Ignore:
Timestamp:
2011-06-08 16:31:13 (9 years ago)
Author:
vikeisal
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/23/vikeisal/SpyInTheBase/SpyInTheBase/SpyInTheBase/Peli.cs

  r1741 r1765  
  1010public class Peli : PhysicsGame 
  1111{ 
  12     const double nopeus = 500; 
   12    const double nopeus = 200; 
  1313    const double hyppyNopeus = 425; 
  1414    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   
  2020    Image TasoKuva = LoadImage("maa"); 
  2121    Image TasoKuva2 = LoadImage("maa2"); 
   22    Image KolikkoKuva = LoadImage("enemy"); 
  2223    SoundEffect voittoAani = LoadSoundEffect("victory"); 
  2324    SoundEffect havioAani = LoadSoundEffect("lose"); 
   25    SoundEffect enemydie = LoadSoundEffect("enemydie"); 
   26    SoundEffect coinAani = LoadSoundEffect("coinaani"); 
   27    SoundEffect spydie = LoadSoundEffect("spydie"); 
  2428    IntMeter pisteLaskuri; 
  2529 
   30    List<Label> valikonKohdat; 
   31 
   32 
  2633 
  2734    public override void Begin() 
  2835    { 
   36        Gravity = new Vector(0, -1250); 
   37         
   38        luoKentta(); 
   39        lisaaNappaimet(); 
   40        LuoLaskuri(); 
   41 
   42        Camera.Follow(pelaaja1); 
   43        Camera.ZoomFactor = 1.0; 
   44        Camera.StayInLevel = true; 
   45        Valikko(); 
   46    } 
   47 
   48 
   49    void Valikko() 
   50    { 
   51        ClearAll(); 
   52 
   53        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   54 
   55        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
   56        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   57        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   58 
   59        Label kohta2 = new Label("Lopeta"); 
   60        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   61        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   62 
   63        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   64        { 
   65            Add(valikonKohta); 
   66        } 
   67 
   68        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   69        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lopeta, null); 
   70 
   71        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   72        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   73        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, ""); 
   74 
   75    } 
   76    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   77    { 
   78        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   79        { 
   80            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   81            { 
   82                kohta.TextColor = Color.Red; 
   83            } 
   84            else 
   85            { 
   86                kohta.TextColor = Color.White; 
   87            } 
   88 
   89        } 
   90    } 
   91    void AloitaPeli() 
   92    { 
   93        ClearAll(); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon"); 
  2995        Gravity = new Vector(0, -1250); 
  3096        LuoAikaLaskuri(); 
  3197        luoKentta(); 
  3298        lisaaNappaimet(); 
  33  
   99        LuoLaskuri(); 
  34100        Camera.Follow(pelaaja1); 
  35101        Camera.ZoomFactor = 1.0; 
   
  37103    } 
  38104 
   105    void Lopeta() 
   106    { 
   107        Exit(); 
   108    } 
   109 
   110 
   111 
   112 
   113 
  39114    void luoKentta() 
  40115    { 
  41116        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt"); 
  42117        kentta['#'] = lisaaTaso; 
  43         kentta['*'] = lisaaTahti; 
   118        kentta['*'] = lisaaintelligents; 
  44119        kentta['N'] = lisaaPelaaja; 
  45120        kentta['M'] = lisaaVihollinen; 
  46121        kentta['_'] = lisaaTappavaTaso; 
  47122        kentta['-'] = lisaaTaso2; 
   123        kentta['.'] = lisaaKolikko; 
  48124        kentta.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  49125        Level.CreateBorders(); 
  50126        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  51             Level.Background.CreateStars(); 
  52  
   127        Level.Background.CreateStars(); 
  53128    } 
  54129    PhysicsObject lisaaTaso2() 
   
  70145        PhysicsObject TappavaTaso = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO, Shape.Triangle); 
  71146        TappavaTaso.Color = Color.Red; 
  72         TappavaTaso.Tag = "TappavaTaso";     
   147        TappavaTaso.Tag = "TappavaTaso"; 
  73148        return TappavaTaso; 
  74149    } 
  75     PhysicsObject lisaaTahti() 
  76     { 
  77         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  78         tahti.Image = tahtiKuva; 
  79         tahti.Tag = "intelligents"; 
  80         return tahti; 
   150 
   151    PhysicsObject lisaaintelligents() 
   152    { 
   153        PhysicsObject intelligents = PhysicsObject.CreateStaticObject(39.9, 30); 
   154        intelligents.Image = tahtiKuva; 
   155        intelligents.Tag = "intelligents"; 
   156        return intelligents; 
   157    } 
   158 
   159    PhysicsObject lisaaKolikko() 
   160    { 
   161        PhysicsObject kolikko = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 10); 
   162        kolikko.Image = LoadImage("coin3"); 
   163        kolikko.Tag = "kolikko"; 
   164        return kolikko; 
  81165    } 
  82166 
   
  86170        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  87171        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   172        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(0, 5); 
   173        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   174 
   175 
  88176        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuTahteen); 
  89177        return pelaaja1; 
  90178    } 
  91         PhysicsObject lisaaVihollinen() 
  92         { 
  93             PhysicsObject vihollinen1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 60); 
  94             vihollinen1.Mass = 7.0; 
  95             vihollinen1.Image = vihollisenKuva; 
  96             return vihollinen1; 
  97         } 
  98  
  99      
  100      
  101      
  102      
  103  
   179 
   180    PhysicsObject lisaaVihollinen() 
   181    { 
   182        PhysicsObject vihollinen1 = new PhysicsObject(70, 60); 
   183 
   184        vihollinen1.Mass = 7.0; 
   185        AddCollisionHandler(vihollinen1, KasitteleVihollisenTormays); 
   186        vihollinen1.Tag = "vihollinen1"; 
   187        AssaultRifle pyssy = new AssaultRifle(20, 1); 
   188        vihollinen1.Add(pyssy); 
   189        Timer ajastin = new Timer(); 
   190        ajastin.Interval = 0.5; 
   191        //ajastin.Trigger += ; 
   192        ajastin.Start(); 
   193 
   194        vihollinen1.Image = vihollisenKuva; 
   195        Add(vihollinen1); 
   196 
   197        return vihollinen1; 
   198    } 
  104199 
  105200    void lisaaNappaimet() 
  106201    { 
  107202        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  108         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   203 
  109204 
  110205        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  111206        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  112207        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  113  
  114         ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  115  
  116         ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  117         ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  118         ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   208        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "Ammu"); 
   209         
  119210    } 
  120211 
   
  132223    { 
  133224        if (kohde.Tag.ToString() == "intelligents") 
  134         {  
  135             MessageDisplay.Add("Kaappasit vihollisen tiedot!"); 
   225        { 
  136226            kohde.Destroy(); 
  137             MessageDisplay.TextColor = Color.Green; 
   227 
   228            Label naytto = new Label("Kaappasit vihollisen tiedot!"); 
   229            naytto.Position = Vector.Zero; 
   230            naytto.TextColor = Color.Green; 
   231            Add(naytto); 
  138232            voittoAani.Play(); 
  139             
  140     } 
   233            Valikko(); 
   234        } 
   235 
  141236        if (kohde.Tag.ToString() == "TappavaTaso") 
  142237        { 
  143             MessageDisplay.Add("GAME OVER! YOU FAILED!"); 
  144             MessageDisplay.TextColor = Color.Red; 
   238 
   239            Label naytto = new Label("GAME OVER! KUOLIT! YOU FAILED!"); 
   240            naytto.Position = Vector.Zero; 
   241            naytto.TextColor = Color.Red; 
   242            Add(naytto); 
  145243            pelaaja1.Destroy(); 
   244            spydie.Play(); 
  146245            havioAani.Play(); 
   246            Valikko(); 
  147247             
  148248        } 
  149249 
  150          
  151     } 
   250        if (kohde.Tag.ToString() == "kolikko") 
   251        { 
   252            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1; 
   253             
   254            coinAani.Play(); 
   255            kohde.Destroy(); 
   256        } 
   257    } 
   258 
  152259    void LuoAikaLaskuri() 
  153260    { 
   
  160267 
  161268        Label aikaNaytto = new Label(); 
   269        aikaNaytto.X = Screen.Right + -50; 
   270        aikaNaytto.Y = Screen.Top + -50; 
   271 
  162272        aikaNaytto.TextColor = Color.White; 
  163273        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   
  171281        if (AlaspainLaskuri.Value <= 0) 
  172282        { 
  173             MessageDisplay.Add("GAME OVER! YOU FAILED!"); 
  174283            timer.Stop(); 
  175             MessageDisplay.TextColor = Color.Red; 
   284            Label naytto = new Label("GAME OVER! AIKASI LOPPUI! YOU FAILED!"); 
   285            naytto.Position = Vector.Zero; 
   286            naytto.TextColor = Color.Red; 
   287            Add(naytto); 
  176288            pelaaja1.Destroy(); 
  177289            havioAani.Play(); 
  178         } 
  179     } 
   290            Valikko(); 
   291        } 
   292    } 
   293 
   294    void KasitteleVihollisenTormays(PhysicsObject vihollinen1, PhysicsObject kohde) 
   295    { 
   296        if (kohde.Tag.ToString() == "TappavaTaso") 
   297        { 
   298            vihollinen1.Destroy(); 
   299            enemydie.Play(); 
   300        } 
   301 
   302    } 
   303    void LuoLaskuri() 
   304    { 
   305        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   306 
   307        Label pisteNaytto = new Label(); 
   308        pisteNaytto.X = Screen.Left + 50; 
   309        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 50; 
   310        pisteNaytto.TextColor = Color.Yellow; 
   311 
   312        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   313        Add(pisteNaytto); 
   314    } 
   315    void AmmuAseella() 
   316    { 
   317        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot(); 
   318         
   319        if (ammus != null) 
   320        { 
   321            ammus.Size *= 1; 
   322            ammus.Color = Color.Yellow; 
   323 
   324        } 
   325 
   326 
   327    } 
   328    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   329    { 
   330        if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen1") 
   331        { 
   332            kohde.Destroy(); 
   333            enemydie.Play(); 
   334            ammus.Destroy(); 
   335            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 5; 
   336            Explosion rajahdys = new Explosion(5); 
   337            rajahdys.Position = ammus.Position; 
   338            Add(rajahdys); 
   339        } 
   340 
   341        if (kohde.Tag.ToString() == "maa") 
   342        { 
   343            ammus.Destroy(); 
   344            Explosion rajahdys = new Explosion(5); 
   345            rajahdys.Position = ammus.Position; 
   346            Add(rajahdys); 
   347        } 
   348        if (kohde.Tag.ToString() == "maa2") 
   349        { 
   350            ammus.Destroy(); 
   351            Explosion rajahdys = new Explosion(5); 
   352            rajahdys.Position = ammus.Position; 
   353            Add(rajahdys); 
   354        } 
   355         
   356    } 
   357    void AmmuAseella2(Timer Sender) 
   358    { 
   359        //PhysicsObject ammus = pyssy.Shoot(); 
   360 
   361        //if (ammus != null) 
   362        { 
   363            //ammus.Size *= 1; 
   364        } 
   365 
   366    } 
   367 
   368 
   369 
   370 
   371 
   372 
   373    public PhysicsObject vihollinen1 { get; set; } 
   374 
   375    public Image kolikkoKuva { get; set; } 
  180376 
  181377 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.