Changeset 1761 for 2011/23


Ignore:
Timestamp:
2011-06-08 15:30:20 (12 years ago)
Author:
iltakuop
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/23/iltakuop/Blocks/Blocks/Blocks/Peli.cs

  r1756 r1761  
  2626public class Peli : PhysicsGame 
  2727{ 
  28     Vector nopeusOikea = new Vector(600, 0); 
  29     Vector nopeusVasen = new Vector(-600, 0); 
   28    int mailanNopeus = 600; 
   29    //Vector nopeusVasen = new Vector(-600, 0); 
  3030 
  3131    PhysicsObject pallo; 
   
  5050    IntMeter elämätL; 
  5151 
   52    List<Label> valikonKohdat; 
  5253    List<PhysicsObject> tasot = new List<PhysicsObject>(); 
  5354    List<PhysicsObject> taso2t = new List<PhysicsObject>(); 
   
  5657    public override void Begin() 
  5758    { 
   59        Valikko(); 
   60    } 
   61 
   62    void Valikko() 
   63    { 
   64        ClearAll(); 
   65        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   66 
   67        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
   68        kohta1.Position = new Vector(-80, 40); 
   69        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   70 
   71        Label kohta2 = new Label("Asetukset"); 
   72        kohta2.Position = new Vector(-80, -40); 
   73        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   74 
   75        Label kohta3 = new Label("Lopeta"); 
   76        kohta3.Position = new Vector(80, -40); 
   77        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   78 
   79        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   80        { 
   81            Add(valikonKohta); 
   82        } 
   83 
   84        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   85        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Asetukset, null); 
   86        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lopeta, null); 
   87 
   88        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   89        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   90        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, ""); 
   91    } 
   92 
   93    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   94    { 
   95        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   96        { 
   97            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   98            { 
   99                kohta.TextColor = Color.Red; 
   100            } 
   101            else 
   102            { 
   103                kohta.TextColor = Color.Black; 
   104            } 
   105 
   106        } 
   107    } 
   108 
   109    void AloitaPeli() 
   110    { 
   111        ClearAll(); 
  58112        LuoKenttä(1); 
  59113        AsetaOhjaimet(); 
  60114        LisääLaskurit(3, 0); 
  61         AloitaPeli(); 
  62     } 
   115        AloitaPeliUudestaan(); 
   116    } 
   117 
   118    void Lopeta() 
   119    { 
   120        Exit(); 
   121    } 
   122 
   123    void Asetukset() 
   124    { 
   125        ClearAll(); 
   126        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   127 
   128        Label kohta1 = new Label("Pallon nopeus"); 
   129        kohta1.Position = new Vector(-80, 40); 
   130        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   131 
   132        Label kohta2 = new Label("Mailan nopeus"); 
   133        kohta2.Position = new Vector(-80, -40); 
   134        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   135 
   136        Label kohta3 = new Label("Takaisin"); 
   137        kohta3.Position = new Vector(80, -40); 
   138        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   139 
   140        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   141        { 
   142            Add(valikonKohta); 
   143        } 
   144 
   145        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPallonNopeus, null); 
   146        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaMailanNopeus, null); 
   147        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Valikko, null); 
   148 
   149        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   150        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   151        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, ""); 
   152    } 
   153 
   154    void AsetaPallonNopeus() 
   155    { 
   156        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Pallon nopeus", "Oletus on 300"); 
   157        kysymysIkkuna.TextEntered += KäsitteleAsetukset; 
   158        Add(kysymysIkkuna); 
   159 
   160    } 
   161 
   162 
   163    void AsetaMailanNopeus() 
   164    { 
   165        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Mailan nopeus", "Oletus on 600"); 
   166        kysymysIkkuna.TextEntered += KäsitteleAsetukset2; 
   167        Add(kysymysIkkuna); 
   168    } 
   169     
   170    void KäsitteleAsetukset(InputWindow ikkuna) 
   171    { 
   172        try 
   173        { 
   174            int vastaus = int.Parse(ikkuna.InputBox.Text); 
   175        } 
   176        catch (FormatException f) 
   177        { 
   178            ClearAll(); 
   179            Label tekstikentta = new Label("Anna luku!"); 
   180            Add(tekstikentta); 
   181            Timer.SingleShot(2, ClearAll); 
   182            Timer.SingleShot(2.01, Asetukset); 
   183        } 
   184    } 
   185    void KäsitteleAsetukset2(InputWindow ikkuna) 
   186    { 
   187        try 
   188        { 
   189            int vastaus = int.Parse(ikkuna.InputBox.Text); 
   190            mailanNopeus = vastaus; 
   191        } 
   192        catch (FormatException f) 
   193        { 
   194            ClearAll(); 
   195            Label tekstikentta = new Label("Anna luku!"); 
   196            Add(tekstikentta); 
   197            Timer.SingleShot(2, ClearAll); 
   198            Timer.SingleShot(2.01, Asetukset); 
   199        } 
   200    } 
   201 
   202     
  63203    PhysicsObject LuoPallo() //-170 
  64204    { 
   
  85225    } 
  86226 
  87     void AloitaPeli() 
   227    void AloitaPeliUudestaan() 
  88228    { 
  89229        maila.X = 0; 
   
  101241    void AsetaOhjaimet() 
  102242    { 
   243        Vector nopeusVasen = new Vector(-mailanNopeus, 0); 
   244        Vector nopeusOikea = new Vector(mailanNopeus, 0); 
  103245        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa oikealle", maila, nopeusOikea); 
  104246        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero); 
   
  106248        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero); 
  107249 
  108         Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, "Liikuta mailaa vasemmalle"); 
   250        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, AloitaPeliUudestaan, "Liikuta mailaa vasemmalle"); 
  109251        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, DebugRäjäytys, "Liikuta mailaa vasemmalle"); 
  110252         
   
  148290                    HävisitPelin(); 
  149291                } 
  150                 else Timer.SingleShot(1, AloitaPeli); 
   292                else Timer.SingleShot(1, AloitaPeliUudestaan); 
  151293            } 
  152294            if (kohde.Tag.ToString() == "taso") 
   
  216358        AsetaOhjaimet(); 
  217359        LisääLaskurit(elämät, pisteet); 
  218         AloitaPeli(); 
   360        AloitaPeliUudestaan(); 
  219361    } 
  220362 
   
  387529    } 
  388530 
  389     const double PALLON_NOPEUS = 300; 
   531    double PALLON_NOPEUS = 300; 
  390532 
  391533    protected override void Update(Time time) 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.