Changeset 1633


Ignore:
Timestamp:
2010-08-05 14:59:50 (13 years ago)
Author:
pakralki
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/31/pakralki/tank destroier/Peli.cs

  r1620 r1633  
  9191    void LuoTankki() 
  9292    { 
  93         tankki = new Tank(30, 10); 
   93        tankki = new Tank(50, 20); 
  9494        tankki.Y = Level.Bottom + 300; 
  9595        tankki.X = Level.Right + -50; 
  9696        Add(tankki); 
  9797        tankki.Cannon.CannonBallCollision = KuulaOsuu; 
  98         voimaMittari.Value = 30; 
   98        voimaMittari.Value = 100; 
  9999    } 
  100100    void Luotankki2() 
  101101    { 
  102         tankki2 = new Tank(30, 10); 
   102        tankki2 = new Tank(50, 20); 
  103103        tankki2.Y = Level.Bottom + 300; 
  104104        tankki2.X = Level.Left + 50; 
  105105        Add(tankki2); 
  106106        tankki2.Cannon.CannonBallCollision = KuulaOsuu; 
  107         voimaMittari2.Value = 30; 
   107        voimaMittari2.Value = 100; 
  108108    } 
  109109 
   
  123123        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1)); 
  124124        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1)); 
  125         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, lataaTykinVoimaa, "Ammu tykillä", 1500.0, tankki); 
   125        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, lataaTykinVoimaa, "lataa tykin voimaa", 1500.0, tankki); 
  126126        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, AmmuTykilla, "Ammu tykillä", tankki); 
  127127        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Released, AmmuKK, "Ammu kk:lla", tankki); 
   
  131131        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki2, Angle.Degrees(1)); 
  132132        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki2, Angle.Degrees(-1)); 
  133         Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Down, lataaTykinVoimaa, "Ammu tykillä", 1500.0, tankki2); 
   133        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Down, lataaTykinVoimaa, "lataa tykin voimaa", 1500.0, tankki2); 
  134134        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Released, AmmuTykilla, "Ammu tykillä", tankki2); 
  135135        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Released, AmmuKK, "Ammu kk:lla", tankki2); 
   
  140140        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1)); 
  141141        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1)); 
   142        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, lataaTykinVoimaa, "lataa tykin voimaa", 1500.0, tankki); 
   143        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Released, AmmuTykilla, "ammu tykillä", tankki); 
   144        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Down, AmmuKK, "Ammu kk:lla", tankki); 
   145 
   146        ControllerTwo.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Aja, "Liiku vasemmalle", tankki2, 1.0); 
   147        ControllerTwo.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Aja, "Liiku oikealle", tankki2, -1.0); 
   148        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki2, Angle.Degrees(1)); 
   149        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki2, Angle.Degrees(-1)); 
   150        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Down, lataaTykinVoimaa, "lataa tykin voimaa", 1500.0, tankki2); 
   151        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Released, AmmuTykilla, "ammu tykillä", tankki2); 
   152        ControllerTwo.Listen(Button.B, ButtonState.Released, AmmuKK, "Ammu kk:lla", tankki2); 
   153 
  142154 
  143155    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.