Timestamp:
2010-08-04 15:00:32 (10 years ago)
Author:
ossakama
Message:

taso valmis, erska valmis, aseet erskalle valmis,kuvia tehty.

Location:
2010/31/ossakama/Erskan kostoretki
Files:
3 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.