Changeset 163 for sara_h


Ignore:
Timestamp:
2009-07-24 11:36:03 (12 years ago)
Author:
samafrha
Message:
 
Location:
sara_h/Labyrintti_2
Files:
3 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sara_h/Labyrintti_2/Content/Content.contentproj

  r121 r163  
  1 <Project DefaultTargets="Build" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003" ToolsVersion="3.5"> 
   1<Project DefaultTargets="Build" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003" ToolsVersion="3.5"> 
  22  <PropertyGroup> 
  33    <ProjectGuid>90e515f1-2bd3-4178-ad21-efe318a3583e</ProjectGuid> 
   
  3434    <Reference Include="Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6d5c3888ef60e27d" /> 
  3535  </ItemGroup> 
   36  <ItemGroup> 
   37    <Compile Include="luu.png"> 
   38      <Name>luu</Name> 
   39      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   40      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   41    </Compile> 
   42  </ItemGroup> 
   43  <ItemGroup> 
   44    <Compile Include="koira 1.png"> 
   45      <Name>koira 1</Name> 
   46      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   47      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   48    </Compile> 
   49  </ItemGroup> 
   50  <ItemGroup> 
   51    <Compile Include="koira 2.png"> 
   52      <Name>koira 2</Name> 
   53      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   54      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   55    </Compile> 
   56  </ItemGroup> 
  3657</Project> 
 • sara_h/Labyrintti_2/Peli.cs

  r137 r163  
  2222    { 
  2323        PhysicsObject pallo1; 
  24         //PhysicsObject pallo2; 
   24        PhysicsObject pallo2; 
  2525         
   26        Meter<int> pistelaskuri;  // pitää yllä pisteitä 
   27        ValueDisplay pisteNaytto;  // näyttää pisteet 
   28        Meter<int> pistelaskuri2;  // pitää yllä pisteitä 
   29        ValueDisplay pisteNaytto2;  // näyttää pisteet 
  2630 
  2731        protected override void LoadContent() 
  2832        { 
  29              
  30             //pallo2 = LuoPallo(); 
  31             pallo1 = LuoPallo(); 
   33            pistelaskuri = new Meter<int>(0, 0, 16);                // oletusarvona on 0, minimiarvona on myös 0 ja maksimiarvona on 100. 
   34            pistelaskuri.UpperLimit += new Meter<int>.OnLimitHandler(LuutKeratty);  // liitetään tapahtuma, kun maksimiarvo on saavutettu eli kun 100 pistettä on täynnä 
   35 
   36            pisteNaytto = new ValueDisplay(this);                    // luodaan pisteNaytto 
   37            pisteNaytto.HorizontalOrigin = HorizontalAlignment.Left;   // asetetaan pisteNayton nollakohdaksi vasen reuna 
   38            pisteNaytto.VerticalOrigin = VerticalAlignment.Top;        // ja yläreuna 
   39            pisteNaytto.Text = "Pelaaja 1: Luita kerätty ";                           // teksti, jonka näyttö näyttää 
   40            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;                    // asetetaan pistenäytön x-koordinaatiksi ruudun oikea reuna, josta on vähennetty 250 pikseliä, jotta näyttö sopii ruudulle 
   41            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe;                            // asetetaan pistenäytön y-koordinaatiksi ruudun yläreuna 
   42            pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri);                        // liitetään pisteNaytto pistelaskuriin 
   43            Add(pisteNaytto); 
   44 
   45            pistelaskuri2 = new Meter<int>(0, 0, 16);                // oletusarvona on 0, minimiarvona on myös 0 ja maksimiarvona on 100. 
   46            pistelaskuri2.UpperLimit += new Meter<int>.OnLimitHandler(LuutKeratty);  // liitetään tapahtuma, kun maksimiarvo on saavutettu eli kun 100 pistettä on täynnä 
   47 
   48            pisteNaytto2 = new ValueDisplay(this);                    // luodaan pisteNaytto 
   49            pisteNaytto2.HorizontalOrigin = HorizontalAlignment.Left;   // asetetaan pisteNayton nollakohdaksi vasen reuna 
   50            pisteNaytto2.VerticalOrigin = VerticalAlignment.Top;        // ja yläreuna 
   51            pisteNaytto2.Text = "Pelaaja 2: Luita kerätty ";                           // teksti, jonka näyttö näyttää 
   52            pisteNaytto2.X = Screen.RightSafe - 250;                    // asetetaan pistenäytön x-koordinaatiksi ruudun oikea reuna, josta on vähennetty 250 pikseliä, jotta näyttö sopii ruudulle 
   53            pisteNaytto2.Y = Screen.TopSafe - 30;                            // asetetaan pistenäytön y-koordinaatiksi ruudun yläreuna 
   54            pisteNaytto2.BindTo(pistelaskuri2);                        // liitetään pisteNaytto pistelaskuriin 
   55            Add(pisteNaytto2);    
   56            
   57            pallo1 = LuoPallo(Level.Left + 25, Level.Top - 25); 
   58            pallo2 = LuoPallo(-80, -40); 
   59            pallo1.Texture = Content.Load<Texture2D>("koira1"); 
   60            pallo2.Texture = Content.Load<Texture2D>("koira2"); 
  3261 
  3362            // Tehdään seinät: leveys, korkeus, x-koordinaatti, y-koordinaatti  
  34             LuoSeina(180, 40, -500, 325 );//poikittain 
  35             LuoSeina(40, 150, -570, 380);//eka pystyssä oleva 
  36             LuoSeina(40, 100, -480, 465);//pystyssä ylhäällä 
  37             LuoSeina(40, 135, -390, 330);//pieni 
  38             LuoSeina(180, 40, -320, 400);//2. poikittain oleva 
  39             LuoSeina(40, 115, -250, 360);// pätkä 
  40             LuoSeina(90, 40, -275, 300);// 3.poikittain oleva pätkä 
  41             LuoSeina(40, 135, -160, 350);//yksinäinen 
  42             LuoSeina(40, 150, -70, 350);// yksinäinen 2. 
  43             LuoSeina(40, 160, -570, 130);// vasen yksinäinen 
  44             LuoSeina(40, 50, -570, 280);//mini 
   63            LuoSeina(180, 40, -500, 325 ); 
   64            LuoSeina(40, 150, -570, 380);            
   65            LuoSeina(40, 100, -480, 465); 
   66            LuoSeina(40, 135, -390, 330); 
   67            LuoSeina(180, 40, -320, 400); 
   68            LuoSeina(40, 115, -250, 360); 
   69            LuoSeina(90, 40, -275, 300); 
   70            LuoSeina(40, 135, -160, 350); 
   71            LuoSeina(40, 150, -70, 350); 
   72            LuoSeina(40, 160, -570, 130); 
   73            LuoSeina(40, 50, -570, 280); 
  4574            LuoSeina(40, 50, -340, 500); 
  4675            LuoSeina(40, 50, -250, 500); 
  47             LuoSeina(160, 40, -130, 200);//poikittain 
   76            LuoSeina(160, 40, -130, 200); 
  4877            LuoSeina(40, 40, -20, 100); 
  4978            LuoSeina(40, 100, -20, -20); 
  5079            LuoSeina(40, 90, -300, 180); 
  51  
  52             LuoLuu(10, 10); 
   80            LuoSeina(120, 40, -100, -90); 
   81            LuoSeina(40, 150, -180, 70); 
   82            LuoSeina(40, 40, -100, 100); 
   83            LuoSeina(150, 40, -320, 15); 
   84            LuoSeina(40, 130, -375, -40); 
   85            LuoSeina(40, 100, -390, 150); 
   86            LuoSeina(60, 40, -470, 20); 
   87            LuoSeina(40, 100, -490, 50); 
   88            LuoSeina(40, 40, -460, -85); 
   89            LuoSeina(40, 40, -490, -85); 
   90            LuoSeina(40, 65, -530, -30); 
   91            LuoSeina(40, 50, -615, 25); 
   92             
   93 
   94 
   95            LuoLuu(-15, 50); 
   96            LuoLuu(-210, 135); 
   97            LuoLuu(-300, 330); 
   98            LuoLuu(-280, 370); 
   99            LuoLuu(-360, 370); 
   100            LuoLuu(-370, 505); 
   101            LuoLuu(-310, 505); 
   102            LuoLuu(-30, 505); 
   103            LuoLuu(-510, 505); 
   104            LuoLuu(-420, 355); 
   105            LuoLuu(-420, 295); 
   106            LuoLuu(-460, 50); 
   107            LuoLuu(-460, -55); 
   108            LuoLuu(-500, -10); 
   109            LuoLuu(-600, 60); 
   110            LuoLuu(-630, 60); 
   111            LuoLuu(-520, 20); 
  53112 
  54113            AsetaOhjaimet(); 
   
  61120 
  62121            //Pelaajan 1 näppäimet 
  63             Controls.Listen(Keys.W, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu ylöspäin", pallo1, new Vector2D(-1000, 0)); 
   122            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu ylöspäin", pallo1, new Vector2D(0, 1000)); 
  64123            //Controls.Listen(Keys.W, ButtonPosition.Released, PysaytaLiike, null, pallo1); 
  65             Controls.Listen(Keys.S, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu alaspäin", pallo1, new Vector2D(1000, 0)); 
  66             Controls.Listen(Keys.A, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu vasemmalle", pallo1, new Vector2D(0, 1000)); 
  67             Controls.Listen(Keys.D, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu oikealle", pallo1, new Vector2D(0, -1000)); 
   124            Controls.Listen(Keys.Down, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu alaspäin", pallo1, new Vector2D(0, -1000)); 
   125            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu vasemmalle", pallo1, new Vector2D(-1000, 0)); 
   126            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 1 liikkuu oikealle", pallo1, new Vector2D(1000, 0)); 
   127 
   128            //Pelaajan 1 näppäimet 
   129            Controls.Listen(Keys.W, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 2 liikkuu ylöspäin", pallo2, new Vector2D(0, 1000)); 
   130            //Controls.Listen(Keys.W, ButtonPosition.Released, PysaytaLiike, null, pallo1); 
   131            Controls.Listen(Keys.S, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 2 liikkuu alaspäin", pallo2, new Vector2D(0, -1000)); 
   132            Controls.Listen(Keys.A, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 2 liikkuu vasemmalle", pallo2, new Vector2D(-1000, 0)); 
   133            Controls.Listen(Keys.D, ButtonPosition.Down, LiikutaPalloa, "Pelaaja 2 liikkuu oikealle", pallo2, new Vector2D(1000, 0)); 
   134 
  68135 
  69136        } 
   
  77144            luu.Y = y; 
  78145            Level.Objects.Add(luu); 
   146            AddCollisionHandler(luu, OsuttiinLuuhun); 
   147            luu.Texture = Content.Load<Texture2D>("luu");             
  79148            return luu; 
  80  
  81149    } 
  82150 
  83         PhysicsObject LuoPallo() 
   151        PhysicsObject LuoPallo(double x, double y) 
  84152        { 
  85153            IShape ympyra = Shapes.CreateCircle(20.0); 
  86             PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(10.0,ympyra); 
   154            PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(5,ympyra); 
  87155            pallo.Body.LinearDamping = 0.95; 
  88             pallo.X = Level.Left + 25; 
  89             pallo.Y = Level.Top - 25; 
   156            pallo.X = x; 
   157            pallo.Y = y; 
  90158            //pallo.Restitution = 1.0; 
  91159            Level.Objects.Add(pallo); 
   
  111179             
  112180        } 
  113 PhysicsObject LuoMaali() 
  114  
  115     { 
  116         IShape ympyra = Shapes.CreateCircle(20.0); 
  117         PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(10.0, ympyra); 
  118         Level.Objects.Add(pallo); 
  119         return pallo; 
  120  
  121  
  122     } 
   181        PhysicsObject LuoMaali() 
   182        { 
   183            IShape ympyra = Shapes.CreateCircle(20.0); 
   184            PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(10.0, ympyra); 
   185            Level.Objects.Add(pallo); 
   186            return pallo; 
   187        } 
   188 
   189        void OsuttiinLuuhun(Collision c) 
   190        { 
   191            if (c.Other == pallo1) 
   192            { 
   193                c.Obj.Lifetime.IsExpired = true; 
   194                pistelaskuri.Value++;       // lisää yhden pisteen                 
   195            } 
   196 
   197            if (c.Other == pallo2) 
   198            { 
   199                c.Obj.Lifetime.IsExpired = true; 
   200                pistelaskuri2.Value++; 
   201            } 
   202        } 
   203 
   204        private void LuutKeratty(Meter<int> po) 
   205        { 
   206            MessageDisplay.Add("Hienoa, kaikki luut on kerätty!");    // näytetään viestinäytöllä viesti 
   207        } 
   208 
  123209    } 
  124210} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.