Changeset 162


Ignore:
Timestamp:
2009-07-24 11:35:57 (13 years ago)
Author:
aledhiet
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • aleksi_h/Pallopeli/Peli.cs

  r136 r162  
  3131        PhysicsObject maali; 
  3232 
  33         Timer sekuntiKello = new Timer(); 
  34  
  35         int kenttaNro; 
  36         int keratytTahdet = 0; 
  37         int sekunnit; 
   33        int keratytKultakimpaleet = 0; 
  3834 
  3935        // monesko kenttä on menossa 
   
  4642            SetWindowSize(true); 
  4743 
  48             // Asetetaan kentän numero nollaksi, jota kasvatetaan kentän latauksessa (aina siis vähintään 1) 
  49             kenttaNro = 0; 
  50  
  5144            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja 
  5245 
   
  6861            MessageDisplay.Clear(); 
  6962 
  70             kenttaNro = 0; 
  71             keratytTahdet = 0; 
  72  
  73             Level = seuraavaKentta(); 
  74  
  75             sekuntiKello.Interval = 1; 
  76             sekuntiKello.Trigger += new Timer.TriggerHandler(paivita); 
  77             AddTimer(sekuntiKello); 
  78             sekuntiKello.Start(); 
  79             sekunnit = 0; 
   63            keratytKultakimpaleet = 0; 
   64 
   65            elamaLaskuri.Reset(); 
   66            Camera.Follow(pelaaja1); 
   67 
   68            Level = luoKentta(); 
  8069 
  8170            // Laitetaan peliohje näyttöön 
   
  9584 
  9685        } 
  97  
  98         void paivita(Timer sender) 
  99         { 
  100             ++sekunnit; 
  101         } 
  102  
  10386        #endregion 
  10487 
   
  10689        #region KentanLataus 
  10790 
  108         Level seuraavaKentta() 
  109         { 
   91        Level luoKentta() 
   92        { 
   93            MessageDisplay.Clear(); 
   94 
   95            keratytKultakimpaleet = 0; 
   96 
  11097            elamaLaskuri.Reset(); 
  111             kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
  112             Level seuraava = luoKentta(); 
  113             lisaaNappaimet(); 
  11498            Camera.Follow(pelaaja1); 
  115             return seuraava; 
  116         } 
  117  
  118         Level luoKentta() 
  119         { 
   99 
  120100            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000); 
  121101            kentta.CreateBorder(); 
   
  144124            lisaaViholliset(kentta, 5); 
  145125 
   126            lisaaNappaimet(); 
   127            Camera.Follow(pelaaja1); 
   128 
  146129            return kentta; 
  147130        } 
   
  161144            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120; 
  162145 
   146            pelaaja1.Restitution = 0; 
   147 
  163148            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
  164149 
   
  170155            for (int i = 0; i < 20; i++) 
  171156            { 
  172                 PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(0.005, Shapes.CreateCircle(12)); 
  173                 tahti.X = RandomGen.NextDouble(-475.0, 475.0); 
  174                 tahti.Y = 400.0; 
  175                 tahti.Restitution = 1.0; 
  176                 tahti.Texture = Content.Load<Texture2D>("kultakimpale"); 
  177                 AddCollisionHandler(tahti, keraa); 
  178                 kentta.Objects.Add(tahti); 
   157                PhysicsObject kultakimpale = new PhysicsObject(0.005, Shapes.CreateCircle(12)); 
   158                kultakimpale.X = RandomGen.NextDouble(-475.0, 475.0); 
   159                kultakimpale.Y = 400.0; 
   160                kultakimpale.Restitution = 1.0; 
   161                kultakimpale.Texture = Content.Load<Texture2D>("kultakimpale"); 
   162                AddCollisionHandler(kultakimpale, keraa); 
   163                kentta.Objects.Add(kultakimpale); 
  179164 
  180165            } 
   
  234219        { 
  235220            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter; 
  236             Vector2D voima = e.Parameter1.ToVector2D(); 
  237             hahmo.Walk(e.Time, voima); 
   221            Vector2D voima = e.Parameter1.ToVector2D();                  
   222             
   223           hahmo.Walk(e.Time, voima); 
  238224            return false; 
  239225        } 
   
  267253                if (collision.Other.Tag == "maali") 
  268254                { 
  269                     if (keratytTahdet == 20) 
   255                    if (keratytKultakimpaleet == 20) 
  270256                    { 
  271257                        this.PlaySound("maali"); 
   
  273259                        elamaNaytto.Visible = false; 
  274260 
  275                         MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   261                        MessageDisplay.TextColor = Color.Black; 
  276262                        MessageDisplay.Add("Voitit pelin"); 
  277                         MessageDisplay.Add("Sekunteja kului: " + sekunnit.ToString()); 
  278263                        MessageDisplay.Add("Uusi peli painamalla Enter"); 
  279264                        MessageDisplay.Add("Poistu painamalla ESC"); 
   265 
   266                        Level.BackgroundColor = Color.Yellow; 
  280267                    } 
  281268                } 
   
  283270        } 
  284271 
  285         // Kerää tähden ja antaa pisteen 
   272        // Kerää kultakimpaleen 
  286273        void keraa(Collision collision) 
  287274        { 
   
  292279 
  293280                this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5); 
  294                 ++keratytTahdet; 
  295  
  296                 if (keratytTahdet == 20) 
   281                ++keratytKultakimpaleet; 
   282 
   283                if (keratytKultakimpaleet == 20) 
  297284                { 
  298285                    maali.Visible = true; 
   
  308295                if (collision.Other == pelaaja1) 
  309296                { 
  310                     // pieni värinä törmäyksestä 
  311                     Controls.GameControllers[PlayerIndex.One].Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1); 
  312297 
  313298                    elamaLaskuri.Value -= 1; 
   
  331316 
  332317                        MessageDisplay.Add("Pallo puhkesi"); 
  333                         MessageDisplay.Add("Sekunteja kului: " + sekunnit.ToString()); 
  334318                        MessageDisplay.Add("Uusi peli painamalla Enter"); 
  335319                        MessageDisplay.Add("Poistu painamalla ESC"); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.