Changeset 1745 for 2011/23


Ignore:
Timestamp:
2011-06-08 08:50:39 (11 years ago)
Author:
anlakane
Message:
 
Location:
2011/23/mianaure/Oma peli/Tasohyppelypeli4/Tasohyppelypeli4
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/23/mianaure/Oma peli/Tasohyppelypeli4/Tasohyppelypeli4/Peli.cs

  r1736 r1745  
  1616     
  1717    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  18     Image pelaajanKuva2 = LoadImage("norsu2"); 
   18 
  1919    Image pelaajanKuva3 = LoadImage("norsu3"); 
  20     Image pelaajanKuva4 = LoadImage("norsu4"); 
   20 
  2121    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2222 
  2323    int tahtienmaara = 0; 
   24    int mpainovoima = 5; 
  2425 
  2526    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2627 
  27     
   28 
   29 
  2830    public override void Begin() 
  2931    { 
   32         
   33        MessageDisplay.Add("Olet kerännyt " + tahtienmaara + " / 3 tähteä"); 
   34        MessageDisplay.Add("Painovoiman muutoksia jäljellä " + mpainovoima); 
  3035        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  31  
  32  
  3336        minne = "alas"; 
  3437        luoKentta(); 
  3538        lisaaNappaimet(); 
  36  
  37         NappaimetAlas(); 
  3839        Camera.Follow(pelaaja1); 
  3940        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  4041        Camera.StayInLevel = true; 
  41         MessageDisplay.Add("Olet kerännyt " + tahtienmaara + " / 3 tähteä"); 
   42        tahtienmaara = 0; 
   43 
   44 
  4245    } 
  4346 
   
  7578        pelaaja1.Restitution = 0.5; 
  7679        pelaaja1.CanRotate = false; 
   80 
   81 
  7782         
  7883        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuTahteen); 
   
  8287    void lisaaNappaimet() 
  8388    { 
  84         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   89         
  8590        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  86         //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, painovoima, "Painovoima vasemmalle",new Vector(-1000, 0), "vasen"); 
  87         //Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, painovoima, "Painovoima ylös", new Vector(0, 1000), "ylös"); 
  88         //Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Pressed, painovoima, "Painovoima oikealle", new Vector(1000, 0), "oikea"); 
  89         //Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, painovoima, "Painovoima alas", new Vector(0, -1000), "alas"); 
  9091        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  9192        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  9293        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, painov, "Pelaaja hyppää"); 
  9394 
  94         ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  95  
  96         ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  97         ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  98         ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   95        //ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   96        //ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   97        //ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
   98        //ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  9999    } 
  100100 
  101     void NappaimetAlas() 
  102     { 
  103         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  104         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  105         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  106     } 
  107     void NappaimetYlos() 
  108     { 
  109         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  110         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  111         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  112     } 
  113     void NappaimetOikea() 
  114     { 
  115         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu alas", pelaaja1, -nopeus); 
  116         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu ylös", pelaaja1, nopeus); 
  117         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  118     } 
  119     void NappaimetVasen() 
  120     { 
  121         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu ylös", pelaaja1, -nopeus); 
  122         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu alas", pelaaja1, nopeus); 
  123         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  124     } 
  125101 
  126102    void liikuta(PhysicsObject hahmo, double nopeus) 
   
  133109 
  134110                hahmo.Hit(new Vector(nopeus, 0)); 
  135  
  136111            } 
  137112            if (minne == "ylös") 
   
  151126 
  152127 
  153     void hyppaa(PhysicsObject hahmo, double nopeus) 
  154     { 
  155         //hahmo.Jump(nopeus); 
  156         //hahmo.Hit(new Vector(0, nopeus)); 
  157         hahmo.Hit(-Gravity); 
  158128 
  159          
  160     } 
  161129 
  162     void painovoima(Vector suunta, string minne) 
  163     { 
  164         Gravity = suunta; 
  165         if (minne == "ylös") 
  166         { 
  167             NappaimetYlos(); 
  168             pelaaja1.Image = pelaajanKuva3; 
  169          } 
  170         if (minne == "alas") 
  171         { 
  172             NappaimetAlas(); 
  173             pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  174              
  175         } 
  176         if (minne == "oikea") 
  177         { 
  178             NappaimetOikea(); 
  179             pelaaja1.Image = pelaajanKuva2; 
  180             
  181         } 
  182         if (minne == "vasen") 
  183         { 
  184             NappaimetVasen(); 
  185             pelaaja1.Image = pelaajanKuva4; 
  186              
  187         } 
  188          
  189     } 
   130 
  190131 
  191132    void osuTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
   
  200141            if (tahtienmaara == 3) 
  201142            { 
  202                 MessageDisplay.Add("Selvit tason!!! "); 
   143                MessageDisplay.Add("Selvisit tason!!! "); 
   144                Timer.SingleShot(1.5, taso2); 
  203145            } 
  204146        } 
   
  206148    void painov() 
  207149    { 
  208         if (minne == "alas") 
   150       if (mpainovoima > 0) 
  209151        { 
  210             Gravity = new Vector(0, 1000); 
  211             minne = "ylös"; 
   152           mpainovoima--; 
   153           MessageDisplay.Add("Painovoiman muutoksia jäljellä " + mpainovoima); 
   154            if (minne == "alas") 
   155            { 
   156                Gravity = new Vector(0, 0); 
   157                Gravity = new Vector(0, 1000); 
   158                minne = "ylös"; 
   159            } 
   160            else 
   161            { 
   162                Gravity = new Vector(0, 0); 
   163                Gravity = new Vector(0, -1000); 
   164                minne = "alas"; 
   165            } 
  212166        } 
  213         else 
  214         { 
  215             Gravity = new Vector(0, -1000); 
  216             minne = "alas"; 
  217         } 
   167    } 
   168    void taso2() 
   169    { 
   170 
   171        minne = "alas"; 
   172        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   173        pelaaja1.Destroy(); 
   174        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta2.txt"); 
   175        kentta['#'] = lisaaTaso; 
   176        kentta['*'] = lisaaTahti; 
   177        kentta['N'] = lisaaPelaaja; 
   178        kentta.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   179        Level.CreateBorders(); 
   180        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.LightGray); 
   181         
   182        lisaaNappaimet(); 
   183        painov(); 
   184        Camera.Follow(pelaaja1); 
   185        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   186        Camera.StayInLevel = true; 
   187        tahtienmaara = 0; 
   188        mpainovoima = 5; 
   189        MessageDisplay.Add("Olet kerännyt " + tahtienmaara + " / 3 tähteä"); 
   190 
  218191    } 
  219192  
  220193 
  221194    public string minne { get; set; } 
   195 
   196    public object taso { get; set; } 
  222197} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.