Changeset 169


Ignore:
Timestamp:
2009-07-24 11:39:29 (12 years ago)
Author:
hemitopp
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • henri_t/Kill em' all/Peli.cs

  r139 r169  
  1010using Jypeli.ScreenObjects; 
  1111using Jypeli.Assets; 
   12using Physics2DDotNet.Ignorers; 
  1213 
  1314 
   
  2122        const double liikeVoima = 4000; 
  2223        const double hyppyVoima = 2500; 
  23         Timer vihollisajastin; 
  24       
   24        Timer vihollisajastin;     
  2525 
  2626        PlatformCharacter pelaaja1; 
  27  
  28  
  2927        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
   28        int vihollistenMaara = 5; 
   29       
   30 
  3031 
  3132        #endregion 
  32  
  3333 
  3434        #region Alustukset 
   
  3737            // Asetetaan kentän numero nollaksi, jota kasvatetaan kentän latauksessa (aina siis vähintään 1) 
  3838            kenttaNro = 0; 
  39  
  4039            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja 
  41  
  4240            vihollisajastin = new Timer(); 
  4341 
  4442            // Asetetaan painovoima 
  4543            Gravity = new Vector2D(0, -1000); 
  46  
  4744            // Zoomataan lähemmäksi 
  4845            Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  49  
  50             aloitaUusiPeli(); 
   46            aloitaUusiPeli();           
  5147 
  5248        } 
   
  5551        { 
  5652            MessageDisplay.Clear(); 
  57  
  5853            kenttaNro = 0; 
  59  
  6054            // ladataan kenttä 
  6155            Level = seuraavaKentta(); 
   
  7064        #region KentanLataus 
  7165        Level seuraavaKentta() 
  72         { 
  73             
   66        {            
  7467            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
  7568            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro); 
   
  10598 
  10699 
  107             int vihollistenMaara = kenttaNro; 
   100            //int vihollistenMaara = kenttaNro; 
  108101            lisaaViholliset(kentta, vihollistenMaara); 
  109102 
   
  130123            
  131124            }; 
  132             pelaaja1.X = 0; 
  133             pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120; 
   125            pelaaja1.X = -4900; 
   126            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 300; 
  134127            AnimatedTexture kavelyTekstuuri = new AnimatedTexture(tekstuurit); 
  135128            kavelyTekstuuri.FPS = 0; 
   
  139132            pelaaja1.LeftIdleTexture = new AnimatedTexture(Textures.Mirror(Content.Load<Texture2D>("rambo2"))); 
  140133            pelaaja1.AnimationPerPixel = 0.0005; 
  141             
   134            pelaaja1.HitpointsReachedZero += new EventHandler(PelaajaKuolee); 
  142135            kentta.Objects.Add(pelaaja1); 
  143136            LuoAse(kentta, pelaaja1); 
   
  147140 
  148141 
  149  
  150  
  151  
  152  
  153142        void lisaaViholliset(Level kentta, int kpl) 
  154143        { 
   144            ObjectIgnorer ignorer = new ObjectIgnorer(); 
   145 
  155146            for (int i = 0; i < kpl; i++) 
  156147            { 
  157                 PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(Shapes.CreateCircle(30), 100, 100); 
  158                 vihollinen.Brain = new nazibrain(); 
  159                 vihollinen.X = 9.3; 
  160                 vihollinen.Y = 8.3; 
   148                PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(Shapes.CreateCircle(30), 100, 1); 
   149                nazibrain aivot = new nazibrain(); 
   150                vihollinen.Brain = aivot; 
   151                aivot.target = pelaaja1; 
   152                vihollinen.X = RandomGen.NextDouble(4900,0); 
   153                vihollinen.Y = 300; 
   154                vihollinen.Body.CollisionIgnorer = ignorer; 
   155                 
   156                Direction suunta = RandomGen.NextDirection(); 
   157 
   158              
  161159                Texture2D[] tekstuurit = 
  162160            { 
   
  176174            kentta.Objects.Add(vihollinen);   
  177175            LuoAse(kentta, vihollinen); 
  178           
  179  
  180                 
   176            vihollinen.HitpointsReachedZero += new EventHandler(poistaVihollinen);             
  181177                 
  182178            } 
   
  197193            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  198194            Controls.Listen(Keys.Space, ButtonPosition.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja1.Weapon); 
  199  
   195            Controls.Listen(Keys.Z, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "", pelaaja1, hyppyVoima); 
  200196            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1); 
  201197        } 
   
  249245            return true; 
  250246        } 
  251         #endregion 
  252  
  253  
  254  
  255              
  256          
  257  
  258         
  259              
   247        #endregion               
  260248         
  261249 
   
  265253            luoti.Size = new Vector2D(5, 1); 
  266254            luoti.UpdateShapeFromSize(); 
   255            luoti.Body.CollisionIgnorer = hahmo.Body.CollisionIgnorer; 
  267256            // Lisää ase pelaajalle 
  268257            hahmo.Weapon = new AssaultRifle(luoti); 
   
  273262            hahmo.EquipWeapon(); 
  274263        } 
  275  
  276  
  277  
   264        void LuoAse2 (Level kentta, PlatformCharacter hahmo) 
   265        {  // Luoteja aseeseen 
   266            Projectile luoti = new PlasmaParticle(); 
   267            luoti.Size = new Vector2D(5, 1); 
   268            luoti.UpdateShapeFromSize(); 
   269            luoti.Body.CollisionIgnorer = hahmo.Body.CollisionIgnorer; 
   270            // Lisää ase pelaajalle 
   271            hahmo.Weapon = new PlasmaCannon(luoti); 
   272            //pelaaja1.Weapon.Anchor = new Vector2D(0, 20); 
   273            hahmo.Weapon.Mass = 0.1; 
   274            kentta.Objects.Add(hahmo.Weapon); 
   275            hahmo.EquipWeapon(); 
   276        } 
   277                 
  278278        void PelaajaKuolee(object sender, EventArgs e) 
  279279        { 
   
  315315        } 
  316316 
  317  
   317        void VihollinenKuolee(object sender, EventArgs e) 
   318        { 
   319 
   320        } 
  318321    } 
  319322 
   
  325328    { 
  326329 
  327         int vauhti = 0; 
   330        int gameTime = 0; 
   331 
   332        public PhysicsObject target { get; set; } 
  328333 
  329334        /// <summary> 
   
  332337        public nazibrain() { } 
  333338 
  334         /// <summary> 
  335         /// Kutsutaan, kun tapahtuu törmäys. 
  336         /// </summary> 
  337         /// <param name="target">Olio, johon törmätään.</param> 
  338         public override void OnCollision(GameObject target) 
  339         { 
  340             int luku1 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -5000, 5000, 10000); 
  341             int luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -5000, 5000, 10000); 
  342  
  343             //AttemptMove(new Vector2D(luku1, luku2)); 
  344              
  345             base.OnCollision(target); 
  346         } 
   339        ///// <summary> 
   340        ///// Kutsutaan, kun tapahtuu törmäys. 
   341        ///// </summary> 
   342        ///// <param name="target">Olio, johon törmätään.</param> 
   343        //public override void OnCollision(GameObject target) 
   344        //{ 
   345        //    int luku1 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -5000, 5000, 10000); 
   346        //    int luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -5000, 5000, 10000); 
   347 
   348        //    //AttemptMove(new Vector2D(luku1, luku2)); 
   349 
   350        //    base.OnCollision(target); 
   351        //} 
  347352 
  348353        /// <summary> 
   
  353358        { 
  354359 
  355             if (gameTime.TotalGameTime.Seconds % 3 == 0) 
  356             { 
  357                 vauhti = RandomGen.NextIntRange(-100000, -10000, 10000, 100000); 
  358                 //luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -100, 100, 1000); 
  359  
  360                 //AttemptMove(new Vector2D(luku1, luku2)); 
   360            this.gameTime = gameTime.TotalGameTime.Seconds; 
   361            //if (gameTime.TotalGameTime.Seconds - lastChange > 3) 
   362            //{ 
   363            //    vauhti = RandomGen.NextIntRange(-100000, -10000, 10000, 100000); 
   364            //    //luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -100, 100, 1000); 
   365 
   366            //    //AttemptMove(new Vector2D(luku1, luku2)); 
   367 
   368            //    lastChange = gameTime.TotalGameTime.Seconds; 
   369 
   370            //    base.OnUpdate(gameTime); 
   371            //} 
   372 
   373            Vector2D movement = target.Position - this.Owner.Position; 
   374 
   375            Vector2D normalizedMovement = movement.Normalized; 
   376 
   377 
   378            PlatformCharacter vihollinen = (Owner as PlatformCharacter); 
   379            vihollinen.Walk(gameTime, new Vector2D(normalizedMovement.X * 40000, 0)); 
   380 
   381 
   382            double TargetCloseDistance = 200; 
   383 
   384            double distance = Vector2D.Distance(this.Owner.Position, target.Position); 
   385            bool targetClose = Math.Abs(distance) < TargetCloseDistance; 
   386 
   387            if (Math.Abs(distance) < TargetCloseDistance) 
   388            { 
   389                Weapon ase = vihollinen.Weapon; 
   390                Projectile ammus = ase.Use(); 
  361391                 
  362392 
  363  
  364                 base.OnUpdate(gameTime); 
  365             } 
  366  
  367             (Owner as PlatformCharacter).Walk(gameTime, new Vector2D(vauhti, 0)); 
  368  
  369         } 
   393                if (ammus != null) 
   394                { 
   395                    vihollinen.Game.Objects.Add(ammus); 
   396                } 
   397 
   398 
   399 
   400            } 
   401 
   402        } 
   403 
  370404    } 
  371  
  372  
  373405} 
   406 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.