Changeset 160


Ignore:
Timestamp:
2009-07-24 10:51:04 (13 years ago)
Author:
elalylon
Message:

Tein Ammuntapelin valmiiksi!!!

Location:
elias_y/Ammuntapeli09
Files:
2 added
1 deleted
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • elias_y/Ammuntapeli09/Content/Content.contentproj

  r106 r160  
  4141    </Compile> 
  4242  </ItemGroup> 
   43  <ItemGroup> 
   44    <Compile Include="sounds\laser.wav"> 
   45      <Name>laser</Name> 
   46      <Importer>WavImporter</Importer> 
   47      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   48    </Compile> 
   49  </ItemGroup> 
  4350</Project> 
 • elias_y/Ammuntapeli09/Peli.cs

  r149 r160  
  2525        bool Pelikäynnissä = false; 
  2626 
   27        bool hiiretAsetettu = false; 
   28 
   29        ButtonPosition hiirenAsento = ButtonPosition.Pressed; 
   30 
  2731        int pisteidenmaara = 0; 
  2832 
   
  3539        HighScoreList Top5; 
  3640 
   41        DateTime viimeksiSoitettuAani = DateTime.MinValue; 
   42 
  3743        protected override void LoadContent() 
  3844        { 
   
  4349            Controls.Listen(Keys.Enter, ButtonPosition.Down, AloitaPeli); 
  4450 
   51            Controls.Listen(Keys.F11, ButtonPosition.Down, Huijaus); 
   52 
  4553            Top5 = HighScoreList.LoadOrCreate(this, "Top5Ammuntapeli.txt", 5); 
  4654        } 
  4755 
  48  
  49  
  50  
  51         private void AjanLaskenta() 
  52         { 
  53             aikaLaskuri = new Meter<double>(30, 0, aikaaKentassa);  // aikaLaskurin oletuksena on 30 sekuntia, minimiarvona 0 sekuntia ja maksimiarvona 30 sekuntia 
  54  
  55             aikaNaytto = new ValueDisplay(this);         // luo uuden aikaNayton 
  56  
  57             aikaNaytto.ValueColor = Color.Red; 
  58  
  59             aikaNaytto.Text = "Aikaa jäljellä: ";          // laitetaan näytöllä näkyvä teksti 
  60  
  61             aikaNaytto.TextColor = Color.Red;          // vaihdetaan tekstin väriä 
  62  
  63             aikaNaytto.FormatDouble(0, true);            // asetetaan näyttämään aika siten, ettei siinä näy yhtään (0) desimaalia 
  64  
  65             aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri);              // liitetään aikaNaytto aikaLaskuriin 
  66  
  67             aikaLaskuri.LowerLimit += new Meter<double>.OnLimitHandler(AikaLoppui);  // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskurin arvona on 0. 
  68  
  69             Add(aikaNaytto);                             // lisätään aikaNaytto peliin 
  70  
  71             aikaLaskuri.Reset(); 
  72  
  73             aikaNaytto.Visible = true; 
  74         } 
  75  
  76  
  77  
  78         protected override void OnUpdate(GameTime time) 
  79         { 
  80             if (aikaLaskuri != null) 
  81             { 
  82                 aikaLaskuri.Value -= time.ElapsedGameTime.TotalSeconds;      // päivittää aikalaskuria siten, että arvosta vähennetään kulunut aika 
  83             } 
  84  
  85             base.OnUpdate(time); 
  86         } 
  87  
  88  
  89  
  90         private void AikaLoppui(Meter<double> sender) 
  91         { 
  92             aikaLaskuri = null; 
  93  
  94             MessageDisplay.Position = new Vector2D( -75, 0 ); 
  95  
  96             MessageDisplay.Clear(); 
  97  
  98             MessageDisplay.Add("Aika loppui...\nSait " + pisteidenmaara + " pistettä.\nPaina Enter\npelataksesi uudelleen.");  // näytetään viestinäytöllä teksti 
  99  
  100             Pelikäynnissä = false; 
  101  
  102             InputQueryWindow PelaajanNimi = new InputQueryWindow(this); 
  103  
  104             PelaajanNimi.X = 0; 
  105  
  106             PelaajanNimi.Y = 200; 
  107              
  108             PelaajanNimi.Title = "Kirjoita nimesi"; 
  109  
  110             PelaajanNimi.InputConfirmed += new InputQueryWindow.InputHandler(Nimensyotto); 
  111  
  112             ShowWindow(PelaajanNimi); 
   56        void asetaKaikkiKuuntelijat() 
   57        { 
   58            if (hiiretAsetettu) return; 
  11359 
  11460            foreach (var o in Level.Objects) 
   
  11864                    PhysicsObject pallo = o as PhysicsObject; 
  11965 
   66                    HiirenKuuntelija(pallo); 
   67                } 
   68            } 
   69 
   70            hiiretAsetettu = true; 
   71        } 
   72 
   73        bool Huijaus(ControlEvent e) 
   74        { 
   75            KeyboardState state = Keyboard.GetState(); 
   76 
   77            if (state.IsKeyDown(Keys.LeftControl) && state.IsKeyDown(Keys.RightShift)) 
   78            { 
   79                hiirenAsento = ButtonPosition.Down; 
   80 
   81                MessageDisplay.Add("Cheat code inserted!"); 
   82            } 
   83 
   84            return false; 
   85        } 
   86 
   87 
   88        private void AjanLaskenta() 
   89        { 
   90            aikaLaskuri = new Meter<double>(30, 0, aikaaKentassa);  // aikaLaskurin oletuksena on 30 sekuntia, minimiarvona 0 sekuntia ja maksimiarvona 30 sekuntia 
   91 
   92            aikaNaytto = new ValueDisplay(this);         // luo uuden aikaNayton 
   93 
   94            aikaNaytto.ValueColor = Color.Red; 
   95 
   96            aikaNaytto.Text = "Aikaa jäljellä: ";          // laitetaan näytöllä näkyvä teksti 
   97 
   98            aikaNaytto.TextColor = Color.Red;          // vaihdetaan tekstin väriä 
   99 
   100            aikaNaytto.FormatDouble(0, true);            // asetetaan näyttämään aika siten, ettei siinä näy yhtään (0) desimaalia 
   101 
   102            aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri);              // liitetään aikaNaytto aikaLaskuriin 
   103 
   104            aikaLaskuri.LowerLimit += new Meter<double>.OnLimitHandler(AikaLoppui);  // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskurin arvona on 0. 
   105 
   106            Add(aikaNaytto);                             // lisätään aikaNaytto peliin 
   107 
   108            aikaLaskuri.Reset(); 
   109 
   110            aikaNaytto.Visible = true; 
   111        } 
   112 
   113 
   114 
   115        protected override void OnUpdate(GameTime time) 
   116        { 
   117            if (aikaLaskuri != null) 
   118            { 
   119                aikaLaskuri.Value -= time.ElapsedGameTime.TotalSeconds;      // päivittää aikalaskuria siten, että arvosta vähennetään kulunut aika 
   120            } 
   121 
   122            base.OnUpdate(time); 
   123        } 
   124 
   125 
   126 
   127        private void AikaLoppui(Meter<double> sender) 
   128        { 
   129            aikaLaskuri = null; 
   130 
   131            MessageDisplay.Position = new Vector2D(-75, 0); 
   132 
   133            MessageDisplay.Clear(); 
   134 
   135            MessageDisplay.Add("Aika loppui...\nSait " + pisteidenmaara + " pistettä.\nPaina Enter\npelataksesi uudelleen.");  // näytetään viestinäytöllä teksti 
   136 
   137            Pelikäynnissä = false; 
   138 
   139            InputQueryWindow PelaajanNimi = new InputQueryWindow(this); 
   140 
   141            PelaajanNimi.X = 0; 
   142 
   143            PelaajanNimi.Y = 200; 
   144 
   145            PelaajanNimi.Title = "Kirjoita nimesi"; 
   146 
   147            PelaajanNimi.InputConfirmed += new InputQueryWindow.InputHandler(Nimensyotto); 
   148 
   149            ShowWindow(PelaajanNimi); 
   150 
   151            foreach (var o in Level.Objects) 
   152            { 
   153                if (o is PhysicsObject) 
   154                { 
   155                    PhysicsObject pallo = o as PhysicsObject; 
   156 
  120157                    pallo.Visible = false; 
  121158 
   
  130167            Top5.ScreenList.Y = -100; 
  131168 
   169            hiirenAsento = ButtonPosition.Pressed; 
   170 
  132171        } 
  133172 
   
  143182 
  144183 
  145          
   184 
  146185 
  147186        void LuoTähtäin() 
   
  186225 
  187226            MessageDisplay.Y = 0; 
  188              
   227 
  189228            Level.CreateBorder(1.0, false); 
  190229 
   
  215254            AjanLaskenta(); 
  216255 
  217              
   256            Top5.Hide(); 
   257 
   258            asetaKaikkiKuuntelijat(); 
  218259 
  219260            foreach (var pallo in Level.Objects) 
   
  247288 
  248289                pallo.IgnoresCollisionResponse = true; 
  249  
  250                 Controls.Listen(pallo, MouseButtons.Left, ButtonPosition.Pressed, 0, RajaytaPallo, null, pallo); 
  251             } 
  252         } 
   290            } 
   291        } 
   292 
   293        private void HiirenKuuntelija(PhysicsObject pallo) 
   294        { 
   295            Controls.Listen(pallo, MouseButtons.Left, hiirenAsento, 0, RajaytaPallo, null, pallo); 
   296 
   297            Controls.Listen(MouseButtons.Left, hiirenAsento, 0, SoitaLaserAani); 
   298        } 
   299 
   300 
   301 
   302 
   303        bool SoitaLaserAani(ControlEvent e) 
   304        { 
   305            if (viimeksiSoitettuAani + TimeSpan.FromSeconds(0.1) > DateTime.Now) return false; 
   306 
   307            PlaySound("Laser"); 
   308 
   309            viimeksiSoitettuAani = DateTime.Now; 
   310 
   311            return false; 
   312        } 
   313 
   314 
  253315 
  254316        private void PallotLiikkeelle(PhysicsObject pallo) 
  255317        { 
  256             pallo.Visible = true;    
   318            pallo.Visible = true; 
  257319 
  258320            pallo.IgnoresCollisionResponse = false; 
   
  262324            Vector2D PallotLiikkeelle = new Vector2D(RandomGen.NextInt(-2500, 2500), RandomGen.NextInt(-2500, 2500)); 
  263325 
  264             pallo.Hit(PallotLiikkeelle);                      
   326            pallo.Hit(PallotLiikkeelle); 
  265327        } 
  266328 
   
  298360 
  299361            pallo.IgnoresCollisionResponse = true; 
  300  
  301             //Controls.DisableControls(0, pallo); 
  302362 
  303363            pisteidenmaara = pisteidenmaara + 15; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.