Changeset 1611 for 2010/31


Ignore:
Timestamp:
2010-08-04 15:05:43 (13 years ago)
Author:
tekrjant
Message:
 
Location:
2010/31/vinekova/Tankkipeli1
Files:
2 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/31/vinekova/Tankkipeli1/Peli.cs

  r1560 r1611  
  33using Jypeli.Widgets; 
  44using Jypeli.Assets; 
   5using Jypeli.Effects; 
   6using System.Collections.Generic; 
   7 
  58 
  69public class Tankkipeli : PhysicsGame 
  710{ 
   11    PhysicsObject vasenReuna; 
   12    PhysicsObject alaReuna; 
   13    IntMeter kenttaLaskuri; 
  814    Tank tankki; 
   15    Tank tankki2; 
   16    PlasmaCannon plazma; 
   17    List<Label> valikonKohdat; 
   18    const int ruudunLeveys = 50; 
   19    const int ruudunKorkeus = 50; 
   20    DoubleMeter voimaMittari; 
   21 
   22 
  923 
  1024    protected override void Begin() 
  1125    { 
  12         LuoKentta(); 
   26        Camera.ZoomToLevel(); 
   27        IsFullScreen = true; 
   28        Valikko(); 
   29        voimaMittari = new DoubleMeter(10); 
   30        voimaMittari.MaxValue = 10; 
   31        BarGauge voimaPalkki = new BarGauge(20, 150); 
   32        voimaPalkki.BindTo(voimaMittari); 
   33        Add(voimaPalkki); 
   34 
   35        voimaPalkki.X = (0.8 * Screen.RightSafe); 
   36        voimaPalkki.Y = (0.8 * Screen.TopSafe); 
   37        voimaPalkki.BarColor = Color.Green; 
   38        voimaPalkki.BorderColor = Color.White; 
   39        voimaPalkki.Angle = Angle.Degrees(90); 
   40 
   41        // Kun voima loppuu, kutsutaan VoimaLoppui-aliohjelmaa 
   42        voimaMittari.LowerLimit += VoimaLoppui; 
   43 
   44        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, VahennaVoimia, "Vähennä pelaajan voimia"); 
   45    } 
   46 
   47    void Valikko() 
   48    { 
   49        ClearAll(); 
   50        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   51 
   52        Label kohta1 = new Label("Aloita peli"); 
   53        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   54        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   55 
   56        Label kohta2 = new Label("Lopeta peli"); 
   57        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   58        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   59 
   60        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   61        { 
   62            Add(valikonKohta); 
   63        } 
   64 
   65        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   66        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lopeta, null); 
   67 
   68        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   69        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   70        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, ""); 
   71    } 
   72 
   73    void VahennaVoimia() 
   74    { 
   75        voimaMittari.Value--; 
   76    } 
   77 
   78    void VoimaLoppui(double mittarinArvo) 
   79    { 
   80        MessageDisplay.Add("Voimat loppuivat, voi voi."); 
   81    } 
   82 
   83 
   84    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   85    { 
   86        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   87        { 
   88            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   89            { 
   90                kohta.TextColor = Color.Red; 
   91            } 
   92            else 
   93            { 
   94                kohta.TextColor = Color.White; 
   95            } 
   96 
   97        } 
   98    } 
   99 
   100    void AloitaPeli() 
   101    { 
   102        ClearAll(); 
   103        SeuraavaKentta(1); 
  13104        AsetaOhjaimet(); 
  14  
  15     } 
  16  
  17     void LuoKentta() 
  18     { 
  19         Gravity = new Vector(0, -400); 
  20         Level.CreateBorders(); 
  21         LuoTankki(); 
  22         Camera.ZoomToLevel(); 
  23     } 
   105        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon"); 
   106    } 
   107 
   108    void Lopeta() 
   109    { 
   110        Exit(); 
   111    } 
   112 
   113 
   114    void LuoKentta1() 
   115    { 
   116        Shape muoto = Shapes.FromImage(LoadImage("TankkiKenttä1")); 
   117        PhysicsObject maasto = PhysicsObject.CreateStaticObject(Level.Width, 300, muoto); 
   118        GameObject maastokuva = new GameObject(Level.Width, -300); 
   119        maastokuva.Image = LoadImage("TankkiKenttä1"); 
   120        maasto.Add(maastokuva); 
   121        Add(maasto); 
   122        maasto.Y = 800; 
   123    } 
   124 
   125    void LuoKentta2() 
   126    { 
   127        Level.CreateGround(10, 100, 20, LoadImage("TankkiKenttä2")); 
   128    } 
   129 
   130    void LuoKentta3() 
   131    { 
   132        Level.CreateGround(10, 100, 20, LoadImage("TankkiKenttä3")); 
   133    } 
   134 
   135    void TankkiTormasi(PhysicsObject kissa, PhysicsObject kohde) 
   136    { 
   137        if (kohde == vasenReuna) 
   138        { 
   139            kenttaLaskuri.Value++; 
   140            SeuraavaKentta(kenttaLaskuri.Value); 
   141        } 
   142        if (kohde == alaReuna) 
   143        { 
   144            SeuraavaKentta(kenttaLaskuri.Value); 
   145        } 
   146 
   147    } 
   148 
   149     
  24150 
  25151    void LuoTankki() 
  26152    { 
  27         tankki = new Tank(100, 40); 
  28         tankki.Y = Level.Bottom + 40; 
   153        tankki = new Tank(100, 50); 
   154        tankki.Y = Level.Bottom + 50; 
  29155        Add(tankki); 
   156 
   157        tankki.Cannon.Power.Value = 1000; 
   158        tankki.Cannon.CannonBallCollision = KuulaOsuu; 
   159 
   160        plazma = new PlasmaCannon(25, 15); 
   161        tankki.Add(plazma); 
   162 
   163        // tankki.Add(gannon); 
   164 
   165        tankki2 = new Tank(100, 50); 
   166        tankki2.Y = Level.Bottom + 50; 
   167        tankki2.X += 70; 
   168        Add(tankki2); 
   169 
   170        tankki2.Cannon.Power.Value = 1000; 
   171        tankki2.Cannon.CannonBallCollision = KuulaOsuu; 
  30172    } 
  31173 
   
  34176        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  35177        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  36         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Aja, "Liiku vasemmalle", tankki, 1.0); 
  37         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Aja, "Liiku oikealle", tankki, -1.0); 
  38         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1)); 
  39         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1)); 
  40  
  41  
   178        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Aja, "Liiku vasemmalle", tankki, 1.0); 
   179        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Aja, "Liiku oikealle", tankki, -1.0); 
   180        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1)); 
   181        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1)); 
   182        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, Laukaus, "Ammu"); 
   183 
   184 
   185        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   186        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   187        Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Down, Aja, "Liiku vasemmalle", tankki2, 1.0); 
   188        Keyboard.Listen(Key.L, ButtonState.Down, Aja, "Liiku oikealle", tankki2, -1.0); 
   189        Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki2, Angle.Degrees(1)); 
   190        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki2, Angle.Degrees(-1)); 
   191        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, Laukaus2, "Ammu"); 
   192    } 
  42193         
  43     } 
   194 
  44195 
  45196    void Aja(Tank t, double vaanto) 
   
  60211    } 
  61212 
   213 
   214    void Laukaus() 
   215    { 
   216         plazma.Shoot(); 
   217   
   218         plazma.Use(); 
   219 
   220        tankki.Cannon.Power.Value = 20000; 
   221        tankki.Cannon.Use(); 
   222    } 
   223 
   224    void Laukaus2() 
   225    { 
   226         plazma.Shoot(); 
   227 
   228         plazma.Use(); 
   229 
   230        tankki2.Cannon.Power.Value = 20000; 
   231        tankki2.Cannon.Use(); 
   232    } 
   233 
   234    void SeuraavaKentta(int kentanNro) 
   235    { 
   236        ClearAll(); 
   237 
   238        kenttaLaskuri = new IntMeter(kentanNro); 
   239 
   240        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   241        Level.CreateRightBorder(); 
   242        alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   243        Level.CreateTopBorder(); 
   244 
   245        if (kenttaLaskuri.Value == 1) LuoKentta1(); 
   246        else if (kenttaLaskuri.Value == 2) LuoKentta2(); 
   247        else if (kenttaLaskuri.Value == 3) LuoKentta3(); 
   248        else if (kenttaLaskuri.Value > 3) Exit(); 
   249 
   250        Gravity = new Vector(1.0, -400); 
   251        LuoTankki(); 
   252        Camera.ZoomToLevel(); 
   253 
   254    } 
   255 
   256 
  62257} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.