Changeset 1823


Ignore:
Timestamp:
2011-06-09 15:43:28 (11 years ago)
Author:
vihakuli
Message:
 
Location:
2011/23/vihakuli/Runner/Runner/Runner
Files:
1 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/23/vihakuli/Runner/Runner/Runner/Maat/maa1.txt

  r1815 r1823  
  4343=                                                           = 
  4444=====                                                       = 
  45 =====        c      s    aa***         -----===            <= 
   45=====        c  c   s    aa*** c       -----===            <= 
  4646============================================================= 
 • 2011/23/vihakuli/Runner/Runner/Runner/Maat/maa2.txt

  r1815 r1823  
  88=                                                =    ==============---= 
  99=                                                =      b     ========== 
  10 =                                                =               ======= 
  11 =             ====>>>                            =                   === 
   10=              c                                 =               ======= 
   11=             ====>>>                            =      c            === 
  1212=             =======                            =----===**            = 
  1313=      *      =======!!!!!!!!!!!!!!              =================     = 
  1414=     ==!!==--======================                                   = 
  1515=     ==============================*                                  = 
  16 =   a ===============================                           **     = 
  17 ==s==-===============================================================--= 
   16= s a ===============================                           **     = 
   17=====-===============================================================--= 
 • 2011/23/vihakuli/Runner/Runner/Runner/Peli.cs

  r1815 r1823  
  5252    bool powerRun = false; 
  5353    bool KYYKKY = false; 
  54     PhysicsObject vihollinen; 
  55     PhysicsObject CheckPoint; 
  5654    Label POWERRUN; 
  5755    Label POWERJUMP; 
   
  10098        valikonKohdat.Add(valitseMaa); 
  10199 
   100        KohtaHavisit = new Label("Hävisit kentän!"); 
   101        KohtaHavisit.Position = new Vector(0, 120); 
   102 
   103        kohta3 = new Label("Kenttä suoritettu!"); 
   104        kohta3.Position = new Vector(0, 120); 
   105 
  102106        if (havisit == 1) 
  103107            valikonKohdat.Add(KohtaHavisit); 
   108             
  104109 
  105110        if (voitit == 1) 
   
  124129        ClearAll(); 
  125130        maat = Directory.GetFiles("Maat"); 
  126         int y = 40; 
   131         
   132        int y = 240; 
  127133        foreach (string maa in maat) 
  128134        { 
   
  227233                ClearAll(); 
  228234                valikonKohdat.Clear(); 
  229                 kohta3 = new Label("Kenttä suoritettu!"); 
  230                 kohta3.Position = new Vector(0, 120); 
  231235                voitit = 1; 
  232236                peliPaattyi("voitto"); 
   
  236240        if (kohde.Image == devil) 
  237241        { 
  238             ClearAll(); 
  239             valikonKohdat.Clear(); 
  240             KohtaHavisit = new Label("Hävisit kentän!"); 
  241             KohtaHavisit.Position = new Vector(0, 120); 
  242             if (elamat > 0) 
  243             { 
  244                 spawnCheckpoint(ukko.Position); 
  245             } 
  246  
  247             if(elamat <= 0) 
  248             { 
  249                 havisit = 1; 
  250                 peliPaattyi("havio"); 
  251             } 
   242            Tilanne(); 
  252243        } 
  253244 
  254245        if (kohde.Image == vihollisenKuva) 
  255246        { 
  256             if (elamat > 0) 
  257             { 
  258                 spawnCheckpoint(ukko.Position); 
  259             } 
  260  
  261             if (elamat <= 0) 
  262             { 
  263                 havisit = 1; 
  264                 peliPaattyi("havio"); 
  265             } 
   247            Tilanne(); 
  266248        } 
  267249 
   
  272254        } 
  273255 
  274         if (kohde == CheckPoint) 
  275         { 
  276             spawn.X = kohde.Position.X; 
  277             spawn.Y = kohde.Position.Y; 
   256        if (kohde.Image == checkpoin)  
   257        { 
   258            spawn.Position = new Vector(kohde.X, kohde.Y); 
  278259            kohde.Destroy(); 
  279260        } 
  280     } 
  281  
  282     void spawnCheckpoint(Vector paikka) 
  283     { 
  284         ukko.Position = new Vector(paikka.X, paikka.Y); 
  285         elamat--; 
  286          
  287261    } 
  288262 
   
  305279    } 
  306280 
   281    void Tilanne() 
   282    { 
   283        if (elamat > 0) 
   284        { 
   285            ukko.Destroy(); 
   286            TeeUkko(new Vector(80, 80), spawn.Position); 
   287            elamat--; 
   288        } 
   289 
   290        else 
   291        { 
   292            havisit = 1; 
   293            peliPaattyi("havio"); 
   294        } 
   295    } 
   296 
  307297    void LuoCheckPoint(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  308298    { 
  309         CheckPoint = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0,50.0); 
   299        PhysicsObject CheckPoint = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50); 
  310300        CheckPoint.Image = checkpoin; 
  311301        CheckPoint.Position = paikka; 
   
  358348        else 
  359349        { 
   350            if (!DataStorage.Exists(maanTallennus)) 
   351            { 
   352 
   353                DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, maanTallennus); 
   354            } 
   355 
   356            LoadState tilanne = DataStorage.BeginLoad(maanTallennus); 
   357            tilanne.Load<ScoreList>(topLista, "default"); 
   358            tilanne.EndLoad(); 
   359 
  360360            ClearAll(); 
  361361            HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow("Runner", 
   
  366366            topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
  367367            Add(topIkkuna); 
   368            //TeeKentta(); 
   369            //Valikko(); 
   370            //Begin(); 
  368371        } 
  369372    } 
   
  372375    { 
  373376        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, maanTallennus); 
   377 
  374378        Valikko(); 
  375379    } 
   
  391395        spawn.Color = Color.Black; 
  392396        spawn.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  393         //Add(spawn);  
  394397    } 
  395398 
   
  561564    void TeeVihollinen(double x, double y) 
  562565    { 
  563         vihollinen = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   566        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  564567        vihollinen.X = x; 
  565568        vihollinen.Y = y; 
   
  567570        vihollinen.Hit(new Vector(600,0)); 
  568571        vihollinen.IgnoresGravity = true; 
   572        vihollinen.IgnoresCollisionResponse = true; 
  569573        vihollinen.LinearDamping = 1; 
   574        vihollinen.CanRotate = false; 
   575        vihollinen.Restitution = 1; 
  570576        AddCollisionHandler(vihollinen, VihuTormasi); 
  571577        Add(vihollinen); 
   
  578584            tormaaja.Destroy(); 
  579585            kohde.Destroy(); 
  580         } 
   586        }         
   587         
   588        tormaaja.Angle = Angle.FromDegrees(0); 
  581589        tormaaja.Velocity = -tormaaja.Velocity; 
  582590    } 
 • 2011/23/vihakuli/Runner/Runner/Runner/Runner.csproj

  r1764 r1823  
  136136      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  137137    </Content> 
   138    <Content Include="Maat\maa21.txt"> 
   139      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   140    </Content> 
  138141    <Content Include="ukko1.png"> 
  139142      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.