            aloitaUusiPeli(); 
  6466 
   67 
   68 
  6569        } 
  6670 
   
  106110            lisaaLehma(kentta); 
  107111            lisaaLippis(kentta); 
  108             lisaaLippis(kentta); 
  109112            lisaaAurinko(kentta); 
  110113            lisaaCorni(kentta); 
   
  113116             
  114117            int vihollistenMaara = kenttaNro; 
  115            lisaaViholliset(kentta, vihollistenMaara); 
  116  
  117  
  118118            lisaaPieniTaso(kentta ,-100,-200); 
  119119            lisaaPieniTaso(kentta, -200, -250); 
   
  125125            lisaaPieniTaso(kentta, 1700, -100); 
  126126            lisaaPieniTaso(kentta, 2110, -175.1); 
   127 
   128 
   129 
   130            Bullet luoti = new Bullet(); 
   131            kk = new AssaultRifle(luoti); 
   132            kk.Mass = 1; 
   133            kentta.Objects.Add(kk); 
   134            kk.X = 0; 
   135            kk.Y = 0; 
   136 
   137             
   138 
  127139            return kentta; 
   140 
  128141        } 
  129142 
   
  144157            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
  145158            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiLehmaan); 
   159            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuikkhon); 
  146160            kentta.Objects.Add(pelaaja1); 
  147161        } 
   
  174188        { 
  175189            Lehma = new PhysicsObject(10000000000000000000, Shapes.CreateCircle (150)); 
  176             Lehma.X = RandomGen.NextDouble(1750.0, -1750.0); 
  177             Lehma.Y = -250.1750; 
   190            Lehma.X = -1500; 
   191            Lehma.Y = -300.1750; 
  178192            Lehma.Restitution = 1.0; 
  179  
  180193            Lehma.Texture = Content.Load<Texture2D>("Lehma"); 
  181194            AddCollisionHandler(Lehma, tuuppaa); 
  182195            kentta.Objects.Add(Lehma); 
  183          
   196            CannonBall kuula = new CannonBall(); 
   197            ase = new Cannon(kuula); 
   198            ase.Position = Lehma.Position; 
   199            ase.Anchor = Lehma.Position; 
   200            ase.SetOwner(Lehma,kentta); 
   201            ase.Powered = false; 
   202            ase.Power = new Meter<double>(50000, 50000, 150000); 
   203            ase.FireRate = 0.6; 
   204            kentta.Objects.Add(ase); 
   205            ase.Equip(); 
   206 
  184207        } 
  185208 
   
  200223            //Aurinko 
  201224             
   225         
  202226        void lisaaAurinko (Level kentta)          
  203227             
   
  231255                AddCollisionHandler(vihollinen, tuuppaa); 
  232256                kentta.Objects.Add(vihollinen); 
  233             } 
  234         } 
  235  
  236  
  237  
  238         void lisaaViholliset(Level kentta, int kpl) 
  239         { 
  240             for (int i = 0; i < kpl; i++) 
  241             { 
  242                 PlatformCharacter Vihullinen = new PlatformCharacter(100, Shapes.CreateCircle(30)); 
  243                 Vihullinen.Brain = new RandomMoverBrain(); 
  244                 Vihullinen.X = maali.X; 
  245                 Vihullinen.Y = maali.Y; 
  246                 Vihullinen.IgnoresGravity = true; 
  247                 Vihullinen.Texture = Content.Load<Texture2D>("vihullinen"); 
  248                 AddCollisionHandler(Vihullinen, tuuppaa); 
  249                 kentta.Objects.Add(Vihullinen); 
  250              
  251              
  252              
  253              
  254              
  255              
  256              
  257             } 
  258         } 
  259          
   257                 
   258            } 
   259 
   260 
   261 
   262        } 
   263 
   264        protected override void OnUpdate(GameTime time) 
   265        { 
   266 
   267            ase.Angle = Angle.Degrees(RandomGen.NextDouble(-40, 50)); 
   268 
   269            Projectile ammus = ase.Use(); 
   270 
   271            if (ammus != null) 
   272            { 
   273                Level.Objects.Add(ammus); 
   274            } 
   275 
   276            base.OnUpdate(time); 
   277        } 
  260278         
  261279        #endregion 
  262  
  263  
  264  
  265280 
  266281 
   
  276291            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
  277292            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  278  
   293            Controls.Listen(Keys.A, ButtonPosition.Pressed, ammu, "Ammu", pelaaja1); 
  279294            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1); 
   295            Controls.Listen(Keys.Q, ButtonPosition.Pressed, kaanna, "käännä", pelaaja1); 
  280296        } 
  281297 
   
  288304            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
  289305            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima); 
  290         } 
  291  
   306        }    
  292307        // Näppäimiin liitetyt toiminnot alkavat tästä --> 
  293308        bool liikuta(ControlEvent e) 
   
  311326        } 
  312327 
   328        bool ammu(ControlEvent e) 
   329        { 
   330            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter; 
   331 
   332            Projectile ammus = kk.Use(); 
   333 
   334            if (ammus != null) 
   335            { 
   336                Level.Objects.Add(ammus); 
   337            } 
   338                          
   339             
   340            return false; 
   341        } 
   342 
   343        bool kaanna(ControlEvent e) 
   344        { 
   345            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter; 
   346 
   347            kk.Angle += Angle.Degrees(3); 
   348 
   349 
   350 
   351            return false; 
   352        } 
   353 
   354 
  313355        bool uusiPeli(ControlEvent e) 
  314356        { 
   
  340382                SiirraPelaajaAlkuun(); 
  341383            } 
   384        } 
   385 
   386        void osuikkhon(Collision c) 
   387        { 
   388            if (c.Other == kk) 
   389            { 
   390                MessageDisplay.Add("Osuttiin konekivääriin"); 
   391 
   392                kk.Position = pelaaja1.Position; 
   393                kk.Anchor = pelaaja1.Position; 
   394                kk.SetOwner(pelaaja1, Level); 
   395                kk.Equip(); 
   396                kk.Stop(); 
   397            }   kk.FireRate =(0.5); 
  342398        } 
  343399 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.