Changeset 172 for aku_k


Ignore:
Timestamp:
2009-07-24 13:02:07 (13 years ago)
Author:
akpekorh
Message:

valmisa pelimoottori, kaksi tasoa!

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • aku_k/AvaruudenMuukalaiset/Peli.cs

  r161 r172  
  173173            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
  174174            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro); 
  175             AlustaKaikki(); 
  176175            Level seuraava = luoKentta(); 
  177176            lisaaNappaimet(); 
   
  183182        } 
  184183 
  185         private void AlustaKaikki() 
  186         { 
  187             //Controls.Clear(); 
  188         } 
  189  
  190           
   184        Level luoKentta() 
   185        { 
   186            if (kenttaNro == 1) return luoKentta1(); 
   187            if (kenttaNro == 2) return luoKentta2(); 
   188            if (kenttaNro == 3) 
   189            { 
   190                aloitaUusiPeli(); 
   191            } 
   192 
   193 
   194            return luoKentta1(); 
   195        } 
   196 
   197       
  191198         
  192         Level luoKentta() 
   199        Level luoKentta1() 
  193200        { 
  194201            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000); 
   
  209216             
  210217            lisaaSuuriNelio(kentta, -60, -450);//laatikko 
  211             lisaaSuuriNelio(kentta, Level.Left + 100, 0); 
   218            lisaaSuuriNelio(kentta, Level.Left + 150, 0); 
  212219            lisaaSuuriNelio(kentta, -300, -200); 
  213220 
   
  220227 
  221228            lisaaMaali(kentta, 0, 350); 
  222             lisaaPelaajat(kentta); 
   229            lisaaPelaajat(kentta, 700, Level.Bottom + 50); 
  223230            lisaaTahdet(kentta, 50, 120); 
  224231            lisaaTahdet(kentta, 0, 120); 
   
  233240            int vihollistenMaara = kenttaNro; 
  234241            lisaaViholliset(kentta, vihollistenMaara); 
   242             
  235243 
  236244            return kentta; 
  237245        } 
   246         
   247        Level luoKentta2() 
   248        { 
   249            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000); 
   250            kentta.CreateBorder(); 
   251            kentta.Borders.Visible = false; 
   252            kentta.Background.CreateGradient(Color.White, Color.BlueViolet); 
   253 
   254            Platform alusta = new Platform(kentta.Width, 300, Color.Green); 
   255            alusta.X = 0; 
   256            alusta.Y = kentta.Bottom - alusta.Height / 2; 
   257            kentta.Objects.Add(alusta); 
   258 
   259            lisaaSuuriNelio(kentta, 800, -450); 
   260            lisaaPieniNelio(kentta, 700, -300); 
   261            lisaaPieniNelio(kentta, 500, -250); 
   262            lisaaPieniNelio(kentta, 300, -150); 
   263            lisaaPieniNelio(kentta, -150, -150); 
   264            lisaaPieniNelio(kentta, -450, 50); 
   265            lisaaPieniNelio(kentta, -160, 150); 
   266            lisaaPieniNelio(kentta, 40, 230); 
   267 
   268            lisaaTahdet(kentta, 800, -350); 
   269            lisaaTahdet(kentta, 700, -260); 
   270            lisaaTahdet(kentta, 500, -190); 
   271            lisaaTahdet(kentta, 300, -90); 
   272            lisaaTahdet(kentta, -150, -90); 
   273            lisaaTahdet(kentta, -450, 110); 
   274            lisaaTahdet(kentta, -160, 210); 
   275            lisaaTahdet(kentta, 40, 290); 
   276 
   277            lisaaSuuriNelio(kentta, 100, 340); 
   278 
   279            lisaaMaali(kentta, 100, Level.Top); 
   280 
   281            lisaaPelaajat(kentta, Level.Right + -250, Level.Bottom + 50); 
   282 
   283            return kentta; 
   284        } 
   285 
   286 
  238287 
  239288        void lisaaSuuriNelio(Level kentta, double x, double y) 
   
  264313 
  265314 
  266         void lisaaPelaajat(Level kentta) 
   315        void lisaaPelaajat(Level kentta, double x, double y) 
  267316        { 
  268317            pelaaja1 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(25)); 
   
  284333            pelaaja1.AnimationPerPixel = 0.001; 
  285334 
  286             pelaaja1.X = 700; 
  287             pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 25; 
   335            pelaaja1.X = x; 
   336            pelaaja1.Y = y; 
  288337 
  289338            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.