Changeset 1623 for 2010


Ignore:
Timestamp:
2010-08-05 14:55:54 (13 years ago)
Author:
mimakrja
Message:
 
Location:
2010/31/mimakrja/SeaWar
Files:
2 added
2 deleted
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/31/mimakrja/SeaWar/Peli.cs

  r1597 r1623  
  11using System; 
   2using System.Collections.Generic; 
  23using Jypeli; 
  34using Jypeli.Widgets; 
  45using Jypeli.Assets; 
  56 
   7public class LaivanPala : GameObject 
   8{ 
   9    public bool Ammuttu; 
   10 
   11    public LaivanPala(double leveys, double korkeus) 
   12        : base(leveys, korkeus) 
   13    { 
   14        Ammuttu = false; 
   15    } 
   16 
   17    public void Ammu() 
   18    { 
   19        this.Ammuttu = true; 
   20        this.Color = Color.Blue; 
   21    } 
   22} 
   23 
  624public class Peli : Game 
  725{ 
   26    const int ruudunLeveys = 50; 
   27    const int ruudunKorkeus = 50; 
   28    Vector kursorinAllaOlevaPiste; 
   29    GameObject kursori; 
   30    List<LaivanPala> pelaajan1Laivat; 
   31    List<LaivanPala> pelaajan2Laivat; 
   32    List<GameObject> pelaajan1AmmututPisteet; 
   33    List<GameObject> pelaajan2AmmututPisteet; 
   34    Level pelaaja1Kentta; 
   35    Level pelaaja2Kentta; 
   36 
   37    int vuorossaOlevaPelaaja = 1; 
   38 
  839    protected override void Begin() 
  940    { 
  10          
   41        LuoKentta(); 
   42        LisaaKontrollit(); 
   43        Camera.ZoomToLevel(); 
   44    } 
   45 
   46    void LisaaKontrollit() 
   47    { 
   48        kursori = new GameObject(10, 10); 
   49        kursori.Color = Color.Red; 
   50        Add(kursori, 1); 
   51        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   52        Mouse.ListenMovement(0.1, LiikutaTahtainta, "Liikuta tähtäintä"); 
   53        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
   54    } 
   55 
   56    void LiikutaTahtainta(AnalogState hiirenTila) 
   57    { 
   58        double jjX = (Level.Left + Mouse.PositionOnWorld.X) % ruudunLeveys; 
   59        double lahinX = jjX; 
   60        double jjY = (Mouse.PositionOnWorld.Y) % ruudunKorkeus; 
   61        double lahinY = jjY; 
   62        if (jjX < 25) lahinX = Mouse.PositionOnWorld.X - jjX; 
   63        if (jjX >= 25) lahinX = Mouse.PositionOnWorld.X + (ruudunLeveys - jjX); 
   64        if (jjY < 25) lahinY = Mouse.PositionOnWorld.Y - jjY; 
   65        if (jjY >= 25) lahinY = Mouse.PositionOnWorld.Y + (ruudunKorkeus - jjY); 
   66        kursori.X = lahinX - 25; 
   67        kursori.Y = lahinY - 25; 
   68        kursorinAllaOlevaPiste.X = kursori.X; 
   69        kursorinAllaOlevaPiste.Y = kursori.Y; 
   70    } 
   71 
   72    void PiilotaKentta(int vuorossaOlevaPelaaja) 
   73    { 
   74        switch (vuorossaOlevaPelaaja) 
   75        { 
   76            case 1: 
   77                foreach (LaivanPala pala in pelaajan1Laivat) 
   78                { 
   79                    pala.IsVisible = false; 
   80                } 
   81 
   82                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan1AmmututPisteet) 
   83                { 
   84                    ammuttu.IsVisible = false; 
   85                } 
   86 
   87 
   88                break; 
   89            case 2: 
   90                foreach (LaivanPala pala in pelaajan2Laivat) 
   91                { 
   92                    pala.IsVisible = false; 
   93                } 
   94 
   95                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan2AmmututPisteet) 
   96                { 
   97                    ammuttu.IsVisible = false; 
   98                } 
   99 
   100                break; 
   101        } 
   102        MessageDisplay.Add("Kenttä piilotettiin"); 
   103 
   104    } 
   105 
   106    void NaytaKentta(int vuorossaOlevaPelaaja) 
   107    { 
   108        switch (vuorossaOlevaPelaaja) 
   109        { 
   110            case 1: 
   111                foreach (LaivanPala pala in pelaajan1Laivat) 
   112                { 
   113                    if (pala.Ammuttu) 
   114                        pala.IsVisible = true; 
   115                } 
   116 
   117                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan1AmmututPisteet) 
   118                { 
   119                    ammuttu.IsVisible = true; 
   120                } 
   121 
   122 
   123                break; 
   124            case 2: 
   125                foreach (LaivanPala pala in pelaajan2Laivat) 
   126                { 
   127                    if (pala.Ammuttu) 
   128                        pala.IsVisible = true; 
   129                } 
   130 
   131                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan2AmmututPisteet) 
   132                { 
   133                    ammuttu.IsVisible = true; 
   134                } 
   135 
   136                break; 
   137        } 
   138    } 
   139 
   140    void Ammu() 
   141    { 
   142        List<LaivanPala> tutkittavatLaivat = pelaajan1Laivat; 
   143        List<GameObject> tutkittavatAmmututPisteet = pelaajan1AmmututPisteet; 
   144 
   145        if (vuorossaOlevaPelaaja == 2) 
   146        { 
   147            tutkittavatLaivat = pelaajan2Laivat; 
   148            tutkittavatAmmututPisteet = pelaajan2AmmututPisteet; 
   149        } 
   150 
   151        if (OnkoRuutuaAmmuttu(kursorinAllaOlevaPiste, tutkittavatAmmututPisteet, tutkittavatLaivat)) 
   152            return; 
   153        bool allaOliLaiva = false; 
   154        LaivanPala allaOlevaLaiva = tutkittavatLaivat[0]; 
   155        foreach (LaivanPala laiva in tutkittavatLaivat) 
   156        { 
   157            if (Vector.Distance(kursorinAllaOlevaPiste, laiva.Position) < ruudunKorkeus / 5) 
   158            { 
   159                MessageDisplay.Add("Osuma!"); 
   160                laiva.Ammu(); 
   161                allaOliLaiva = true; 
   162                laiva.IsVisible = true; 
   163                if (!OnkoLaivassaPalojaJaljella(laiva.Tag.ToString(), tutkittavatLaivat)) 
   164                    MessageDisplay.Add("Laiva tuhottu!"); 
   165                return; 
   166            } 
   167        } 
   168 
   169        if (!allaOliLaiva) 
   170        { 
   171            GameObject tyhja = new GameObject(ruudunLeveys - 2, ruudunKorkeus - 2); 
   172            tyhja.Color = Color.Gray; 
   173            tyhja.Position = kursorinAllaOlevaPiste; 
   174            Add(tyhja); 
   175            tutkittavatAmmututPisteet.Add(tyhja); 
   176            MessageDisplay.Add("Tyhjä!"); 
   177        } 
   178        Timer.SingleShot(1.0, VuoroVaihtuu); 
   179    } 
   180 
   181    void VuoroVaihtuu() 
   182    { 
   183        MessageDisplay.Add("Vuoro vaihtuu"); 
   184        PiilotaKentta(vuorossaOlevaPelaaja); 
   185 
   186        switch (vuorossaOlevaPelaaja) 
   187        { 
   188            case 1: 
   189                vuorossaOlevaPelaaja = 2; 
   190                break; 
   191            case 2: 
   192                vuorossaOlevaPelaaja = 1; 
   193                break; 
   194        } 
   195 
   196        NaytaKentta(vuorossaOlevaPelaaja); 
   197    } 
   198 
   199    bool OnkoRuutuaAmmuttu(Vector piste, List<GameObject> tutkittavatAmmututPisteet, List<LaivanPala> tutkittavatLaivat) 
   200    { 
   201        foreach (GameObject ammuttuPiste in tutkittavatAmmututPisteet) 
   202        { 
   203            if (Vector.Distance(kursorinAllaOlevaPiste, ammuttuPiste.Position) < ruudunKorkeus / 5) 
   204                return true; 
   205        } 
   206 
   207        foreach (LaivanPala laiva in tutkittavatLaivat) 
   208        { 
   209            if (Vector.Distance(kursorinAllaOlevaPiste, laiva.Position) < ruudunKorkeus / 5) 
   210            { 
   211                if (laiva.Ammuttu) 
   212                { 
   213                    MessageDisplay.Add("Laiva jo ammuttu"); 
   214                    return true; 
   215                } 
   216            } 
   217        } 
   218 
   219        return false; 
   220    } 
   221 
   222    bool OnkoLaivassaPalojaJaljella(String tagi, List<LaivanPala> tutkittavatLaivat) 
   223    { 
   224        foreach (LaivanPala laiva in tutkittavatLaivat) 
   225        { 
   226            if (laiva.Tag.ToString() == tagi && laiva.IsVisible == false) 
   227                return true; 
   228        } 
   229        return false; 
   230    } 
   231 
   232    void LuoKentta() 
   233    { 
   234        pelaajan1Laivat = new List<LaivanPala>(); 
   235        pelaajan2Laivat = new List<LaivanPala>(); 
   236        pelaajan1AmmututPisteet = new List<GameObject>(); 
   237        pelaajan2AmmututPisteet = new List<GameObject>(); 
   238        kursorinAllaOlevaPiste = new Vector(0, 0); 
   239 
   240        int kentanNro = RandomGen.NextInt(1, 20); 
   241        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta"+kentanNro+".txt"); 
   242        LuoLaivat(ruudut); 
   243        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   244 
   245        vuorossaOlevaPelaaja = 2; 
   246        kentanNro = RandomGen.NextInt(1, 20); 
   247        ruudut = TileMap.FromFile("kentta"+kentanNro+".txt"); 
   248        LuoLaivat(ruudut); 
   249        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   250 
   251        vuorossaOlevaPelaaja = 1; 
   252        Level.CreateBorders(); 
   253    } 
   254 
   255    void LuoLaivat(TileMap ruudut) 
   256    { 
   257        ruudut['0'] = LuoLaiva0; 
   258        ruudut['1'] = LuoLaiva1; 
   259        ruudut['2'] = LuoLaiva2; 
   260        ruudut['3'] = LuoLaiva3; 
   261        ruudut['4'] = LuoLaiva4; 
   262        ruudut['5'] = LuoLaiva5; 
   263        ruudut['6'] = LuoLaiva6; 
   264        ruudut['7'] = LuoLaiva7; 
   265        ruudut['8'] = LuoLaiva8; 
   266        ruudut['9'] = LuoLaiva9; 
   267    } 
   268 
   269    GameObject LuoLaiva0() 
   270    { 
   271        return LuoLaiva("0"); 
   272    } 
   273    GameObject LuoLaiva1() 
   274    { 
   275        return LuoLaiva("1"); 
   276    } 
   277    GameObject LuoLaiva2() 
   278    { 
   279        return LuoLaiva("2"); 
   280    } 
   281    GameObject LuoLaiva3() 
   282    { 
   283        return LuoLaiva("3"); 
   284    } 
   285    GameObject LuoLaiva4() 
   286    { 
   287        return LuoLaiva("4"); 
   288    } 
   289    GameObject LuoLaiva5() 
   290    { 
   291        return LuoLaiva("5"); 
   292    } 
   293    GameObject LuoLaiva6() 
   294    { 
   295        return LuoLaiva("6"); 
   296    } 
   297    GameObject LuoLaiva7() 
   298    { 
   299        return LuoLaiva("7"); 
   300    } 
   301    GameObject LuoLaiva8() 
   302    { 
   303        return LuoLaiva("8"); 
   304    } 
   305    GameObject LuoLaiva9() 
   306    { 
   307        return LuoLaiva("9"); 
   308    } 
   309 
   310    GameObject LuoLaiva(String tagi) 
   311    { 
   312        LaivanPala laiva = new LaivanPala(ruudunLeveys - 2, ruudunKorkeus - 2); 
   313        laiva.IsVisible = false; 
   314        laiva.Tag = tagi; 
   315        switch (vuorossaOlevaPelaaja) 
   316        { 
   317            case 1: 
   318                pelaajan1Laivat.Add(laiva); 
   319                break; 
   320            case 2: 
   321                pelaajan2Laivat.Add(laiva); 
   322                break; 
   323        } 
   324        return laiva; 
  11325    } 
  12326} 
 • 2010/31/mimakrja/SeaWar/SeaWar.csproj

  r1597 r1623  
  8989    <Content Include="Game.ico" /> 
  9090    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
  91     <Content Include="TextFile1.txt" /> 
   91    <Content Include="kentta1.txt"> 
   92      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   93    </Content> 
   94    <Content Include="kentta10.txt"> 
   95      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   96    </Content> 
   97    <Content Include="kentta11.txt"> 
   98      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   99    </Content> 
   100    <Content Include="kentta12.txt"> 
   101      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   102    </Content> 
   103    <Content Include="kentta13.txt"> 
   104      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   105    </Content> 
   106    <Content Include="kentta14.txt"> 
   107      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   108    </Content> 
   109    <Content Include="kentta15.txt"> 
   110      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   111    </Content> 
   112    <Content Include="kentta16.txt"> 
   113      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   114    </Content> 
   115    <Content Include="kentta17.txt"> 
   116      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   117    </Content> 
   118    <Content Include="kentta18.txt"> 
   119      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   120    </Content> 
   121    <Content Include="kentta19.txt"> 
   122      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   123    </Content> 
   124    <Content Include="kentta2.txt"> 
   125      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   126    </Content> 
   127    <Content Include="kentta20.txt"> 
   128      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   129    </Content> 
   130    <Content Include="kentta3.txt"> 
   131      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   132    </Content> 
   133    <Content Include="kentta4.txt"> 
   134      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   135    </Content> 
   136    <Content Include="kentta5.txt"> 
   137      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   138    </Content> 
   139    <Content Include="kentta6.txt"> 
   140      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   141    </Content> 
   142    <Content Include="kentta7.txt"> 
   143      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   144    </Content> 
   145    <Content Include="kentta8.txt"> 
   146      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   147    </Content> 
   148    <Content Include="kentta9.txt"> 
   149      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   150    </Content> 
  92151  </ItemGroup> 
  93152  <ItemGroup> 
 • 2010/31/mimakrja/SeaWar/kentta2.txt

  r1597 r1623  
  22......... 
  33..4...... 
  4 ..4..1..3 
   4..4..5..3 
  55..4.....3 
  66..4.....3 
  7 .....22.. 
  8 .1....... 
  9 .....333. 
  10 22.....1. 
   7.....66.. 
   8.7....... 
   9.....888. 
   1099.....0. 
 • 2010/31/mimakrja/SeaWar/kentta3.txt

  r1597 r1623  
  1 3.1...... 
  2 3...22..1 
  3 3........ 
  4 .......2. 
  5 .1.....2. 
   12.1...... 
   22...33..4 
   32........ 
   4.......5. 
   5.6.....5. 
  66......... 
  7 ..4444... 
  8 .1....... 
  9 ........2 
  10 .333....2 
   7..7777... 
   8.8....... 
   9........9 
   10.000....9 
 • 2010/31/mimakrja/SeaWar/kentta4.txt

  r1597 r1623  
  111........ 
  2 ..333.2.. 
  3 ......2.. 
  4 ..22...1. 
  5 1...2.... 
  6 ....2.... 
  7 333...4.. 
  8 ......4.. 
  9 ...1..4.. 
  10 ......4.. 
   2..222.3.. 
   3......3.. 
   4..44...5. 
   56...8.... 
   6....8.... 
   7777...0.. 
   8......0.. 
   9...9..0.. 
   10......0.. 
 • 2010/31/mimakrja/SeaWar/kentta5.txt

  r1597 r1623  
  33..3.22..4 
  44........4 
  5 ..333...4 
  6 ..1..22.. 
   5..555...4 
   6..1..66.. 
  77......... 
  8 .1....2.. 
  9 ......2.. 
  10 ...1....1 
   8.7....8.. 
   9......8.. 
   10...0....9 
 • 2010/31/mimakrja/SeaWar/kentta6.txt

  r1597 r1623  
  1 .4444.... 
   1.9999.... 
  22.......1. 
  3 333...... 
  4 ...1..... 
  5 .......22 
  6 .1...2... 
  7 .....2... 
   3000...... 
   4...2..... 
   5.......33 
   6.5...4... 
   7.....4... 
  88......... 
  9 .333..2.. 
  10 .1....2.. 
   9.666..7.. 
   10.8....7.. 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.