Changeset 1814 for 2011/23


Ignore:
Timestamp:
2011-06-09 13:43:16 (12 years ago)
Author:
hejumunt
Message:
 
Location:
2011/23/hejumunt/RunRunRun/RunRunRun
Files:
21 added
1 deleted
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/23/hejumunt/RunRunRun/RunRunRun/RunRunRun/Peli.cs

  r1789 r1814  
  2727    Image kellonKuva = LoadImage("kello"); 
  2828    Image kodinKuva = LoadImage("koti"); 
  29     Image taustanKuva = LoadImage("tausta"); 
   29    Image taustaKuva = LoadImage("tausta1"); 
  3030    Shape hahmonMuoto; 
  3131 
   
  3434    DoubleMeter alaspainLaskuri; 
  3535    int elämät = 3; 
  36     Timer ajastin; 
  37     PhysicsObject kello; 
   36    Timer ajastin = new Timer();  
   37    int kenttäNro = 1; 
   38    int kenttäMäärä = 2; 
  3839 
  3940    List<Label> valikonKohdat; 
   
  5152        valikonKohdat = new List<Label>(); 
  5253 
   54        ajastin.Stop(); 
   55 
   56        // Miksi taustakuva ei näy kun pelistä tullaan pois escillä?? 
   57        Level.Width = Screen.Width; 
   58        Level.Height = Screen.Height; 
   59 
   60        Camera.Reset(); 
   61 
   62        //Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height); 
   63        Level.Background.Image = taustaKuva; 
   64        //Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height); 
   65        //Level.Background.FitToLevel(); 
   66        Level.Background.Width = Screen.Width; 
   67        Level.Background.Height = Screen.Height; 
   68 
  5369        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
  54         kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   70        kohta1.Position = new Vector(0, 300); 
  5571        valikonKohdat.Add(kohta1); 
  5672 
  5773        Label kohta2 = new Label("Lopeta"); 
  58         kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   74        kohta2.Position = new Vector(0, -300); 
  5975        valikonKohdat.Add(kohta2); 
  6076 
   
  124140    { 
  125141        ClearAll(); 
  126         Valikko(); 
   142        Valikko(); // Taustakuva ei näy? ks. r53 
  127143    } 
  128144    void Uudestaan() 
   
  130146        ClearGameObjects(); 
  131147        LuoKenttä(); 
  132         alaspainLaskuri.Value = 700; 
   148        alaspainLaskuri.Value = 15; 
  133149        ajastin.Start(); 
  134150    } 
  135151     
   152 
  136153    void LuoKenttä() 
  137154    { 
  138         TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta.txt"); 
   155        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta" + kenttäNro + ".txt"); 
  139156        kentta['%'] = lisaaTanko; 
  140157        kentta['#'] = lisaaSeina; 
   
  183200            alaspainLaskuri.Value = alaspainLaskuri.Value + 10; 
  184201        } 
  185     } 
   202        if (kohde.Tag.ToString() == "koti") 
   203        { 
   204            ajastin.Stop(); 
   205            kenttaloppui(); 
   206        } 
   207 
   208    } 
   209     
   210    void kenttaloppui() 
   211    { 
   212        kenttäNro++; 
   213        ClearAll(); 
   214        if (kenttäNro > kenttäMäärä) 
   215        { 
   216            ClearAll(); 
   217            SeuraavaKentta(); 
   218        } 
   219        else 
   220        { 
   221            ClearAll(); 
   222            Label teksti = new Label("Wuuhuu!! Voitit tason! Paina ENTER päästaksesi seuraavaan tai ESC poistuaksesi alkuvalikkoon"); 
   223            teksti.TextColor = Color.Yellow; 
   224            Add(teksti); 
   225            Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, SeuraavaKentta, null); 
   226            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Palaaminen, null); 
   227            // voittoteksti 
   228            // 3 sekunnin paasta SeuraavaKentta(); 
   229            // Timer.SingleShot... 
   230        } 
   231    } 
   232    void SeuraavaKentta() 
   233    { 
   234         
   235        ClearAll(); 
   236         
   237        if (kenttäNro > kenttäMäärä) 
   238        { 
   239            ClearAll(); 
   240            Label teksti = new Label("Onneksi olkoon! Olet voittanut pelin! Paina ESC palataksesi valikkoon"); 
   241            teksti.TextColor = Color.Yellow; 
   242            Add(teksti); 
   243            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, null); 
   244            return; 
   245 
   246        } 
   247        LuoKenttä(); 
   248        AsetaOhjaimet(); 
   249 
   250        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(15); 
   251 
   252        ajastin = new Timer(); 
   253        ajastin.Interval = 0.1; 
   254        ajastin.Trigger += aikaloppui; 
   255        ajastin.Start(); 
   256 
   257        Label aikaNaytto = new Label(); 
   258        aikaNaytto.TextColor = Color.Black; 
   259        aikaNaytto.BindTo(alaspainLaskuri); 
   260        Add(aikaNaytto); 
   261 
   262        Mouse.IsCursorVisible = false; 
   263 
   264    } 
   265 
  186266    PhysicsObject lisaaKoti() 
  187267    { 
  188268        PhysicsObject koti = PhysicsObject.CreateStaticObject(80, 200); 
  189269        koti.Image = kodinKuva; 
   270        koti.Tag = "koti"; 
  190271        return koti; 
  191272    } 
   
  281362        hahmonMuoto = Shape.FromImage(hahmonKuva); 
  282363 
   364        kenttäNro = 1; 
   365 
  283366        LuoKenttä(); 
  284367        AsetaOhjaimet(); 
  285368        elämät = 3; 
  286         alaspainLaskuri = new DoubleMeter(700); 
  287  
  288         ajastin = new Timer(); 
   369        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(15); 
   370 
   371        
  289372        ajastin.Interval = 0.1; 
  290373        ajastin.Trigger += aikaloppui; 
   
  336419    } 
  337420 
  338  
  339     //void liikutaHahmoa(Timer Sender) 
  340     //{ 
  341         //hahmo.Velocity = new Vector(100.0, hahmo.Velocity.Y);  
  342     //} 
  343  
  344421} 
 • 2011/23/hejumunt/RunRunRun/RunRunRun/RunRunRun/RunRunRun.csproj

  r1739 r1814  
  119119    <Content Include="Game.ico" /> 
  120120    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
  121     <Content Include="kentta.txt"> 
  122       <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   121    <Content Include="kentta1.txt"> 
   122      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
   123    </Content> 
   124    <Content Include="kentta2.txt"> 
   125      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
  123126    </Content> 
  124127  </ItemGroup> 
 • 2011/23/hejumunt/RunRunRun/RunRunRun/RunRunRunContent/RunRunRunContent.contentproj

  r1789 r1814  
  175175    </Compile> 
  176176  </ItemGroup> 
   177  <ItemGroup> 
   178    <Compile Include="tausta1.png"> 
   179      <Name>tausta1</Name> 
   180      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   181      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   182    </Compile> 
   183  </ItemGroup> 
  177184  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  178185  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.