Changeset 1746 for 2011/23


Ignore:
Timestamp:
2011-06-08 09:00:22 (12 years ago)
Author:
iltakuop
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/23/iltakuop/Blocks/Blocks/Blocks/Peli.cs

  r1737 r1746  
  1515    PhysicsObject maila; 
  1616    PhysicsObject tnt; 
  17     
   17 
  1818    PhysicsObject alaReuna; 
  19  
  20  
   19    int kenttäNro = 1; 
   20 
   21    int palloolemassa; 
  2122    const int RUUDUN_KOKO = 5; 
  2223 
  2324    Image tntKuva = LoadImage("TNT"); 
  2425    IntMeter pisteet; 
   26    IntMeter elämät; 
  2527 
  2628    List<PhysicsObject> tasot = new List<PhysicsObject>(); 
   
  2830    public override void Begin() 
  2931    { 
  30         LuoKenttä(); 
   32        LuoKenttä(1); 
  3133        AsetaOhjaimet(); 
  32         LisääLaskurit(); 
  33         //AloitaPeli(); 
  34     } 
  35     void LuoPallo(double x, double y) //-170 
  36     { 
  37         pallo = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
  38         pallo.Shape = Shape.Circle; 
  39         pallo.Color = Color.Blue; 
  40         pallo.Restitution = 1.0; 
  41         pallo.X = x; 
  42         pallo.Y = y; 
  43         pallo.CanRotate = false; 
  44         Add(pallo); 
   34        LisääLaskurit(3, 0); 
   35        AloitaPeli(); 
   36    } 
   37    PhysicsObject LuoPallo() //-170 
   38    { 
   39        PhysicsObject pallo1 = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
   40        pallo1.Shape = Shape.Circle; 
   41        pallo1.Color = Color.Blue; 
   42        pallo1.Tag = "pallo"; 
   43        pallo1.Restitution = 1.0; 
   44        pallo1.X = 0; 
   45        pallo1.Y = -170; 
   46        palloolemassa = 1; 
   47        return pallo1; 
  4548    } 
  4649     
  4750     
  48     void LuoKenttä() 
   51    void LuoKenttä(int a) 
  4952    { 
  5053        Level.BackgroundColor = Color.Red;  
  51         LuoPalikat(2); 
  52  
   54        LuoPalikat(a);         
   55        Camera.ZoomToLevel(1); 
   56    } 
   57 
   58    void AloitaPeli() 
   59    { 
   60        maila.X = 0; 
   61        if (palloolemassa == 1) 
   62        { 
   63            pallo.Destroy(); 
   64        } 
   65        pallo = LuoPallo(); 
   66         
  5367        AddCollisionHandler(pallo, KäsittelePallonTörmäys); 
  54         Level.BackgroundColor = Color.Red; 
  55  
  56         Camera.ZoomToLevel(1); 
  57     } 
  58  
  59     void AloitaPeli() 
  60     { 
  61         Vector impulssi = new Vector(0.0, -300.0); 
  62         pallo.Hit(impulssi); 
   68        Add(pallo); 
  6369    } 
  6470 
   
  7177        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero); 
  7278 
  73         Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Down, Räjähdys, "Liikuta mailaa vasemmalle", tnt); 
   79        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, "Liikuta mailaa vasemmalle"); 
   80        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, Räjähdys, "Liikuta mailaa vasemmalle", tnt); 
  7481         
  7582        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   83        //Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, SeuraavaTaso, "Näytä ohjeet", kenttäNro); 
  7684 
  7785        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   
  8088    } 
  8189 
  82     void LisääLaskurit() 
  83     { 
  84         pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 80.0); 
  85     } 
  86  
  87     IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
  88     { 
  89         IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   90    void LisääLaskurit(int elämät, int pisteet) 
   91    { 
   92        pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 80.0, pisteet); 
   93        elämät = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 80.0, elämät); 
   94    } 
   95 
   96    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y, int määrä) 
   97    { 
   98        IntMeter laskuri = new IntMeter(määrä); 
  9099        //laskuri.MaxValue = 9; 
  91100        Label näyttö = new Label(); 
   
  102111 
  103112    void KäsittelePallonTörmäys(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
  104     {        
  105  
  106         if (kohde == alaReuna) 
  107         { 
  108             pallo.Destroy(); 
  109             return; 
  110         } 
  111         if (kohde.Tag.ToString() == "taso") 
  112         { 
  113             pisteet.Value += 10; 
  114             Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy); 
  115             tasot.Remove(kohde); 
  116         } 
  117         if (kohde.Tag.ToString() == "TNT") 
  118         { 
  119             pisteet.Value += 10; 
  120             //Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy); 
  121             Räjähdys(kohde); 
  122         } 
   113    { 
   114            if (kohde == alaReuna) 
   115            { 
   116                pallo.Destroy(); 
   117                palloolemassa = 0; 
   118                elämät.Value -= 1; 
   119                if (elämät.Value == 0) 
   120                { 
   121                    HävisitPelin(); 
   122                } 
   123                Timer.SingleShot(1, AloitaPeli); 
   124            } 
   125            if (kohde.Tag.ToString() == "taso") 
   126            { 
   127                pisteet.Value += 10; 
   128                Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy); 
   129                tasot.Remove(kohde); 
   130                if (tasot.Count == 0) 
   131                { 
   132                    SeuraavaTaso(kenttäNro, 3, 0); 
   133                } 
   134            } 
   135            if (kohde.Tag.ToString() == "TNT") 
   136            { 
   137                pisteet.Value += 10; 
   138                Räjähdys(kohde); 
   139                Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy); 
   140 
   141            } 
  123142        
  124143    } 
   144    void SeuraavaTaso(int a, int elämät, int pisteet) 
   145    { 
   146        a += 1; 
   147        SeuraavaTaso2(a, elämät, pisteet); 
   148         
   149    } 
   150    void SeuraavaTaso2(int a, int elämät, int pisteet) 
   151    { 
   152        ClearAll(); 
   153        LuoKenttä(a); 
   154        AsetaOhjaimet(); 
   155        LisääLaskurit(elämät, pisteet); 
   156        AloitaPeli(); 
   157    } 
  125158 
  126159    void Räjähdys(PhysicsObject kohde) 
  127160    { 
  128         GameObject g = new GameObject(15, 15, Shape.Circle); 
  129         g.Position = kohde.Position; 
  130         Add(g); 
   161         
  131162        Explosion rajahdys = new Explosion(10); 
  132         //PhysicsObject räjähdys = new PhysicsObject(180, 80); 
  133         //räjähdys.Position = kohde.Position; 
  134         //räjähdys.IsVisible = false; 
  135         //Add(räjähdys); 
  136         //AddCollisionHandler(räjähdys, KäsitteleRäjähdys); 
  137         //räjähdys.Destroy(); 
  138         //rajahdys.Position = kohde.Position; 
  139         //rajahdys.Force = 0; 
   163        rajahdys.Position = kohde.Position; 
   164        rajahdys.Force = 0; 
  140165        Add(rajahdys); 
  141166 
   
  145170        while(i<tasot.Count) 
  146171        { 
  147             if (Vector.Distance(tasot[i].Position, kohde.Position) < 150) 
   172            if (Vector.Distance(tasot[i].Position, kohde.Position) < 100) 
  148173            { 
  149174                tasot[i].Destroy(); 
  150175                tasot.RemoveAt(i); 
  151                  
   176                pisteet.Value += 10; 
  152177            } 
  153178            else 
   
  158183    } 
  159184 
  160     void KäsitteleRäjähdys(PhysicsObject räjähdys, PhysicsObject kohde) 
  161     { 
  162         if (kohde.Tag.ToString() == "taso") 
  163         { 
  164             Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy); 
  165             pisteet.Value += 10; 
  166         } 
  167         if (kohde.Tag.ToString() == "TNT") 
  168         { 
  169             Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy); 
  170             pisteet.Value += 10; 
  171             Räjähdys(kohde); 
  172         } 
  173  
  174     } 
  175185 
  176186   
  177     void LuoPalikat(double x) 
  178     { 
  179         LuoPallo(0, -170); 
   187    void LuoPalikat(int x) 
   188    { 
   189         
  180190        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta" + x + ".txt"); 
  181191        kentta['#'] = lisaaTaso; 
   
  185195        kentta['_'] = LuoAlaReuna; 
  186196        kentta['y'] = LuoYläReuna; 
  187         //kentta['N'] = lisaaPelaaja; 
  188197        kentta.Insert(40, 40); 
  189198    } 
   
  257266    } 
  258267 
   268    void HävisitPelin() 
   269    { 
   270        MessageDisplay.Add("Hävisit"); 
   271    } 
   272 
  259273    const double PALLON_NOPEUS = 300; 
  260274 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.